img

Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK

  • Eğitim Fakültesi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
65
Atıf
122
h-index
6
Proje
16
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezsiz), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1992, 1996
Araştırma Alanları
Materyal Geliştirme, Eğitim Teknolojileri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezsiz), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1992, 1996
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 65, 2017
İngilizce, KPDS, 55, 2008
Kongre Düzenleme, 13. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 02-05-2019, 04-05-2019
Kurs, STEMkar Robotlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Robotik Kodlama Laboratuvarı, Kırşehir, 15-12-2018, 15-03-2019
Kurs, Çizgi Film ve Animasyon, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı, Kırşehir, 15-12-2018, 15-03-2019
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Materyal Geliştirme
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Teknolojileri
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2014-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2004-2014, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Zehra Görkem, Yüksek Lisans, Öğretmen Adaylarının Metaverse Kavramına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Selçuk Demirtaş, Yüksek Lisans, Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Yeterlikleri: Kırşehir İli Örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Pınar Arslan, Yüksek Lisans, Vücudumuzdaki sistemler ünitesine ilişkin beceri temelli yeni nesilsoruların öğrenme sürecine etkisinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Halil İbrahim Altun, Yüksek Lisans, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Algoritmik Düşünme Becerilerini Geliştirmelerine Yönelik Bir Eylem Araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gülhan Turgut, Yüksek Lisans, Ortaokul öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonu düzeylerinin belirlenmesi: Kırşehir ili örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2019-2020, Masaüstü Yayıncılık, Lisans
2019-2020, Okul Deneyimi, Lisans
2019-2020, Özel Öğretim Yöntemleri - I, Lisans
2019-2020, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Bilişim Teknolojileri, Lisans
2019-2020, Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2019-2020, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Özel Öğretim Yöntemleri - II, Lisans
2019-2020, Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Lisans
2019-2020, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Lisans
2018-2019, Masaüstü Yayıncılık, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Özel Öğretim Yöntemleri - I, Lisans
2018-2019, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Lisans
2018-2019, Bilişim Teknolojileri, Lisans
2018-2019, Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2018-2019, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Lisans
2017-2018, Masaüstü Yayıncılık, Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, Özel Öğretim Yöntemleri - I, Lisans
2017-2018, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Lisans
2017-2018, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2017-2018, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2017-2018, Özel Öğretim Yöntemleri - II, Lisans
2017-2018, Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Lisans
2017-2018, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Lisans
2016-2017, Masaüstü Yayıncılık, Lisans
2016-2017, Okul Deneyimi, Lisans
2016-2017, Özel Öğretim Yöntemleri - I, Lisans
2016-2017, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı, Lisans
2016-2017, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2016-2017, Özel Öğretim Yöntemleri - II, Lisans
2016-2017, Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Lisans
Kayıt Yok
Hadi Dijital Hikaye Tasarlayalım!” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): , 2019-2021
Şehrin İzleri (Çizgi Animasyon) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
STEMkar Robotlar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
2018-1-TR01-KA203-058832 EARLYCODE Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2021
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Digital Age Disease Nomophobia: High School Sample (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanım durumlarının belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
"Kod adı 2023" Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİNİN (KEFAD) DONANIMSAL VE YAZILIMSAL ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Purposes of Secondary School Students in using Social Network (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye İlişkin Hazır bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Proje tabanlı öğrenme kapsamında eğitim yazılımı geliştirilmesi ve uygulanması. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Kayıt Yok
Polat, D., Başarmak, U., Demiral, Ü. (2023) "Öğretmen Adaylarının Kodlama Eğitimine Başlama Referansları, Tutum Bileşenleri ve Motivasyon Kaynakları", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 29-54 Link  
Polat, D., Başarmak, U. (2023) "Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 6 (3) pp. 296-320 Link DOI  
Kartal, B., Başarmak, U. (2022) "Preservice Computer Science Teachers’ Beliefs, Motivational Orientations, and Teaching Practices", Educational Studies (CEDS), 4 (2) pp. 1-24 [SSCI] Link DOI  
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U., Çam, E., Salar, H.C. (2022) "Investigation of Secondary School Students' Attitudes Towards Computational Thinking, Problem-Solving Skills and Research-Inquiry", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 6 (2) pp. 429-461 Link DOI  
Polat, D., Uluay, G., Başarmak, U. (2021) "Examining the Pre-service Teachers’ Components of Self-Efficacy Beliefs in Science Teaching (SEBST)", Sakarya University Journal of Education, 11 (1) pp. 195-217 [TR Dizin] Link   
Başarmak, U., Uluay, G., Polat, D. (2021) "Views of Pre-service Teachers in Different Disciplines about Coding with Arduino", Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 9 (2) pp. 1-14 Link DOI  
Gezgin, D.M., Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U., Dağlı, E.S. (2020) "Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi", Mediterranean Journal of Educational Research, 14 (32) pp. 1-16 [TR Dizin] DOI   
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U. (2020) "External and Internal Barriers in Technology Integration: A Structural Regression Analysis", Journal of Information Technology Education: Research, 19 (0) pp. 17-40 [ESCI] Link DOI  
Başarmak, U., Hamutoğlu, N.B. (2020) "Developing and Validating a Comprehensive Scale to Measure Perceived Barriers to Technology Integration", International Journal of Technology in Education and Science, 4 (1) pp. 53-71 Link  
Başarmak, U., Hamutoğlu, N.B., Şahin, Y.L. (2020) "The Effects of Perceived Internal and External Barriers to Technology Integration on Lifelong Learning Tendencies among Teacher Candidates", International Online Journal of Educational Sciences, 12 (2) pp. 169-187 DOI  
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U., Gültekin, G.S., Elmas, M. (2020) "The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49 (1) pp. 316-351 [ESCI] Link DOI   
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2019) "Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10 (1) pp. 26-51 [TR Dizin] Link DOI   
Başarmak, U. (2019) "The Effect Of Digital Teaching Material (Public Service Ad) Development Process On Preservice Teachers’Creative Thinking Skills", Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7 (4) pp. 126-144 Link DOI  
Tay, B.A., Başarmak, U. (2019) "The Effect of Cliffhangers Technique Designed with Band Caricatures on Talented Students in Social Studies Lesson and Their Completion State", International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4 (10) pp. 476-496 Link DOI  
Turgut, G., Başarmak, U. (2019) "Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3 (2) pp. 51-66 Link  
Başarmak, U., Hamutoğlu, N.B. (2019) "Ortaokul Öğrencilerinin “KOD Adı 2023” Projesi Eğitimine Yönelik Görüşleri", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (0) pp. 53-61 Link DOI  
Başarmak, U. (2018) "Purposes of Social Network Usage Among Secondary School Students", International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (31) pp. 747-766 [TR Dizin] Link   
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of Computer and Education Research, 5 (10) pp. 298-316 Link DOI  
Başarmak, U., Ahmet, M. (2016) "The Effect of Online Learning Environment Based on Caricature Animation Used in Science and Technology Course on the Success and Attitude of the Student for Humor", The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15 (4) pp. 107-118 Link  
Yağcı, M., Başarmak, U. (2016) "Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 565-579 [TR Dizin] Link   
Olpak, Y.Z., Yağcı, M., Başarmak, U. (2016) "Determination of Perception of Community of Inquiry", Educational Research and Reviews, 11 (12) pp. 1085-1092 Link DOI  
Başarmak, U., Mahiroğlu, A. (2015) "Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Kullanılan Karikatür Animasyonuna İlişkin Öğrenci Görüşleri", International Journal of Eurasia Social Sciences, 6 (19) pp. 234-253 Link  
Durmuş, A., Başarmak, U. (2014) "Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (3) pp. 49-67 [TR Dizin] Link   
Çelikkaya, T., Başarmak, U., Filoğlu, S., Şahin, B. (2013) "Reflection Levels of Values to Be Gained Explicitly in Secondary Schools on Textbooks", The Online Journal of New Horizons in Education, 3 (2) pp. 8-20 Link  
Türkyılmaz, M., Başarmak, U. (2011) "Ana Dil Öğretiminde Hiper Metin Kullanımının Okuduğunu Anlamaya Etkisi", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (23) pp. 197-212 [TR Dizin] Link   
Başarmak, U., Gelibolu, M.F. (2010) "Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3) pp. 249-262 [TR Dizin] Link   
Başarmak, U., Güyer, T. (2009) "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyleri", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 (3) pp. 227-239 Link  
Altun, H.İ., Başarmak, U. (2022) "Üniversite Öğrencilerinin Blok Tabanlı Robotik Kodlama Deneyimlerinin İncelenmesi Ve Gerçek Hayata Olan Etkisi", 2 nd International Conference on Educational Technology and Online Learning , Balıkesir, Türkiye, (Haziran 2022
Başarmak, U., Hamutoğlu, N.B. (2019) "Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıladıkları Teknoloji Engellerinin Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Çerçevesinde İncelenmesi", The International Virtual Symposium Of Innovations In Education And Social Sciences (IVSESS 2019) , Ankara, Türkiye, (Nisan 2019
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U. (2019) "5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Araştırma Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile incelenmesi", 2th International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019) , (pp. 46), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2019
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U. (2019) "6. Sınıf Mülteci Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", 2th International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019) , (pp. 45), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2019
Başarmak, U., Durmuş, A. (2019) "Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişki", 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) , (pp. 216-219), Edirne, Türkiye, (Aralık 2019
Başarmak, U., Uluay, G., Polat, D. (2019) "Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri", 7th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2019) , (pp. 131-132), Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Başarmak, U., Güneş, E. (2018) "Türkiyedeki Üniversite Web Sitelerinin Farklı Boyutlara Göre Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018) , (pp. 193-194), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Kuş, Z., Güneş, E., Yakar, H., Başarmak, U. (2018) "Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları", 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018) , (pp. 326), İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Güneş, E., Baş, M., Başarmak, U. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Deneyimleri Bağlamında İncelenmesi", 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018) , (pp. 195-196), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2018) "Ortaöğretim Programlarının Dijital Vatandaşlık Konu İçeriklerinin Analizi", 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018) , (pp. 327), İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Başarmak, U. (2018) "”Kod adı 2023” Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı DüşünmeBecerilerine Etkisi", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018) , (pp. 177), Bakü, Azerbaycan, (Haziran 2018
Başarmak, U. (2017) "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 484), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Başarmak, U. (2017) "Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi", 5th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2017) , (pp. 469), İzmir, Türkiye, (Ekim 2017
Başarmak, U. (2017) "Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulama Deneyimleri İle Gerçek Sınıf Ortamındaki Deneyimlerinin Karşılaştırılması", International Conference On Awareness , Krakow, Polonya, (Kasım 2017
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 216-217), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Güneş, E., Başarmak, U., İslim, Ö.F. (2017) "Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama ve Değerlendirme Çalışması", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 479-480), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Başarmak, U., Güneş, E. (2017) "Digital Age Disease Nomophobia: High School Sample", 8th International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE 2017) , (pp. 1031), Berlin, Almanya, (Kasım 2017
Başarmak, U., Yağcı, M. (2017) "Teacher Candidates’ Use of Instructional Technology and MaterialDevelopment Self Efficacy Processing Scale: A Study Of DevelopingScale", 8th World Conference on Educational Sciences (WCES 2016) , (pp. 584-591), Madrid, İspanya, (Haziran 2017
Yağcı, M., Başarmak, U. (2016) "The Relationship between Thinking Styles and Attitudes of Preservice Teachers from Department of Computers Education and Instructional Technologies (CEIT) Toward Information and Communication Technologies", II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL 2015) , (pp. 67), Amasya, Türkiye, (Kasım 2016
Başarmak, U., Sırakaya, M. (2016) "Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye İlişkin Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) , (pp. 1017-1024), Rize, Türkiye, (Ağustos 2016
Alkan, A., Başarmak, U. (2016) "Investigation of Computer Game Addiction of the Outgoing Student Science and Art Center (Samsun-Kırşehir Example)", III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL 2016) , (pp. 14), Samsun, Türkiye, (Eylül 2016
Yağcı, M., Başarmak, U. (2016) "Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) , (pp. 41), Rize, Türkiye, (Mayıs 2016
Güneş, E., Başarmak, U., Yağcı, M. (2016) "A Case Study Of Project Based Learning For Teaching Educational Software Development", 7th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016) , (pp. 241), Viyana, Avusturya, (Aralık 2016
Başarmak, U. (2016) "Purposes of Secondary School Students In Using Social Network", 7th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016) , (pp. 243), Viyana, Avusturya, (Aralık 2016
Sırakaya, M., Başarmak, U., Baltacı, Ö. (2014) "Analysis of teacher candidates educational internet self efficacy beliefs in terms of various variables", 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014) , (pp. 3094-3101), Paris, Fransa, (Aralık 2014
Çelikkaya, T., Başarmak, U., Filoğlu, S., Şahin, B. (2014) "Teacher Parent s in the Efficiency of the Value Education", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013) , (pp. 1106-1113), Roma, İtalya, (Şubat 2014
Durmuş, A., Başarmak, U. (2014) "Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi", International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET’ 2014) , (pp. 29), Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Nisan 2014
Başarmak, U. (2012) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Kriterleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliğ Eğitimi Sempozyumu (USOS 2012) , (pp. 179-180), Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Çelikkaya, T., Başarmak, U., Filoğlu, S., Şahin, B. (2012) "Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Sosyal Bilgiler Kitaplarına Yansıma Düzeyleri", 3rd International Science And Technology Conference (ISTEC 2012) , (pp. 908-917), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, (Aralık 2012
Başarmak, U., Yıldırım, S., Alkan, A. (2011) "Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Görüşleri", 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011) , (pp. 1870-1874), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2011
Yiğit, R.D., Başarmak, U., Oran, Ş.K. (2010) "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının, Bilgisayar Yaşantıları Açısından Değerlendirilmesi", 3th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009) , (pp. 153-156), Trabzon, Türkiye, (Mart 2010
Başarmak, U., Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. (2010) "Inspection of Preservice Teachers’ Misconception about Internet Related Concepts", 13th International Conference “ICT In The Education Of The Balkan Countries , (pp. 319-323), Varna, Bulgaristan, (Haziran 2010
Kayıt Yok
Başarmak, U. (2023) "Zenginleştirilmiş İdeal Dijital Öğrenme Ortamları", Kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Ankara/Türkiye : EĞİTİM YAYINEVİ  
Salar, H.C., Başarmak, U., Sezgin, M.E. (2023) "Educational Integration of the Metaverse Environment in the Context of Web 3.0 Technologies: A Critical Overview of Planning, Implementation, and Evaluation", Kitap: Shaping the Future of Online Learning: Education in the Metaverse, Hershey Pa/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global  
Başarmak, U. (2021) "Dijital Çağda Öğrenme Fırsatları", Kitap: Dijital Çağda Öğretme ve Öğrenme, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Hamutoğlu, N.B., Başarmak, U. (2020) "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretim Tasarımı", Kitap: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Başarmak, U., Hamutoğlu, N.B. (2020) "Açık ve Uzaktan Eğitimde Öğretim Materyali Geliştirme", Kitap: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Başarmak, U., Yağcı, M. (2019) "Bilgisayar Donanım", Kitap: Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (U-EFAD), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Human Sciences, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kuramsal Eğitim Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (U-EFAD), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Journal of Computer and Education Research
0 0 0 6 8 5 0 0 19
2
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 10 0 0 0 13
3
Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Kullanılan Karikatür Animasyonuna İlişkin Öğrenci Görüşleri
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 5 7 1 0 0 13
4
External and Internal Barriers in Technology Integration: A Structural Regression Analysis
Journal of Information Technology Education: Research
2 0 0 5 3 2 0 0 12
5
Determination of Perception of Community of Inquiry
Educational Research and Reviews
0 0 0 5 0 5 0 0 10
6
The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 3 0 0 7
7
Developing and Validating a Comprehensive Scale to Measure Perceived Barriers to Technology Integration
International Journal of Technology in Education and Science
0 0 0 4 0 1 0 0 5
8
Ana Dil Öğretiminde Hiper Metin Kullanımının Okuduğunu Anlamaya Etkisi
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
9
Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi
Mediterranean Journal of Educational Research
0 0 0 4 0 0 0 0 4
10
Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
0 0 0 2 2 0 0 0 4
11
Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları
0 0 0 0 1 3 0 0 4
12
Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
13
Ortaokul Öğrencilerinin “KOD Adı 2023” Projesi Eğitimine Yönelik Görüşleri
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 2 0 0 1 0 3
14
The Effect of Online Learning Environment Based on Caricature Animation Used in Science and Technology Course on the Success and Attitude of the Student for Humor
The Turkish Online Journal of Educational Technology
0 0 0 3 0 0 0 0 3
15
Analysis of teacher candidates educational internet self efficacy beliefs in terms of various variables
0 0 0 3 0 0 0 0 3
16
Teacher Parent s in the Efficiency of the Value Education
0 0 0 2 0 1 0 0 3
17
Reflection Levels of Values to Be Gained Explicitly in Secondary Schools on Textbooks
The Online Journal of New Horizons in Education
0 0 0 0 3 0 0 0 3
18
Purposes of Social Network Usage Among Secondary School Students
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 1 1 0 0 0 2
19
Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
20
Shaping the Future of Online Learning: Education in the Metaverse
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
The Effects of Perceived Internal and External Barriers to Technology Integration on Lifelong Learning Tendencies among Teacher Candidates
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
22
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
23
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının, Bilgisayar Yaşantıları Açısından Değerlendirilmesi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nazire Burçin Hamutoğlu
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2022 12
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2019 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2019 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2023 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 3
Gülşah Uluay
Ordu Üniversitesi
2019 - 2021 3
Alpaslan Durmuş
Ostim Teknik Üniversitesi
2014 - 2019 3
Bilge Şahin
-
2012 - 2014 3
Simge Filoğlu
-
2012 - 2014 3
Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2016 2
Mehmet Fikret Gelibolu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2010 2
Hurşit Cem Salar
Pamukkale Üniversitesi
2022 - 2023 2
Ayşe Alkan
-
2011 - 2016 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
-
2023 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Ömer Faruk İslim
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Raziye Demiralay Yiğit
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2010 1
Muzaffer Elmas
Sakarya Üniversitesi
2020 1
Serkan Yıldırım
Atatürk Üniversitesi
2011 1
Halil İbrahim Altun
-
2022 1
Emre Çam
-
2022 1
Şirin Karadeniz Oran
Bahçeşehir Üniversitesi
2010 1
Büşra Kartal
-
2022 1
Deniz Mertkan Gezgin
Trakya Üniversitesi
2020 1
Esma Aybike Bayır
Gazi Üniversitesi
2010 1
Gözde Sezen Gültekin
Sakarya Üniversitesi
2020 1
Yusuf Levent Şahin
Anadolu Üniversitesi
2020 1
Mehmet Emre Sezgin
-
2023 1
Tolga Güyer
Gazi Üniversitesi
2009 1
Ahmet Mahiroğlu
-
2015 1
Betül Akyürek Tay
-
2019 1
Ecem Seray Dağlı
-
2020 1
Gülhan Turgut
-
2019 1
Mahiroğlu Ahmet
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9115
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 622
Anahtar Kelimeler Materyal Geliştirme, Eğitim Teknolojileri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 95 50 40 145 170 75 75 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 457 . 406 . 498 . 502 . 397 . 361 . 549 . 545 . 481 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 317 . 255 . 302 . 309 . 194 . 180 . 316 . 296 . 272 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 99 . 60 . 88 . 84 . 41 . 43 . 72 . 74 . 62 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 17 . 28 . 28 . 8 . 12 . 18 . 25 . 18 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 64 . 33 . 50 . 55 . 19 . 24 . 40 . 45 . 32 . -
Toplam Yayın 1 9 8 6 10 7 3 3 4 0
Toplam Makale 1 3 1 1 5 5 2 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0
Toplam Bildiri 0 6 7 5 4 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 0 0 2 5 1 1 2 0
Makale (Ulusal) 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 6 7 5 4 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri