img

Doç. Dr. Hamza YAKAR

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2014, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Araştırma Alanları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2014, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 70, 2012-ÜDS İ, 2012
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2021-, Kurumsal Akreditasyon Programı (Kap) Birim Temsilcisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Eğitim Fakültesi Birim Kalite Temsilcisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Dekan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Kurum İç Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-, Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-, Kalite Yönetimi-Süreç Yönetim Komisyonu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-, Kalite Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Muhammet Ali Parlayıcı, Yüksek Lisans, Teknoloji liderliğinin eğitim politikalarındaki yerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mine Kozanhan Çakır, Yüksek Lisans, Türkiye'deki Güncel Eğitim Politikalarında Kapsayıcı Eğitim, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Bektaş Toprak, Yüksek Lisans, Doküman yönetim sistemi hakkında okul yöneticilerinin görüşleri, sorunlar ve çözüm önerileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2021-2022, Bilim Tarihi, Lisans
2021-2022, Sosyal Antropoloji, Lisans
2021-2022, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2021-2022, Eğitimde Ahlâk ve Etik, Lisans
2020-2021, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2020-2021, Kurum Deneyimi, Lisans
2020-2021, Bilim Tarihi, Lisans
2020-2021, Eğitimde Ahlak ve Etik, Lisans
2020-2021, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2019-2020, Kurum Deneyimi, Lisans
2019-2020, Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans
2019-2020, Okul Deneyimi, Lisans
2019-2020, Uygarlık Tarihi, Lisans
2019-2020, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2019-2020, Eğitim Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Seç. GK-II: Ahilik Kültürü ve Medeniyeti, Lisans
2019-2020, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
Kayıt Yok
Geleceği Düşün, Harekete Geç! Sınıf Öğretmenleri Odağında Sürdürülebilir Bir Gelecek için Eğitici Eğitimi-3 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2024-2024
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokratik İnanç Sistemleri Ve Yapılandırmacı Sınıflarda Uygulamaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
21. Yüzyıl Vizyonu Için Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sıgınmacı Çocukların Egitimi (Örnek Uygulamalar ve Model Arayışı) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2018
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFET BİLİNCİ ALGISI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Toprak, B., Yakar, H. (2023) "Okul Yöneticilerinin Doküman Yönetim Sistemi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Milli Egitim Bakanligi Milli Egitim Dergisi, 52 (237) pp. 437-468 [TR Dizin] DOI     
Yakar, H., Dikmenli, Y. (2022) "Define Adası Hikâye Kitabının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6 (3) pp. 213-226 Link    
Yakar, H. (2021) "Eğitimde Etik Dışı Davranışlar Üzerine Bir Anlatı Analizi", Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 2 (1) pp. 16-32 Link   
Yakar, H., Yıldırım, T. (2021) "Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2) pp. 409-426 [TR Dizin] DOI     
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y. (2021) "Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 5 (1) pp. 135-151 DOI   
Kuş, Z., Yakar, H. (2021) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 22 (1) pp. 332-371 [TR Dizin] Link DOI    
Yakar, H., Karakuş, U. (2020) "Identifying Climate Literacy Competencies: A Delphi Study at the Middle School Level", Egitim ve Bilim-Education and Science, 45 (203) pp. 45-62 [SSCI] Link DOI   
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2019) "Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10 (1) pp. 26-51 [TR Dizin] Link DOI    
Yakar, H., Karakuş, U. (2019) "Investigation of the Social Studies Curricula in Turkey (1968-2018) with Regards to the Climate Literacy Principles", Universal Journal of Educational Research, 7 (5) pp. 1216-1225 Link DOI   
Dikmenli, Y., Yakar, H. (2019) "Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 386-416 [TR Dizin] Link DOI    
Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study", Review of International Geographical Education Online, 8 (2) pp. 206-220 Link    
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16) [TR Dizin] Link DOI    
Yıldırım, E., Yakar, H., Erdoğan, E. (2017) "Turkey from the Perspective of the Refugee Children", Journal of Education and Learning, 6 (2) pp. 1-12 Link DOI   
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AÜEBED), 7 (3) pp. 486-513 [TR Dizin] Link DOI    
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of Computer and Education Research, 5 (10) pp. 298-316 [TR Dizin] Link DOI     
Öcal, A., Yıldırım, E., Yakar, H., Erdoğan, E. (2016) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afetlere Yönelik İnanışlarının İncelenmesi", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) pp. 59-72 Link   
Çelikkaya, T., Yakar, H., Şarlayan, R. (2016) "Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerlerine İlişkin Algıları Metafor Analizi", International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3) pp. 143-165 Link DOI   
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3) pp. 251-270 [TR Dizin] Link DOI    
Öcal, A., Yakar, H. (2015) "1968 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Küresel Farkındalık Eğitimi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 307-327 [TR Dizin]   
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği", International Online Journal of Educational Sciences, 7 (4) pp. 188-207 Link  
Parlayıcı, M.A., Yakar, H. (2023) "Teknoloji Liderliği Üzerine Yapılan Çalışmalardaki Genel Eğilimler: Bir Tematik İçerik Analizi Çalışması", 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi , (pp. 195-198), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2023
Çakır, M.K., Yakar, H. (2023) "Türkiye’de Eğitim Politikalarının Analizi Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", 16. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 16), Sivas, Türkiye, (Ekim 2023
Yakar, H. (2022) "2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Alan Eğitimi Derslerinde Tarihin Yeri", VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2022) , Adana, Türkiye, (Eylül 2022
Yakar, H. (2022) "2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarındaki Derslerin Eğitimin Tarihi Temelleri Bağlamında İncelenmesi", VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2022) , Adana, Türkiye, (Eylül 2022
Yakar, H. (2021) "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Girişimcilik Hikâyelerine Yönelik Bir Anlatı Analizi", 9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Bolu, Türkiye, (Aralık 2021
Toprak, B., Yakar, H. (2021) "Eğitimde Bilgi Yönetim Süreçleri Açısından Doküman Yönetim Sisteminin İncelenmesi", Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Haziran 2021
Yakar, H. (2021) "Öğretmen Adaylarına Göre Ahlak ve Etik Kavramlarının Eğitime Yansımaları", II. Uluslararası Etik Kongresi , Ankara, Türkiye, (Şubat 2021
Özçakır, B., Yakar, H. (2021) "İlköğretim Matematik Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilgiler Dersi Becerileriyle İlişkilendirilmesi", 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi , Türkiye, (Mart 2021
Yakar, H., Karakuş, U. (2019) "Alan Uzmanlarına Göre İklim Okuryazarlığı Yeterliklerinin Belirlenmesi", II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019) , (pp. 283-284), Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2019 
Yakar, H., İpek, C. (2019) "Felsefe Nedir? Filozof Kimdir? Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu , (pp. 182-193), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2019 
Yakar, H. (2018) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde 50 Yıllık Serüven: 1968-2018 Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2018) , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2018
Karakuş, U., Yakar, H. (2018) "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Küresel Farkındalık Açısından Karşılaştırılması", 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2018) "Ortaöğretim Programlarının Dijital Vatandaşlık Konu İçeriklerinin Analizi", 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Bilgi Düzeyi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mart 2018
Kuş, Z., Güneş, E., Yakar, H., Başarmak, U. (2018) "Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları", 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018) , (pp. 326), İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Akademik Başarıları ile Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK). , Üsküp, Makedonya, (Eylül 2018
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK) , (Eylül 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2017) "Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi", 6. International Congress on Current Debates in Social Science , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Dikmenli, Y., Yakar, H., Özçakır, B., Konca, A.S. (2017) "Sosyal Bilgiler ve Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısının Karşılaştırılması", 6. Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Am I A Democratic Teacher? Social Studies Teachers’ Beliefs", International Conference On Awareness , Krakow, Polonya, (Aralık 2017
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Social studies teachers’ beliefs and practices in classroom about democracy", International Conference On Awareness , Krakow, Polonya, (Aralık 2017
Karakuş, U., Yakar, H. (2017) "Relationsihp between climate literacy principies and secodary school curriculums in Turkey", Third Sarajevo International Confarence , Saraybosna, Bosna Hersek, (Nisan 2017 
Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S., Özçakır, B. (2017) "Sınıf Eğitimi ve Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı", 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 335), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Yakar, H., Dikmenli, Y., Konca, A.S., Özçakır, B. (2017) "An Investigation of Preservice Teachers’ Disaster Consciousness", Third Sarajevo International ConferenceIrregular Migration towards EU and Balkan Countries , (pp. 31), Sarayova, Bosna Hersek, (Nisan 2017
Yakar, H., Dikmenli, Y., Özçakır, B., Konca, A.S. (2017) "Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 9. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, (Mayıs 2017
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması", 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6) , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Öcal, A., Yıldırım, E., Yakar, H., Erdoğan, E. (2016) "Mülteci Çocukların Gözünde Türkiye", International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2016) , Üsküp, Makedonya, (Mayıs 2016
Öcal, A., Yakar, H., Erdoğan, E., Yıldırım, E. (2016) "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Genel Eğilimler", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2016
Öcal, A., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Ders Programlarının Küresel Farkındalık Eğitimi Açısından İncelenmesi", IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES IV): Barış Eğitimi , Bolu, Türkiye, (Nisan 2015
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği", IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES IV): Barış Eğitimi , Bolu, Türkiye, (Nisan 2015
Çelikkaya, T., Yakar, H., Şarlayan, R. (2015) "Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerine İlişkin Algıları Metafor Analizi", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Çelikkaya, T., Yakar, H., Filoğlu, S. (2014) "Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri)", III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2014
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2014) "4+4+4 Yeni Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri", III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2014
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2014) "Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması", III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2014
Çelikkaya, T., Yakar, H. (2016) "Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Türe, H., Yakar, H., Kürümlüoglu, M. (2023) "İnsanlar, Yerler ve Çevreler Öğrenme Alanı", Kitap: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H. (2023) "Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımları", Kitap: Herkes İçin Kapsayıcı Eğitim, Ankara/Türkiye : Vizetek Yayıncılık  
Türe, H., Yakar, H., Kürümlüoglu, M. (2023) "İnsanlar, Yerler ve Çevreler Öğrenme Alanı Etkinlikleri", Kitap: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H. (2022) "Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazandırmada Eğitim Kurumları Neden Yetersiz?", Kitap: Eğitimde Güncel Sorunlar Üzerine, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H., Dikmenli, Y. (2022) "Astronomi ve Uzay Okuryazarlığı", Kitap: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı-I, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Yakar, H. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Storyline (Hikayeleştirme) ve Kullanımı", Kitap: İlkokullarda Uygulama Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H. (2021) "Eğitim Tarihinin Konusu, Önemi ve Kaynakları", Kitap: Türk Eğitim Tarihi, Ankara/Türkiye : Vize Yayıncılık  
Dikmenli, Y., Yakar, H. (2021) "Coğrafya Eğitiminde Benzetime Dayalı Model, Yöntem ve Tekniklerin Kullanımı", Kitap: Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-2, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H. (2021) "Bağlam Temelli Öğrenme Modeli", Kitap: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Yakar, H., Çelikkaya, T. (2020) "Sosyal Bilgilerde Empati Becerisi", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H. (2020) "Teaching Topics related to the Individual and Society Theme: A Review of the Current Situation in Turkey", Kitap: New Horizons in Social Studies Education, Litvanya : SRA Academic Publishing  
Yakar, H. (2020) "Çevre Okuryazarlık Becerisi ve Öğretimi", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yakar, H., Merey, Z. (2019) "Türk Devlet Geleneği", Kitap: Vatandaşlık Bilgisi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Yakar, H. (2019) "Sosyal Bilgilerde Küresel Eğitim", Kitap: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Karakuş, U., Yakar, H. (2018) "Global Awarenes Edication Teacher Traininig Undergraduate Programs in Turkey", Kitap: Current Trends in Social Studies Edication, Beau Bassin/Mauritus : Lambert Academic Publishing  
Yakar, H. (2015) "Yoksulluk", Kitap: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Bilgiler, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - I, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, 2019, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Journal of Computer and Education Research
0 0 0 7 7 10 0 0 24
2
Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 11 4 0 0 19
3
Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study
Review of International Geographical Education Online
0 0 0 3 4 2 1 0 10
4
1968 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Küresel Farkındalık Eğitimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 4 0 0 8
5
Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması
Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 2 2 2 0 0 6
6
Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
0 0 0 2 2 0 0 0 4
7
Turkey from the Perspective of the Refugee Children
Journal of Education and Learning
0 0 0 0 0 4 0 0 4
8
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerlerine İlişkin Algıları Metafor Analizi
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 0 3 1 0 0 4
9
Investigation of the Social Studies Curricula in Turkey (1968-2018) with Regards to the Climate Literacy Principles
Universal Journal of Educational Research
0 0 0 1 2 1 0 0 4
10
Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AÜEBED)
0 0 0 1 2 1 0 0 4
11
Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
12
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 2 2 0 0 0 4
13
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afetlere Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
14
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 0 2 0 0 0 2
15
KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II
0 0 0 0 0 2 0 0 2
16
Identifying Climate Literacy Competencies: A Delphi Study at the Middle School Level
Egitim ve Bilim-Education and Science
0 0 0 0 0 2 0 0 2
17
Okul Yöneticilerinin Doküman Yönetim Sistemi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Milli Egitim Bakanligi Milli Egitim Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
18
KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Eğitimde Etik Dışı Davranışlar Üzerine Bir Anlatı Analizi
Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2022 15
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2020 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 10
Ahmet Sami Konca
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 9
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 7
Ufuk Karakuş
Gazi Üniversitesi
2017 - 2020 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 5
Bilal Özçakır
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2017 - 2021 5
Adem Öcal
-
2015 - 2016 5
Erdi Erdoğan
Kırıkkale Üniversitesi
2016 - 2017 4
Erdal Yıldırım
Aksaray Üniversitesi
2016 - 2017 4
Hatice Türe
Anadolu Üniversitesi
2023 2
Bektaş Toprak
-
2021 - 2023 2
Mutlu Kürümlüoglu
-
2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 1
Zihni Merey
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2019 1
Mine Kozanhan Çakır
-
2023 1
Muhammet Ali Parlayıcı
-
2023 1
Ramazan Şarlayan
-
2016 1
Ramzan Şarlayan
-
2015 1
Simge Filoğlu
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Bilgiler Eğitimi 227
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 105 45 105 115 140 130 197 135 145 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 367 . 457 . 443 . 427 . 402 . 400 . 427 . 481 . 447 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 227 . 304 . 250 . 237 . 199 . 212 . 209 . 238 . 238 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 28 . 51 . 35 . 33 . 33 . 27 . 20 . 43 . 41 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 25 . 47 . 30 . 30 . 26 . 22 . 15 . 36 . 36 . -
Toplam Yayın 7 5 14 11 7 3 11 4 6 0
Toplam Makale 3 2 3 2 3 1 4 1 1 0
Toplam Kitap 1 1 0 1 2 2 3 3 3 0
Toplam Bildiri 3 2 11 8 2 0 4 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 1 0 2 0 3 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 0 1 2 2 3 3 3 0
Bildiri (Uluslararası) 3 2 11 8 2 0 3 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri