img

Prof. Dr. Adem TAŞDEMİR

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
103
Atıf
291
h-index
10
Proje
20
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
Fen Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 2010
Çalıştay, K12 Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli, Ankara, 26-10-2023, 29-10-2023
Çalıştay, K12 Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli, Ankara, 17-12-2023, 20-12-2023
Çalıştay, K12 Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli, Ankara, 17-11-2023, 19-11-2023
Çalıştay, MEB Öğretim Programlarını Geliştirme, Ankara, 07-12-2023, 10-12-2023
Çalışma, Öğretmen Semineri, Bilişim Koleji, Türkiye, 01-09-2014, 01-09-2014
Çalışma, 4. Ulusal İlköğretim Öğrencileri Kongresi, Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, Türkiye, 08-10-2013, 09-10-2013
Çalışma, VAST Professional Development Congress, Williamsburg Marriott, Usa, 14-11-2012, 16-11-2012
Çalışma, Avrupa Birliği Proje Paneli, Avanos, Türkiye, 02-05-2011, 02-05-2011
Çalışma, Eğitim Araştırmaları Kapsamında Tamamlanan Araştırmalar, Ankara, Türkiye, 26-09-2011, 27-09-2011
Çalışma, 21 yy öğrenci profili paneli, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye, 01-11-2011, 01-11-2011
Kurs, International Language Academy of Canada (ILAC), Toronto, Kanada, 20-04-2010, 03-09-2010
Çalıştay, Çalıştay, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkiye, 01-03-2010, 03-03-2010
Çalışma, 24 Kasım Paneli, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye, 24-11-2009, 24-11-2009
Çalışma, Konferans, TUBİTAK, Türkiye, 23-06-2006, 23-06-2006
Çalışma, 1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye, 08-10-2005, 10-10-2005
[UAK] Eğitim Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi
2024-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye
2018-2023, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2009-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2003-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkiye
2015-, Rektör Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Nehir Sıla Numanoğlu, Yüksek Lisans, Kavram karikatürü destekli TGA tekniğinin öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarı ve tutumlarına etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Hatice Erdoğan, Yüksek Lisans, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN DENEYİM, TUTUM VE İNANÇLARININ İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kaan Demirkol, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik meslek ilgileri ile öğretmenlerin STEM tutumları ve özyeterlikleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Ali Bircan, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersleri öğretim teknolojileri özyeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hacı Bayram Özata, Yüksek Lisans, Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin algı, özyeterlik ve görüşlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hasan Aydın, Yüksek Lisans, Robotik ve kodlama eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin STEM eğitimine yönelik tutum, temel becerileri ve STEM kariyer ilgilerine etkileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hilal Demirdaş, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının STEM semantik farkındalık ve tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhammet Emin Boysak, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin yaşam becerilerine ilişkin görüşlerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mert Can Dönmez, Yüksek Lisans, Robotik uygulamaların aday öğretmenlerin STEM farkındalıkları, fen öğretmeye yönelik öz yeterlikleri ve STEM'e yönelik tutumları üzerine etkileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Zeynep Durmuş, Yüksek Lisans, FeTeMM etkinlik merkezli laboratuvar dersinin sınıf öğretmenliği adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik ve problem çözme becerileri üzerine etkileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Dilber Acar, Doktora, FeTeMM eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi üzerine etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Hüseyin Koca, Yüksek Lisans, İlkokul fen bilimleri dersi öğretim programlarına (2005 ve 2013) yönelik stratejik planlama: SWOT analizi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Tezcan Kartal, Doktora, Mikro öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimine etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Tuba Yücel, Yüksek Lisans, Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi problemlerinin çözümünde kullanılan öğrenme stratejileri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Aslıhan Orhan, Yüksek Lisans, Alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Dilber Acar, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2023-2024, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2022-2023, BİLİM HİKAYELERİ YOLUYLA FEN ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMENLER İÇİN METODLAR, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2022-2023, DOKTORA SEMİNERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Lisans
2022-2023, NİCEL VERİ ANALİZİ: UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, Yüksek Lisans
2022-2023, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2022-2023, DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2022-2023, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ, Lisans
2022-2023, FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI, Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ, Yüksek Lisans
2021-2022, SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Lisans
2021-2022, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ, Yüksek Lisans
2021-2022, DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE AKADEMİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2021-2022, BİLGİSAYAR ORTAMINDA İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI, Lisans
2021-2022, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2021-2022, FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI, Lisans
2021-2022, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ, Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2020-2021, DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ, Lisans
2020-2021, GENEL BİYOLOJİ, Lisans
2020-2021, BİLİM HİKAYELERİ YOLUYLA FEN ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMENLER İÇİN METODLAR, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ, Lisans
2020-2021, NİCEL VERİ ANALİZİ: UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, Yüksek Lisans
2020-2021, TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI, Lisans
2020-2021, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2020-2021, FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI, Lisans
2020-2021, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ, Lisans
2019-2020, İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ, Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2019-2020, FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI, Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2019-2020, BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II, Lisans
2019-2020, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ I-II, Lisans
2019-2020, NİCEL VERİ ANALİZİ: UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2018-2019, DİSİPLİNLEARASI EĞİTİM UYGULAMALARI=STEM EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II, Lisans
2018-2019, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2018-2019, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ LABARATUVAR UYGULAMALARI I-II, Lisans
2018-2019, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2018-2019, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2017-2018, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Lisans
2017-2018, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2017-2018, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I, Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2016-2017, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Lisans
2016-2017, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II, Lisans
2016-2017, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2016-2017, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2016-2017, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I, Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2015-2016, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2015-2016, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, Lisans
2015-2016, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2015-2016, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Lisans
2015-2016, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II, Lisans
2015-2016, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2015-2016, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2015-2016, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I, Lisans
2014-2015, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2014-2015, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2014-2015, ÇEVRE EĞİTİMİ, Lisans
2014-2015, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2014-2015, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Lisans
2014-2015, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II, Lisans
2014-2015, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2014-2015, FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2014-2015, FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I, Lisans
2013-2014, TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, Çevre Eğitimi, Lisans
2013-2014, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Lisans
2013-2014, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2013-2014, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Lisans
2013-2014, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Lisans
2013-2014, Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II, Lisans
2013-2014, Eğitimde Araştırma, Lisans
2013-2014, Okul Deneyimi, Lisans
2013-2014, Öğretmenlik Uygulaması I-II, Lisans
2011-2012, Çevre Eğitimi, Lisans
2011-2012, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2011-2012, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Lisans
2011-2012, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Lisans
2011-2012, Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II, Lisans
2011-2012, Fen Eğitimi, Lisans
2011-2012, Okul Deneyimi, Lisans
2011-2012, Öğretmenlik Uygulaması I-II, Lisans
2010-2011, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2010-2011, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2010-2011, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Lisans
2010-2011, Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II, Lisans
2010-2011, Çevre Eğitimi, Lisans
2010-2011, Okul Deneyimi, Lisans
2010-2011, Öğretmenlik Uygulaması I-II, Lisans
2009-2010, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Lisans
2009-2010, Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II, Lisans
2009-2010, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2009-2010, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2009-2010, Okul Deneyimi, Lisans
2009-2010, Öğretmenlik Uygulaması I-II, Lisans
2005-2006, Fen Bilgisi Laboratuvarı, Lisans
2005-2006, Fen Bilgisi Öğretimi I-II, Lisans
2004-2005, Fen Bilgisi Öğretimi I-II, Lisans
2004-2005, Fen Bilgisi Laboratuvarı, Lisans
Kayıt Yok
Fizik Deneylerinin Öğrenme Stilleri Perspektifinde Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimin Doğasına ve Laboratuvar Kullanımına Yönelik İnançları Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Öğretmen Adayları Geleceği Programlıyor: STEM Eğitimi ve Arduino Uygulamaları (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Öğretmenler içi nSTEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama Kampı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Robotik STEM Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon: Eğiticilerin Eğitimi ve İyi Klinik Uygulamaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Yüksek Öğretimde Kalite Eğitimleri: Eğiticilerin Eğitimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Öğrenci Danışmanlar Projesi: Servis-Öğrenme Deneyimleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
The Competences of Primary School Teachers for Using Instructional Technologies: Analysis of Current Situation (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Okul Öncesi Dönemde FETEMM Eğitimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Mucitler Geleceği Tasarlıyor Fen Teknoloji Matematik ve Mühendislik Eğitimleri (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2015-2015
Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi TPAB temelli sorgulayıcı öğretim becerilerinin geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2015-2015
Fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik teknoloji destekli interaktif öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve sorgulayıcı öğrenme ortamlarına uyarlanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2015-2015
2221 Konuk veya Akademik İzinli Sabbatical Bilim İnsanı Destekleme Programı/Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşım Uygulamaları STEM Eğitimi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2014-2014
Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme ProgramıSınıf öğretmeni adaylarına yönelik interaktif öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğretim ortamına uyarlanması projesi İGUP (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2014-2014
OKUL BİNASINDA BİR ÖĞRENME ÇEVRESİNİN TASARIMI:TARİHSEL ARAÇ-GEREÇLERİN KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2013
Okuldışı Öğrenme Ortamlarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2012
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçlarının Belirlenmesi SBA 11 09 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Hatila Vadisi ve Kaçkar Dağları Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 107B016 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2007-2007
Matematiksel Düşünme Becerilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıları Problem Çözme Becerileri Ve Tutumları Üzerine Etkileri 04 2007 04 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2004-2007
Kayıt Yok
Özata, H.B., Taşdemir, A., Akdal, D. (2024) "Bir Yordayıcı Olarak Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Algının Özyeterlik Üzerine Etkisi: Sınıf Öğretmenlerinden Kanıtlar", Temel Eğitim, 21 (0) pp. 1-17 Link  
Şeker, R., Kartal, T., Taşdemir, A., Kızıltepe, İ.S. (2023) "Examining Adolescents’ Technology Addiction Levels Before and After COVID-19 Pandemic", J Educ Sci Environ Health, 9 (4) pp. 330-347 DOI  
Çiriş, V., Başkonuş, T., Kartal, T., Taşdemir, A. (2022) "A Study on Digital Game Addictions of Adolescents in the Covid-19 Pandemic", Journal of Education in Science Environment and Health, 8 (2) pp. 168-186 Link DOI  
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 6 (1) pp. 77-98 Link  
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "The Effect of Teachers’ Attitudes Towards and Self-Efficacy Beliefs Regarding STEM Education on Students’ STEM Career Interests", Journal of Science Learning, 5 (2) Link DOI  
Taşdemir, A. (2021) "İlkokul Fen Bilimleri Dersi Konularında Yer Alan Kavramlara Yönelik Sınıf Öğretmen Adaylarının Hazır Bulunuşluk Düzeyleri", Trakya Eğitim Dergisi, 11 (1) pp. 94-112 [TR Dizin] DOI   
Taşdemir, A. (2021) "Fen Öğretiminde Geliştirilen Materyallerin Öğrenme Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi: Öz ve Akran Değerlendirme Teknikleri", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53 (0) pp. 182-205 [TR Dizin] DOI  
Kartal, B., Taşdemir, A. (2021) "Pre-Service Teachers' Attitudes towards STEM: Differences Based on Multiple Variables and the Relationship with Academic Achievement", International Journal of Technology in Education, 4 (2) pp. 200-228 [ESCI] DOI  
Dilek, H., Konca, A.S., Taşdemir, A. (2020) "Preschool Childrens Science Motivation and Process Skills during Inquiry-Based STEM Activities", Journal of Education in Science, Environment and Health, 6 (2) pp. 92-104 DOI  
Acar, D., Tertemiz, N.I., Taşdemir, A. (2019) "STEM Eğitimi ile Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 12-23  
Acar, D.K., Tertemiz, N., Taşdemir, A. (2018) "The Effects of STEM Training on the Academic Achievement of 4th Grades in Science and Mathematics and their Views on STEM Training Teachers", International Electronic Journal of Elementary Education, 10 (4) pp. 505-513 DOI  
Konca, A.S., Taşdemir, A. (2018) "Faculty Technology Mentoring Program Facilitates- A Case Study", Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 6 (3) pp. 38-51 DOI  
Taşdemir, A., Boysak, M.E. (2017) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler ve Fene Yönelik Tutumları Açısındanİncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 1 (1) pp. 99-116 Link  
Acar, D.K., Taşdemir, A. (2017) "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğrenme Ve Öğretmeye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları", International Journal Of Eurasia SocialScience, 8 (30) pp. 2281-2305 Link  
Taşdemir, A., Salman, S. (2016) "İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Problemlerinde ÖğrencilerinMatematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 785-809 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, A., Kartal, T., Özdemir, A.M., Çabuk, S.N. (2014) "Using Science Centers and Museums for Teacher Training in Turkey", The Asia-Pacific Education Researcher, 23 (1) pp. 61-72 [SSCI] Link DOI  
Taşdemir, A., Taşdemir, M. (2013) "Teachers opinions of concepts emphasised in national papers concerning science and technology curriculum", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 5 (1) pp. 11-24 Link  
Taşdemir, A., Kartal, T. (2013) "Survey of the science and primary school teachers candidates scientific attitudes in terms of multi variables", Journal of Turkish Science Education, 10 (1) pp. 44-55 Link   
Kartal, T., Taşdemir, A. (2012) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 73-96 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, A. (2012) "Examination of Turkish students opinions related to values in the example of Iraq Saudi Arabia and Turkey", Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12 (3) pp. 1707-1739 [SSCI] Link  
Taşdemir, A., Acar, D.K., Kılınç, Y. (2012) "Ilköğretim öğrencilerinin gözüyle fen ve teknoloji öğretmenleri", The Journal of Qafqaz University, 33 (0) pp. 74-86 Link  
Taşdemir, A., Kuş, Z. (2011) "Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerin içerik analizi", Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 11 (1) pp. 155-177 [SSCI] Link   
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2011) "İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1) pp. 217-232 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2011) "Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (0) pp. 343-353 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, M., Taşdemir, A., Cengiz, Ç. (2010) "Okullarda başarı ve başarısızlık olgusu Tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması", Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiDergisi, 23 (2) pp. 471-503 [TR Dizin]   
Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2010) "İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri", International Journal of Human Sciences, 7 (1) pp. 124-148 Link  
Demirbaş, M., Taşdemir, A. (2010) "Öğrencilerin fen okur yazar birey nitelenmesinde görsel yazılı değişkenlerin etkileri", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) pp. 52-69  
Taşdemir, M., Taşdemir, A., Yıldırım, K. (2009) "Influence of portfolio evaluation in cooperative learning on student success", Journal of Theory and Practice in Education, 5 (1) pp. 53-56 Link  
Demirbaş, M., Bozdoğan, A.E., Taşdemir, A. (2008) "Fizik laboratuvarı dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerinin akadeik başarılarını geliştirme etkisinin araştırılması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (0) pp. 25-34 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, M., Taşdemir, A., Gültekin, F., Becerikli, S., Yıldırım, S.G. (2008) "A comparison of Turkish primary school students achievement in science and maths subjects", The Journal of Qafqaz University, 22 (1) pp. 190-198 Link  
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2007) "Mesleki sürecin bazı boyutlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 14 (0) pp. 161-174 Link  
Taşdemir, A., Tay, B. (2007) "Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1) pp. 173-187 [TR Dizin] Link   
Beydoğan, H.Ö., Cihan, M., Taşdemir, A. (2006) "Lise Felsefe Öğretim Programlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 17-37 [TR Dizin]   
Bozdoğan, A.E., Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2006) "Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11) pp. 23-36 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, A., Sarıkaya, M. (2005) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözeltiler kimyasını öğrenmelerine işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin araştırılması", Gazi Üniverstesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2) pp. 197-207 [TR Dizin] Link   
Taşdemir, A., Demirbaş, M., Bozdoğan, A.E., Sarıaslan, F. (2005) "Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2) pp. 81-91 [TR Dizin] Link   
Durmuş, Y., Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2024) "Ortaokul Öğrencilerinin Yabancı Dil Motivasyon Ve Tutumlarının Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi", 7. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress , İstanbul, (Ocak 2024
Taşdemir, A., Kartal, T., Kızıltepe, S. (2023) "Investigation of High School Students' Digital Game Addictions", VII. International Conference on Social Sciences , (pp. 108-123), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2023
Demirkol, K., Kartal, B., Taşdemir, A. (2022) "Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi", 4. International Social Sciences and Innovation Congress , (pp. 136-150), (Şubat 2022
Özata, H.B., Taşdemir, A., Akdal, D. (2022) "Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Algı Düzeyleri", International Congress on Education (ERPA) , Nicosia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2022
Taşdemir, A. (2021) "Fen Eğı̇tı̇mı̇nde Öğretı̇m Teknolojı̇lerı̇ Öz-Yeterlı̇k Ölçeğı̇'nı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇", The 12th International Scientific Research Congress , (Aralık 2021
Kartal, T., Taşdemir, A. (2019) "Examining Preservice Science Teachers’ Beliefs Related to Teaching The Topic of “Pressure”", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 231-244), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019
Taşdemir, A., Kartal, T. (2019) "The Examining of the Relationship Between Attitude Towards STEM and Entrepreneurship Skills of Pre-Service Primary School and Science Teachers", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 12-22), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019
Taşdemir, A., Demirbaş, H., Aydın, H., Bircan, M.A. (2019) "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilim Kavramına Yönelik Metaforları", 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS 2019) , (Mayıs 2019
Taşdemir, A., Aydın, H., Demirdaş, H., Bircan, M.A. (2019) "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri İle Görüşleri", 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS 2019) , (Mayıs 2019
Acar, D., Tertemiz, N.I., Taşdemir, A. (2019) "The ınvestıgatıon of the relatıonshıp between mathematıcs and scıence problem solvıng skılls and achıevements of students who were beıng educated wıth STEM", INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V , (pp. 75), Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2019
Taşdemir, A. (2018) "Robotik STEM Etkinlikleri: İlkokul Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Çalışması", 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2018
Taşdemir, A. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkinGörüşleri", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu , (pp. 1416-1426), (Aralık 2018
Taşdemir, A. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Değer Olarak BilimsellikÜzerine Algıları", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu , (pp. 1408-1415), (Aralık 2018
Dönmez, M.C., Taşdemir, A. (2018) "STEM Eğitimi Kapsamında Robotik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Özyeterlikleri Üzerine Etkisi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , (Nisan 2018
Çam, F.N., Taşdemir, A. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , (Nisan 2018
Acar, D.K., Tertemiz, N., Taşdemir, A. (2018) "STEM Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi", 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2018
Boysak, M.E., Taşdemir, A. (2017) "Sınıf Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişler Açısından İncelenmesi", International Congress of Eurasian Social Sciences - Icoess , (Nisan 2017
Dilek, H., Taşdemir, A., Konca, A.S., Baltacı, S. (2017) "The influence of early childhood STEM activities on the children’xxs belief towards science-learning", Humanities and Social Sciences Conference , Barcelona, İspanya, (Ocak 2017
Taşdemir, A., Dilek, H., Baltacı, S., Konca, A.S. (2016) "STEM Activities in Early Childhood Education The Concept of Force", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) , (Mayıs 2016
Dilek, H., Taşdemir, A., Konca, A.S., Baltacı, S. (2016) "Effects of Early Childhood STEM Activities to The Children s Problem Solvıng Skills", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) , (Mayıs 2016
Taşdemir, A., Çoban, Z. (2016) "Development of Pre Service Teachers Science Process Skills during STEM activities", The International Conference on Social Sciences and Humanities , (Mayıs 2016
Taşdemir, A., Konca, A.S., Kaya, B. (2016) "The Competences of Primary School Teachers for Using Instructional Technologies Analysis of Current Situation", The International Conference on Social Sciences and Humanities , (Mayıs 2016
Tay, B., Taşdemir, A., Gönç, A., Okçu, S. (2015) "Ulusal Gazetelerde 444 Eğitim Sisteminde Vurgulanan Öğretmen Ve Öğrenci Özellikleri", 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Nisan 2015
Tay, B., Taşdemir, A., Gönç, A., Okçu, S. (2015) "444 Sistemi İle İlgili Vurgulamalar: Ulusal Haberler Ne Söylüyor?", 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Nisan 2015
Taşdemir, A., Tertemiz, N., Acar, D., Sungurtekin, Ş. (2015) "STEM education science technology engineering mathmatics in k 8 curriculums in Turkey A content analysis", The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2015
Taşdemir, A., Acar, D. (2015) "Some activities on STEM education in primary education in Turkey", The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2015
Mcdonnough, J., Taşdemir, A. (2014) "Perceptions of pre service teachers about instructional technology The findings of a qualitative study", The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Konya, Türkiye, (Mayıs 2014
Taşdemir, A., Kartal, T. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya YönelikBeklentileri", I st Eurasian Educational Research Congress , İstanbul, (Nisan 2014
Taşdemir, A., Kartal, T., Ünal, M. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama", I st Eurasian Educational Research Congress , İstanbul, (Nisan 2014
Taşdemir, A., Kartal, T. (2014) "The awareness of pre service teachers about living things as a fundamental concept on teaching socioscientific ıssues", The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , Konya, Türkiye, (Mayıs 2014
Kaya, V.H., Taşdemir, A. (2014) "Gökbilimci Astronom ve Gözlemevine Yönelik Algılar", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Taşdemir, A., Kaya, V.H. (2014) "Bilim Merkezinin Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Uyandırdıkları", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Taşdemir, A., Mcdonnough, J. (2013) "The effects of a micro teaching technique on primary teacher candidates self efficacy in a science and technology teaching course", ASTE 2013 International Conference , Charleston, Amerika Birleşik Devletleri, (Ocak 2013
Taşdemir, A., Kartal, T., Kuş, Z. (2012) "The use of out-of-the-school learning environments for theformation of scientific attitudes in teacher training programmes", WCES 2012- 4th World Conference on Educational Sciences , (pp. 2747-2752), (Mart 2012
Taşdemir, A., Kaptan, D. (2012) "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları", 10.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Haziran 2012
Taşdemir, A., Kartal, T., Taşdemir, M. (2012) "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri", 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2012
Taşdemir, A., Taşdemir, M., Kaptan, D. (2012) "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersleri Öğrenme- Öğretme Sürecindeki Etkililiği Nasıl Arttırabilir?", 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2012
Yücel, T., Taşdemir, A. (2012) "İlköğretim 5.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi", 10.Ulusal Fen Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Haziran 2012
Tuba, Y., Taşdemir, A. (2012) "Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Örneği", 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2012
Taşdemir, A., Kuş, Z., Kartal, T. (2012) "Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums", WCES 2012-4th World Conference on Educational Sciences , (pp. 2765-2771), (Mart 2012
Taşdemir, A., Kaya, C. (2011) "İlköğretim 4.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Işık Ve Ses Ünitesi Problem Senaryolarında SQ3R Okuma Tekniğinin Kullanılma Durumları", 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2011
Taşdemir, A., Kartal, T., Aslan, O. (2011) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları", 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2011
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2011) "Teachers’ Metaphors on K-8 Curriculum in Turkey", 2nd International Conference On New Trends İn Education And Their Implications , (Nisan 2011
Taşdemir, A., Taşdemir, M. (2011) "Metaphors on teaching process and teachers produced by the teachers", 2nd International Conference On New Trends İn Education And Their Implications , (Nisan 2011
Taşdemir, A., Taşdemir, M. (2011) "Ulusal gazetelerde çıkan haberlerde 2004 2007 ilköğretim fen ve teknoloji dersi programları ile ilgili vurgu yapılan noktaların öğretmen görüşleri ile irdelenmesi", 1st International Congress on Curriculum and Instruction , (Ekim 2011
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2010) "Yeni Göreve Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin “İlk Deneyimleri Ve İlk Yıl Sorunları Üzerine” Bir Durum Çalışması", 1.Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2010
Taşdemir, A., Taşdemir, M. (2010) "Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri", International Congress on New Trends in Education , (Kasım 2010
Tay, B., Güler, M.P.D., Taşdemir, A. (2009) "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Başarı Düzeyleri ve Düşünceleri", VIII. Ulusal SInıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2009
Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2008) "Fen Bilimlerinin Doğasına İlişkin Temel Kavramların Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Uygulamaları", VIII. International Educational Technology Conference , (Mayıs 2008
Demirbaş, M., Taşdemir, A. (2008) "Öğrencilerin Fen Okur-Yazar Birey Nitelenmesinde Görsel Ve Yazılı Değişkenlerin Etkileri", VIII. Internatıonal Educatıonal Technlogy Conference , (Mayıs 2008
Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2008) "İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavraları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri", 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, , (Nisan 2008
Taşdemir, A., Tay, B., Yıldırım, K. (2007) "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Neden-Sonuç İlişkisi Kurabilmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", 7th Internatıonal Educatıonal Technology Conference , (Mayıs 2007
Yıldırım, K., Bozdoğan, A.E., Taşdemir, A. (2007) "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması", 7th Internatıonal Educatıonal Technology Conference , (Mayıs 2007
Taşdemir, M., Yıldırım, K., Taşdemir, A. (2007) "Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin Etkilerinin İncelenmesi", VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Nisan 2007
Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2007) "İlköğretim Öğrencilerinin Disiplinler Arası Öğrenme Düzeyleri Ve Bu Düzeylerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Eylül 2007
Taşdemir, A., Beydoğan, H.Ö. (2007) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Okuma-Anlama Becerlerinin İncelenmesi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Eylül 2007
Taşdemir, A. (2006) "Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi", III. Uluslararası Öğretme Yetiştirme Sempozyumu , (Mayıs 2006
Tay, B., Taşdemir, A. (2006) "Öğretmen Adaylarının Strateji, Yöntem Ve Teknikleri Kullanabilmelerine Yönelik Yeterlilik Düzeyleri", XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Eylül 2006
Taşdemir, A., Beydoğan, H.Ö. (2006) "İlköğretim 4.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Laboratuvar Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi", 7. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2006
Kayıt Yok
Taşdemir, A., Kartal, T. (2023) "Fen eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara göre ideal uygulama ve koşullar", Kitap: Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Ankara/Türkiye : Eğitim  
Kartal, T., Taşdemir, A. (2023) "Fizik kavramlarının öğretiminde sanal laboratuvar uygulamaları ve ideal öğrenme ortamı", Kitap: Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Ankara/Türkiye : Eğitim  
Taşdemir, A., Kartal, T. (2022) "Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu: TPAB Modeli", Kitap: Eğitimin Güncel Sorunlar Üzerine, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK  
Kartal, B., Kartal, T., Taşdemir, A. (2022) "How and Why Teachers Implement STEM? A Journey to Teacher Beliefs and Teaching Practices", Kitap: Internalization of STEM Education, Colorado/Amerika Birleşik Devletleri : ISTES Organization  
Taşdemir, A. (2018) "Erken Çocukluk Döneminde STEM eğitimi ve Uygulama Örnekleri", Kitap: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitapyayınevi  
Taşdemir, A., Çalık, M. (2017) "Fen Bilimlerinde STEM Uygulamaları", Kitap: Kuramdan Uygulamaya stem Eğitimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Çilingir, L., Aslan, O., Çobanoğlu, E.O., Demirbaş, M., Funda, B., Sağlam, Y., Nuhoğlu, H., Aydın, F., Taşdemir, A., Hacıeminoğlu, E., Afacan, Ö. (2016) "Bilimin Doğası Ve Bilimsel Süreç Becerileri", Kitap: Bilimin Doğası Ve Öğretimi, Ankara : PEGEM AKADEMİ  
Dilaver, H.H., Özdemir, M.Ç., Safran, M., Yazıcı, H., Yel, S., Ata, B., Demirkaya, H., Akbaş, O., Akdağ, H., Betül, A.T., Altun, A., Çalışkan, H., Gedik, H., Dündar, H., Koca, M.K., Meydan, A., Sarı, İ., Taşdemir, A., Ulusoy, K., Yıldırım, K., Ünal, M. (2008) "Öğretim Strateji, Yöntem Ve Teknikleri", Kitap: Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2021, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, Yrd. Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 0
Üye, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, 2015-
Üye, Türkiye Erozyona Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), 2013-
Üye, Türk Ocağı, 2013-
Üye, Association for Science Teacher Education (ASTE), 2012-2013
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri
International Journal of Human Sciences
0 0 0 16 27 12 0 0 55
2
Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 16 4 0 0 25
3
Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi
0 0 0 0 4 20 0 0 24
4
Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 5 16 3 0 0 24
5
The Effects of STEM Training on the Academic Achievement of 4th Grades in Science and Mathematics and their Views on STEM Training Teachers
International Electronic Journal of Elementary Education
0 0 0 14 6 2 0 0 22
6
Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 12 0 0 0 16
7
Preschool Childrens Science Motivation and Process Skills during Inquiry-Based STEM Activities
Journal of Education in Science, Environment and Health
0 0 0 9 4 2 0 0 15
8
Teachers’ Metaphors on K-8 Curriculum in Turkey
0 0 0 4 7 2 0 0 13
9
Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 6 1 0 0 12
10
İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 5 4 0 0 10
11
Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 8 0 0 0 10
12
Okullarda başarı ve başarısızlık olgusu Tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması
Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiDergisi
0 0 0 1 5 3 0 0 9
13
Influence of portfolio evaluation in cooperative learning on student success
Journal of Theory and Practice in Education
0 0 0 3 6 0 0 0 9
14
Metaphors on teaching process and teachers produced by the teachers
0 0 0 3 5 0 0 0 8
15
Using Science Centers and Museums for Teacher Training in Turkey
The Asia-Pacific Education Researcher
0 0 0 1 4 0 0 0 5
16
Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerin içerik analizi
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri
0 0 0 0 4 0 0 0 4
17
Kuramdan Uygulamaya stem Eğitimi
0 0 0 0 0 3 0 0 3
18
İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Problemlerinde ÖğrencilerinMatematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
19
The use of out-of-the-school learning environments for theformation of scientific attitudes in teacher training programmes
0 0 0 3 0 0 0 0 3
20
A comparison of Turkish primary school students achievement in science and maths subjects
The Journal of Qafqaz University
0 0 0 2 1 0 0 0 3
21
Examination of Turkish students opinions related to values in the example of Iraq Saudi Arabia and Turkey
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri
0 0 0 2 1 0 0 0 3
22
Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözeltiler kimyasını öğrenmelerine işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin araştırılması
Gazi Üniverstesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
23
Bilimin Doğası Ve Öğretimi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
24
Lise Felsefe Öğretim Programlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
25
Mesleki sürecin bazı boyutlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
26
Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums
0 0 0 0 2 0 0 0 2
27
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
İlkokul Fen Bilimleri Dersi Konularında Yer Alan Kavramlara Yönelik Sınıf Öğretmen Adaylarının Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
Trakya Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Gökbilimci Astronom ve Gözlemevine Yönelik Algılar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavraları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
Survey of the science and primary school teachers candidates scientific attitudes in terms of multi variables
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2012) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Yayın Teşvik Ödülü" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 - 2023 19
Ahi Evran Üniversitesi
2007 - 2024 17
Murat Demirbaş
Kırıkkale Üniversitesi
2005 - 2016 9
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2006 - 2015 6
Ahmet Sami Konca
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 6
Neşe Işık Tertemiz
Gazi Üniversitesi
2015 - 2019 5
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2007 - 2009 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 4
Aykut Emre Bozdoğan
Giresun Üniversitesi
2005 - 2008 4
Dilber Kaptan Acar
-
2012 - 2018 4
Ahi Evran Üniversitesi
2006 - 2007 3
Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 3
Kastamonu Üniversitesi
2011 - 2012 3
Dilber Acar
-
2015 - 2019 3
Ahi Evran Üniversitesi
2008 - 2014 2
Oktay Aslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 - 2016 2
Abdullah Gönç
-
2015 2
Dilber Kaptan
-
2012 2
Hacı Bayram Özata
-
2022 - 2024 2
Hasan Aydın
-
2019 2
Kağan Demirkol
-
2022 2
Mehmet Ali Bircan
-
2019 2
Sezer Okçu
-
2015 2
Volkan Hasan Kaya
-
2014 2
-
2024 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2009 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 1
Mehmet Kürşat Koca
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2008 1
Bahri Ata
Gazi Üniversitesi
2008 1
Esme Hacıeminoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 1
Fatih Aydın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2016 1
Hilmi Demirkaya
Akdeniz Üniversitesi
2008 1
İbrahim Sarı
Dumlupınar Üniversitesi
2008 1
Çağdaş Cengiz
-
2010 1
Kadir Ulusoy
Mersin Üniversitesi
2008 1
Selma Yel
Gazi Üniversitesi
2008 1
Şehnaz Sungurtekin
-
2015 1
Sevda Gülşah Yıldırım
-
2008 1
Yasemin Kılınç
-
2012 1
Hasan Hüseyin Dilaver
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2008 1
Sabri Becerikli
-
2008 1
Hüseyin Çalışkan
Sakarya Üniversitesi
2008 1
Saye Nihan Çabuk
-
2014 1
Adnan Altun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2008 1
Mustafa Sarıkaya
Gazi Üniversitesi
2005 1
Fatma Sarıaslan
-
2005 1
Hakan Akdağ
Gaziantep Üniversitesi
2008 1
Hatice Gedik
Aksaray Üniversitesi
2008 1
Alper Murat Özdemir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2014 1
Hakkı Yazıcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2008 1
Elif Omca Çobanoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 1
Mustafa Cihan
Atatürk Üniversitesi
2006 1
Oktay Akbaş
Kırıkkale Üniversitesi
2008 1
Mustafa Safran
Gazi Üniversitesi
2008 1
Muammer Çalık
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 1
Renan Şeker
-
2023 1
Hakan Dündar
Kırıkkale Üniversitesi
2008 1
Yılmaz Sağlam
Gaziantep Üniversitesi
2016 1
Hasret Nuhoğlu
Maltepe Üniversitesi
2016 1
Ali Meydan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2008 1
Mehmet Çağatay Özdemir
Gazi Üniversitesi
2008 1
Lokman Çilingir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 1
Akyürek Tay Betül
-
2008 1
Balcı Funda
-
2016 1
Bayram Kaya
-
2016 1
Büşra Kartal
-
2021 1
Ceylan Kaya
-
2011 1
Deniz Akdal
-
2022 1
Diber Acar
-
2019 1
Fahriye Nur Çam
-
2018 1
Filiz Gültekin
-
2008 1
Hilal Demirbaş
-
2019 1
Hilal Demirdaş
-
2019 1
İbrahim Serdar Kızıltepe
-
2023 1
Jacquelıne Mcdonnough
-
2013 1
Jacqueline Mcdonnough
-
2014 1
Kaan Demirkol
-
2022 1
Mert Can Dönmez
-
2018 1
Muhammed Emin Boysak
-
2017 1
Muhammet Emin Boysak
-
2017 1
Selahatin Salman
-
2016 1
Serdar Kızıltepe
-
2023 1
Tuğba Yücel
-
2012 1
Turan Başkonuş
-
2022 1
Yakup Durmuş
-
2024 1
Yücel Tuba
-
2012 1
Zeynep Çoban
-
2016 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
180.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
85.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
22.
408 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 408
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 14 75 80 110 60 15 60 145 65 25
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . 427 . 468 . 432 . 482 . 513 . 564 . 471 . 527 . 180 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 318 . 274 . 272 . 242 . 273 . 313 . 331 . 229 . 315 . 85 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 91 . 75 . 60 . 57 . 70 . 87 . 88 . 47 . 88 . 22 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 81 . 59 . 53 . 47 . 59 . 72 . 69 . 36 . 74 . 18 .
Toplam Yayın 4 6 5 9 6 1 4 7 3 2
Toplam Makale 0 1 2 2 1 1 3 3 1 1
Toplam Kitap 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
Toplam Bildiri 4 4 2 6 5 0 1 2 1 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 2 0 1 1 3 1 1
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 2 4 2 6 5 0 1 2 1 1
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri