img

Doç. Dr. Melih YILAR

  • Ziraat Fakültesi
  • Bitki Koruma
  • Fitopatoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
115
Atıf
167
h-index
8
Proje
11
Google Scholor
Yayın
48
Atıf
339
h-index
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim Bölümü, 2000, 2004
Araştırma Alanları
Herboloji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim Bölümü, 2000, 2004
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 65, 2017
İngilizce, ÜDS, 56, 2008
Çalıştay, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı, Kırşehir, Türkiye, 18-11-2015, 18-11-2015
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Bitki Koruma Herboloji
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye
2010-2015, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Fatih Kağan Kombıçak, Yüksek Lisans, NEVŞEHİR İLİ ŞEKER PANCARI ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OT TÜRLERİ, RASTLANMA SIKLIKLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Muhammed Emre Göktaş, Yüksek Lisans, KIRŞEHİR İLİ AYÇİÇEĞİ ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OT TÜRLERİ, YOĞUNLUKLARI VE RASTLANMA SIKLIKLARININ BELİRLENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2020-2021, Pestisitler ve Çevre kirliliği, Lisans
2020-2021, Organik Tarımda Bitki Koruma, Lisans
2020-2021, Mesleki Uygulama III, Lisans
2020-2021, Mesleki Uygulama I, Lisans
2020-2021, Yabancı Otlar ve Mücadelesi I, Lisans
2020-2021, Mezuniyet Çalışması I, Lisans
2019-2020, Alternatif Herboloji, Lisans
2019-2020, Herboloji, Lisans
2019-2020, Mesleki Uygulama IV, Lisans
2019-2020, Mesleki Uygulama II, Lisans
2019-2020, Yabancı Otlar ve Mücadele Yöntemi, Lisans
2019-2020, Herboloji, Lisans
2019-2020, Yabancı Otlar ve Mücadelesi II, Lisans
2019-2020, Mezuniyet Çalışması II, Lisans
2019-2020, Mesleki Uygulama III, Lisans
2019-2020, Mesleki Uygulama I, Lisans
2019-2020, Yabancı otlar ve Mücadelesi I, Lisans
2019-2020, Pestisitler ve Çevre Kirliliği, Lisans
2019-2020, Organik Tarımda Bitki koruma, Lisans
2019-2020, Mezuniyet çalışması I, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama IV, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama II, Lisans
2018-2019, Yabancı otlar ve Mücadele Yöntemi, Lisans
2018-2019, Herboloji, Lisans
2018-2019, Zirai İlaç Bilgisi, Lisans
2018-2019, Organik Tarımda Bitki Koruma, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama III, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama I, Lisans
2018-2019, Mezuniyet çalışması 2, Lisans
2018-2019, Mezuniyet çalışması 1, Lisans
2018-2019, Yabancı otlar ve mücadelesi II, Lisans
2018-2019, Yabancı otlar ve mücadelesi 1, Lisans
2018-2019, Bitki Kliniği, Lisans
2017-2018, Herboloji, Lisans
2017-2018, Bitki Koruma, Lisans
2017-2018, Alternatif Herboloji, Lisans
2017-2018, Herboloji, Lisans
2017-2018, Mesleki Uygulama II, Lisans
2017-2018, Mesleki Uygulama IV, Lisans
2017-2018, Entegre Mücadele, Lisans
2017-2018, Organik Tarımda Bitki Koruma, Lisans
2017-2018, Zirai İlaç Bilgisi, Lisans
2017-2018, Meleki Uygulama I, Lisans
2017-2018, Mesleki Uygulama III, Lisans
2015-2016, Bitki Korumaya Giriş II, Lisans
2015-2016, Bahçe bitkileri hastalıkları ve mücadele yöntemleri, Lisans
2015-2016, Yabancı otlar ve Mücadele Yöntemleri, Lisans
2015-2016, Fitopatoloji, Lisans
2013-2014, Sürdürülebilir tarım, Ön Lisans
2013-2014, Tarımsal mekanizasyon, Ön Lisans
2013-2014, Tarımsal Biyoteknoloji, Ön Lisans
2013-2014, Organik Gübreler ve Gübreleme, Ön Lisans
2013-2014, Biyolojik mücadele, Ön Lisans
2013-2014, Mesleki uygulama 1, Ön Lisans
2013-2014, Entegre mücadele, Ön Lisans
2013-2014, Bitki zararlıları, Ön Lisans
2013-2014, Botanik, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kırşehir ili şekerpancarı üretim alanlarında sorun olan yabancı otlar ile Cercospora yaprak lekesi (Cercospora beticola Sacc.), hastalığının varlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Kırşehir, nohut üretim alanlarında görülen antraknoz hastalığı ve yabancı otların varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Buğday da Görülen Önemli Bazı Fungal Hastalıkları Araştırma Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Bitkilerimizi de Gelecegimizi de Koruyoruz (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2019-2019
Crambe orientalis'in Antifungal ve Biyoberbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
AN OVERVIEW ON NATURAL DISTRIBUTION SALVİA SPECİES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES IN TOKAT PROVİNCE (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Kırşehir' de yayılış gösteren Salvia türlerinin uçucu yağ kompozisyonları ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Kırşehir ili bağ alanlarında GRSPaV ve GFLV etmeninin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Tokat ve Çevresinde Yaygın Olarak görülen Salvia Türlerinin Antifungal ve Bioherbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi(Doktora) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2015
ORTA ANADOLU ORİJİNLİ POLYGONUM COGNATUM MEISSN. (MADIMAK) GENOTİPLERİNİN MOLEKÜLER VE AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ İLE ALLELOPATİK POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2006-2010
Polygonum cognatum Meissn. (Madımak) ‘un Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi(Yüksek Lisans Tezi)2005/47. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2005-2007
Kayıt Yok
Bayar, Y., Yılar, M., Akan, K. (2023) "Kırşehir ili nohut üretim alanlarında antraknoz (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) hastalığının yaygınlık ve bulunma oranlarının belirlenmesi", Gumushane University Journal of Science and Technology Institute, 13 (2) pp. 405-413 [TR Dizin] DOI      
Kır, H., Yılar, M., Yavuz, T. (2023) "Comparison of Alternative Sowing Methods in Hungarian Vetch and Triticale Cultivation in Terms of Yield and Weed Biomass", GESUNDE PFLANZEN, 75 (2) pp. 8-260 [SCI Expanded] DOI   
MELİH, Y., YUSUF, B. (2023) "LC-MS/MS ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS, ANTIFUNGAL AND ALLELOPATHIC POTENTIAL OF Salvia ceratophylla L. COLLECTED FROM TÜRKIYE", Environmental Engineering and Management Journal, 22 (11) pp. 1775-1782 [SCI Expanded] Link    
Kombıçak, F.K., Arısoy, G., Kuşluk, B., Yılar, M. (2023) "Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Bitkisinin Bazı Kültür Bitkileri Üzerine Allelopatik Etkisi", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 235-243 Link   
Bayar, Y., Yılar, M., Akan, K. (2022) "Kırşehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Cercospora Yaprak Lekesi (Cercospora beticola) Hastalığının Bulunma Oranı ve Yaygınlığı ile Şiddetinin Belirlenmesi", Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 11 (2) pp. 137-144 [TR Dizin] Link   
Ertuğrul, Ö., Yılar, M., Kır, H., Kömekçi, C. (2022) "Some physical, chemical, and germination properties of Peganum harmala L. seeds", Journal of Food Process Engineering, 45 (2) pp. 1-10 [SCI Expanded] DOI    
Yılar, M., Bayar, Y., Akan, K., Türkay, İ. (2022) "Determination of flora, frequency and densities of weeds spreading in sugar beet (Beta vulgaris L.) production areas in Kırşehir province", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26 (3) pp. 268-279 DOI    
Yılar, M. (2022) "Identificationof Weeds in the Greenhouse Production Lands of Kirşehir, as well as their Prevalence and Densities", Agrica, 11 (1) pp. 76-82 Link DOI  
Yılar, M., Bayar, Y., Akan, K. (2021) "Kırşehir İli Nohut Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Turkish Journal of Weed Science, 24 (2) pp. 83-90 Link    
Arslan, E., Yılar, M. (2021) "Zeytin Karasuyunun Bazı Kültür Bitkileri Üzerine Etkisi", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 0 (0) Link   
Yılar, M., Bayar, Y., Bayar, A.A.A. (2021) "Determination of Salvia species and soil property naturally distributed in Kırşehir provinces", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1) pp. 38-45 Link DOI     
Yılar, M., Bayar, Y., Onaran, A. (2020) "Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Humulus lupulus L. bitki ekstraktının antifungal aktivitesi", Bahçe, 49 (0) pp. 113-118 [TR Dizin]   
Bayar, Y., Yılar, M., Akan, K., Genç, N. (2020) "COMPARATIVE EFFECTS OF SOME EXTRACTION SOLVENTS ON THE ANTIOXIDANT, ANTIFUNGAL AND BIOHERBICIDES ACTIVITY OF IN VITRO CONDITIONS OF CRAMBE ORIENTALIS CRUDE EXTRACTS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29 (7) pp. 6181-6190 [SCI] Link    
Akan, K., Yılar, M., Bayar, Y., Altınköy, H.D.S., Koç, K., Karadavut, U. (2020) "Açlık Riskine ve Besin Kıtlığına” 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Çözüm Önerileri -2", International Journal of Active Learning, 5 (1) pp. 1-11   
Yılar, M., Sözen, Ö., Karadavut, U. (2020) "The effects of weed density and different weed control applications on yield and yield components of chickpea cultivars", Legume Research, 43 (1) pp. 117-121 [SCI Expanded] Link DOI    
Yılar, M., Bayar, Y., Bayar, A.A.A. (2020) "Allelopathic and Antifungal potentials of endemic Salvia absconditiflora Greuter Burdet collected from different locations in Turkey", ALLELOPATHY JOURNAL, 49 (2) pp. 243-256 [SCI]    
Yılar, M., Bayar, Y., Bayar, A.A.A., Genç, N. (2020) "Chemical composition of the essential oil of Salvia bracteata Banks and the biological activity of its extracts: antioxidant, total phenolic, total flavonoid, antifungal and allelopathic effects", Botanica Serbica, 44 (1) pp. 71-79 [SCI Expanded]    
Yılar, M., Bayar, Y., Onaran, A. (2019) "Chemical composition and allelopathic effect of Origanum onites L. essential oil", Bitki Koruma Bülteni, 59 (3) pp. 71-78 [TR Dizin] Link    
Bayar, Y., Yılar, M. (2019) "THE ANTIFUNGAL AND PHYTOTOXIC EFFECT OF DIFFERENT PLANT EXTRACTS OF SALVIA VIRGATA JACQ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28 (4) pp. 3492-3497 [SCI Expanded]    
Yılar, M., Bayar, Y. (2019) "ANTIFUNGAL POTENTIAL OF ESSENTIAL OILS OF SALVIA OFFICINALIS AND SALVIA TOMENTOSA PLANTS ON SIX DIFFERENT ISOLATES OF ASCOCHYTA RABIEI (PASS.) LABR.", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28 (3) pp. 2170-2175 [SCI Expanded]    
Yılar, M., Bayar, Y. (2019) "Evaluation of the Antifungal and Herbicidal Effects of Some Lamiaceae Plant Essential Oils in Invitro Conditions", International Journal of Scientific and Technological Research, 5 (8) pp. 48-54 Link DOI    
Yılar, M., Bayar, Y. (2018) "Thymbra spicata L. ve Rosmarinus officinalis L. Uçucu Yağlarının Monilinia fructigena Honey in Whetze’ya Karşı Antifungal Aktivitesi (II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu sunulmuş bildiri kitabına özeti basılmıştır)", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (2) pp. 121-126 [TR Dizin] Link DOI  
Bayar, Y., Onaran, A., Yılar, M., Gül, F. (2018) "Determination of the Essential Oil Composition and the Antifungal Activities of Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and Bay Laurel (Laurus nobilis L.)[International Conference on Agriculture, Forest, Food. Sciences and Technologies kongresinde sözlü sunulan ve özet yayınlanan 3625465 ve 3625457).", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 21 (2) pp. 548-555 [SCI Expanded]  
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2018) "CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIFUNGAL ACTIVITYOF SALVIA OFFICINALIS (L.), S. CRYPTANTHA (MONTBRETET AUCHER EX BENTH.), S. TOMENTOSA (MILL.) PLANT ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS(Doktora tezinden üretilmiştir).", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27 (3) pp. 1695-1706 [SCI Expanded]    
Onaran, A., Yılar, M. (2018) "Antifungal and Herbicidal Activity of Trachystemon orientalis(L.) G. Don against Some Plant Pathogenic Fungi and Cuscutacampestris Yunck [VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” kongresinde poster sunulmuş ve özeti basılmıştır]", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1) pp. 37-43 [TR Dizin]  
Yılar, M., Kadıoğlu, İ. (2018) "Salvia Species and their Biological Activities Naturally Distributed in Tokat Province( I. Uluslararası Organik Tarım ve BiyoçeşitlilikSempozyumunda sunulmuş, özet bildiri olarak basılmıştır)", Scholars Bulletin, 4 (2) pp. 208-212  
Alkan, M., Şimşek, Ş., Yılar, M., Ertürk, S. (2018) "Behavioural and insecticidal activity of Salvia officinalis L. (Lamiaceae)essential oil against Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera:Tenebrionidae) and Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera:Bostrichidae)", Bitki Koruma Bülteni, 58 (2) pp. 71-78 [TR Dizin]   
Yılar, M. (2018) "THE ALLELOPATHIC EFFECTS ON DIFFERENT CULTIVATED PLANT OF CARDARIA DRABA (L.) DESV. PLANT WATER EXTRACTS", INTERNATIONAL REFEREED INDEXED JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 2 (4) pp. 55-61 Link  
Yılar, M. (2018) "PHYTOTOXIC AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF THYME,BILBERRY, SAGE ESSENTIAL OILS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27 (8) pp. 5559-5569 [SCI Expanded]   
Bayan, Y., Yılar, M. (2017) "Molecular Characterization of Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) and Grapevine Rupestris Stem Pitting-Associated Virus (GRSPaV) Vineyards in the Kırsehir (International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 ) sunulmuş bildiri kitabında özeti başılmıştır.", International Journal of Scientific and Technological Research, 3 (7) pp. 1-5 Link  
Bayan, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2017) "Antifungal Effect of Bay Laurel (Laurus nobilis) and Myrtle (Myrtus communis L) Essential Oil on Chickpea Blight (Ascochyta rabiei)", Scholars Bulletin, 3 (12) pp. 625-629 Link DOI   
Yılar, M., Altuntaş, E. (2017) "Tek yıllık ve çok yıllık adaçayı (Salvia viridis L., Salvia cryptantha Montbret et Aucher) tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 30 (2) pp. 137-141 [TR Dizin]    
Bayan, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2017) "Heracleum platytaenium Boiss. ve Myrtus communis L. bitki uçucu yağlarının Alternaria solani ve Monilia laxa üzerine antifungal aktivitesinin araştırılması", Akademik Ziraat Dergisi, 6 (1) pp. 11-16 [TR Dizin]  
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2017) "Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia virgata Jacq. ve Salvia candidissima subsp.candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi", Turkish Journal of Weed Science, 20 (1) pp. 70-77   
Bayram, M., Altuntaş, E., Yılar, M. (2017) "GEOMETRIC, VOLUMETRIC, COLOUR AND FRICTIONAL PROPERTIES OF SELECTED SALVIA SPECIES OF TURKEY", African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines, 14 (3) pp. 128-135 DOI    
Bayan, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2016) "Antifungal activity and chemical composition of the essential oil of Heracleum platytaenium Boiss", Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26 (2) pp. 237-240 [SCI Expanded]    
Belgüzar, S., Yılar, M., Yanar, Y., Kadıoğlu, İ., Dogar, G. (2016) "Thymus vulgaris L Kekik Ekstrakt ve Uçucu Yağının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi (Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresinde sunulmuş ve özet bildiri olarak basılmıştır)", Turkish Journal of Weed Science, 19 (2) pp. 20-27  
Yılar, M., Kadıoğlu, İ. (2016) "AntifungalActivities of some Salvia Species Extracts on Fusarium oxysporum f sp radicis lycopersici Forl Mycelium Growth In vitro", Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26 (1) pp. 115-118 [SCI Expanded] DOI    
Yılar, M., Bayan, Y., Onaran, A. (2016) "Chemical Composition and Antifungal Effects of Vitex agnus castus L and Myrtus communis L Plants", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44 (2) pp. 466-471 [SCI Expanded] DOI    
Bayram, M., Yılar, M., Özgöz, E., Kadıoğlu, İ. (2016) "Ada Çayı Salvia virgata Jacg Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (0) pp. 325-331 Link DOI    
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2015) "Tokat İlinde Yayılış Gösteren Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (4) pp. 313-319 Link  
Yılar, M., Onaran, A., Yanar, Y., Belgüzar, S., Kadıoğlu, İ. (2014) "Herbicidal and Antifungal Potential of Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (4) pp. 19-28 [TR Dizin]   
Onaran, A., Yılar, M., Belgüzar, S., Bayar, Y., Akşit, H. (2014) "Antifungal and Bioherbicidal Properties of Essential Oils of Thymus fallax Fish Mey Origanum vulgare L and Mentha dumetorum Schult", Asian Journal of Chemistry, 16 (26) pp. 5159-5164 [SCI] DOI    
Yılar, M., Bayar, Y., Akşit, H., Onaran, A., Kadıoğlu, İ., Yanar, Y. (2013) "Bioherbicidal Effects of Essential oils İsolated from Thymus fallax Fish Mey Mentha dumetorum Schult ve Organum vulgare L", Asian Journal of Chemistry, 25 (9) pp. 4807-4811 [SCI]    
Özcan, S., Yılar, M., Belgüzar, S., Önen, H. (2013) "Teucrium polium L Uçucu yağının herbisidal ve antifungal etkileri ile kimyasal içeriğinin belirlenmesi", gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 1 (5) pp. 94-103   
Yılar, M., Bayar, Y., Özcan, S., Akşit, H., Kadıoğlu, İ. (2012) "Artemisia scoparia Waldst et Kit Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1) pp. 11-20 [TR Dizin]   
Onaran, A., Yılar, M. (2012) "Antifungal activty of Trachystemon orientalis L aqueous extracts against plant pathogens", Journal of Food Agriculture Environment, 10 (3) pp. 287-291 [SCI]    
Akan, K., Yılar, M., Bayar, Y., Altınköy, H.D.S., Koç, K., Karadavut, U. (2019) "“Açlık Riskine ve Besin Kıtlığına” 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Çözüm Önerileri -2", International Symposium on Active Learning (ISAL) , (pp. 55), Adana, Türkiye, (Eylül 2019
Akan, K., Altınköy, H.D.S., Yılar, M., Bayar, Y., Karadavut, U. (2019) "A Brief View of Plant Protection Process “We Protect Our Plants and Our Future”", 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION , (Ekim 2019
Yılar, M., Bayar, Y., Onaran, A. (2019) "Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Humulus lupulus L. Bitki Ekstraktının Antifungal Aktivitesi Üzerine Bir Değerlendirme", 2nd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS , Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Yılar, M., Bayar, Y. (2019) "THE ANTIFUNGAL ACTIVITY ON FUSARIUM SPECIES of Salvia absconditiflora GreuterBurdet Essential Oil", INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-2 , (pp. 437-441), (Ağustos 2019
Onaran, A., Bayar, Y., Yılar, M. (2019) "Phytopthora infestans (Mont.) de Bary BİTKİ PATOJENİNE KARŞI BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİ", INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-2 , (pp. 431-436), Samsun, Türkiye, (Ağustos 2019
Yılar, M., Bayar, Y. (2019) "THE PHYTOTOXIC EFFECT ON SOME CULTIVATED PLANTS OF CRAMBE ORIENTALIS L. PLANT EXTRACT", INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-2 , (pp. 425-430), Samsun, Türkiye, (Ağustos 2019
Akan, K., Altınköy, H.D.S., Yılar, M., Bayar, Y., Koç, K. (2019) "Comparison of Awareness and Sensitivity at Secondary School Level: An Example of “Solutions to Hunger Risk and Food Shortage-1”", 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION , Ankara, (Kasım 2019
Yılar, M., Bayar, Y., Onaran, A. (2019) "Fungicidal Activity of Pteridium aquilinum L. (Bracken) against some Plant Pathogens Causing Important Yield Losses in Vegetables", 2nd International Agricultural Congress , Türkiye, (Aralık 2019
Bayar, Y., Yılar, M., Akan, K. (2019) "Investigation of The Antifungal Effect of Crambe orientalis Water Extract on Some Plant Pathogen Fungi", International Black Sea Coastline Countries Symposium-2 , (pp. 70), Samsun, Türkiye, (Temmuz 2019
Bayar, Y., Yılar, M., Akan, K. (2018) "Crambe orientalis L. Bitkisinden Elde Edilen Methanol Ekstraktinin bitki Patojeni Funguslar Üzerine Etkisinin Araştırılması", Zeugma I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi , Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2018
Yılar, M., Bayar, Y. (2018) "Salvia syriaca L. FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL VE FİTOTOKSİKETKİSİ", ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 1363-1370), Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2018
Yılar, M., Bayar, Y., Onaran, A. (2018) "ALLELOPATHIC EFFECT OF ORIGANUM ONITES L.ESSENTIAL OIL", AGROSYM 2018 , Jahorina, Bosna Hersek, (Ekim 2018
Yılar, M., Bayar, Y., Bayar, A.A.A. (2018) "Antifungal and Bioherbicidal Activity Of Natural Distributed Salvia absconditiflora GreuterBurdet Essential Oil in Kırşehir Province", INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM , Kastamonu, Türkiye, (Temmuz 2018
Bayar, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2018) "Investigation of Antifungal and Phytotoxic Effect of Laurel (Laurus nobilis) and Myrtle (Myrtus communis) Plant Essential Oils", INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM , (Temmuz 2018
Bayar, Y., Yılar, M. (2018) "Salvia virgata Jacg. FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL VEFİTOTOKSİK ETKİSİ", ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİwww.zeugmakongresi. , Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2018
Bayar, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2018) "ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ORIGANUM ONITES L.ESSENTIAL OIL AGAINST SOME PLANT PATHOGENIC FUNGI", AGROSYM 2018 , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2018 
Yılar, M., Sözen, Ö., Karadavut, U. (2018) "THE EFFECT OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS ON CHICKPEA YIELD COMPONENTS IN KIRSEHİR", AGROSYM 2018 , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2018 
Sözen, Ö., Yılar, M., Karadavut, U. (2018) "THE EFFECT ON CHICKPEA (AZKAN VARIETY) YIELD COMPONENTS OF DİFFERENT WEED CONTROL METHODS IN KIRSEHIR CONDITIONS", AGROSYM 2018 , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2018 
Yılar, M. (2018) "THE PHYTOTOXIC EFFECTS ON CULTIVATED PLANTS OF Isatis glauca AUCHEREX BOISS. WATER EXTRACTS", ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 1371-1378), Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2018
Bayan, Y., Yılar, M., Kadıoğlu, İ. (2017) "EFFECTS OF SALVIA OFFICINALIS ESSENTIAL OIL ON VERTICILLUM DAHLIAE KLEB. MYCELIUM DEVELOPMENT", VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017” , Bosna Hersek, (Ekim 2017
Bayan, Y., Onaran, A., Yılar, M., Gül, F. (2017) "The Determination of Chemical Composition and Antifungal Activity of Vaccinium myrtillus L.Essential Oils", International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey). , Türkiye, (Ağustos 2017
Yılar, M., Onaran, A., Bayan, Y., Gül, F. (2017) "The Determination of Chemical Composition and Antifungal Activitf of Laurus nobilis L.Essential Oils", International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) , Türkiye, (Ağustos 2017
Bayan, Y., Yılar, M. (2017) "Molecular Characterization of Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) and Grapevine Rupestris Stem Pitting-Associated Virus (GRSPaV) Vineyards in theKırsehir", International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) , Türkiye, (Ağustos 2017 
Yılar, M., Bayan, Y. (2017) "Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Önemli Bitki Patojeni Monilinia fructigena Honey in Whetze Karşı Biberiye ve Kekik Uçucu Yağının Antifungal Potansiyeli", II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu , Tokat, Türkiye, (Ekim 2017
Yılar, M., Bayan, Y. (2017) "ANTIFUNGAL EFFECT OF SALVIA SCLAREA L. ESSENTIAL OIL ON GROWTH OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP.RADICIS-LYCOPERSICI JARVIS SHOEMAKER AND VERTICILLIUM DAHLIAE (KLEB.)", VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017” , Bosna Hersek, (Ekim 2017 
Yılar, M., Kadıoğlu, İ. (2017) "TOKAT İLİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SALVİATÜRLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ", I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu , Bayburt, Türkiye, (Eylül 2017
Yılar, M., Onaran, A. (2016) "Effect of Trachystemon orientalis plant extract on important plant pathogenic fungi and Cuscuta campestris", Agrosym 2016 , (Ekim 2016
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2016) "Determination of Essential Oils of Salvia aethiopis L populations Collected from Tokat Province TURKEY", 27. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry , Bursa, Türkiye, (Ekim 2016
Kadıoğlu, İ., Doğar, G., Yıldırım, M., Ciğer, Ü., Yılar, M., Yanar, Y. (2016) "Antifungal and Allelopathy Effects Ecballium elaterium L A Rich Fruit Juice", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation , Konya, (Eylül 2016
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2016) "Allelopathic Effects of Some Salvia Species on Seed Germination and Seedling Growth of Important Weeds", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation , Konya, (Eylül 2016
Doğar, G., Kadıoğlu, İ., Yumuşakdemir, P., Yılar, M., Ciğer, Ü. (2016) "Phytotoxic Effects of Some Herbicides on Crops and Weed Species", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation , Konya, (Eylül 2016
Karadağ, H., Yılar, M., Maaşoğlu, B. (2015) "Tokat İli Artova Havzası Çifçilerinin Tarımsal Üretimde Karşılaştıkları Sırunlar ve Çözüm Önerileri", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Doğar, G., Yılar, M., Ciğer, Ü., Koyuncu, E., Kadıoğlu, İ., Yanar, Y. (2015) "Satureja thymbra L., Thymbra spicata L. ve Laurus nobilis L. bitki uçucu yağlarının antifungal potansiyelinin araştırılması", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Bayram, M., Yılar, M., Özgöz, E., Kadıoğlu, İ. (2015) "Salvia virgata Jacg. tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Kadıoğlu, İ., Yılar, M., Doğar, G., Ciğer, Ü., Koyuncu, E., Yanar, Y. (2015) "Bazı Bitkilerin Uçucu yağlarının Alternaria solani Ell. ve G.Martin karşı in vitro koşullarda etkinliğinin belirlenmesi", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2015) "Tokat İli İlçelerinden Toplanan Salvia virgata Jacg. populsyonlarının uçucu yağ kompozisyonlarının belirlenmesi", İç Anadolu 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Karadağ, H., Yılar, M. (2015) "Saklı Cennet Tozanlı Havzası ve Organik Tarım", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2015
Bayan, Y., Yılar, M., Onaran, A. (2015) "Evaluation of antifungal activity of Methanol plant extracts from cornus mas L and Morus alba L", Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2015 , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2015  
Yılar, M., Bayan, Y., Onaran, A. (2015) "Assessment of antifungal activities of plant extracts from vitex agnus castus L", Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2015 , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2015  
Özcan, S., Yılar, M., Kınay, A., Önen, H. (2014) "Yabancı Otların Keten Linum usitatissimum L in Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi", Uluslararasi Mezopotamya Tarim Kongresi , (pp. 754-759), Diyarbakır, Türkiye, (Eylül 2014
Belgüzar, S., Yılar, M., Yanar, Y., Kadıoğlu, İ., Doğar, G. (2014) "Thymus vulgaris Kekik Ekstrakt ve Uçucu yağının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 362), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Yılar, M., Koyuncu, E., Akyol, N., Ciğer, Ü., Kadıoğlu, İ. (2014) "Ammi visnega L LAM ve Sambucus ebulus L bitkilerinin Allelopatik Potansiyellerinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 376), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014 
Yılar, M., Koyuncu, E., Ciğer, Ü., Kaplan, Ö., Kadıoğlu, İ. (2014) "Thymus vulgaris L in Uçucu yağ ve su ekstraktının Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 377), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Şahin, M. (2014) "Salvia pratensis L Çayır adaçayı Bitki su Ekstraktının Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 378), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Kadıoğlu, İ., Koyuncu, E., Yılar, M., Ciğer, Ü. (2014) "Bazı Bitkilerin Kurutulmuş ve Öğütülmüş Parçalarının Sorghum halepense L Pers ve Cirsium arvense L Scop nin Bitki Gelişimine Etkisi", Türkiye 5. bitki Koruma Kongresi , (pp. 390), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Özcan, S., Yılar, M., Mengüç, Ç., Çaldıran, U., Saraçoğlu, O., Önen, H. (2014) "Farklı Dut Morus spp Türlerinin allelopatik Potansiyellerinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 391), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Özcan, S., Yılar, M., Sırrı, M., Akyol, N., Önen, H. (2014) "Bazı bitkilerin Allelopatik Potansiyellerinin Araştırılması", TÜRKİYE 5. BİTKİ KORUMA KONGRESİ , (pp. 394), Antalya, Türkiye, (Şubat 2014
Asav, Ü., Yılar, M., Kadıoğlu, İ. (2013) "Tokat İli Artova İlçesi patates ekim alanlarındaki önemli yabancı ot türleri ile bunların dağılımları ve yoğunluklarının belirlenmesi", Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu , (pp. 66), Ankara, Türkiye, (Kasım 2013
Karadağ, H., Yılar, M., Buhan, S. (2013) "Aşağı Kelkit Havzası Organik Tarım ve Agro Eko Turizm Potansiyeli", Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu , (pp. 8-14), Samsun, Türkiye, (Eylül 2013
Yılar, M., Özcan, S., Belgüzar, S., Kadıoğlu, İ., Yanar, Y. (2013) "Tokat İlinde Sebze Üretimi Yapan Çiftçilerin Mevcut Durumu", Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu , (pp. 293-299), Samsun, Türkiye, (Eylül 2013
Belgüzar, S., Yanar, Y., Taş, L., Kadıoğlu, İ., Yılar, M. (2013) "Origanum minutiflorum Kekik ekstrakt ve uçucu yağının antifungal etkisinin belirlenmesi", 1. Bitki koruma ürünleri ve makineleri kongresi , Türkiye, (Nisan 2013
Kadıoğlu, İ., Yanar, Y., Hasgül, Y., Yılar, M., Belgüzar, S., Koyuncu, E. (2013) "Bazı kekik türlerinin antifungal etkinliğinin belirlenmesi", 1. Bitki koruma ürünleri ve makineleri kongresi , Türkiye, (Nisan 2013
Yılar, M., Ciğer, Ü., Koyuncu, E., Kadıoğlu, İ. (2013) "Satureja thymbra L Uçucu yağ ve bitki su ekstraktının allelopatik etkisi", 4. Ekoloji Sempozyumu , (pp. 82), Tekirdağ, Türkiye, (Mayıs 2013
Karadağ, H., Yılar, M., Aydın, M.G. (2013) "Aşağı Kelkit Havzasının Organik Tarım Potansiyeli", 4. Ekoloji Sempozyumu , (pp. 205), Tekirdağ, Türkiye, (Mayıs 2013
Yılar, M., Karadağ, H., Aydın, M.G. (2013) "Küresel Isınma Biyoçeşitlilik ve TOKAT", 4. Ekoloji Sempozyumu , (pp. 148), Tekirdağ, Türkiye, (Mayıs 2013
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Telci, İ. (2013) "Determination of essential oils of Salvia sclareae L populations collected from Tokat province Turkey", European Weed Research Society Symposium , (pp. 38), Samsun, Türkiye, (Haziran 2013
Melih, Y., Nihat, A., Sabriye, B., İzzet, K., Yusuf, Y. (2013) "Determination of herbicidal and antifungal effects of Salvia aethiops L and Foeniculum vulgare Miller subsp vulgare", 16. European Weed Research Society Symposium , (pp. 163), (Haziran 2013
Yılar, M., Bayar, Y., Akşit, H., Kadıoğlu, İ., Yanar, Y. (2011) "Thymus fallax Fisch Mey Mentha dumetorum Schult ve Origanum vulgare L bitkilerinden izole edilen Uçucu yağların biyoherbisidal Etkileri", Türkiye 4. Bitki Koruma kongresi , (pp. 157), Kahramanmaraş, Türkiye, (Haziran 2011
Yılar, M., Onaran, A., Bayar, Y., Belgüzar, S., Kadıoğlu, İ. (2011) "Trachystemon orientalis L G DON Kaldırık in herbisidal ve antifungal Potansiyelinin belirlenmesi", Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 154), Kahramanmaraş, Türkiye, (Haziran 2011 
Yılar, M., Bayar, Y., Töre, Ö., Kadıoğlu, İ. (2011) "Artemisia scoparia Waldst et Kit Uçucu yağının Biyoherbisidal Etkisi", Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 153), Kahramanmaraş, Türkiye, (Haziran 2011
Karadağ, H., Şekerci, Ş., Yılar, M. (2011) "Tokat İli Artova havzası organik tarım potansiyelinin belirlenmesi", 9. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım stratejileri Sempozyumu , (pp. 531-532), Kilis, Türkiye, (Aralık 2011
Yılar, M., Kadıoğlu, İ., Bedir, Ö., Koyuncu, E. (2011) "Artemisia scoparia Waldst et Kit bitki ekstraktlarının allelopatik etkisi", 9. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu , (pp. 474-484), Kilis, Türkiye, (Aralık 2011 
Önen, H., Yılar, M., Kaya, C. (2009) "Madımak Polygonum cognatum Meissn Bitkisinin İçerdiği Fenolik Bileşikler", Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 275), Van, Türkiye, (Temmuz 2009
Yılar, M., Özkurt, M., Önen, H. (2007) "Polygonum cognatum Meissn Madımak un Allelopatik Potansiyelinin belirlenmesi", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 136), İsparta, Türkiye, (Ağustos 2007 
Özkurt, M., Yılar, M., Önen, H. (2007) "Trachystemon orientale L Kaldırık in allelopatik potansiyelinin belirlenmesi", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , (pp. 138), İsparta, Türkiye, (Ağustos 2007 
Yılar, M., Özkurt, M., Önen, H. (2006) "Madımağın Polygonum cognatum Meissn Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi", Allelopati Çalıştayı , (pp. 57-58), Yalova, Türkiye, (Haziran 2006 
Kayıt Yok
Yılar, M., Bayar, Y. (2023) "RESEARCH THE ALLELOPATHIC AND ANTIFUNGAL POTENTIAL OF INULA VISCOSA: A STUDY ON MEDITERRANEAN PLANT EXTRACTS", Kitap: ADVANCE CONCEPTS ON NATURAL AND AGRICULTURAL SCIENCES, Ankara/Türkiye : iksad publishing house   
Yılar, M., Gündoğdu, A.S., Kardaş, K.O. (2021) "Gypsophila pilosa Hudson. BİTKİ SU EKSTRAKTININ ALLELOPATİK ETKİSİ", Kitap: ZİRAAT, ORMAN ve SU ÜRÜNLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Ankara/Türkiye : Platanus Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Weed Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bitki Koruma Bülteni, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Weed Science, 2016
Üye, Ziaat Mühendisleri Odası, 2009-
Üye, Herboloji Derneği, 2007-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Antifungal activty of Trachystemon orientalis L aqueous extracts against plant pathogens
Journal of Food Agriculture Environment
9 0 0 4 5 1 0 0 19
2
CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIFUNGAL ACTIVITYOF SALVIA OFFICINALIS (L.), S. CRYPTANTHA (MONTBRETET AUCHER EX BENTH.), S. TOMENTOSA (MILL.) PLANT ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS(Doktora tezinden üretilmiştir).
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
12 0 0 2 0 0 0 0 14
3
Determination of the Essential Oil Composition and the Antifungal Activities of Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and Bay Laurel (Laurus nobilis L.)[International Conference on Agriculture, Forest, Food. Sciences and Technologies kongresinde sözlü sunulan ve özet yayınlanan 3625465 ve 3625457).
Journal of Essential Oil Bearing Plants
11 0 0 0 1 1 0 0 13
4
Chemical Composition and Antifungal Effects of Vitex agnus castus L and Myrtus communis L Plants
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
9 0 0 2 1 0 0 0 12
5
Bioherbicidal Effects of Essential oils İsolated from Thymus fallax Fish Mey Mentha dumetorum Schult ve Organum vulgare L
Asian Journal of Chemistry
5 0 0 3 0 1 0 0 9
6
Chemical composition of the essential oil of Salvia bracteata Banks and the biological activity of its extracts: antioxidant, total phenolic, total flavonoid, antifungal and allelopathic effects
Botanica Serbica
5 0 0 3 1 0 0 0 9
7
Chemical composition and allelopathic effect of Origanum onites L. essential oil
Bitki Koruma Bülteni
5 0 0 1 1 1 0 0 8
8
Antifungal and Bioherbicidal Properties of Essential Oils of Thymus fallax Fish Mey Origanum vulgare L and Mentha dumetorum Schult
Asian Journal of Chemistry
4 0 0 3 0 1 0 0 8
9
Thymus vulgaris L Kekik Ekstrakt ve Uçucu Yağının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi (Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresinde sunulmuş ve özet bildiri olarak basılmıştır)
Turkish Journal of Weed Science
3 0 0 3 1 0 0 0 7
10
AntifungalActivities of some Salvia Species Extracts on Fusarium oxysporum f sp radicis lycopersici Forl Mycelium Growth In vitro
Egyptian Journal of Biological Pest Control
3 0 0 3 0 0 0 0 6
11
Allelopathic and Antifungal potentials of endemic Salvia absconditiflora Greuter Burdet collected from different locations in Turkey
ALLELOPATHY JOURNAL
3 0 0 2 0 0 0 0 5
12
Herbicidal and Antifungal Potential of Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
1 0 0 1 2 1 0 0 5
13
ANTIFUNGAL POTENTIAL OF ESSENTIAL OILS OF SALVIA OFFICINALIS AND SALVIA TOMENTOSA PLANTS ON SIX DIFFERENT ISOLATES OF ASCOCHYTA RABIEI (PASS.) LABR.
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
5 0 0 0 0 0 0 0 5
14
Teucrium polium L Uçucu yağının herbisidal ve antifungal etkileri ile kimyasal içeriğinin belirlenmesi
gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
1 0 0 2 0 2 0 0 5
15
Antifungal and Herbicidal Activity of Trachystemon orientalis(L.) G. Don against Some Plant Pathogenic Fungi and Cuscutacampestris Yunck [VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” kongresinde poster sunulmuş ve özeti basılmıştır]
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4 0 0 0 0 0 0 0 4
16
Tek yıllık ve çok yıllık adaçayı (Salvia viridis L., Salvia cryptantha Montbret et Aucher) tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1 0 0 3 0 0 0 0 4
17
Artemisia scoparia Waldst et Kit Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
18
THE ANTIFUNGAL AND PHYTOTOXIC EFFECT OF DIFFERENT PLANT EXTRACTS OF SALVIA VIRGATA JACQ
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
2 0 0 0 0 1 0 0 3
19
Ada Çayı Salvia virgata Jacg Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
1 0 0 2 0 0 0 0 3
20
Thymbra spicata L. ve Rosmarinus officinalis L. Uçucu Yağlarının Monilinia fructigena Honey in Whetze’ya Karşı Antifungal Aktivitesi (II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu sunulmuş bildiri kitabına özeti basılmıştır)
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
1 0 0 1 1 0 0 0 3
21
Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia virgata Jacq. ve Salvia candidissima subsp.candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi
Turkish Journal of Weed Science
1 0 0 1 0 0 0 0 2
22
Kırşehir İli Nohut Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi
Turkish Journal of Weed Science
1 0 0 0 1 0 0 0 2
23
Salvia Species and their Biological Activities Naturally Distributed in Tokat Province( I. Uluslararası Organik Tarım ve BiyoçeşitlilikSempozyumunda sunulmuş, özet bildiri olarak basılmıştır)
Scholars Bulletin
1 0 0 1 0 0 0 0 2
24
Behavioural and insecticidal activity of Salvia officinalis L. (Lamiaceae)essential oil against Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera:Tenebrionidae) and Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera:Bostrichidae)
Bitki Koruma Bülteni
2 0 0 0 0 0 0 0 2
25
Heracleum platytaenium Boiss. ve Myrtus communis L. bitki uçucu yağlarının Alternaria solani ve Monilia laxa üzerine antifungal aktivitesinin araştırılması
Akademik Ziraat Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
26
Antifungal Effect of Bay Laurel (Laurus nobilis) and Myrtle (Myrtus communis L) Essential Oil on Chickpea Blight (Ascochyta rabiei)
Scholars Bulletin
2 0 0 0 0 0 0 0 2
27
Comparison of Alternative Sowing Methods in Hungarian Vetch and Triticale Cultivation in Terms of Yield and Weed Biomass
GESUNDE PFLANZEN
2 0 0 0 0 0 0 0 2
28
Some physical, chemical, and germination properties of Peganum harmala L. seeds
Journal of Food Process Engineering
1 0 0 0 1 0 0 0 2
29
Tokat İlinde Yayılış Gösteren Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCES
1 0 0 0 0 0 0 0 1
30
Antifungal activity and chemical composition of the essential oil of Heracleum platytaenium Boiss
Egyptian Journal of Biological Pest Control
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
Evaluation of the Antifungal and Herbicidal Effects of Some Lamiaceae Plant Essential Oils in Invitro Conditions
International Journal of Scientific and Technological Research
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
COMPARATIVE EFFECTS OF SOME EXTRACTION SOLVENTS ON THE ANTIOXIDANT, ANTIFUNGAL AND BIOHERBICIDES ACTIVITY OF IN VITRO CONDITIONS OF CRAMBE ORIENTALIS CRUDE EXTRACTS
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
1 0 0 0 0 0 0 0 1
33
The effects of weed density and different weed control applications on yield and yield components of chickpea cultivars
Legume Research
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 - 2023 51
İzzet Kadıoğlu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2018 35
Abdurrahman Onaran
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2020 24
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2023 11
Yusuf Yanar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2016 11
Sabriye Belgüzar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2016 9
Hüseyin Önen
-
2006 - 2014 8
Emre Koyuncu
-
2011 - 2015 8
Ümmü Ciğer
-
2013 - 2016 8
İsa Telci
Süleyman Demirel Üniversitesi
2013 - 2018 7
Ufuk Karadavut
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2020 6
Hakan Karadağ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2015 6
Selçuk Özcan
-
2012 - 2014 6
Gizem Doğar
-
2014 - 2016 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2021 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2020 4
Hüseyin Akşit
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2011 - 2014 4
Fatih Gül
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2017 - 2018 3
Ömer Sözen
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2020 3
Mustafa Bayram
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 - 2017 3
Kander Koç
-
2019 - 2020 3
Mesut Özkurt
-
2006 - 2007 3
-
2022 - 2023 2
Ebubekir Altuntaş
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2017 2
Engin Özgöz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 - 2016 2
Nusret Genç
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2020 2
Merve Gülistan Aydın
-
2013 2
Nihat Akyol
-
2014 2
YILAR Melih
-
2013 - 2023 2
-
2022 1
-
2022 1
-
2023 1
Şeyda Şimşek
Yozgat Bozok Üniversitesi
2018 1
Onur Saraçoğlu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2014 1
Mesut Sırrı
Siirt Üniversitesi
2014 1
Ahmet Kınay
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2014 1
Cemal Kaya
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 1
Ahmet Sefa Gündoğdu
-
2021 1
AKYOL Nihat
-
2013 1
BAYAR YUSUF
-
2023 1
BELGÜZAR Sabriye
-
2013 1
Burak Kuşluk
-
2023 1
Burak Maaşoğlu
-
2015 1
Ceren Kömekçi
-
2022 1
Çağlar Mengüç
-
2014 1
Elif Arslan
-
2021 1
Fatih Kağan Kombıçak
-
2023 1
Gizem Dogar
-
2016 1
Gürkan Arısoy
-
2023 1
KADIOĞLU İzzet
-
2013 1
Kağan Onur Kardaş
-
2021 1
Leyla Taş
-
2013 1
Mehmet Şahin
-
2014 1
Mustafa Alkan
-
2018 1
Mustafa Yıldırım
-
2016 1
Ömür Kaplan
-
2014 1
Özlem Bedir
-
2011 1
Özlem Töre
-
2011 1
Pelin Yumuşakdemir
-
2016 1
Sait Ertürk
-
2018 1
Saliha Buhan
-
2013 1
Şaziye Şekerci
-
2011 1
Uğur Çaldıran
-
2014 1
Ünal Asav
-
2013 1
YANAR Yusuf
-
2013 1
Yavuz Hasgül
-
2013 1
Yusuf Bayan
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50853
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5150
YÖKSİS Bilim Alanı Bitki Koruma 483
Anahtar Kelimeler Herboloji, Fitopatoloji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 47 210 137 280 200 230 95 100 170 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 621 . 451 . 575 . 394 . 461 . 386 . 577 . 586 . 481 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 316 . 169 . 267 . 129 . 180 . 136 . 267 . 290 . 188 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 104 . 35 . 65 . 24 . 35 . 28 . 80 . 83 . 57 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 21 . 8 . 15 . 3 . 6 . 6 . 20 . 18 . 11 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 9 10 13 17 13 6 4 4 5 0
Toplam Makale 1 5 6 8 4 6 3 4 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 8 5 7 9 9 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 3 0 3 2 4 0 1 2 0
Makale (Uluslararası) 1 1 4 2 1 1 2 2 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 2 3 1 1 1 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 2 5 6 9 9 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri