img

Prof. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2001, 2003
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1997, 2001
Araştırma Alanları
Fen Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2001, 2003
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1997, 2001
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 2008
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi
2021-2021, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2016-2021, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2013-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2006-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye
2002-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye
2016-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Cahide Karakaş Tan, Yüksek Lisans, İlkokul düzeyi çevre tutum ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İbrahim Alptekin, Yüksek Lisans, Bilimsel hikâyelerle desteklenen fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hatice Ceren Oğuz, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeyleri ve uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersi bağlamında görüşlerinin belirlenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rabia Seyfi, Yüksek Lisans, Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sevda Nur Açıkgöz, Yüksek Lisans, Fen bilimleri dersi odaklı öğrenci sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve ilkokul öğrencilerinin sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Erdal Demirtaş, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Bayram Irmak, Yüksek Lisans, Fen bilimleri derslerine yönelik kalıplaşmış düşünce ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yasemin Büyükşahin, Yüksek Lisans, Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan ilkokul öğrencilerinin günlük bilim kavramlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Serdar Sağlam, Yüksek Lisans, İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerine göre çevre sorunlarının betimlenmesi ve öğrencilerin çevre konularına ilişkin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2015-2016, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2015-2016, Çevre Eğitimi, Lisans
2015-2016, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2014-2015, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2014-2015, Çevre Eğitimi, Lisans
2014-2015, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2013-2014, Okul Deneyimi I, Lisans
2013-2014, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2013-2014, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2013-2014, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2013-2014, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2013-2014, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2013-2014, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2013-2014, Çevre Eğitimi, Lisans
2013-2014, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2013-2014, Fen Eğitimi (Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.), Lisans
2012-2013, Okul Deneyimi I, Lisans
2012-2013, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2012-2013, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2012-2013, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2012-2013, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2012-2013, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2012-2013, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2012-2013, Çevre Eğitimi, Lisans
2012-2013, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2012-2013, Çevre Bilinci (Fen Bilgisi Öğret. A.B.D.), Lisans
2012-2013, Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans
2012-2013, Kavram Öğretimi, Yüksek Lisans
2011-2012, Okul Deneyimi I, Lisans
2011-2012, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2011-2012, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2011-2012, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2011-2012, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2011-2012, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2011-2012, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2011-2012, Çevre Eğitimi, Lisans
2011-2012, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2010-2011, Okul Deneyimi I, Lisans
2010-2011, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2010-2011, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2010-2011, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2010-2011, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2010-2011, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2010-2011, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2010-2011, Çevre Eğitimi, Lisans
2010-2011, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2009-2010, Okul Deneyimi I, Lisans
2009-2010, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2009-2010, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2009-2010, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2009-2010, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2009-2010, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2009-2010, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2009-2010, Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans
2008-2009, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2008-2009, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2008-2009, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2008-2009, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2007-2008, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2006-2007, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
2005-2006, Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans
Kayıt Yok
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE-OKUL İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
OKUL BİNASINDA BİR ÖĞRENME ÇEVRESİNİN TASARIMI:TARİHSEL ARAÇ-GEREÇLERİN KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
OKUL BİNASINDA BİR ÖĞRENME ÇEVRESİNİN TASARIMI TARİHSEL ARAÇ GEREÇLERİN KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: , 2014-2016
Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Tutum, Beceri ve Değerlerinin Belirlenmesi ve Alan Gezilerinin Bu Kazanımlara Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2012
Tay B Demirci Güler M P Uygulamalı Eğitim Araştırmaları Nvivo Programının Etkin Kullanımı Kalkınma Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatör Yrd.
Kayıt Yok
(2024) "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1) [TR Dizin] Link DOI
(2023) "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ve Geri Dönüşüm Farkındalığı Üzerine Bir Eylem Araştırması", International Journal of Social Sciences, 8 (33) pp. 57-81 Link DOI
Alptekin, İ., Güler, M.P.D. (2022) "BİLİMSEL HİKÂYELERLE DESTEKLENEN FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3) pp. 1040-1060 [TR Dizin] DOI    
Güler, M.P.D., Alptekin, İ. (2021) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, 22 (1) pp. 299-231 [TR Dizin] Link DOI   
Irmak, B., Güler, M.P.D. (2021) "Study of Developing Stereotyped Thoughts Scale Toward Science Courses", International Journal of Modern Education Studies, 5 (2) pp. 445-467 Link DOI    
Güler, M.P.D., Irmak, B. (2021) "Stereotyped Thoughts of Teacher Candidates Towards Science Courses: Sample of Turkey", International Technology and Education Journal, 5 (2) pp. 1-12 Link   
Açıkgöz, S.N., Güler, M.P.D. (2021) "The Science Course-Focused Responsibility Scale Towards Primary School Students’: Study of the", Education Quarterly Reviews, 4 (0) pp. 637-650 DOI  
Kula, S.S., Güler, M.P.D. (2021) "University-school cooperation: Perspectives of pre-service teachers, practice teachers and faculty members", Asian Journal of University Education, 17 (0) pp. 47-62 DOI   
Güler, M.P.D., Açıkgöz, S.N. (2019) "2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Kula, S.S., Güler, M.P.D. (2019) "Sınıf Öğretmenlerinin İnterneti Eğitim Amaçlı Kullanma Durumları (Internet Usage of Classroom Teachers for Educational Purposes)", Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 620-647 [TR Dizin] Link DOI  
Güler, M.P.D., Irmak, B. (2018) "Fen Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3) pp. 2473-2496 [TR Dizin] DOI   
Güler, M.P.D., Kaya, S., Uzun, A. (2014) "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri Kırşehir İli Örneği", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 263-280   
Büyükşahin, Y., Güler, M.P.D. (2014) "Kırsal Ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin Günlük Hayatta Karşılaştıkları Biyolojik Kavramlara İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14) pp. 148-166  
Kılınç, A., Özlem, A., Dilber, P., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A., Büşra, İ., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice Science Teacher s Belief Systems About Teaching a Socioscientific Issue", Journal of Turkish Science Education, 11 (3) pp. 79-102   
Güler, M.P.D., Dilber, P. (2014) "Öğretmen Adaylarının Karar Verme Süreçlerinde Fen Bilgilerini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 171-204  
Güler, M.P.D. (2013) "Investigation on the inclusion of socio scientific acquisitions in curriculum of science and technology lesson", Educational Research and Reviews, 8 (24) pp. 2295-2302 DOI  
Güler, M.P.D. (2013) "Akademik Personelin Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Davranış Düzeyi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13) pp. 67-82  
Güler, M.P.D. (2013) "Success And Faılure In Scıence Educatıon A Focus Group Study On Turkish Students", Journal of Baltic Science Education, 12 (6) pp. 716-729 [SSCI]   
Özlem, A., Güler, M.P.D. (2013) "The Impact of Field Trips on Attitudes and Behaviours Related to Sustainable Environmental Education", World Applied Sciences Journal, 23 (8) pp. 1100-1105 DOI   
Kılınç, A., Tezcan, K., Eroğlu, B., Ümit, D., Afacan, Ö., Dilber, P., Güler, M.P.D., Görgülü, Ö. (2013) "Preservice science teachers efficacy about a socioscientific issue Research in Science Education", Research in Science Education, 43 (0) pp. 2455-2475 [SSCI]   
Sağlam, S., Güler, M.P.D. (2013) "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies., 6 (4) pp. 283-303  
Güler, M.P.D. (2012) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersine İlişkin Metaforik Tanımlamaları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (4) pp. 53-63   
Özlem, A., Güler, M.P.D. (2012) "Development Of Attitude Scale İn The Context Of Sustainable Environmental Education", . Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (4) pp. 2479-2488 [SSCI]   
Güler, M.P.D., Özlem, A. (2012) "A Study On Developıng A Behavıour Scale Towards Sustainable Envıronmental Education", Journal of Baltic Science Education, 11 (3) pp. 224-235 [SSCI]   
Güler, M.P.D., Yağbasan, R. (2008) "Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere İlişkin Problemlerin Betimlenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16) pp. 105-122 [TR Dizin]  
Güler, M.P.D. (2008) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenilmesi Gereken En Önemli Konunun Ne Olduğuna İlişkin Düşünceleri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1) pp. 113-121 [TR Dizin]  
Güler, M.P.D., Numanoğlu, N.S. (2023) "KAVRAM KARİKATÜRÜ DESTEKLİ TGA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", CUMHURIYET 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Afyonkarahisar, Türkiye, (Eylül 2023
Tan, C.K., Güler, M.P.D. (2023) "İlkokul Düzeyi Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Haziran 2023
Güler, M.P.D., Açıkgöz, S.N. (2018) "2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sosyal Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2018), , (Mayıs 2018
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2018) "Determination the needs of teachers, parents and students in science education", 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018) , Prague, Çek Cumhuriyeti, (Mart 2018
Güler, M.P.D., Kula, S.S. (2018) "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Fakülteleri Ile Okulların İş Birliğine İlişkin Beklentileri (Expectations of Primary School Teachers Regarding the Cooperation Between Faculties of Education and Schools)", Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER) , (pp. 608), Amasya, Türkiye, (Eylül 2018
Kula, S.S., Güler, M.P.D. (2017) "Sınıf Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi", 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 80), Kahramanmaraş, Türkiye, (Ekim 2017
Irmak, B., Güler, M.P.D. (2017) "Türk ve Suriyeli Öğretmenlerin Sürdürülebilir Çevre Eğitimine İlişkin Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi", International Congress of Eurasian Social Sciences , (Temmuz 2017
Seçen, B., Güler, M.P.D. (2017) "Öğretmenlerin Sürdürülebilir Çevre Eğitimine İlişkin Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi", International Congress of Eurasian Social Sciences , (Ağustos 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , Antalya, (Aralık 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , (Aralık 2017
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Afacan, Ö., Güler, M.P.D. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel Konulara Ve Bu Konuların Öğretimine Nasıl Yaklaşıyor Pratikler Faydalar Sorunlar Ve Öneriler Üzerine Nitel Bir Çalışma", X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Temmuz 2012
Güler, M.P.D. (2004) "Öğrencilerin Kuvvet Konusunda Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri İlköğretim Üniversite Düzeyinde Karşılaştırma", VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2004
Güler, M.P.D., Sarıkaya, M. (2004) "Eğitim Sisteminde Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları İlköğretim Üniversite Düzeyinde Karşılaştırma", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2004
Kayıt Yok
Eryaşar, A.S., Güler, M.P.D. (2022) "Saf Madde ve Karışımlar", Kitap: 7. VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ/ ÖĞRETMEN KİTABI, Ankara/Türkiye : Pegem Yayınevi  
Güler, M.P.D., Eryaşar, A.S. (2022) "Madde ve Isı", Kitap: 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi El Kitabı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Güler, M.P.D., Yağbasan, R. (2017) "Fen Eğitiminde Analoji", Kitap: Fen Bilimleri Öğretimi (Yaklaşımlar ve Kazanımlar Doğrultusunda Uygulama Örnekleri), : Pegem Akademi  
Güler, M.P.D. (2016) "Çevre Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar ve ÇED Raporları", Kitap: Çevre Eğitimi, Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Fen Bilimleri Öğretimi (Yaklaşımlar ve Kazanımlar Doğrultusunda Uygulama Örnekleri), 2017, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Turkish Science Education, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Üye, AERA, 2012-
Üye, TEMA, 2012-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Preservice science teachers efficacy about a socioscientific issue Research in Science Education
Research in Science Education
15 0 0 7 1 3 0 0 26
2
Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere İlişkin Problemlerin Betimlenmesi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 8 8 1 0 0 18
3
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersine İlişkin Metaforik Tanımlamaları
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 7 0 0 0 9
4
Fen Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 6 1 0 0 8
5
2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 2 3 2 0 0 7
6
Preservice Science Teacher s Belief Systems About Teaching a Socioscientific Issue
Journal of Turkish Science Education
1 0 0 3 2 1 0 0 7
7
A Study On Developıng A Behavıour Scale Towards Sustainable Envıronmental Education
Journal of Baltic Science Education
0 0 0 4 2 0 0 0 6
8
Kırsal Ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin Günlük Hayatta Karşılaştıkları Biyolojik Kavramlara İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
2 0 0 0 4 0 0 0 6
9
Öğretmen Adaylarının Karar Verme Süreçlerinde Fen Bilgilerini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 1 3 0 0 5
10
University-school cooperation: Perspectives of pre-service teachers, practice teachers and faculty members
Asian Journal of University Education
0 0 0 4 0 0 0 0 4
11
The Impact of Field Trips on Attitudes and Behaviours Related to Sustainable Environmental Education
World Applied Sciences Journal
1 0 0 3 0 0 0 0 4
12
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenilmesi Gereken En Önemli Konunun Ne Olduğuna İlişkin Düşünceleri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
13
İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Journal of Academic Social Science Studies.
0 0 0 2 1 0 1 0 4
14
Success And Faılure In Scıence Educatıon A Focus Group Study On Turkish Students
Journal of Baltic Science Education
3 0 0 1 0 0 0 0 4
15
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri Kırşehir İli Örneği
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
16
Akademik Personelin Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Davranış Düzeyi
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
1 0 0 0 2 0 0 0 3
17
Sınıf Öğretmenlerinin İnterneti Eğitim Amaçlı Kullanma Durumları (Internet Usage of Classroom Teachers for Educational Purposes)
Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
18
Çevre Eğitimi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
19
Determination the needs of teachers, parents and students in science education
0 0 0 0 2 0 0 0 2
20
Öğrencilerin Kuvvet Konusunda Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri İlköğretim Üniversite Düzeyinde Karşılaştırma
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2014) "Yayın Teşvik" TÜBİTAK
(2013) "Yayın Teşvik" TÜBİTAK
(2012) "Yayın Teşvik" TÜBİTAK
(2001) "Anabilim Dalı lisans mezuniyet üçüncülüğü" İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 4
Afacan Özlem
-
2012 - 2014 4
Bayram Irmak
-
2017 - 2021 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 3
Barış Eroğlu
Aksaray Üniversitesi
2013 - 2014 3
Polat Dilber
-
2013 - 2014 3
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 2
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 2
Ahmet Kılınç
Uludağ Üniversitesi
2012 - 2014 2
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2014 2
Arzu Sönmez Eryaşar
Iğdır Üniversitesi
2022 2
Rahmi Yağbasan
Başkent Üniversitesi
2008 - 2017 2
Ahmet Kılınç
-
2013 - 2014 2
Arzu Sönmez
-
2014 2
İbrahim Alptekin
-
2021 - 2022 2
Sevda Nur Açıkgöz
-
2019 - 2021 2
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Sinan Kaya
Mevlana Üniversitesi
2014 1
Mustafa Sarıkaya
Gazi Üniversitesi
2004 1
Sevda Nur Açıkgöz
-
2018 1
Yasemin Büyükşahin
Bartın Üniversitesi
2014 1
Adem Uzun
-
2014 1
Bayza Seçen
-
2017 1
Cahide Karakaş Tan
-
2023 1
Demiral Ümit
-
2013 1
İşeri Büşra
-
2014 1
Kartal Tezcan
-
2013 1
Nehir Sıla Numanoğlu
-
2023 1
Özlem Afacan
-
2013 1
Serdar Sağlam
-
2013 1
Tezcan Kartal
-
2014 1
Ümit Demiral
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 408
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 65 27 30 0 75 95 10 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 462 . 483 . 515 . 512 . - 549 . 521 . 582 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 309 . 287 . 322 . 301 . - 317 . 277 . 365 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 98 . 66 . 97 . 81 . - 81 . 66 . 115 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 78 . 59 . 82 . 70 . - 62 . 52 . 96 . -
Toplam Yayın 0 1 6 4 2 0 5 3 2 0
Toplam Makale 0 0 0 1 2 0 5 1 0 0
Toplam Kitap 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri