img

Doç. Dr. Okan KUZU

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
84
Atıf
178
h-index
7
Proje
14
WoS
Yayın
9
Atıf
36
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Pr. (Açıköğretim), 2018, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2011, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 2004, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Pr. (Açıköğretim), 2018, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2011, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 2004, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 78, 17 Mart 20, 2018
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 2010
Konuşmalarım, Matematik Seferberliği Kapsamında Konuşmacı, Kırşehir Cacabey Ortaokulu, 04-01-2023, 04-01-2023
Konuşmalarım, Matematik Seferberliği Kapsamında Konuşmacı, Kırşehir Koleji, 15-12-2023, 15-12-2023
Konuşmalarım, Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kapsamında Konuşmacı, Kırşehir Fen Lisesi, 29-12-2023, 29-12-2023
Konuşmalarım, Pi Günü Etkinliği Kapsamında Konuşmacı, Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi, 14-03-2020, 14-03-2020
Konuşmalarım, Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Kapsamında Eğitim Verme, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24-06-2019, 28-06-2019
Çalıştay, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Kapsamında Fakülte Temsilcisi Olarak Katılımcı, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi, 10-01-2019, 11-01-2019
Kongre Düzenleme, 1. Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 23-11-2018, 24-11-2018
Kurs, Doktora Sonrası Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitiminden Özel Öğrencilik Kapsam, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi, 13-02-2017, 18-05-2017
Kurs, Doktora Sonrası Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitiminden Özel Öğrencilik Kapsam, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi, 03-10-2016, 06-01-2017
Kurs, Doktora Sonrası Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitiminden Özel Öğrencilik Kapsamında , Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi, 15-02-2016, 15-05-2016
Çalışma, Erasmus Programı Kapsamında Eğitim Alma, Catania Üniversitesi (Universita degli Studi di Catania), İtalya, 22-01-2013, 28-04-2013
Kurs, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi Alma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, 01-11-2010, 13-05-2011
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2011-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-2026, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Komisyon Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bologna Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Simge İlanbey, Yüksek Lisans, YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Fatma Orman, Yüksek Lisans, Bütünleşik STEM Etkinlikleri ile Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Pakize Çetin, Yüksek Lisans, Matematik öğretmeni adaylarının geometrik cisimlere yönelik yazılı anlatım becerilerinin incelenmesi: Öğrenci günlükleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zeynep İğdeli, Yüksek Lisans, Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme bağlamında matematiksel düşünme becerilerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmet Şahin, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlkları ile matematik okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gülen Dağıstan Yalçınkaya, Doktora, Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel düşünme bağlamında yabancı dilde okuduğunu anlama becerisi üzerine deneysel bir araştırma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Zehra Taşdelen, Yüksek Lisans, Animasyon destekli öğretim sürecinin matematiksel ilişkilendirme becerilerine etkisi: Türev kavramı örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hanife Taşdelen, Yüksek Lisans, Matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneğe yönelik öz yeterlik algıları ile görselleştirme performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Esin Şimşek Altıparmak, Yüksek Lisans, Matematik öğretmeni adaylarının üçgenler konusuna yönelik kavram imajları ve kavram yanılgıları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Eda Nur Çiçek, Yüksek Lisans, Erken Çocukluk Döneminde Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bilge Baran, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin kesirler konusuna yönelik temsiller arası dönüşüm süreci yeterliklerinin incelenmesi., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Şen, Yüksek Lisans, Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Üstün Yetenekli Olmayan Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin Bilişsel Tanı Modelleri ile İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Elif Sargın, Yüksek Lisans, Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının STEM Okuryazarlığı Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretim Sürecindeki Yansımaları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şevket Şahin, Yüksek Lisans, Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünme Becerilerinin Araştırılması: Bir Test Geliştirme ve Uygulama Çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Raziye Gök, Yüksek Lisans, DİENES İLKELERİNE GÖRE YAPILANDIRILMIŞ GEOGEBRA ETKİNLİKLERİNİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE KULLANIMI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Kübra Aytekin Uskun, Yüksek Lisans, İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem problemlerinde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının problem çözme ve problem kurma başarılarına etkisinin araştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ülkü Bostancı, Yüksek Lisans, Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik algıları ile geometrik akıl yürütme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Zeynep Karaca, Yüksek Lisans, Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2020-2021, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Lisans
2020-2021, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2020-2021, MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2020-2021, İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM, Lisans
2020-2021, ANALİZ-3, Lisans
2020-2021, ANALİZ-III, Lisans
2020-2021, ANALİZ-1, Lisans
2020-2021, ANALİZ-I, Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİCEL VERİ ANALİZİ, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans
2019-2020, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2019-2020, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2019-2020, ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI, Lisans
2019-2020, BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ, Lisans
2019-2020, ANALİZ-2, Lisans
2019-2020, ANALİZ-II, Lisans
2019-2020, MATEMATİK EĞİTİMİ VE TOPLUMA YANSIMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, ANALİZ-3, Lisans
2019-2020, ANALİZ-III, Lisans
2019-2020, ANALİZ-1, Lisans
2019-2020, ANALİZ-I, Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2018-2019, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2018-2019, ANALİZ-2, Lisans
2018-2019, ANALİZ-II, Lisans
2018-2019, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2018-2019, ANALİZ-III, Lisans
2018-2019, ANALİZ-1, Lisans
2018-2019, ANALİZ-I, Lisans
2018-2019, GENEL MATEMATİK-I, Lisans
2017-2018, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2017-2018, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2017-2018, ANALİZ-II, Lisans
2017-2018, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2017-2018, ANALİZ-III, Lisans
2017-2018, ANALİZ-I, Lisans
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2016-2017, ANALİZ-II, Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2016-2017, GENEL MATEMATİK-I, Lisans
2016-2017, ANALİZ-III, Lisans
2016-2017, ANALİZ-I, Lisans
2015-2016, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2015-2016, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, GENEL MATEMATİK-II, Lisans
2015-2016, ANALİZ-II, Lisans
2015-2016, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2015-2016, EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2015-2016, MATEMATİK TARİHİ, Lisans
2015-2016, GENEL MATEMATİK-I, Lisans
2015-2016, ANALİZ-III, Lisans
2015-2016, ANALİZ-I, Lisans
2014-2015, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2014-2015, ANALİZ-II, Lisans
Kayıt Yok
Temel Eğitimde Eğlenceli Matematik (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2023-2023
Ulusal ve uluslararası geniş ölçekli sınavların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Matematik Dersi Öğretim Programlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Etkinlik davranış kalıbına göre öğretmen adaylarının değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLUNAN METAFORLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının istatistiksel düşünme becerileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Öğretmen adaylarının organizasyon huy kalıbına göre değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Schrödinger operatörüne karşılık gelen integral operatörlerinin vanishing Morrey tipli uzaylarda sınırlılığı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
SCHRÖDİNGER OPERATÖRÜNE KARŞILIK GELEN İNTEGRAL OPERATÖRLERİNİN MORREY UZAYINDA SINIRLILIĞI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2016
SCHRÖDİNGER OPERATÖRÜNE KARŞILIK GELEN KESİRLİ MAKSİMAL OPERATÖRÜN MORREY UZAYLARINDA SINIRLILIĞI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Kayıt Yok
Gülbahar, B., Kuzu, O., Sıvacı, S.Y. (2023) "The Relationship Between The Attitudes of Teaching Profession, Life Satisfaction, Possible Selves and The Emotional States of Pre-Service Teachers", International Journal on Lifelong Education and Leadership, 9 (2) pp. 18-33 DOI  
Bulut, A.S.K., Kuzu, O. (2023) "Mathematical Reasoning Skills as a Predictive of Number Sense", International Journal of Progressive Education, 19 (5) pp. 172-185 DOI  
Kuzu, O., Çiçek, Y., İğdeli, Z. (2023) "A Comparison of the Mathematics Curriculums in Turkey and Germany in the Context of Algebra Learning Domain", Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5 (1) pp. 51-69 Link DOI  
Kuzu, O., Çil, O. (2022) "Examination of Preservice Teachers’ Skills in Classifying Learning Objectives and Problem Posing Involving Fractions", Kastamonu Education Journal, 30 (1) pp. 141-160 [TR Dizin] Link DOI  
Kuzu, Y., Kuzu, O. (2022) "A Bibliometric Analysis of Studies on Educational Games", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (3) pp. 724-740 [TR Dizin] DOI   
Çiçek, Y., Kuzu, O., Çalışkan, N. (2021) "Türkiye ve Almanya Matematik Dersi Öğretim Programlarının Geometri Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1) pp. 225-260 Link DOI  
Kuzu, O. (2021) "Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin] DOI   
Uskun, K.A., Çil, O., Kuzu, O. (2021) "The Effect of Realistic Mathematics Education on Fourth Graders' 2019 Problem Posing/Problemsolving Skills and Academic Achievement", Journal of Qualitative Research in Education, (28) pp. 22-50 [ESCI] DOI    
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2020) "İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimi çerçevesinde dört işleme yönelik başarı düzeylerinin incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 1561-1606 Link DOI   
Bostancı, Ü.Y., Kuzu, O., Sıvacı, S.Y. (2020) "Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik algıları ve geometrik akıl yürütme becerilerinin incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54) pp. 282-310 [TR Dizin] Link DOI   
Kuzu, O. (2020) "Preservice mathematics teachers' competencies in the process of transformation between representations for the concept of limit: A qualitative study", Pegem Journal of Education and Instruction, 10 (4) pp. 1037-1066 DOI     
Çalışkan, N., Kuzu, O., Hayriye, T. (2020) "Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin dürtü davranış kalıbı açısından değerlendirilmesi", Turkish Journal of Educational Studies, 7 (3) pp. 96-117 Link  
Kuzu, O. (2020) "Preservice mathematics teachers' representation transformation competence levels in the process of solving limit problems", Acta Didactica Napocensia, 13 (2) pp. 306-315 Link DOI  
Baş, Ö., Kuzu, O., Gök, B. (2020) "The effects of mind games on higher level thinking skills in gifted students", Journal of Education and Future, (17) pp. 1-13 [ESCI] DOI    
Kuzu, O., Arıcan, M. (2020) "Investigating Preservice Middle School Mathematics Teachers' Competencies in Statistics and Probability in Terms of Various Variables", Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11 (1) pp. 13-26 [ESCI] DOI    
Karaca, Z., Kuzu, O., Çalışkan, N. (2020) "Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi", Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 110-125 Link  
Arıcan, M., Kuzu, O. (2020) "Diagnosing Preservice Teachers' Understanding of Statistics and Probability: Developing a Test for Cognitive Assessment", International Journal of Science and Mathematics Education, 18 (4) pp. 771-790 [SSCI] DOI    
Kuzu, O. (2020) "Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sınav Performanslarının Değerlendirilmesine Yansıması", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 239-271 DOI  
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 129-147 [TR Dizin] DOI  
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin] DOI   
Kuzu, Y., Kuzu, O., Gelbal, S. (2019) "TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1) pp. 112-130 [TR Dizin] Link DOI   
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi", YYU Journal of Education Faculty, 16 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin] Link  
Çalışkan, N., Kuzu, O. (2018) "Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern", International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (34) pp. 2069-2085 [TR Dizin] Link   
Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y. (2018) "Preservice teachers' attitudes and metaphor perceptions towards mathematics", Cukurova University Faculty of Education Journal, 47 (2) pp. 897-931 [ESCI] Link DOI   
Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y., Kuzu, O. (2018) "Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ikili karşılaştırması", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (37) pp. 128-156 Link  
Yıldız, A., Baltacı, S., Kuzu, O. (2018) "The investigation of students’ cognitive and metacognitive competencies according to different variables", European Journal of Education Studies, 4 (10) pp. 81-98 Link DOI  
Kuzu, O., Çalışkan, N., Kuzu, Y. (2017) "Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern", College Student Journal, 51 (4) pp. 561-569 Link  
Çalışkan, N., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2017) "The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers", Journal of Education and Learning, 6 (1) pp. 130-142 DOI  
Kuzu, O. (2017) "Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İntegral Konusundaki Kazanımlarının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3) pp. 948-970 [TR Dizin] Link   
Guliyev, V.S., Akbulut, A., Hamzayev, V.H., Kuzu, O. (2016) "Commutators of Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized weighted Morrey spaces", Journal of Mathematical Inequalities, 10 (4) pp. 947-970 [SCI Expanded] Link DOI    
Kuzu, O. (2015) "Marcinkiewicz integral associated with Schrödinger operators and its commutator on generalized Morrey spaces related to certain nonnegative potentials", Far East Journal of Applied Mathematics, 90 (2) pp. 149-172 Link DOI  
Akbulut, A., Kuzu, O. (2014) "Marcinkiewicz integrals with rough kernels associated with Schrodinger Operator on vanishing generalized Morrey spaces", Azerbaijan Journal of Mathematics, 4 (1) pp. 40-54 Link  
Akbulut, A., Kuzu, O. (2014) "Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized Morrey spaces", Journal of Mathematical Inequalities, 8 (4) pp. 791-801 [SCI Expanded] Link DOI    
Baran, B., Kuzu, O. (2023) "Investigating Middle School Students' Competencies in The Process of Transformation Between Representations on Fractions", 6th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium (TÜRKBİLMAT) , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Baran, B., Kuzu, O. (2023) "Ortaokul Öğrencilerinin Kesirler Konusuna Yönelik İlişkilendirme Becerisinin İncelenmesi", X. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , Türkiye, (Haziran 2023
Yalçınkaya, G.D., Kuzu, O., Çalışkan, N. (2022) "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BAĞLAMINDA YABANCI DİLDE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (TRB2 ICES)) , (Haziran 2022
İğdeli, Z., Kuzu, O., Çil, O. (2022) "Examination of Preservice Teachers' Mathematical Thinking and Modeling Skills", 1st International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences (ISCDFAMS) , (Mayıs 2022
Çetin, P., Kuzu, O. (2022) "Examination of Preservice Mathematics Teachers’ Written Expression Skills for Geometric Objects: Student Diaries", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICPAM) , (Haziran 2022
Altıparmak, E.Ş., Kuzu, O. (2022) "CONCEPT IMAGES AND MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT THE ANGLES AND TRIANGLES CONCEPTS", BURSA 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (USBILIM)) , (Nisan 2022
Taşdelen, H., Kuzu, O. (2021) "Öğretmen adaylarının uzamsal yeteneğe yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması", 2nd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM (UBEST)) , (Mayıs 2021
Taşdelen, Z., Kuzu, O. (2021) "Matematik Öğretmeni Adaylarının Türev Kavramına Yönelik İlişkilendirme Becerileri ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) , (Mayıs 2021
Sargın, E., Kuzu, O. (2021) "Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Okuryazarlık öz yeterlilik algılarının öğretim sürecine yansıması", 2nd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM (UBEST)) , (Mayıs 2021
Taşdelen, Z., Kuzu, O. (2021) "Matematik öğretmeni adaylarının türev kavramına yönelik ilişkilendirme becerilerinin ve kavram imajlarının araştırılması", 2nd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM (UBEST)) , (Mayıs 2021
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2020) "Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dört İşleme Yönelik Problem Çözme Becerilerine Etkisi", 12nd International Educational Community Symposium , Türkiye, (Haziran 2020
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2019) "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Çerçevesinde Dört İşlem Becerilerinin İncelenmesi", 12nd International Educational Community Symposium , Türkiye, (Haziran 2019
Kuzu, O. (2019) "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Limit Kavramına Yönelik Temsiller Arası Geçiş Becerileri", 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT/TURKBİLMAT) , İzmir, Türkiye, (Eylül 2019
Kuzu, O. (2019) "Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Rolü", 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi , Şanlıurfa, Türkiye, (Şubat 2019
Kuzu, O., Çalışkan, N. (2018) "Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi", 4th International Academic Research Congress (INES) , Antalya, Türkiye, (Ekim 2018
Kuzu, Y., Kuzu, O., Gelbal, S. (2018) "TEOG ve LGS Sisteminin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi", 4th International Academic Research Congress (INES) , Antalya, Türkiye, (Ekim 2018
Arıcan, M., Kuzu, O. (2018) "Öğretmen Adaylarının İstatistik ve Olasılık Konusundaki Becerilerinin Analizinden Elde Edilen Sonuçların Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Bilişsel Tanı Modelleri ile Karşılaştırılması", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB) , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Kuzu, O., Sıvacı, S.Y. (2018) "Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki", 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress (IMDAC) , Denizli, Türkiye, (Aralık 2018
Kuzu, O., Arıcan, M. (2018) "Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Bilgi ve Becerilerinin Bilişsel Tanı Modeli ile İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB) , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2018) "Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi", 27th International Conference on Educational Sciences (ICES) , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2018) "2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", 4th International Academic Research Congress (INES) , Antalya, Türkiye, (Ekim 2018
Kuzu, O., Sıvacı, S.Y. (2018) "Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki", 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress (IMDAC) , Denizli, Türkiye, (Kasım 2018
Kuzu, O., Sıvacı, S.Y., Kuzu, Y. (2017) "Teacher Candidates’ Attitudes and Views Towards Content Knowledge and Teaching Profession Knowledge Courses", 26th International Conference on Educational Sciences (ICES) , (pp. 2680-2682), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y., Kuzu, O., Yağmur, G.U. (2017) "Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırması", 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER) , (pp. 201), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Kuzu, O., Sıvacı, S.Y., Kuzu, Y. (2017) "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Oran ve Orantı Konusunda Soru Hazırlama Becerileri", 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER) , (pp. 200), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Çalışkan, N., Kuzu, Y., Kuzu, O. (2017) "Öğretmen Adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Değerlendirilmesi", 2nd International Academic Research Congress (INES) , (pp. 94), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y. (2017) "Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum ve Metaforları", IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , (pp. 1131-1132), Denizli, Türkiye, (Mayıs 2017
Baş, Ö., Kuzu, O., Gök, B. (2017) "The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME) , Şanlıurfa, Türkiye, (Ağustos 2017
Yıldız, A., Baltacı, S., Kuzu, O. (2017) "The Investigation of the Students’ Cognitive and Metacognitive Competencies According to the Different Variables", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME) , Şanlıurfa, Türkiye, (Mayıs 2017
Arıcan, M., Kuzu, O. (2017) "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi", 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) , Afyon, Türkiye, (Mayıs 2017
Kuzu, O., Arıcan, M. (2017) "A Diagnostic Assessment on Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Statistical Knowledge and Reasoning Skills", The European Conference on Educational Research (ECER) , Kopenhag, Danimarka, (Ağustos 2017
Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y. (2016) "Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) , (pp. 155), Trabzon, Türkiye, (Eylül 2016
Çalışkan, N., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2016) "Öğretmen adaylarına yönelik organizasyon huy kalıbı değerlendirme ölçeği", I. International Academic Research Congress(INES) , (pp. 44), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y. (2016) "Matematiğe Yönelik Tutumlar ile Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki", III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , (pp. 566-571), Muğla, Türkiye, (Kasım 2016
Sıvacı, S.Y., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2016) "Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları üzerindeki etkisi", 4. International Conference on Curriculum and Instuction (ICCI/EPOK) , (pp. 690-692), Antalya, Türkiye, (Eylül 2016
Sıvacı, S.Y., Kuzu, O., Kuzu, Y. (2016) "Aday Öğretmenlerde Mesleki Tutumun Mesleğe ilişkin Metaforik Algıya Etkisi", 4. International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI/EPOK) , (pp. 826-834), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Kuzu, O., Çalışkan, N., Kuzu, Y. (2016) "Evaluation of Teacher Candidates According to the Organization People Pattern", 4. International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE) , (pp. 87), Savonlinna, Finlandiya, (Eylül 2016
Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S.Y. (2016) "Matematiğe Yönelik Tutumlar ile Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki", III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016
Kuzu, O., Akbulut, A. (2014) "Role of Some Integral Operators and Spaces in Mathematics", 5.International Conference on New Horizons in Education (INTE) , Paris, Fransa, (Haziran 2014
Akbulut, A., Kuzu, O. (2014) "Commutator of Marcinkiewicz Integrals With Rough Kernel Associated With Schrödinger Operator on Vanishing Generalized Morrey spaces", Actual Problems on Mathematics and Mechanics (APMI) , Baku, Azerbaycan, (Mayıs 2014
Kuzu, O., Akbulut, A. (2014) "Marcinkiewicz integrals with rough kernel associated with Schrödinger operator on vanishing generalized Morrey spaces", Actual Problems on Mathematics and Mechanics (APMI) , Baku, Azerbaycan, (Mayıs 2014  
Kuzu, O., Kuzu, Y., Kadakal, M. (2012) "Some Properties of a Sturm Liouville Type Problem and The Green Function", 1st. International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM) , Gümüşhane, Türkiye, (Ekim 2012
Kuzu, O., Kadakal, M. (2012) "Asymptotic of Solution Functions of a Sturm Liouville Type Problem and The Green Function", 1st. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA) , Prishtine, Kosova, (Eylül 2012
Kayıt Yok
Kuzu, O., Khoza, S.B. (2023) "Mathematics Curricula and Approaches in South Africa", Kitap: Countries' Mathematics Curricula and Approaches, Ankara/Türkiye : VİZETEK  
Kuzu, O. (2023) "Mathematics Curricula and Approaches in Germany", Kitap: Countries' Mathematics Curricula and Approaches, Ankara/Türkiye : VİZETEK  
Kuzu, O. (2023) "Zenginleştirilmiş Etkinliklerle İdeal Matematik Öğretimi", Kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, İstanbul/Türkiye : EĞİTİM YAYINEVİ  
Kuzu, O. (2022) "MATEMATIKTE ÜSTÜN YETENEKLI ÖĞRENCILERIN CEBIRSEL DÜŞÜNME VE TEMSIL DÖNÜŞÜM SÜRECI YETERLIKLERI", Kitap: MATEMATİKTE ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE EĞİTİMLERİ Örnek Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Türkiye : Nobel Akademi Yayıncılık  
Kuzu, O. (2022) "Dijital Çağda Matematik Öğretiminde Önemli Bir İhtiyaç: Oyun Tabanlı Öğrenme", Kitap: EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR ÜZERİNE, Türkiye : Nobel Akademi Yayıncılık  
Kuzu, O., Sıvacı, S.Y., Kuzu, Y. (2018) "Metaphors related to the elements of education", Kitap: Recent Researches in Education, Newcastle Upon Tyne/İngiltere : Cambridge Scholars Publishing  
Kuzu, O., Çalışkan, N. (2018) "Öğretmen adaylarının motivasyon ve matematik kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Kuzu, O., Çalışkan, N. (2018) "Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Matematik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018, : Çizgi Kitapevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Reviewer Acknowledgements for International Educational Research, Vol. 1, No. 1, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Operators and Matrices, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Preservice teachers' attitudes and metaphor perceptions towards mathematics
Cukurova University Faculty of Education Journal
0 3 0 5 9 2 0 0 19
2
The effects of mind games on higher level thinking skills in gifted students
Journal of Education and Future
0 0 0 4 4 10 0 0 18
3
TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 5 12 1 0 0 18
4
Diagnosing Preservice Teachers' Understanding of Statistics and Probability: Developing a Test for Cognitive Assessment
International Journal of Science and Mathematics Education
7 4 0 1 1 0 0 0 13
5
2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 10 1 0 0 12
6
Marcinkiewicz integrals with rough kernel associated with Schrödinger operator on vanishing generalized Morrey spaces
7 3 0 0 0 0 0 0 10
7
Preservice mathematics teachers' competencies in the process of transformation between representations for the concept of limit: A qualitative study
Pegem Journal of Education and Instruction
0 2 0 3 1 1 0 0 7
8
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İntegral Konusundaki Kazanımlarının İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 5 0 0 0 7
9
Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sınav Performanslarının Değerlendirilmesine Yansıması
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 2 2 0 0 7
10
Commutators of Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized weighted Morrey spaces
Journal of Mathematical Inequalities
4 1 0 1 0 0 0 0 6
11
The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers
Journal of Education and Learning
0 0 0 2 1 3 0 0 6
12
The investigation of students’ cognitive and metacognitive competencies according to different variables
European Journal of Education Studies
0 0 0 2 4 0 0 0 6
13
Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized Morrey spaces
Journal of Mathematical Inequalities
5 0 0 0 0 0 0 0 5
14
Marcinkiewicz integrals with rough kernels associated with Schrodinger Operator on vanishing generalized Morrey spaces
Azerbaijan Journal of Mathematics
0 0 0 4 0 1 0 0 5
15
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İntegral Konusundaki Yeterliklerinin Tanısal Değerlendirilmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 1 0 0 4
16
Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 2 2 0 0 0 4
17
The Effect of Realistic Mathematics Education on Fourth Graders' 2019 Problem Posing/Problemsolving Skills and Academic Achievement
Journal of Qualitative Research in Education
0 0 0 2 1 0 0 0 3
18
Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern
College Student Journal
0 0 0 0 2 1 0 0 3
19
Türkiye ve Almanya Matematik Dersi Öğretim Programlarının Geometri Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
20
Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki
0 0 0 0 0 2 1 0 3
21
Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik algıları ve geometrik akıl yürütme becerilerinin incelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 0 1 0 0 3
22
2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
23
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimi çerçevesinde dört işleme yönelik başarı düzeylerinin incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
24
Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 0 1 1 0 0 2
25
Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişki
0 0 0 0 0 2 0 0 2
26
Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları üzerindeki etkisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
27
Aday Öğretmenlerde Mesleki Tutumun Mesleğe ilişkin Metaforik Algıya Etkisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
28
Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin dürtü davranış kalıbı açısından değerlendirilmesi
Turkish Journal of Educational Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018
0 0 0 1 0 0 0 0 1
30
Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ikili karşılaştırması
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2020) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü" TÜBİTAK
(2015) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Yurt İçi Doktora Bursu" TÜBİTAK
(2010) "Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu" TÜBİTAK
(2009) "Lisans Mezuniyet Derecesi" ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2022 21
Sadık Yüksel Sıvacı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2023 16
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2022 13
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2022 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2016 6
Muhammet Arıcan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2020 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 5
Kübra Aytekin Uskun
-
2019 - 2021 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 2
Özlem Baş
Hacettepe Üniversitesi
2017 - 2020 2
Bilge Gök
Hacettepe Üniversitesi
2017 - 2020 2
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 - 2018 2
Mahir Kadakal
Giresun Üniversitesi
2012 2
Selahattin Gelbal
Hacettepe Üniversitesi
2018 - 2019 2
Bilge Baran
-
2023 2
Yasemin Çiçek
-
2021 - 2023 2
Zehra Taşdelen
-
2021 2
Zeynep İğdeli
-
2022 - 2023 2
-
2023 1
-
2023 1
Elif Sargın
-
2021 1
Esin Şimşek Altıparmak
-
2022 1
Gökhan Uğur Yağmur
-
2017 1
Gülen Dağıstan Yalçınkaya
-
2022 1
Hanife Taşdelen
-
2021 1
Pakize Çetin
-
2022 1
Simon Bhekumuzi Khoza
-
2023 1
Torunoğlu Hayriye
-
2020 1
Ülkü Yeter Bostancı
-
2020 1
Vagif S Guliyev
-
2016 1
Vugar H Hamzayev
-
2016 1
Zeynep Karaca
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 214
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 20 92 87 190 70 210 67 130 140 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 452 . 410 . 461 . 352 . 472 . 322 . 557 . 486 . 452 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 312 . 257 . 266 . 171 . 264 . 148 . 325 . 243 . 243 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 64 . 43 . 41 . 13 . 49 . 8 . 58 . 28 . 31 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 8 12 14 6 12 7 8 7 0
Toplam Makale 1 1 3 4 4 10 3 2 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0
Toplam Bildiri 1 7 9 8 2 2 4 4 2 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 2 2 1 4 1 0 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 2 3 5 2 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 6 8 8 2 2 3 4 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri