img

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KIYMAZ

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
37
Atıf
21
h-index
2
Proje
11
Google Scholor
Yayın
16
Atıf
101
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Öğretmenliği (Dr), 2004, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli), 1997, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1993, 1997
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Öğretmenliği (Dr), 2004, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli), 1997, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1993, 1997
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 72, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2010-2018, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2006-2010, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye
1999-2006, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye
2012-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Aydın Pakel, Yüksek Lisans, On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Radyan ve Derece Kavramları ile Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonları Hakkındaki Temel Bilgilerinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Esmanur Düğer, Yüksek Lisans, Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Nitel Araştırma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Eyüp Bezeyen, Yüksek Lisans, Ortaokul matematik öğretmenlerinin üslü ifadeler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2023-2024, Matematik Öğretiminde Modelleme, Lisans
2023-2024, Cebir Öğretimi, Lisans
2023-2024, Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Sayıların Öğretimi, Lisans
2023-2024, Matematikte Problem Çözme, Lisans
2022-2023, Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı, Lisans
2022-2023, Cebir Kavramlarının Öğretimi ve Cebirsel Düşünme, Yüksek Lisans
2022-2023, Cebir Öğretimi, Lisans
2022-2023, Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi, Yüksek Lisans
2022-2023, Sayıların Öğretimi, Lisans
2022-2023, Matematikte Problem Çözme, Lisans
2021-2022, Cebir Öğretimi, Lisans
2021-2022, Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı, Lisans
2021-2022, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2021-2022, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2021-2022, Mantıksal Akıl Yürütme, Lisans
2021-2022, Matematikte Problem Çözme, Lisans
2021-2022, Sayıların Öğretimi, Lisans
2020-2021, Cebir Öğretimi, Lisans
2020-2021, Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı, Lisans
2020-2021, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2020-2021, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2020-2021, Cebir, Lisans
2020-2021, Sayıların Öğretimi, Lisans
2020-2021, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I, Lisans
2020-2021, Cebire Giriş, Lisans
2020-2021, Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Algoritma ve Programlama, Lisans
2019-2020, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2019-2020, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2019-2020, Matematik Eğitiminde İspat, Yüksek Lisans
2019-2020, Lineer Cebir I, Lisans
2019-2020, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2019-2020, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2019-2020, Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi, Yüksek Lisans
2018-2019, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2018-2019, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Lisans
2018-2019, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2018-2019, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2018-2019, Sayı Hissi ve Sayıların Öğretimi, Yüksek Lisans
2017-2018, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Lisans
2017-2018, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2017-2018, GENEL MATEMATİK, Lisans
2017-2018, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2017-2018, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2017-2018, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2016-2017, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2016-2017, GENEL MATEMATİK, Lisans
2016-2017, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2016-2017, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2015-2016, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ), Lisans
2015-2016, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ AL-I: DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN KEŞFİ, Lisans
2015-2016, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2015-2016, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2015-2016, MATEMATİK ÖĞRETİMİ I, Lisans
2014-2015, SEÇMELİ MB-II: öĞRETİM SÜREÇLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2014-2015, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2014-2015, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Lisans
2014-2015, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2014-2015, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2014-2015, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2014-2015, GENEL MATEMATİK, Lisans
2013-2014, SEÇMELİ AL-I: DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI İLE MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN KEŞFİ, Lisans
2013-2014, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2013-2014, MATEMATİK ÖĞRETİMİ I, Lisans
2013-2014, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Lisans
2013-2014, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2013-2014, GENEL MATEMATİK, Lisans
2013-2014, ELEMANTER SAYI KURAMI, Lisans
2013-2014, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2012-2013, MATEMATİK ÖĞRETİMİ II, Lisans
2012-2013, MATEMATİK ÖĞRETİMİ I, Lisans
2012-2013, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2012-2013, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2012-2013, LİNEER CEBİR II, Lisans
2012-2013, LİNEER CEBİR I, Lisans
2012-2013, GENEL MATEMATİK, Lisans
2012-2013, ELEMANTER SAYI KURAMI, Lisans
2012-2013, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2011-2012, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2011-2012, MATEMATİK FELSEFESİ, Lisans
2011-2012, LİNEER CEBİR II, Lisans
2011-2012, LİNEER CEBİR I, Lisans
2011-2012, GENEL MATEMATİK, Lisans
2011-2012, ELEMANTER SAYI KURAMI, Lisans
2011-2012, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2010-2011, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2010-2011, LİNEER CEBİR II, Lisans
2010-2011, LİNEER CEBİR I, Lisans
2010-2011, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2009-2010, LİNEER CEBİR II, Lisans
Kayıt Yok
STEM Eğitimi Yaklaşımı Teori ve Uygulamasına Yönelik Ders Tasarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2022
Examining Pre-service Teachers Perceptions and Evaluations about Student-Invented Strategies (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem ve Eşitsizliklerin Çözümünde Geogebra Kullanımına İlişkin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
BİLSEM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GEOMETRİK İNŞA ÜZERİNE KURDUKLARI PROBLEMLERE DERS İMECESİ ÇALIŞMALARININ ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesine Dair Bir Çalışma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
ÜSTÜN YETENEKLİ 5.SINIF ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSLERİNDE DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ- DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VAN HİELE SEVİYELERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının lineer bağımlılık-bağımsızlık ve germe kavramlarının R2 ve R3 de anlamlandırma süreçleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2013
Çok Kültürlü Matematik Eğitimi Laboratuarı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Kıymaz, Y. (2024) "Investigating Problems Posed by Pre-Service Mathematics Teachers for the Four Operations in Fractions", The Mathematics Enthusiast, 21 (1) pp. 423-442 [ESCI] DOI    
Arıcan, M., Kıymaz, Y. (2022) "Investigating Preservice Mathematics Teachers’ Definitions, Formulas, and Graphs of Directly and Inversely Proportional Relationships", The Mathematics Enthusiast, 19 (2) pp. 632-656 [ESCI] DOI    
Özçakır, B., Özdemir, D., Kıymaz, Y. (2020) "Effects of Dynamic Geometry Software on Students' Geometric Thinking Regarding Probability of Giftedness in Mathematics", International Journal of Contemporary Educational Research, 7 (2) pp. 48-61 Link DOI    
Kıymaz, Y., Kartal, B., Morkoyunlu, Z. (2020) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1) pp. 205-228 [TR Dizin] Link     
Kartal, B., Kıymaz, Y. (2020) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?", Trakya Eğitim Dergisi, 10 (2) pp. 519-536 [TR Dizin] Link     
Aytekin, C., Kıymaz, Y. (2019) "Teaching Linear Algebra Supprted by GeoGebra Visualization Environment", Acta Didactica Napocensia, 12 (2) pp. 75-96 Link    
Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)     
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 397-411 [TR Dizin] Link     
Doruk, B.K., Kıymaz, Y., Horzum, T., Morkoyunlu, Z. (2014) "Sınıf Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşleri: Formal İspat-Temsili İspat”", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), (0)    
Pakel, A., Kıymaz, Y. (2023) "Examination of Some Basic Knowledge of 11Th Grade Students on Trigonometry", 6th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6) , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Bezeyen, E., Kıymaz, Y. (2021) "Examination of Secondary School Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge On The Subject of Exponential Numbers in The Component of Knowledge of Teaching Strategies", Ahi Evran International Conference on Scientific Research , Kırşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Kıymaz, Y. (2021) "Examination Of The Problems Posed By The Pre-Service Mathematics Teachers For The Four Operations In Fractions", 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5) , (pp. 403-404), Antalya, Türkiye, (Ekim 2021
Bilir, Ç.K., Kartal, B., Kıymaz, Y. (2019) "The Subtraction Strategies Used By Pre-Service Teachers And Their Interpretation Of Student-Invented Strategies", 4th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-4) , (pp. 421-422), İzmir, Türkiye, (Eylül 2019
Arıcan, M., Kıymaz, Y. (2019) "An Investigation on Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge on Directly And Inversely Proportional Relationships", 4th Turkish Computer and Mathematics Education Conference , (pp. 519-520), (Ekim 2019 
Kıymaz, Y., Kartal, B., Sarı, M. (2018) "Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenleri ve gelecekte bir öğretmen olmanın adaylara hissettirdikleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2018
Kıymaz, Y., Kartal, B. (2018) "Examining the Strategies and Explanations that Pre-Service Teachers' Use When Comparing Fractions", VII. International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2018) , Kiev, Ukrayna, (Ağustos 2018
Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2017) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem Ve Eşitsizliklerin Çözümünde GeoGebra Kullanımına İlişkin Görüşleri", 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) , Afyon, Türkiye, (Mayıs 2017
Kartal, B., Kıymaz, Y. (2017) "Examining Pre-service Teachers’ Perceptions and Evaluations about Student-Invented Strategies", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Yıldız, A., Kıymaz, Y. (2017) "Investigation of parent expectations of middle school students from mathematics education", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017) , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Aytekin, C., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2017) "The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) , (pp. 244-245), Budapeşte, Macaristan, (Eylül 2017
Morkoyunlu, Z., Kıymaz, Y., Kartal, B. (2016) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesine Dair BirÇalışma", International Eurasian Educational Research Congress , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016
Yıldız, A., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Effect of desıgn based research actıvıtıes on technologıcal pedagogıcal content knowledge tpack qualifications an example from gıfted students teachers", The 4 th International Symposium on New Issues in Teacher Education , Savonlinna, Finlandiya, (Eylül 2016
Aytekin, C., Altunkaya, B., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity", 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Belgrad, Sırbistan, (Eylül 2016
Özçakır, B., Özdemir, D., Kıymaz, Y. (2016) "Investigation The Effects of Dynamic Geometry Activities on Van Hiele Levels and Motivation Towards Mathematics The Case of Gifted Students", 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , Budapeşte, Macaristan, (Kasım 2016
Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2016) "Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemiyle Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Etkinliğin Geliştirilmesi Süreci"", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016
Kıymaz, Y. (2015) "Views of Pre-service Elementary Mathematics Teachers Toward The Reasons for Student’s Mistakes About Fractions and Preventing These Mistakes", 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2015
Aytekin, C., Kıymaz, Y. (2014) "Preservice Teachers’ Perception of ”Good Mathematics Teachers", 3rd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications , Viyana, Avusturya, (Ağustos 2014
Kıymaz, Y., Aytekin, C. (2013) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının GeoGebra ile Bazı Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerini Yorumlama Süreçleri”", I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu , Trabzon, Türkiye, (Haziran 2013
Doruk, B.K., Kıymaz, Y., Aktümen, M., Morkoyunlu, Z., Yıldız, A., Baltacı, S. (2013) "The Factors Affecting Middle School Mathematics Teacher Candidates’ Concerns Towards GeoGebra", II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2013
Kıymaz, Y., Aytekin, C., Horzum, T. (2013) "The Interpretation Process of Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ in Concepts of Linear Dependence-Independence and Spaning in R2 and R3", II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2013
Doruk, B.K., Kıymaz, Y., Horzum, T. (2012) "İspat Yapma ve İspatta Somut Modelden Yararlanma Üzerine Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012 
Kıymaz, Y., Doruk, B.K., Horzum, T. (2012) "Preservice Elementary Mathematics Teachers' Proving Skills", I. International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2012) , Prishtines, Kosova, (Eylül 2012
Horzum, T., Kıymaz, Y. (2011) "Bir Öğretim Üyesinin Genel Matematik Dersinde Kullandığı Matematiksel Değerler ve Bu Değerleri Seçme Nedenlerinin Tespit Edilmesi”", 10. Matematik Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2011
Kıymaz, Y., Arıkan, A. (2010) "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Matematiksel Durumlar için Yaptıkları Çözümlerin Ulaştıkları Sonuçlar, Kullandıkları Stratejiler ve Yaptıkları Hatalar Açısından İncelenmesi", 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri , Türkiye, (Ekim 2010
Kayıt Yok
Kıymaz, Y. (2016) "PERMÜTASYON", Kitap: TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALARIÖğrenenler ve Öğretenler İçin, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kıymaz, Y., Sriraman, B., Lee, K.H. (2011) "Prospective Secondary Mathematics Teachers Mathematical Creativity in Problem Solving- A Turkish Study", Kitap: The Elements of Creativity and Giftedness in Mathematics, Hollanda : Sense Publishers  
Sriraman, B., Kıymaz, Y. (2009) "Relationship of Creativity to Intelligence", Kitap: Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent, Amerika Birleşik Devletleri : SAGE  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2015, Yrd. Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 4 0 0 6
2
Teaching Linear Algebra Supprted by GeoGebra Visualization Environment
Acta Didactica Napocensia
0 0 0 2 0 1 0 0 3
3
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
4
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?
Trakya Eğitim Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
5
The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates
0 0 0 0 0 2 0 0 2
6
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
7
Effects of Dynamic Geometry Software on Students' Geometric Thinking Regarding Probability of Giftedness in Mathematics
International Journal of Contemporary Educational Research
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Sınıf Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşleri: Formal İspat-Temsili İspat”
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Investigating Preservice Mathematics Teachers’ Definitions, Formulas, and Graphs of Directly and Inversely Proportional Relationships
The Mathematics Enthusiast
0 0 0 1 0 0 0 0 1
10
The Elements of Creativity and Giftedness in Mathematics
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2019 12
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2017 8
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2013 - 2017 8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 7
Tuğba Horzum
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 - 2014 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2020 4
Bekir Kürşat Doruk
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2012 - 2014 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 3
Muhammet Arıcan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2022 2
Bilal Özçakır
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2016 - 2020 2
Bharath Sriraman
-
2009 - 2011 2
Muharrem Aktümen
-
2013 1
Çetin Kürşat Bilir
-
2019 1
Duygu Özdemir
İstanbul Aydın Üniversitesi
2020 1
Ahmet Arıkan
Gazi Üniversitesi
2010 1
Aydın Pakel
-
2023 1
Duygu Özdemir
-
2016 1
Eyüp Bezeyen
-
2021 1
Kyeong Hwa Lee
-
2011 1
Mürsel Sarı
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
190.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
94.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
15.
285 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 285
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 92 17 10 25 45 10 15 5 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 467 . 410 . 531 . 532 . 517 . 484 . 614 . 601 . 587 . 190 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 327 . 257 . 334 . 339 . 306 . 286 . 378 . 352 . 370 . 94 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 65 . 32 . 70 . 70 . 57 . 32 . 69 . 59 . 67 . 15 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 42 . 20 . 44 . 42 . 38 . 22 . 42 . 39 . 41 . 10 .
Toplam Yayın 1 8 4 2 3 3 2 1 1 1
Toplam Makale 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 5 4 2 2 0 2 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Makale (Ulusal) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 3 2 2 0 2 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri