img

Prof. Dr. Nihat ÇALIŞKAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Programları ve Öğretim

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
114
Atıf
261
h-index
9
Proje
7
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 1998, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1985, 1988
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1980, 1984
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 1998, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1985, 1988
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1980, 1984
Kayıt Yok
Almanca, KPDS, 70, Güz, 1999
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2012-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2007-2012, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2003-2007, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
1998-2003, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
1985-1998, Okutman, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkiye
2013-2015, Senato Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-2015, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-2015, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-2015, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Akkaya, Doktora, Hayat bilgisi dersi öğretim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmet Ünsal, Yüksek Lisans, SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gülen Dağıstan Yalçınkaya, Doktora, Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel düşünme bağlamında yabancı dilde okuduğunu anlama becerisi üzerine deneysel bir araştırma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zeynep Karaca, Yüksek Lisans, Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Aybike Suna Bulut, Yüksek Lisans, Öğrenci koçluğu uygulamasının ortaokul öğrencilerinin matematik dersindeki başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ahmet Akkaya, Yüksek Lisans, Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Burcu Çetinkaya, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adaylarının bloom taksonomisine göre soru yazmaya ilişkin başarı düzeylerinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mehmet Aydın, Yüksek Lisans, Üstün yetenekli öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Elif Karaman, Yüksek Lisans, Ortaokul İngilizce öğretmenlerinin derslerinde beden dili kullanma durumları (Kırşehir ili örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Halil Şahin, Yüksek Lisans, İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Gülen Dağıstan, Yüksek Lisans, İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öyküleme yönteminin kelime bilgisine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Özlem Badem, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının değişiklik huy kalıbını kullanmalarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Ahmet Kıdam, Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında görevli fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde drama yöntemini kullanma düzeylerinin belirlenmesi: Kırşehir ili örneği, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Çiğdem Şahin, Yüksek Lisans, İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimi davranışlarının öğretmen ve öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Hüsnü Cesur, Yüksek Lisans, Ortaöğretim müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Abdullah Altunbaş, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve çalışma değerlerinin analizi (Altındağ ilçesi örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Etkinlik davranış kalıbına göre öğretmen adaylarının değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
HENRY VAN DYKE'NİN "MEÇHUL ÖĞRETMEN" ADLI METNİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ VE SORUNLARINI YANSITICI BİR ÇALIŞMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Öğretmen adaylarının etkinlik davranış kalıbına göre değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM KURMADA GÜÇLÜK ÇEKTİKLERİ İLETİŞİM ENGELLERİ VE SEBEPLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Öğretmen adaylarının organizasyon huy kalıbına göre değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Meslek Liselerinde Uygulanan Sınıf Rehberliği Programlarına İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: , 2013-2015
Kayıt Yok
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2023) "HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI CIPP MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ", Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi, 13 (4) pp. 2039-2056 [TR Dizin] DOI   
Yalçınkaya, G.D., Çalışkan, N. (2022) "Ortaokul Düzeyinde Yabancı Dil Ağırlıklı Programların Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 8 (2) pp. 365-378 [TR Dizin] Link   
Çiçek, Y., Kuzu, O., Çalışkan, N. (2021) "Türkiye ve Almanya matematik dersi öğretim programlarının geometri öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılması", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1) pp. 225-260  
Karaca, Z., Kuzu, O., Çalışkan, N. (2020) "Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi.", Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1) Link  
Çalışkan, N., Kuzu, O., Torunoğlu, H. (2020) "Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Dürtü Davranış Kalıbı Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Educational Studies, 7 (3)  
Kart, M., Çalışkan, N. (2019) "Ahilik ve İletişim: Nitel Bir Çalışma", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 5 (1) pp. 93-111 [TR Dizin] DOI   
Çalışkan, N., Kuzu, O. (2018) "Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern", International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (34) pp. 2069-2085 [TR Dizin] Link   
Çalışkan, N., Dağıstan, A. (2018) "İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ” ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ”", AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 4 (2) pp. 123-133 [TR Dizin]   
Kuzu, O., Çalışkan, N., Kuzu, Y. (2017) "Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern", College Student Journal, 51 (4) pp. 561-569 Link  
Çalışkan, N., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2017) "The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers", Journal of Education and Learning, 6 (1) pp. 130-142 DOI  
Çalışkan, N., Yalçın, O., Aydın, M., Ayık, A. (2017) "Böte Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", İnternational Journal of Eurasia Social Sciences, (0) [TR Dizin]   
Çalışkan, N., Yalçın, O., Aslanderen, M. (2017) "Huy Kalıpları ve Meslek Seçimi: Analitik Yordama", İnternational Journal of Social Science, (54) pp. 57-64  
Çalışkan, N., İlter, P. (2016) "Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin Batıl İnanç Eğilimlerinin Analitiği", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (0)   
Aydın, M., Çalışkan, N. (2016) "Üstin Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)   
Çalışkan, N., Badem, Ö. (2016) "öğretmen adaylarının değişiklik huy kalıbını kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik analitik bir çalışma", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1) pp. 461-479   
Çalışkan, N. (2016) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (0)  
Çalışkan, N., Ayık, A. (2015) "Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)  
Çalışkan, N. (2015) "Developıng A Scale For Stereotyped Thoughts About Foreıgn Languages Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeğinin Geliştirilmesi", Uluslara Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (0)  
Çalışkan, N. (2015) "An Analytical Study About Obsessive Compulsive Obsessions of Prospectives Teachers", The Anthropogist, 22 (3) pp. 662-670 [SSCI] Link  
Çalışkan, N., Kılıç, E. (2014) "Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)   
Çalışkan, N., Aydın, M., Aslanderen, M. (2014) "Empati ve Hayvanlarla İletişim", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0)  
Çalışkan, N. (2014) "Wishes The Teacher Candidates Expressed İn Communication With Themselves", Education, 135 (2) pp. 151-160  
Taşdemir, M., Çalışkan, N., Kula, S.S. (2014) "Learning Approaches of Prospective Teachers", international journal of socail science, (0)  
Çalışkan, N., Aslanderen, M. (2014) "Aile içi iletişim ve siber yaşam Teorik bir çözümleme", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Akyel, Y., Çalışkan, N. (2013) "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev YapanÖğretmenlerin Drama Yöntemi YeterliliklerininDeğerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0)   
Çalışkan, N. (2009) "The Body Language Behaviors Of The Chairs Of The Disputes According To The Disputants", Education, 129 (3) pp. 467-473 [SSCI]  
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2009) "Interaction and communication in the process of education and shared comman area in the classroom", College Student Journal, 43 (1) pp. 123-128  
Karadağ, E., Çalışkan, N., Yeşil, R. (2008) "Developing the evaluation scale to determine the impact of body language in an argument: reliability&validity analysis.", Journal Of Instructional Psychology, 35 (3) pp. 396-405  
Karadağ, E., Baloğlu, N., Korkmaz, T., Çalışkan, N. (2008) "Eğitim kuramlarında örgüt iklimi ve örgüt etkinlik algısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. (2007) "Hayat Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Etkinliğinin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi", Kefad, (0)   
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "Öğrenme-Öğretme Sürecinde İletişim, Çeldirici Uyarıcılar Ve Dikkat", Çağdaş Eğitim Dergisi, (0)   
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "İletişim ve Polisin Beden Dili", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (0)  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "Bir Baton Olarak Öğretmenin Elleri", Eğitim Araştırmaları Dergisi, (25) pp. 54-61   
Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., Korkmaz, T. (2006) "İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyunları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2006) "Sosyal Bilgiler dersinde Drama Yönteminin Kullanılabililirliği örnek ders plan uygulaması", Kırşehir Eğitim Fakültesi dergisi, 7 (1) pp. 35-44 [TR Dizin]   
Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N., Yüksel, S. (2006) "Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği geçerlk ve güvenirlik analizleri", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Yeşil, R., Çalışkan, N. (2006) "Okul deneyimi I dersinde öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 55-72   
Yeşil, R., Çalışkan, N. (2006) "Okul dneyimi I dersinde işbirliği sürecinin değerlendirilmesi Kırşehir eğitim fakültesi örneği", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46 (0) pp. 227-310   
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2005) "Dramada Beden Dili", Kefad, (0)   
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2005) "EğitimÖğretim Sürecinde drama yönteminin yeri ve Önemi", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fak.Dergisi, (0)  
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2005) "ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin drama yöntemine karşı tutumlarının değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1) pp. 45-53   
Çalışkan, N., Yeşil, R. (2005) "Eğitim Sürecinde beden dili", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 190-207 [TR Dizin]  
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2022) "HAYAT BİLGİSİ DERSİ 2. SINIF KONULARININ TEMEL YAŞAM BECERİLERİ VE KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS , Türkiye, (Aralık 2022
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2022) "HAYAT BİLGİSİ DERSİ 3. SINIF KAZANIMLARI VE DERS KİTABININ TEMEL YAŞAM BECERİLERİ VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", 9. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , İzmir, Türkiye, (Eylül 2022
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2021) "İLKOKULLARDAKİ CANLI DERSLERİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ , (Haziran 2021
Şahin, C., Çalışkan, N. (2018) "KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, SOSYAL MEDYA VE YALNIZLIK", EJER 2018 , (Ağustos 2018
Çalışkan, N., Akkaya, A. (2018) "DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ", EJER 2018 , (Ağustos 2018
Çalışkan, N., Yalçınkaya, G.D. (2018) "PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ KURMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", INESS 2018 , (Haziran 2018
Çalışkan, N., Yalçın, O., Kılıç, E., Karaca, Z. (2018) "EDEBİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI", INES 2018 , (Haziran 2018
Çalışkan, N., Karaca, Z., Yalçın, O., Kılıç, E. (2018) "ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNE İLİŞKİN FENOMOLOJİLERİ", INESS 2018 , (Haziran 2018
Çalışkan, N., Yalçınkaya, G.D. (2018) "İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİLERE İLİŞKİN TEORİK ÇÖZÜMLEME", INES 2018 , (Kasım 2018
Çalışkan, N., Kuzu, Y., Kuzu, O. (2017) "Öğretmen Adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Değerlendirilmesi", 2nd International Academic Research Congress (INES) , (pp. 94), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Karaca, Z., Çalışkan, N. (2017) "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", II. INES NTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Çalışkan, N., Yalçın, O., Kılıç, E., Aliyeva, Y. (2017) "Okul Çantaları Üzerine Veli Görüşleri", II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Çalışkan, N. (2017) "NEŞET ERTAŞ’IN ‘YOLCU’ ADLI TÜRKÜSÜNÜN ONTOLOJİK BAĞLAMDA DİDAKTİK MANİFESTOSU", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 780), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Aydın, M., Çalışkan, N. (2017) "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri", IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Haziran 2017
Kılıç, E., Çalışkan, N. (2017) "Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde Beden Dili Kullanma Durumları", IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Haziran 2017
Çalışkan, N., Yalçın, O. (2017) "Henry Van Dyke’nin “Meçhul Öğretmen” Adlı Metni Bağlamında Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri VeSorunlarını Yansıtıcı Bir Çalışma", IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Haziran 2017
Karaca, Z., Çalışkan, N. (2017) "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMINAİLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Çalışkan, N. (2017) "NEŞET ERTAŞ’IN ‘YOLCU’ ADLI TÜRKÜSÜNÜN ONTOLOJİK BAĞLAMDADİDAKTİK MANİFESTOSU", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 780), (Aralık 2017
Kılıç, E., Çalışkan, N. (2017) "Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde Beden Dili Kullanma Durumları (Kırşehir İli Örneği)", IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Çalışkan, N., Yalçın, O. (2017) "Henry Van Dyke’nin “Meçhul Öğretmen” Metni Bağlamında Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri ve Sorunları", IVth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Korkmaz, T., Karadağ, E., Çalışkan, N. (2017) "Evaluation Of Educational Technology Opportunities Of Primary School:Case Study", 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM , (Mayıs 2017
Çalışkan, N., Kuzu, Y., Kuzu, O. (2017) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ", II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 94), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Çalışkan, N., Yalçın, O., Kılıç, E., Aliyeva, Y. (2017) "OKUL ÇANTALARI ÜZERİNE VELİ GÖRÜŞLERİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Aydın, M., Çalışkan, N. (2017) "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri", IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Çalışkan, N. (2016) "Cumhuriyet döneminden günümüze kadar öğrenci kıyafetlerindeki değişim ve mevcut uygulama konusunda öğretmen görüşleri", 1. INTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS , (pp. 617-624), Side/ Antalya, Türkiye, (Kasım 2016
Çalışkan, N., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2016) "Öğretmen Adaylarına Yönelik Organizasyon Huy Kalıbı Değerlendirme Ölçeği", 1. İNTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS , Side/ Antalya, Türkiye, (Kasım 2016
Çalışkan, N. (2016) "Sınıf Öğretmeni Ve Öğrencilerinin İletişim Kurmada Güçlük Çektikleri İletişim Engelleri Ve Sebeplerinin Çözümlenmesi", 3.INTERNATİONAL EURASIAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS , Muğla, Türkiye, (Kasım 2016
Kuzu, O., Çalışkan, N., Kuzu, Y. (2016) "Evaluation Of Teacher Candidates According To The Organization People Pattern", 4.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATİON , Savonlınna, Finlandiya, (Ağustos 2016
Çalışkan, N. (2016) "Eğitim Fak Sınıf Öğretmenliğ Öğrencilerinin İletişim Kurmada Güçlük Çektikleri İletişim Engelleri ve Sebeplerinin Çözümlenmesi", EJER 2016 , (Mayıs 2016
Çalışkan, N. (2016) "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Öğrenci Kıyafetlerindeki Değişim ve Mevcut Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri", INES 2016 , (Ekim 2016
Kıdam, A., Çalışkan, N. (2016) "Ortaokullarda Görevli Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretme Sürecinde Drama Yöntemini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi", EJER 2016 , (Mayıs 2016
Çalışkan, N. (2016) "Pedagojik Formasyon Tarih Bölümü Öğrencilerinin İmgelerindeki Okul Ve Sınıf Ortamı", EJER 2016 , (Mayıs 2016
Kıdam, A., Çalışkan, N. (2016) "Ortaokullarda görevli fen ve teknoloji öğretmenlerinin derslerinde drama yöntemini kullanma düzeylerinin belirlenmesi", 3. ıNTERNATİONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , Muğla, Türkiye, (Kasım 2016
Çalışkan, N. (2016) "Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamı", 3.INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , Muğla, Türkiye, (Kasım 2016
Çalışkan, N., Yunus, G. (2015) "Siber Yaşam ve Siber Eğitim", VII. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Muğla, Türkiye, (Aralık 2015
Badem, Ö., Çalışkan, N. (2015) "Öğretmen Adaylarının Değişiklik Huy Kalıbını Kullanmalarını Velirleyeme Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması", VII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 13), Muğla, Türkiye, (Mayıs 2015
Gülen, D., Çalışkan, N. (2015) "İngilizce Dersinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerden Öyküleme Yönteminin Kelime Bilgisine Etkisi", VII. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 33), (Mayıs 2015
Gülen, D., Çalışkan, N. (2015) "The effect of narrative method from mnemonics used in english lesson on attitude towards lesson", 3. INTERNATİONAL CONGRESS ON CURR,CULUM AND INSTRUCTİON , (pp. 190-191), Adana, Türkiye, (Ekim 2015
Çalışkan, N., Yeşil, R., Şahan, E. (2010) "Eğitim Bilimleri Alanının Temel Sorunları", 1.ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ , Türkiye, (Mayıs 2010
Yeşil, R., Çalışkan, N., Şahan, E. (2010) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Sorumluklarını Yerine Getirme Düzeyleri", 1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ , Türkiye, (Mayıs 2010
Çalışkan, N., Korkmaz, T., Karadağ, E. (2007) "An Evaluation Of Loneliness, Depression And Agressivines Levels Of Students Playing Computer Games", 7TH İNTERNATİON EDUCATİONAL TECHNOLOGY CONFERENCE , (Mayıs 2007
Çalışkan, N., Korkmaz, T., Karadağ, E. (2007) "İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerinin Okul Çantası İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma", XVI ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , Türkiye, (Eylül 2007
Korkmaz, T., Karadağ, E., Çalışkan, N. (2007) "Evaluation Of The Primary School Teachers View Points About Computer Based Education", 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM , (Mayıs 2007
Çalışkan, N., Karadağ, E., Korkmaz, T. (2007) "Evaluation Of The Primary School Teachers Sufficing About İnteraction And Communication", 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM , (Mayıs 2007
Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. (2007) "New Primary School Head Teachers: A Research At The Base Of Opinions Of Department Of The Students Of Primary School Teaches", 1. ULUSLARARASI BİLİM ÇALIŞTAYI PROF. DR. SUZAN ERBAŞ ANISINA , (Mart 2007
Çalışkan, N. (2007) "Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Olmayan İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi", XVI ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , Türkiye, (Eylül 2007
Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. (2007) "Çoklu Zeka Ve Drama Yönteminin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Karşılaştırılması", 3,ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Türkiye, (Nisan 2007
Korkmaz, T., Karadağ, E., Çalışkan, N. (2007) "Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Etkileşim Ve İletişim Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi", 3,LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU , Türkiye, (Mart 2007
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Duyuşsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ , Türkiye, (Nisan 2006
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "Sınıf Öğretmenlerinin Fiziki Görünüm Konusundaki Sözsüz İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi", 15. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , Türkiye, (Mayıs 2006
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2006) "Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı Ve Örnek Plan Uygulaması", 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ , Türkiye, (Nisan 2006
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fiziki Görünüm Konusundaki Sözsüz İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi", 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ , Türkiye, (Nisan 2006
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2006) "Fen Ve Teknoloji Öğretmenliği 1.Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Duyuşsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİM KONGRESİ , Türkiye, (Nisan 2006
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2005) "Bir Gurbetçi Şehri Olarak Kırşehir Ve Gurbetçilerin Eğitsel Problemleri", II KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ , Türkiye, (Ekim 2005
Çalışkan, N., Yeşil, R. (2004) "Evrensel Değerler Açısından Ahi Evran'ın Didaktik Anlayışı Ve Türk Mesleki Eğitim Sistemine Yansımaları", 1. AHİ EVRAN-I VELİ VE AHİLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , Türkiye, (Ekim 2004
Çalışkan, N. (2000) "Almanca Öğretim Yapan Anadolu Liseleri Almanca Öğretim Programının Girdi Ve Süreçler Açısında Değerlendirilmesi", IX EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , Türkiye, (Ekim 2000
Çalışkan, N., Kılıç, E. (2018) "EĞİTSEL SÜREÇ VE BEDEN DİLİ", Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2016) "Eğitimde Drama: Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2014) "Eğitimde Drama Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri", Türkiye : Anı Yayıncılık  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2010) "Eğitim İletişim ve Öğretmenin Beden Dili", : Kök Yayıncılık  
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2008) "Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama", Türkiye : Anı Yayıncılık  
Karadağ, E., Çalışkan, N. (2005) "Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde drama", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2023) "Davranış Kalıpları ve Eğitime Yansımaları", Kitap: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar 4, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Akkaya, A., Çalışkan, N. (2023) "Davranış Kalıpları Ve Çoklu Zekâ Korelasyonu", Kitap: Eğitim-Öğretimde Farkındalık Oluşturma: Çeşitli Boyutlardan İncelemelerin Derlenmesi, Ankara/Türkiye : BİDGE Yayınları  
Kuzu, O., Çalışkan, N. (2018) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOTİVASYON VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Kitap: Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018, : Çizgi Yayınevi  
Kuzu, O., Çalışkan, N. (2018) "Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2009) "Temel Kavramlar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", : Pegema  
Mısır, Z.E., Çalışkan, N. (2007) "Yapılandırmacı Öğrenmede Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar", Kitap: Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı, Türkiye : Kök Yayıncılık  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2006) "TEMEL KAVRAMLAR", Kitap: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Türkiye : PEGEM YAYINCILIK  
Çalışkan, N. (2005) "Öğretmenlerin Özellikleri ve Yeterlikleri Eğitim Bilimine Giriş", : Pegema  
Çalışkan, N., Karadağ, E. (2005) "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme", Kitap: Öğretim Teknolojisi ve İletişim, Ankara/Türkiye : Pegem  
Taşdemir, M., Çalışkan, N. (2000) "Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Türkiye Almanya ve Kıbrısta Öğretmen Yetiştirme", : CTB Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Eğitim Sürecinde beden dili
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 15 3 7 3 0 28
2
Eğitimde Drama Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri
0 0 0 6 1 10 3 0 20
3
Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 9 1 10 0 0 20
4
Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama
0 0 0 8 0 7 2 0 17
5
Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde drama
0 0 0 8 0 4 3 0 15
6
Eğitim kuramlarında örgüt iklimi ve örgüt etkinlik algısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 11 0 0 3 0 14
7
İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyunları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 13 1 0 0 0 14
8
Eğitim İletişim ve Öğretmenin Beden Dili
0 0 0 3 1 7 3 0 14
9
Aile içi iletişim ve siber yaşam Teorik bir çözümleme
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 5 2 0 0 14
10
Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 4 0 0 8
11
Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği geçerlk ve güvenirlik analizleri
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 6 1 0 0 0 8
12
ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin drama yöntemine karşı tutumlarının değerlendirilmesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 0 1 0 0 7
13
Interaction and communication in the process of education and shared comman area in the classroom
College Student Journal
1 0 0 3 0 2 1 0 7
14
The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers
Journal of Education and Learning
0 0 0 2 1 3 0 0 6
15
Böte Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
İnternational Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 4 1 0 0 0 5
16
Okul deneyimi I dersinde öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 5 0 0 0 0 5
17
Empati ve Hayvanlarla İletişim
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 4 0 0 0 0 4
18
Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018
0 0 0 3 0 1 0 0 4
19
Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi.
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 4 0 0 0 0 4
20
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
0 0 0 2 0 0 2 0 4
21
Sosyal Bilgiler dersinde Drama Yönteminin Kullanılabililirliği örnek ders plan uygulaması
Kırşehir Eğitim Fakültesi dergisi
0 0 0 0 1 2 1 0 4
22
Dramada Beden Dili
Kefad
0 0 0 0 2 1 0 0 3
23
Öğretmenlerin Özellikleri ve Yeterlikleri Eğitim Bilimine Giriş
0 0 0 0 1 2 0 0 3
24
Developing the evaluation scale to determine the impact of body language in an argument: reliability&validity analysis.
Journal Of Instructional Psychology
0 0 0 2 0 1 0 0 3
25
Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 1 1 1 0 0 3
26
Okul dneyimi I dersinde işbirliği sürecinin değerlendirilmesi Kırşehir eğitim fakültesi örneği
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
27
Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern
College Student Journal
0 0 0 0 2 1 0 0 3
28
Öğretim Teknolojisi ve İletişim
0 0 0 0 0 2 1 0 3
29
Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı
0 0 0 1 0 1 1 0 3
30
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev YapanÖğretmenlerin Drama Yöntemi YeterliliklerininDeğerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
31
Türkiye ve Almanya matematik dersi öğretim programlarının geometri öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılması
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
32
Hayat Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Etkinliğinin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi
Kefad
0 0 0 2 0 0 0 0 2
33
Temel Kavramlar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
0 0 0 0 0 1 1 0 2
34
Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018
0 0 0 2 0 0 0 0 2
35
Bir Baton Olarak Öğretmenin Elleri
Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
36
EĞİTSEL SÜREÇ VE BEDEN DİLİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ” ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ”
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
0 0 0 1 0 0 0 0 1
38
Eğitimde Drama: Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri
0 0 0 0 0 0 1 0 1
39
Ahilik ve İletişim: Nitel Bir Çalışma
Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Engin Karadağ
Akdeniz Üniversitesi
2005 - 2017 35
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 12
Tuğba Korkmaz
Okan Üniversitesi
2006 - 2017 12
Elif Kılıç
-
2014 - 2018 8
Osman Yalçın
-
2017 - 2018 8
Rüştü Yeşil
Ahi Evran Üniversitesi
2004 - 2010 7
Ahmet Akkaya
-
2018 - 2023 7
Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 6
Mehmet Aydın
-
2014 - 2017 5
Zeynep Karaca
-
2017 - 2020 5
Gülen Dağıstan Yalçınkaya
-
2018 - 2022 3
Ahi Evran Üniversitesi
2010 2
Ahi Evran Üniversitesi
2000 - 2014 2
Ahi Evran Üniversitesi
2006 - 2008 2
Ahmet Kıdam
-
2016 2
Ali Ayık
-
2015 - 2017 2
Dağıstan Gülen
-
2015 2
Mustafa Aslanderen
-
2014 - 2017 2
Özlem Badem
-
2015 - 2016 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Sedat Yüksel
Uludağ Üniversitesi
2006 1
Aybike Dağıstan
-
2018 1
Cem Şahin
-
2018 1
Geçer Yunus
-
2015 1
Hayriye Torunoğlu
-
2020 1
Pınar İlter
-
2016 1
Yagud Aliyeva
-
2017 1
Yagut Aliyeva
-
2017 1
Yasemin Çiçek
-
2021 1
Zeynep Ebru Mısır
-
2007 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 95 220 175 230 15 40 22 35 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 377 . 282 . 374 . 312 . 527 . 488 . 602 . 581 . 497 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 237 . 138 . 193 . 141 . 316 . 290 . 367 . 334 . 287 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 81 . 31 . 44 . 37 . 107 . 98 . 142 . 140 . 94 . -
Toplam Yayın 6 14 19 10 1 2 2 3 3 0
Toplam Makale 2 3 4 2 1 2 1 1 1 0
Toplam Kitap 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 4 10 15 6 0 0 1 2 0 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 1 2 0 2 0 1 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 4 10 15 6 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri