img

Prof. Dr. Tufan AYTAÇ

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
132
Atıf
259
h-index
8
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1996, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Yl) (Tezli), 1993, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Pr., 1989, 1993
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1996, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Yl) (Tezli), 1993, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Pr., 1989, 1993
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 73, Bahar, 2008
İngilizce, KPDS, 71, Bahar, 1997
Sertifika, AEP Programı, kırşehir, 25-12-2019, 25-12-2019
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi
2021-2021, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2013-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Bozok Üniversitesi, Türkiye
Serkan Bilgiç, Doktora, Okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Duygu Ergen, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin öykücü liderlik yaklaşımına ilişkin görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Burcu Taş, Yüksek Lisans, ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİM LİDERLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Atilla Han Özcan, Yüksek Lisans, ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Orhan Yılmaz, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gökhan Şener, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Eğitim Hukuku, Lisans
2019-2020, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yüksek Lisans
2019-2020, Eğitime Giriş, Lisans
2019-2020, Sınıf Yönetimi, Lisans
2019-2020, Eğitim Hukuku, Lisans
2018-2019, Küreselleşme ve Eğitim, Yüksek Lisans
2018-2019, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2015-2016, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2015-2016, EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
2015-2016, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
2015-2016, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2014-2015, LİDERLİK VE YÖNETİMDE YENİ PARADİGMALAR, Lisans
2014-2015, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
2011-2012, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYEL GELİŞTİRME, Lisans
Kayıt Yok
Öğretmen Yönetici İlişkilerinde Psikolojik Yıldırma Mobbing Bir Meta Analiz Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Eğitimde Etkileşimli Tahta Kullanımı FATİH Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2012-2013
Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerin Geliştirilmesinde b Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi SOBAG 1001 107K206 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2009-2010
Kayıt Yok
Aslan, M.S., Aytaç, T. (2024) "ALT VE ÜST SOSYO-EKONOMİK DÜZEY OKULLARDA OKUL YÖNETİCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES), s, (69) pp. 371-383 Link DOI  
Bilgiç, S., Aytaç, T. (2024) "School occupational health and safety performance scale: Validity and reliability study for scale development.", Journal of Human and Social Sciences (JOHASS), 7 (1) pp. 104-123 Link   
Erden, A., Erden, H., Aytaç, T. (2023) "Teachers’ Well-Being Levels by Gender and Marital Status: A Meta-Analysis Study", Asian Journal of Instruction, 11 (11) pp. 38-60 Link DOI   
Şener, G., Aytaç, T. (2023) "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 9 (1) pp. 40-59 [TR Dizin] Link DOI    
Ergen, D., Aytaç, T. (2023) "Okul Yöneticilerinin Öykücü Liderlik Yaklaşımına İlişkin Görüşleri", Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 14 (2) pp. 1455-1468 [TR Dizin] Link DOI   
Kula, S.S., Aytaç, T. (2022) "Comparative Analysis of Democratic Attitude and Value Perceptions of School Administrators, Teachers, Preservice Teachers and Students: A Meta-Analysis Study", International Journal of Psychology and Educational Studies,, 9 (1) pp. 244-261 Link DOI   
Yılmaz, O., Aytaç, T. (2022) "Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", Batı Anadolu Eğitim Bilimleri, 13 (2) pp. 761-769 [TR Dizin] Link DOI   
Aytaç, T. (2021) "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA BİR BAKIŞ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI", Milli Eğitim Dergisi, 1 (0) pp. 173-193 [TR Dizin] Link    
Aytaç, T., İpek, C. (2021) "Okul Yöneticilerinin Okullarda Yetenek Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri (Nitel Bir Analiz)", Milli Eğitim Dergisi, (232) pp. 357-382 [TR Dizin] DOI    
Aytaç, T. (2021) "The Problems Faced by Teachers in Turkey During the COVID-19 Pandemic and Their Opinions", International Journal of Progressive Education, 17 (1) pp. 404-420 Link DOI  
Aytaç, T., Kula, S.S. (2020) "The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ Creative Thinking Skills: A Meta-Analysis Study", International Journal of Contemporary Educational Research (IJCER), 7 (2) pp. 62-80 Link DOI   
Aytaç, T. (2020) "The Problems and Opinions of School Administrators during COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study from Turkey", European Journal of Educational Sciences (EJES), 7 (4) pp. 57-79 Link DOI  
Erdem, M., Aytaç, T., Gönül, T. (2020) "THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND SCHOOLADMINISTRATORS’ BEHAVIOURS OF FAVOURITISM", European Journal of Education Studies, 7 (6) pp. 1-22 Link DOI  
Aytaç, T. (2020) "The Effects of Working in Public or Private Schools on Job Satisfaction of Teachers in Turkey: A Meta-Analysis Study", Eurasian Journal of Educational Research, 20 (89) pp. 1-22 Link DOI   
Aytaç, T., Elma, C., Çınkır, Ş. (2019) "Effect of gender on teachers’xx organizational citizenship behavior: A meta-analysis", Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14 (3) pp. 106-128 Link DOI  
Aytaç, T., Erdem, M. (2019) "Examining High School Students’ Safe Computer and Internet Usage Awareness", European Journal of Education Studies, 6 (1) pp. 295-311 Link DOI  
Aytaç, T. (2019) "ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF TEACHERS WITH REGARDTO EDUCATION INSPECTORS’ LEVELS OF CARRYING OUTTHEIR DUTIES AND ROLES: A META-ANALYSIS STUDY", European Journal of Education Studies, 5 (11) pp. 81-104 Link DOI  
Aytaç, T. (2019) "The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study", International Journal of Progressive Education, 15 (6) pp. 83-101 Link DOI  
Yılmaz, O., Aytaç, T. (2019) "Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının kıdem değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) pp. 408-425 [TR Dizin] Link DOI    
Erdem, M., Aytaç, T. (2019) "High School Teachers’xx Perception of Institutional Trust", International Journal of Progressive Education, 15 (1) pp. 76-87 Link DOI  
Aytaç, T., Elma, C., Çınkır, Ş. (2019) "Effect of gender on teachers’ organizational citizienship behaviour: A meta analysis", Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14 (2) pp. 106-128 DOI  
Aytaç, T. (2017) "Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi:Meta-Analiz Çalışması", Kastamonu Eğiitm Dergisi, 25 (1) pp. 1-16 Link   
Erden, A., Aytaç, T., Erden, H. (2016) "Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers: A meta-analysis study", The International Journal of Human Sciences, 13 (1) pp. 1543-1557 Link  
Aytaç, T. (2016) "The Effect of Gender and Seniority on the Perceptions of Organizational Justice of Teachers in Turkey A Meta analysis", The Anthropologist, 24 (1) pp. 333-346 [SSCI] Link  
Erdamar, G., Aytaç, T., Türk, N., Arseven, Z. (2016) "The Effects of Gender on Attitudes of Preservice Teachers towards the Teaching Profession A Meta analysis Study", Universal Journal of Educational Research, 4 (2) pp. 445-456 Link DOI  
Erden, A., Aytaç, T., Erden, H. (2016) "Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers A meta analysis study", International Journal of Human Sciences, 13 (1) p. 1543 [TR Dizin] Link DOI  
Duran, M., Aytaç, T. (2016) "Students Opinions on the Use of Tablet Computers in Education", European Journal of Contemporary Education, 15 (1) pp. 65-75 Link DOI  
Erdamar, G., Aytaç, T., Türk, N., Arseven, Z. (2016) "The Effects of Gender On Attitudes of Preservice Teachers Towards the Teaching Profession A Meta Analysis Study", Universal Journal of Educational Research, 4 (2) pp. 445-456  
Aytaç, T. (2015) "The Relationship between Teachers Perception about School Managers Talent Management Leadership and the Level of Organizational Commitment", Eurasian Journal of Educational Research, (59) pp. 165-180 [TR Dizin] Link DOI   
Aytaç, T. (2015) "Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları mobbinge ilişkin hizmet süresinin etkisi Bir meta analiz", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21 (2) pp. 161-182 [TR Dizin] Link DOI   
Elma, C., Aytaç, T. (2015) "Effect of Seniority on Teachers Organizational Citizenship Behavior A Meta Analysis", Mevlana International Journal of Education (MIJE), 5 (1) pp. 58-76 Link DOI  
İpek, C., Aytaç, T., Gök, E. (2015) "Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis", Journal of Education and Training Studies, 3 (4) pp. 9-20 Link DOI  
Aytaç, T. (2015) "The Effect of Gender on Teachers Job Satisfaction A Meta analysis", The Anthropologist, 20 (3) pp. 385-396 [SSCI] Link  
Aytaç, T. (2015) "Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Yetenek Yönetimi Yaklaşımına İlişkin Metaforik Algıları", Journal of Turkish Studies, 10 (7) pp. 125-125 [TR Dizin] Link DOI   
Eraslan, L., Aytaç, T. (2015) "Effect of Gender on Teachers Transformational Leadership Perception A Meta Analysis", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30) pp. 49-71 [TR Dizin] Link  
İpek, C., Aytaç, T., Gök, E. (2015) "Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis", Journal of Education and Training Studies, 3 (4) pp. 9-20 Link DOI  
Aytaç, T. (2014) "Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli Öğretmen Görüşleri", Eğitim Bilimleri Dergisi, 39 (0) pp. 1-24 [TR Dizin] Link   
Aytaç, T. (2014) "The Effect of School Type On Intimidation Mobbing Experienced By Teachers in Schools A Meta Analysis", Educational Research and Reviews, 9 (20) pp. 1055-1064 Link DOI  
Kahraman, A.D., Aytaç, T. (2014) "Sosyal Medya Çağında Reklamın Eğitim İşlevi Üzerine Bir Çözümleme", The Journal of Academic Social Sciences (ASOS), 2 (8) pp. 78-101 Link DOI  
Erden, A., Aytaç, T., Altunçekiç, A. (2014) "Orta Öğretim Kademesinde Öğretmen Öğrenci İlişkilerinin Değerlendirilmesi KKTC Örneği", Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2) pp. 761-782 [TR Dizin] Link   
Aytaç, T. (2014) "Teachers Perception Towards School Administrators Levels of Possession of Postmodern Leadership Values", Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4 (2) pp. 90-108 Link DOI  
Aytaç, T. (2013) "Interactive Whiteboard Factor in Education Students Points Of View and Their Problems", Educational Research and Review, 8 (20) pp. 1907-1915 DOI  
Aytaç, T., Altunçekiç, A. (2012) "Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3) pp. 867-884 [SCI] Link   
Aytaç, T. (2010) "Etkileşimli Tahtalar", e-Eğitek, (4) pp. 56-58  
Aytaç, T. (2010) "Karma Öğrenme", e-EĞİTEK, 1 (1) Link  
Aytaç, T. (2010) "FATİH Projesi Kapsamında Eğitim Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerinin Önemi", e-EĞİTEK, (3) pp. 56-59 Link  
Aytaç, T. (2009) "The Influence Of Blended Learning Model On Developing Leadership Skills of School Administrators", UbiCC Journal, 4 (3) pp. 538-543 Link  
Aytaç, T. (2004) "Okul Merkezli Bütçe", Milli Eğitim, 32 (162) pp. 115-128 Link  
Aytaç, T. (2003) "Geleceğin Öğrenme Biçimi e Öğrenme", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 3 (35) pp. 26-28  
Aytaç, T. (2003) "Karizmatik Liderlik", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 4 (42) pp. 35-37  
Aytaç, T. (2003) "21 Yüzyılın Başında Öğretmenin Değişen Rolleri", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 4 (45) pp. 23-25  
Aytaç, T. (2002) "Kurum İmajı", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 3 (31) pp. 24-25  
Aytaç, T. (2002) "Postmodern Dünyada Çocuk", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 3 (26) pp. 24-25  
Aytaç, T. (2001) "Okul Liderliği Yaklaşımları", Milli Eğitim, (152) pp. 53-57  
Aytaç, T. (2000) "Eğitim Yönetiminde Yeni Bir Paradigma Okul Merkezli Yönetim", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (0) pp. 55-81 Link  
Aytaç, T. (2000) "Bilgi Toplumundan Postmodern Topluma Geçiş Sürecinde Eğitim Paradigmalarının Değişimi", 2020 ve Ötesi, (3)  
Aytaç, T. (2000) "Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar", Milli Eğitim, (147) pp. 66-70  
Aytaç, T. (1999) "Vizyoner Liderlik", Çağdaş Eğitim, 43 (256) pp. 25-30  
Aytaç, T. (1999) "Okul Merkezli Yönetim", Eğitim ve Bilim, 23 (111) pp. 69-75 Link  
Aytaç, T. (1999) "Öğrenen Örgüt Okul", Milli Eğitim, (141) pp. 75-78  
Taş, B., Aytaç, T. (2024) "A META-ANALYSIS STUDY ON TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION", AHI EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH -IV , (pp. 92-107), Kırşehir, Türkiye, (Nisan 2024
Aytaç, T. (2023) "THE VIEWS OF TEACHERS ON THE IMPLEMENTATION OF STORYTELLING LEADERSHIP APPROACH IN THE CLASSROOM MANAGEMENT PROCESS", KORKUT ATA II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE October 7-8, 202 Ankara, Türkiye , Ankara, Türkiye, (Kasım 2023
Aytaç, T. (2022) "LİDERLİK YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA AHİLİK (AHİ EVRAN’IN İNSAN YETİŞTİRME MODELİ) SİSTEMİNE BİR BAKIŞ", Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Eylül 2022
Aytaç, T. (2021) "An evaluation of today's mentoring and coaching practices in the context of ahi (ahi evran's human training model) approach..", AHI EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 25-35), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2021
Aytaç, T. (2019) "Öğrencilerin Okulda Şiddet Algısının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Bir Meta-analiz Çalışması", 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK) , (pp. 463-475), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2019
Toprak, B., Aytaç, T. (2019) "Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerilerinin Branş Değişkeni Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", 1.ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ , (pp. 60-65), Niğde, Türkiye, (Aralık 2019
Şener, G., Aytaç, T. (2019) "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının Branş Değişkenine Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz", Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Kongresi (7-8-9 KASIM 2019) , (pp. 219-227), Niğde, Türkiye, (Aralık 2019
Erden, H., Aytaç, T., Erden, A. (2016) "Effect of Creative Drama on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", 2nd International Conference On Lifelong Education and Leadership for All , (pp. 747-763), Liepaja, Litvanya, (Aralık 2016
Aytaç, T. (2016) "Maarif Müfettişlerinin Denetim Görev ve Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Bir Meta Analiz Çalışması", VIII. Uluslararası Eğitim Denetim Kongresi , Antalya, Türkiye, (Ekim 2016
Erden, H., Aytaç, T., Erden, A. (2016) "Effect of Creative Drama on Students Academic Achievement A Meta Analysis Study", 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, ICLEL 2016 , (pp. 747-763), Sakarya, Türkiye, (Aralık 2016
Erden, H., Aytaç, T., Erden, A. (2016) "Effect of Creative Drama on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", ICLEL 16 Conference , (pp. 1-1038), Liepaja, Litvanya, (Aralık 2016
Aytaç, T. (2015) "The Effects of Gender and Seniority Variables on Organizational Justice Perceptions of Teachers in Turkey A Meta Analysis", 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONLIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL , (pp. 10-11), Olomouc, Çek Cumhuriyeti, (Kasım 2015
Türk, N., Erdamar, G., Aytaç, T., Arseven, Z. (2015) "The Effect of Gender on the Pre service Teachers Attitudes towards Teaching as a Profession A Meta Analysis", The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015 May 13-15, 2015 , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015
Türk, N., Erdamar, G., Aytaç, T., Arseven, Z. (2015) "The Effect of Gender on The Preservice Teachers Attitudes Towards Teaching as a Profession A Meta Analysis", International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC) , (pp. 70-72), (Mayıs 2015
Türk, N., Erdamar, G., Aytaç, T., Arseven, Z. (2015) "The Effect of Gender on the Preservice Teachers Attitudes towards Teaching as a Profession A Meta Analysis", International Congress on Education for he Future: Issues and Challenges , (Mayıs 2015
Aytaç, T. (2014) "Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki", 1. EURASIAN Educational Research Congress , (pp. 248-249), Ankara, Türkiye, (Ocak 2014
Aytaç, T. (2013) "Students Viewpoints and Facing Problems Toward The Use of Interactive Whiteboards", The 6th International Conference on Information Technology Cloud Computing, ICIT 2013, , (pp. 79-80), Amman, Ürdün, (Nisan 2013
Aytaç, T. (2013) "Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli Öğretmen Görüşleri Nitel Bir Analiz", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi , (pp. 328-330), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2013
Ünal, D.P., Aytaç, T. (2013) "Okulöncesi Eğitim Programlarında Bilişsel Gelişim Kazanımları Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası KAtılımlı) , Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2013
Aytaç, T., Sezgül, İ. (2009) "Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar", 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, , Gaziantep, Türkiye, (Aralık 2009
Aytaç, T. (2009) "The Influence of Blended Learning Model on Developing Leadership Skills of School Administrators", 4th International Conference on Informatiion Technoogy ICIT 2009 , (pp. 48), Amman, Ürdün, (Ekim 2009
Çelik, E., Aytaç, T. (2009) "Fen ve Teknoloji Dersi 6 Sınıf Öğretim Programlarında Yer alan Fen Teknoloji Toplum Çevre Öğrenme Alanını Destekleyici Teknoloji ve Toplum Temasına Yönelik Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanarak Ortaya Koyduğu Projelerin Değerlendirilmesi Intel Öğrenci Programı Uygulaması", VIII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Ocak 2009
Aytaç, T. (2008) "Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesi Sürecine Yönelik Bir Uygulama Çalışması", 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (pp. 77-78), İzmir, Türkiye, (Kasım 2008
Aytaç, T. (2002) "Postmodern Eğitim Yöneticisi", 21. Yüzyıl EğitimYöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu , (pp. 59-64), Ankara, Türkiye, (Kasım 2002
Aytaç, T. (2002) "Postmodern Eğitim Paradigması", Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu , (pp. 351-362), Ankara, Türkiye, (Kasım 2002
Argon, T., Nartgün, Ş.S., Elife, D.K., Elma, C., Titrek, O., Kösterelioğlu, M.A., Aytaç, T., Özer, N., Sağır, M., Göksoy, S., Döş, İ., Altun, T., Kiraz, Z., Güneş, D.Z. (2014) "Sınıf Yönetimi", Türkiye : MAYA AKADEMİ  
Aytaç, T. (2014) "EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR: OKUL MERKEZLİ YÖNETİM", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Aytaç, T., İpek, C. (2014) "EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ", Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Aytaç, T., İpek, C. (2014) "Eğitimde Yetenek Yönetimi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Aytaç, T. (2006) "EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ", Ankara/Türkiye : ASİL YAYIN VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.  
Aytaç, T. (2000) "EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR OKUL MERKEZLİ YÖNETİM", Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Aytaç, T. (2000) "Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar, okul merkezli yönetim", Ankara/Türkiye : nobel yayın  
Aytaç, T., Altuntaş, H., Tekinarslan, R. (2023) "OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME SORUNSALINA BİR BAKIŞ", Kitap: YAZITLARDAN DİJİTALE T Ü R K Ç E, Erzurum/Türkiye : FENOMEN YAYINCILIK  
Aytaç, T., Taş, B., Çetin, S. (2023) "KÜRESELLEŞME, GÖÇ, ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA KAPSAYICI EĞİTİME BİR BAKIŞ", Kitap: YAZITLARDAN DİJİTALE TÜRKÇE, Erzurum/Türkiye : FENOMEN YAYINCILIK  
Aytaç, T. (2023) "Kapsayıcı Eğitimin Paydaşları ve Rolleri", Kitap: Herkes için Kapsayıcı Eğititm, Ankara/Türkiye : Vize Tek Yayıncılık  
Aytaç, T. (2022) "Okul Yönetiminde Dijital dönüşüm ve Dijtal Liderlik", Kitap: Eğitimde Yeni Sorunlar ve Cevaplar, Ankara/Türkiye : Palme Yayınları  
Aytaç, T. (2022) "Türkiye'de Göçmen, Mülteci ve Sğınmacıların Eğitim Sorunları", Kitap: Kapsayıcı Eğitim: Göçmen, Mülteci ve sığınmacıların Uyumu ve Eğitim Politikaları, Ankara/Türkiye : Paradigma Akademi  
Aytaç, T. (2022) "Sınıf Disiplini ve Kuralları", Kitap: Sınıf Yönetimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Aytaç, T. (2021) "Eğitim Yönetiminde Yeni Normal: Pandemi ve Lider", Kitap: Prof.Dr. Ali Balcı'ya Armağan, Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi  
Aytaç, T. (2021) "Kariyer Yönetimi", Kitap: Kariyer Planlama ve Geliştirme: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Elma, C., Aytaç, T. (2020) "Dezavantajlı Grupların ve Öğrencilerin Eğitim Hak ve Sorumlulukları", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Balay, R., Aytaç, T. (2020) "Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık   
Aytaç, T. (2020) "EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YETENEK YÖNETİMİ LİDERLİĞİ", Kitap: Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a ArmağanEğitimde 58 Yıl, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aytaç, T. (2020) "Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Okul Temelli Uygulamalar", Kitap: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Elma, C., Aytaç, T. (2020) "Uluslararası Sözleşmelerde Eğitim ve Eğitim Hakkı", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ   
Aytaç, T. (2020) "Eğitimde Planlama Modelleri ve Teknikleri", Kitap: Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ   
Balay, R., Aytaç, T. (2020) "Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Erden, A., Aytaç, T. (2019) "Eğitimin Ekonomik Temelleri", Kitap: Eğitime Giriş, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Aytaç, T. (2019) "2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ VE POLİTİKALARI BAĞLAMINDA EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ", Kitap: TÜRİYE EĞİTİM VİZYONU ÜZERİNE EĞERLENİRMELER, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Aytaç, T. (2019) "ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ YERİ", Kitap: Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Aytaç, T., Erden, A. (2019) "Eğitimin Ekonomik Temelleri", Kitap: Eğitime Giriş, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Kılıç, E., Yolcu, H., Elma, C., Nartgün, Ş.S., Aytaç, T., Önen, Ö., Serin, H., Aslan, H., Kasapoğlu, H., Uğurlu, Z. (2016) "Okul Yönetim İşlerinde Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Eğiten  
Kılıç, E., Yolcu, H., Elma, C., Nartgün, Ş.S., Aytaç, T., Önen, Ö., Serin, H., Aslan, H., Kasapoğlu, H., Şahan, G., Uğurlu, Z. (2016) "OkulYönetim İşlerinde Eğitim Hizmetleri", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Eğiten  
Balcı, A., Aydın, İ., Gürsel, M., Özaslan, G., Kurul, N., Çelik, V., Tanrıöğen, A., Aksu, M., Kepenekci, Y., Koç, Y., Turan, S., Özkan, M., Balay, R., Çınkır, Ş., Kılıç, E., Demir, K., Yılmaz, K., Bostancı, A.B., Altun, S.A., Aytaç, T., Oğuz, E., Yaylacı, A.F., Erdem, M., Soydan, T., Nartgün, Ş.S., Kurum, G., Başar, H., Büyüköztürk, Ş., Yolcu, H., Akın, U. (2016) "Okul Stresi", Kitap: Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan, Ankara/Türkiye : Ank. Üni. Eğit. Bil. Fak. Yay  
Aytaç, T. (2016) "Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap Yayıncılık  
Aytaç, T. (2016) "Okullarda Yetenek Yönetimi Kültürü Oluşturulması", Kitap: Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan, Ankara/Türkiye : PEGEM A  
Aytaç, T. (2016) "Private and Public High School Teachers’ Perceptions on Talent Management Culture: A Qualitative Study. Current Advances in Education", Kitap: Current Advances in Education, Sofia/Bulgaristan : St. Kliment Ohridski University Press  
Tabancalı, E., Aytaç, T., Balay, R., Bostancı, A.B., Çınkır, Ş., Bökeoğlu, Ö.Ç., Demir, K., Elma, C., Erginer, A., İpek, C., Kartal, S., Aydoğan, İ., Nartgün, Ş.S., Özbek, O. (2016) "Örgütsel Değişme", Kitap: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, Türkiye : Anı Yayıncılık  
Elma, C., Kılıç, E., Şahan, G., Kasapoğlu, H., Aslan, H., Serin, H., Yolcu, H., Önen, Ö., Nartgün, Ş.S., Aytaç, T., Eren, Z. (2016) "EĞİTİM YÖNETİMİ", Kitap: TÜRK EĞİTİM SİTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Erdamar, G., Aytaç, T., Demir, E., Demir, F. (2015) "The Effects of Constructivist Learning Approach on Academic Success of Students: A Meta-Analysis", Kitap: Education at the Beginning of the 21st Century, Sofya/Bulgaristan : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS  
Erdamar, G., Aytaç, T., Demir, E., Demir, F. (2015) "Education in the 21st Century Theory and Practice", : Kliment Ohridski University Press, Sofia  
Aytaç, T. (2015) "The Relationship between the Talent Management Leadership of School Administrators and the Job Satisfaction of Teachers", Kitap: Education in the 21st Century Theory and Practice, Sofya/Bulgaristan : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS  
Aytaç, T. (2015) "Dünya’xxda ve Türkiye’xxde Okul Merkezli Yönetim Uygulamalarının Eleştirel Bir Analizi", Kitap: Prof Dr İbrahim Ethem Başaran a Armağan Eğitimde 52 Yıl, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Mahmut, A., Balcı, A., Ünal, L.I., Aydın, İ., Burcu, B., Kepenekci, Y., Caner, C., Aksu, M., Kabadayı, R., Çelik, V., Çınkır, Ş., Elma, C., Yılmaz, K., Demir, K., İpek, C., Elife, D., Oğuz, E., Tok, T.N., Soydan, T., Yaylacı, A.F., Erdem, M., Çetin, S.K., Aytaç, T., Güngör, S., Taşkın, P., Erdemli, Ö., Demir, T.G., Niyazi, A., Başar, H. (2015) "Eğitim Yönetiminde Metafor Kullanımı: Örgütsel Kimlik Metaforu Örneği", Kitap: Prof Dr Ethem Başaran a Armağan Kitap, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık.  
Erdamar, G., Aytaç, T., Demir, E., Demir, F. (2015) "CHAPTER 47", Kitap: EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY, Sofıa/Bulgaristan : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS  
Erdamar, G., Aytaç, T., Demir, E., Demir, F. (2015) "The Effects of Constructivist Learning Approach on Academic Success of Students: A Meta-Analysis ", Kitap: Education in the 21st Century Theory and Practice, Sofya/Bulgaristan : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS  
Aytaç, T. (2014) "SINIF KURALLARI", Kitap: SINIF YÖNETİMİ, Ankara/Türkiye : MAYA AKADEMİ YAYIN DAĞITIM  
Aytaç, T. (2014) "EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE POSTMODERN LİDERLİK", Kitap: LİDERLİK VE ÇAĞDAŞ BOYUTLARI, İstanbul/Türkiye : DERİN YAYINLARI  
Aytaç, T., Elma, C. (2014) "EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ", Kitap: EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ VE POLİTİKASI YAZILARI, Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Aytaç, T., Elma, C. (2014) "Eğitimde yetenek yönetimi", Kitap: Prof Dr Haydar Taymaz armağan kitabı Eğitim yönetimi denetimi ve politikası yazıları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Aytaç, T. (2012) "OKUL VİZYONU NASIL GELİŞTİRİLİR?", Kitap: YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR UYGULAMALAR VE SORUNLAR.., Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aytaç, T. (2000) "OKUL VİZYONU NEDİR? NASIL GELİŞTİRİLİR?", Kitap: YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR UYGULAMALAR VE SORUNLAR, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Kapsayıcı Eğitim: Göçmen, Mülteci ve Sığınmacıların Eğitim Uyumu ve Eğitim Politikaları, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kariyer Planlama ve Geliştirme: Kuram Yöntem ve Uygulama, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitim Hukuku, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitime Giriş, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitime Giriş, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Konuk Editör
(Ulusal - Kitap) Eğitim Bilimine Giriş, 2015, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırıkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasian Journal of Educational Research, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Human Sciences, 2016
Üye, Uluslarası Uzaktan Eğitim Derneği, 2013-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR OKUL MERKEZLİ YÖNETİM
0 0 0 1 4 33 1 0 39
2
Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar, okul merkezli yönetim
0 0 0 1 3 15 0 0 19
3
Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Milli Eğitim
0 0 0 2 4 11 0 0 17
4
The Relationship between Teachers Perception about School Managers Talent Management Leadership and the Level of Organizational Commitment
Eurasian Journal of Educational Research
0 0 0 3 7 4 0 0 14
5
The Problems Faced by Teachers in Turkey During the COVID-19 Pandemic and Their Opinions
International Journal of Progressive Education
0 0 0 6 4 4 0 0 14
6
Vizyoner Liderlik
Çağdaş Eğitim
0 0 0 0 0 13 0 0 13
7
Postmodern Eğitim Yöneticisi
0 0 0 0 3 6 0 0 9
8
Öğrenen Örgüt Okul
Milli Eğitim
0 0 0 0 2 6 0 0 8
9
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA BİR BAKIŞ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Milli Eğitim Dergisi
1 0 0 2 1 3 0 0 7
10
Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Yetenek Yönetimi Yaklaşımına İlişkin Metaforik Algıları
Journal of Turkish Studies
0 0 0 2 4 1 0 0 7
11
The Effects of Gender on Attitudes of Preservice Teachers towards the Teaching Profession A Meta analysis Study
Universal Journal of Educational Research
0 0 0 1 6 0 0 0 7
12
The Effects of Gender On Attitudes of Preservice Teachers Towards the Teaching Profession A Meta Analysis Study
Universal Journal of Educational Research
0 0 0 4 2 1 0 0 7
13
Interactive Whiteboard Factor in Education Students Points Of View and Their Problems
Educational Research and Review
0 0 0 3 3 0 0 0 6
14
Orta Öğretim Kademesinde Öğretmen Öğrenci İlişkilerinin Değerlendirilmesi KKTC Örneği
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 2 4 0 0 6
15
Geleceğin Öğrenme Biçimi e Öğrenme
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
0 0 0 2 2 2 0 0 6
16
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR UYGULAMALAR VE SORUNLAR
0 0 0 0 0 5 0 0 5
17
Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi:Meta-Analiz Çalışması
Kastamonu Eğiitm Dergisi
0 0 0 0 1 4 0 0 5
18
Okul Merkezli Yönetim
Eğitim ve Bilim
0 0 0 0 1 4 0 0 5
19
Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli Öğretmen Görüşleri
Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
20
The Effect of Gender on Teachers Job Satisfaction A Meta analysis
The Anthropologist
0 0 0 1 1 2 0 0 4
21
The Problems and Opinions of School Administrators during COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study from Turkey
European Journal of Educational Sciences (EJES)
0 0 0 2 2 0 0 0 4
22
EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR: OKUL MERKEZLİ YÖNETİM
0 0 0 0 0 4 0 0 4
23
Okul Merkezli Bütçe
Milli Eğitim
0 0 0 0 1 3 0 0 4
24
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR UYGULAMALAR VE SORUNLAR..
0 0 0 0 1 3 0 0 4
25
Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 1 0 3 0 0 4
26
Effect of gender on teachers’ organizational citizienship behaviour: A meta analysis
Educational Policy Analysis and Strategic Research
1 0 0 2 0 0 0 0 3
27
EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
0 0 0 0 1 2 0 0 3
28
Students Opinions on the Use of Tablet Computers in Education
European Journal of Contemporary Education
0 0 0 3 0 0 0 0 3
29
Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers: A meta-analysis study
The International Journal of Human Sciences
0 0 0 3 0 0 0 0 3
30
Eğitimde Yetenek Yönetimi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
31
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND SCHOOLADMINISTRATORS’ BEHAVIOURS OF FAVOURITISM
European Journal of Education Studies
0 0 0 2 0 0 0 0 2
32
Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları mobbinge ilişkin hizmet süresinin etkisi Bir meta analiz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
33
The Influence Of Blended Learning Model On Developing Leadership Skills of School Administrators
UbiCC Journal
0 0 0 2 0 0 0 0 2
34
ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF TEACHERS WITH REGARDTO EDUCATION INSPECTORS’ LEVELS OF CARRYING OUTTHEIR DUTIES AND ROLES: A META-ANALYSIS STUDY
European Journal of Education Studies
0 0 0 0 0 2 0 0 2
35
Effect of gender on teachers’xx organizational citizenship behavior: A meta-analysis
Educational Policy Analysis and Strategic Research
0 0 0 2 0 0 0 0 2
36
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar
0 0 0 1 0 0 0 0 1
37
Kariyer Planlama ve Geliştirme: Kuram, Yöntem ve Uygulama
0 0 0 0 0 1 0 0 1
38
TÜRK EĞİTİM SİTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
39
Okul Yöneticilerinin Okullarda Yetenek Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri (Nitel Bir Analiz)
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ Creative Thinking Skills: A Meta-Analysis Study
International Journal of Contemporary Educational Research (IJCER)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
41
The Effects of Working in Public or Private Schools on Job Satisfaction of Teachers in Turkey: A Meta-Analysis Study
Eurasian Journal of Educational Research
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
Okul Liderliği Yaklaşımları
Milli Eğitim
0 0 0 0 0 1 0 0 1
43
Eğitim Hukuku
0 0 0 0 1 0 0 0 1
44
Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
0 0 0 0 1 0 0 0 1
45
Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers A meta analysis study
International Journal of Human Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
46
The Influence of Blended Learning Model on Developing Leadership Skills of School Administrators
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2015) "Teşekkür Belgesi" KKTC TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ (TÖDER EĞİTİM MERKEZİ)
(2015) "YAYIN TEŞVİK"
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Cevat Elma
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014 - 2020 13
Gürcü Erdamar
Gazi Üniversitesi
2015 - 2016 9
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2014 - 2021 7
Şenay Sezgin Nartgün
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 - 2016 6
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 - 2020 5
Zeynep Arseven
Düzce Üniversitesi
2015 - 2016 5
Ali Erden
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
2014 - 2019 5
Şakir Çınkır
-
2015 - 2019 5
Nilay Türk
-
2015 - 2016 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 4
Elife Kılıç
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2016 4
Hale Erden
Uluslararası Final Üniversitesi
2016 - 2023 4
Fatih Demir
Bayburt Üniversitesi
2015 4
Engin Demir
Karabük Üniversitesi
2015 4
Ali Erden
Uluslararası Final Üniversitesi
2016 - 2023 4
Hüseyin Yolcu
Kastamonu Üniversitesi
2016 4
Özgür Önen
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2016 3
Hülya Kasapoğlu
Trabzon Üniversitesi
2016 3
Hüseyin Aslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 3
Hüseyin Serin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2016 3
Zeynep Uğurlu
Sinop Üniversitesi
2016 3
Kamile Demir
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2015 - 2016 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 - 2022 2
Enes Gök
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 2
Tarık Soydan
Ankara Üniversitesi
2015 - 2016 2
Hüseyin Başar
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2016 2
Vehbi Çelik
Mevlana Üniversitesi
2015 - 2016 2
Alper Altunçekiç
Gazi Üniversitesi
2012 - 2014 2
Aynur Bozkurt Bostancı
Uşak Üniversitesi
2016 2
Ebru Oğuz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2015 - 2016 2
Hale Erden
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
2016 2
Gülsün Şahan
Bartın Üniversitesi
2016 2
Ali Balcı
-
2015 - 2016 2
Ali Faruk Yaylacı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 - 2016 2
Mualla Aksu
Akdeniz Üniversitesi
2015 - 2016 2
Yasemin Kepenekci
-
2015 - 2016 2
İnayet Aydın
-
2015 - 2016 2
Kürşad Yılmaz
Dumlupınar Üniversitesi
2015 - 2016 2
Burcu Taş
-
2023 - 2024 2
Orhan Yılmaz
-
2019 - 2022 2
Reşide Kabadayı
Dokuz Eylül Üniversitesi
2015 1
Aysun Erginer
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2016 1
Ömay Çokluk Bökeoğlu
Ankara Üniversitesi
2016 1
İsmail Aydoğan
Kırıkkale Üniversitesi
2016 1
Nejla Kurul
Ankara Üniversitesi
2016 1
Leyla Işıl Ünal
Ankara Üniversitesi
2015 1
Osman Titrek
Sakarya Üniversitesi
2014 1
Demet Zafer Güneş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
2014 1
Saadet Kuru Çetin
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 1
Taner Altun
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2014 1
Yağmur Koç
Erzincan Üniversitesi
2016 1
Metin Özkan
Gaziantep Üniversitesi
2016 1
Pelin Taşkın
-
2015 1
Erkan Tabancalı
Yıldız Teknik Üniversitesi
2016 1
İbrahim Sezgül
Karabük Üniversitesi
2009 1
Uğur Akın
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Mahmut Sağır
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014 1
Gül Kurum
Trakya Üniversitesi
2016 1
Süleyman Göksoy
Düzce Üniversitesi
2014 1
Ayşe Derya Kahraman
Kto Karatay Üniversitesi
2014 1
Muharrem Duran
Bozok Üniversitesi
2016 1
Serkan Bilgiç
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2024 1
Gökhan Şener
-
2023 1
Türkay Nuri Tok
Pamukkale Üniversitesi
2015 1
Oğuz Özbek
Ankara Üniversitesi
2016 1
Özge Erdemli
Sinop Üniversitesi
2015 1
Türkan Argon
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 1
Sadegül Akbaba Altun
Başkent Üniversitesi
2016 1
Sabri Güngör
Kafkas Üniversitesi
2015 1
İzzet Döş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014 1
Tuğba Güner Demir
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Selahattin Turan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2016 1
Niyazi Özer
-
2014 1
Zafer Kiraz
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2014 1
Gökhan Özaslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 1
Levent Eraslan
Kırıkkale Üniversitesi
2015 1
Şener Büyüköztürk
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2016 1
Meltem Akın Kösterelioğlu
Amasya Üniversitesi
2014 1
Musa Gürsel
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 1
Abdurrahman Tanrıöğen
Pamukkale Üniversitesi
2016 1
Sadık Kartal
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2016 1
Adem Mahmut
-
2015 1
Altunya Niyazi
-
2015 1
Bektaş Toprak
-
2019 1
Bozbeyik Burcu
-
2015 1
Cereci Caner
-
2015 1
Dilşad Peker Ünal
-
2013 1
Doğan Elife
-
2015 1
Doğan Kılıç Elife
-
2014 1
Duygu Ergen
-
2023 1
Ebubekir Çelik
-
2009 1
Gökhan Şener
-
2019 1
Hasan Altuntaş
-
2023 1
Mehmet Sait Aslan
-
2024 1
Recep Tekinarslan
-
2023 1
Sedat Çetin
-
2023 1
Turgut Gönül
-
2020 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
162.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
73.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
21.
291 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Yönetimi 291
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 285 300 15 0 270 220 135 130 505 45
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 192 . 208 . 533 . - 272 . 312 . 489 . 486 . 135 . 162 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 83 . 85 . 336 . - 104 . 139 . 262 . 243 . 47 . 73 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 8 . 14 . 86 . - 18 . 24 . 62 . 63 . 5 . 21 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 6 . 11 . 72 . - 14 . 22 . 51 . 49 . 5 . 16 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 14 13 1 0 13 8 6 6 16 3
Toplam Makale 8 6 1 0 7 4 3 2 3 2
Toplam Kitap 2 3 0 0 3 4 2 2 11 0
Toplam Bildiri 4 4 0 0 3 0 1 2 2 1
Makale (SCI) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 4 1 0 6 4 1 2 3 2
Makale (Ulusal) 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 0 0 3 4 2 2 11 0
Bildiri (Uluslararası) 4 4 0 0 3 0 1 2 2 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri