img

Prof. Dr. Recep ÖZKAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (Dr), 2001, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 1990, 1998
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, 1986, 1990
Araştırma Alanları
Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Sosyolojisi, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (Dr), 2001, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 1990, 1998
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, 1986, 1990
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Jüri Üyelikleri, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 27-12-2023, 27-12-2023
Jüri Üyelikleri, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 27-12-2023, 27-12-2023
Konuşmalarım, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 16-11-2023, 18-11-2023
Kongre Düzenleme, II. Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, II. Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, 10-10-2019, 12-10-2019
Kongre Düzenleme, III. Uluslararası Develi - Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri-Develi, 04-10-2018, 06-10-2018
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Sosyolojisi
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2015-, Doçent, Tam Zamanlı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2007-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2001-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, Türkiye
1995-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2014-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
2010-2018, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Niğde Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Anabilim Dalı Başkanı, Niğde Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Bölüm Başkanı, Niğde Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Fatih Urgel, Yüksek Lisans, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de ilköğretim yabancı dil öğretim programlarının karşılaştırılması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kamile Doğan, Yüksek Lisans, Liselerde görev yapan yöneticilerin toplumsal cinsiyet olgusuna bakışlarının belirlenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sümeyye Coşkun, Yüksek Lisans, Değerler eğitimi uygulamalarına yönelik öğretmen ve veli tutumlarının incelenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Akif Taşkın, Yüksek Lisans, TV Kanallarında Yayınlanan Yemek Programlarının Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meltem Eryiğit, Yüksek Lisans, İlkokul ve lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşe Aybike Öztürk, Yüksek Lisans, Cumhuriyetin ilk yıllarında Niğde'de eğitim ve öğretim, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Yeter Akbulut Uzun, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair görüşleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Burcu Duyar, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin İngilizce kavramına yönelik algılarının belirlenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fırat Kılavuz, Yüksek Lisans, Ortaokul 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerin arkadaşlık hakkındaki tutumları ve arkadaş seçimlerini etkileyen etmenler, Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Burcu İnan, Yüksek Lisans, Bilgisayar destekli öğretimin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi başarılarına ve tutumlarına etkileri, Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mesut Yıldırım, Yüksek Lisans, Kuruma dayalı aile eğitim programlarının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okul başarılarına etkileri, Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Emine Can, Yüksek Lisans, Liselerde kimya öğretmenlerinin kimya eğitim programını uygulamalarıyla ilgili sorunları ve çözüm önerileri (Kayseri ili örneği), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Ramazan Sıdar, Yüksek Lisans, Bilim sanat merkezlerinde okuyan öğrencilerin yaratıcılıklarının problem çözme becerilerine etkisi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Mehmet Hakan Akıncı, Yüksek Lisans, 9. sınıf tarih dersi Yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Ayşe Soylu, Yüksek Lisans, İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin otorite algıları üzerine bir inceleme, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Ümmühan Eş, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerinin incelenmesi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Ümit Sivrikaya, Yüksek Lisans, İlköğretimde küresel değerler 100 temel eser üzerine bir inceleme, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Nazire Türkel, Yüksek Lisans, İlköğretim II. kademe sosyal alan ders kitaplarında görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Rafet Kuşcu, Yüksek Lisans, Ortaöğretim sosyal alan ders kitaplarında çağdaş değerler, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Saliha Bulut Tutkun, Yüksek Lisans, İlköğretim ders kitaplarının görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
2021-2022, Eğitimin Sosyal ev Tarihi Temelleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Eğitimde Program Geliştirme, Yüksek Lisans
2021-2022, Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı, Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretim Yöntem Teknik Uygulamaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Yüksek Lisans
2021-2022, Eğitim Sosyolojisi, Lisans
2021-2022, YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYATBOYU ÖĞRENME, Lisans
2020-2021, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2020-2021, AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ, Lisans
2019-2020, TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, Lisans
2019-2020, TÜRK EĞİTİM TARİHİ, Lisans
2019-2020, YETİŞKİN EĞİTİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI, Yüksek Lisans
2019-2020, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Yüksek Lisans
2019-2020, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Yüksek Lisans
2019-2020, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2018-2019, AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ, Lisans
2018-2019, TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, Lisans
2018-2019, TÜRK EĞİTİM TARİHİ, Lisans
2018-2019, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Yüksek Lisans
2018-2019, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Yüksek Lisans
2018-2019, AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ, Lisans
2018-2019, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2017-2018, AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2017-2018, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2017-2018, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Yüksek Lisans
2017-2018, AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2015-2016, EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, Eğitim Sosyolojisi, Lisans
2013-2014, Eğitim Felsefesi, Lisans
2013-2014, Aile ve Yetişkin Eğitimi, Lisans
2013-2014, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2012-2013, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Eğitimde Güncel Sorunlar, Yüksek Lisans
2012-2013, Eğitimde Program Geliştirme, Lisans
2012-2013, Aile ve Yetişkin Eğitimi, Lisans
2012-2013, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2011-2012, Eğitimde Program Geliştirme, Lisans
2011-2012, Aile ve Yetişkin Eğitimi, Lisans
2011-2012, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2010-2011, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Yüksek Lisans
2010-2011, Eğitimde Program Geliştirme, Lisans
2010-2011, Aile ve Yetişkin Eğitimi, Lisans
2010-2011, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2009-2010, Eğitimde Program Geliştirme, Lisans
2009-2010, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Yüksek Lisans
2009-2010, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2008-2009, Eğitimde Program Geliştirme, Lisans
2008-2009, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Yüksek Lisans
2008-2009, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2007-2008, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
Kayıt Yok
3. ULUSLARARASI DEVELİ - ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2023-2023
TELEVİZYON DİZİLERİNDE MİLLİ DEĞERLERTÜRKLÜK VE TÜRK DÜNYASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2019
MÜBADELE DÖNEMİ DEVELİ VE KÖYLERİNDEN YUNANİSTAN’A GÖÇEN MÜBADİLLERLE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PROJESİ II (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2019-2019
II. ULUSLARARASI DEVELİ - ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2019-2019
Niğde’xxnin Tarih ve Kültür Karıncaları Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen , 2017-2017
I. ULUSLARARASI DEVELİ - ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017-2018
MÜBADELE DÖNEMİ DEVELİ VE KÖYLERİNDEN YUNANİSTAN’A GÖÇEN MÜBADİLLERLE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PROJESİ I (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017-2018
Şefkatli Eller Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen
Maharetli Eller Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen
Hayallerine Doğan Güneş (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen
Bir Sanat Bir Meslek Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen
Kayıt Yok
Urger, M.F., Özkan, R. (2023) "FRANSA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN İLKÖĞRETİM YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", ERCİYES AKADEMİ, 37 (4) pp. 1800-1819 Link DOI   
Yavuzer, Y., Özkan, R. (2020) "CAM TAVAN ALGISI ÖLÇEĞİ. GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40) pp. 585-599 [TR Dizin] DOI  
Duyar, B., Özkan, R. (2020) "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEKAVRAMINA YÖNELİK METAFORİKALGILARININ BELİRLENMESİ", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (48) pp. 286-323  
Uzun, Y.A., Özkan, R. (2020) "Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyeteşitliğine dair görüşleri", uluslararası sosyal bilimler eğitimi dergisi, 6 (2) pp. 163-184   
Özkan, R. (2020) "Formasyon öğrencilerinin öğretmen olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi", ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 6 (1) pp. 17-32  
Özkan, R. (2020) "Cultural similarities in Lausanne emigrants: Anevaluation in terms of the hospitality value", Educational Research and Reviews, 15 (4) pp. 159-166 Link DOI  
Özkan, R., Polat, B. (2019) "YERLİ DİZİLERDE TOPLUMSALLAŞMA MEKÂNI OLARAK MAHALLEVE MAHALLE YAŞAMI, SEKSENLER DİZİSİ ÖRNEĞİ", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 11 (2) pp. 295-318 Link  
Özkan, R. (2019) "Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33 (47) pp. 127-145  
Özkan, R. (2018) "DARÜLMUALLİMÎN’İN İLK NİZAMNAMESİ VE PROF. DR. YAHYA AKYÜZ", SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ AKADEMİK MAATBUAT, 2 (1) pp. 1-15 [TR Dizin] Link  
Özkan, R., Polat, B. (2017) "Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 9 (3) pp. 109-127 Link  
Özkan, R. (2017) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, 14 (2) pp. 7-31 DOI  
Özkan, R. (2017) "Değişen işleviyle eğitim-okul ve öğretmen üzerine", Türk Yurdu Dergisi, 106 (356) pp. 34-38  
Özkan, R., Polat, B. (2016) "İTAAT KÜLTÜRÜ VE DİN", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 8 (3) pp. 139-149 Link  
Özkan, R., Taşkın, M.A. (2014) "İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi", Journal of History School (JOHS), 7 (0) pp. 889-906  
Özkan, R. (2014) "Aşık Veysel de somut olmayan kültürel miras", International Journal of Human Sciences, 11 (1) pp. 569-583 DOI  
Özkan, R., Soylu, A. (2014) "Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler Niğde il örneği", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2) pp. 1253-1265 [TR Dizin]   
Özkan, R., Saliha, T.B. (2014) "İlköğretim sosyal alan ders kitaplarının görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, 9 (2) pp. 1253-1265  
Özkan, R. (2014) "Eğitim fakültesi öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli yi Tanıma düzeyi ve bektaşilik hakkındaki tutumlarının belirlenmesi", Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 6 (1) pp. 241-255  
Özkan, R. (2014) "İlköğretim öğretmenlerinin benimsedikleri idari ve kültürel değerler Niğde ili örneği", İnternational Online Journal Of Educatıonal Sciences, 6 (1) pp. 198-213  
Sözer, M.A., Özkan, R. (2013) "Öğretmen Adaylarının Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1) pp. 264-276  
Özkan, R. (2013) "The Women Figure In Primary School Course Books", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5) pp. 617-631  
Özkan, R., Pala, M. (2013) "The İnvestigation of the Ability Classroom Application at Primary Schools in Terms of Different Variables", İnternational Journal of Academic Research Part B, 5 (3) pp. 488-496  
Özkan, R. (2013) "Indicating The Attitudes Of High School Students To Environment", Educational Research and Reviews, 8 (4) pp. 154-163  
Özkan, R., Sivrikaya, Ü. (2013) "İlköğretimde Küresel Değerler 100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (38) pp. 341-351 [TR Dizin]   
Özkan, R. (2013) "Televizyon Dizilerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Niğde Üniversitesi Örnegi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8 (12) pp. 1017-1029 [TR Dizin]   
Özkan, R. (2013) "İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KADIN FİGÜRÜ̇", International Journal of Social Science, 2 (5) pp. 617-631 Link DOI  
Özkan, R., Polat, B., Soylu, A. (2012) "Yurtdışından Geri Dönen Süryanilerde Sosyo Kültürel Değişim Midyat Örneği", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), (32) pp. 257-268 [TR Dizin]   
Özkan, R. (2012) "Importance Of Physıcal Educatıon Musıc And Art Vısual Art Courses In Terms Of Indıvıdual Development And Socıalısatıon", e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7 (2) pp. 713-721  
Özkan, R. (2012) "RESİM (GÖRSEL SANATLAR), MÜZİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN BİREYSEL GELİŞİM VE SOSYALLEŞME AÇISINDAN ÖNEMİ", NWSA-EDUCATION SCIENCES, 7 (2) pp. 713-721 Link  
Özkan, R., Pektaş, S. (2011) "Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma Eğitim Fakültesi Örneği", Türklük Birimi Araştırmaları (TÜBAR), (30) pp. 269-281 [TR Dizin]   
Özkan, R. (2011) "Toplumsal Yapı Değerler ve Eğitim İlişkisi", Kastamonu: Kastamonu Eğitim Dergisi,, 19 (19) pp. 333-344 [TR Dizin]   
Özkan, R. (2010) "The attitudes of university students to women s labouring", Procedia Social And Behavioral Sciences, 2 (0) pp. 672-676  
Özkan, R. (2010) "Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler İlköğretim Ders Kitapları Örneği", Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1) pp. 484-503  
Özkan, R. (2008) "İlköğretim Öğretmenlerinin Himayeci Değerlerle İlgili Görüşleri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1) pp. 249-263 [TR Dizin]   
Özkan, R., Gündüz, M. (2008) "Başarının Sosyo Kültürel Kökenleri Başarılı Olanlarla Yapılan Söyleşiler Üzerinden Bir İnceleme", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (16) pp. 145-160  
Özkan, R. (2006) "Birey ve Toplum Gelişiminde Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Önemi", Milli Eğitim Dergisi, (166) pp. 33-42 [TR Dizin]  
Özkan, R. (2005) "BİREY VE TOPLUM GELİŞİMİNDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ", MİLLİ EĞİTİM, 33 (166)  
Özkan, R. (2004) "Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bazı Düşünceler", BİLMİN VE AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM, (0)  
Özkan, R. (2004) "Geleneksel Toplumlarda Bireysel Gelişim ve Verimlilik", Bilge Dergisi, 11 (0) pp. 14-20  
Özkan, R. (2004) "Türk Toplumunda Çocuk ve Çocukluk Anlayışı Çocuk ve Çocukluğun Algılanışındaki Gelişmeler", Bilge Dergisi, 11 (41) pp. 19-39  
Özkan, R. (2004) "Toplumsal Değerlerin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi", Bilge Dergisi, 10 (39) pp. 20-28  
Özkan, R. (2004) "Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Mesaj", Milli Eğitim Dergisi, (162) pp. 45-56 [TR Dizin]  
Özkan, R. (2003) "Cumhuriyet ve Dil Toplumsal Birlik Açısından Dilin Önemi", Milli Eğitim Dergisi, 160 (0) pp. 260-271 [TR Dizin]  
Özkan, R. (2001) "Tarihten Bu Güne Ceza Gelişimi", Türk Kültürü Dergisi, (455) pp. 175-184  
Özkan, R. (2023) "Mübadele Özelinde Göç ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar: Göçün Psiko-Sosyal Sonuçları", Sempozyum , Niğde, Türkiye, (Kasım 2023
Özkan, R., Orhan, A. (2021) "Âşık Seyrani’de Toplumsal Değerler", II. ULUSLARARASI DEVELİ-ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ , (pp. 45-49), Kayseri, Türkiye, (Ağustos 2021
Özkan, R. (2021) "Lozan mübadillerinde kültürel benzerlik", II. ULUSLARARASI DEVELİ-ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ , (pp. 81-93), Kayseri, Türkiye, (Ağustos 2021
Özkan, R. (2019) "TELEVİZYON DİZİLERİNDE MİLLİ DEĞERLERTÜRKLÜK VE TÜRK DÜNYASI", VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 337-342), (Haziran 2019
Özkan, R., Yalçınkaya, E., Talas, M., Polat, B. (2018) "TEMEL İNSANİ DEĞERLERE İLİŞKİN PEDAGOJİK FORMASYONÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ", VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (Şubat 2018
Özkan, R. (2018) "Hasretin İki Yakası - Dededen Toruna Yüzyıllık Hasret: Bir Sözlü Tarih Çalışması", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (Ocak 2018
Özkan, R. (2018) "YERLİ DİZİLERDE TOPLUMSALLAŞMA MEKÂNI OLARAK MAHALLE VE MAHALLE YAŞAMI,SEKSENLER DİZİSİ ÖRNEĞİ", III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER KONGRESİ , (Nisan 2018
Özkan, R. (2018) "Formasyon öğrencilerinin öğretmen olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi", The Tenth International Congress of Educational Research , (Mayıs 2018
Özkan, R. (2017) "Türk televizyon dizilerinde aile ve kadın", IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , (Nisan 2017
Özkan, R. (2017) "Ortaokul öğrencilerinin ‘aile’ olgusuna yönelik algılarının belirlenmesi", 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi , (Aralık 2017
Özkan, R. (2017) "Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” olgusuna yönelik algılarının belirlenmesi", II. Internatıonal Academıc Research Congress , (Aralık 2017
Özkan, R. (2017) "Formasyon öğrencilerinin kadın olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi", IV. International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress , (Haziran 2017
Özkan, R. (2015) "Eğitim fakültesi öğrencilerinin kadın olgusuna ilişkin algılarının incelenmesi Niğde örneği", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-17-18 Nisan 2015, Niğde. , Türkiye, (Nisan 2015
Özkan, R. (2015) "Evli bireylerin kadın olgusuna ilişkin algılarının incelenmesi", 1. Uluslar arası Çukurova kadın çalışmaları kongresi. Çukurova Üniversitesi, 9-11 Nisan 2015, Adana. , (Ekim 2015
Özkan, R., Akif, T.M., Sözer, M.A. (2013) "İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin Algılarının belirlenmesi", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Eskişehir. , Türkiye, (Eylül 2013
Özkan, R., Sözer, M.A. (2013) "Eğitim Fakültesi öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin oluşturdukları metaforların incelenmesi", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Eskişehir. , Türkiye, (Eylül 2013
Özkan, R., Soylu, A. (2012) "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerlerin Belirlenmesi Niğde Üniversitesi Örneği", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Özkan, R. (2012) "Televizyon Dizilerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Niğde Üniversitesi Örneği", I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu , (Mayıs 2012
SAMİ, P., RECEP, Ö. (2012) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algıları Niğde Üniversitesi Örneği", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2012
AYŞE, S., RECEP, Ö. (2011) "İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Faaliyetleri Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2011
Özkan, R. (2010) "Öğretmen Adaylarının Kadının Çalışmasına Karşı Tutumları", II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2010
RECEP, Ö., AYŞE, S. (2010) "Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Özkan, R. (2010) "Üniversite Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerler Niğde İl Örneği", Değerler Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2010
Özkan, R. (2009) "The Women Figure in Primary School Course Books", IMWC, International Multidisciplinary Women's Congress , (Ekim 2009
Özkan, R. (2021) "2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme 4. Cilt", Ankara/Türkiye : TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLAR  
Özkan, R., Sözer, M.A., Sever, M., Avşaroğlu, S., Şimşek, H., Özdemir, Y., Çetin, O., Aydemir, H., Yalçınkaya, E., Can, N. (2016) "EDİTÖRLÜK EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ", : PEGEM  
Özkan, R. (2023) "Türkistan Özlemi", Kitap: Türk Dünyasının Ali Şamil Hocası Hatıralar, Bakü/Azerbaycan : Köhlen Neşriyatı  
Öztürk, A.A., Özkan, R. (2022) "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde’de Eğitim ve Öğretim", Kitap: NİĞDE ARAŞTIRMALARI, Niğde/Türkiye : SONÇAĞ AKADEMİ  
Özkan, R. (2021) "İSTATİSTİKLERDE KADIN", Kitap: KADIN ÇALIŞMALARI, Ankara/Türkiye : NOBEL  
Sözer, M.A., Özkan, R., Şimşek, H., Gurbetoğlu, A., Beşirli, H., Poyraz, C., Karacabey, M.F., Talas, M. (2019) "Temel Kavramlar", Kitap: eğitim Sosyolojisi, : pegem akademi  
Güçlü, M., Çalışkan, M., Özkan, R., Aksu, H.H., Özer, B., Eraslan, L., Zeybek, G., Yıldızlı, H., Dilekli, Y., Kilis, S., Hamurcu, G.C., Karagözlü, S., Ekşioğlu, S., Özen, F., Akkaya, E., Yıldırım, Y. (2018) "ÖĞRETİM STRATEJİLERİ", Kitap: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Türkiye : MAYA AKADEMİ  
Özkan, R., Polat, B. (2018) "TRUST AS A SOCIAL VALUE", Kitap: CULTURE AND SOCIETY, Sofia/Bulgaristan : Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”  
Özkan, R. (2018) "EDUCATION-CHANGE AND SOCIALSTRUCTURE", Kitap: CULTURE AND SOCİETY, : Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”  
Özkan, R., Sözer, M.A., Sever, M., Avşaroğlu, S., Şimşek, H., Özdemir, Y., Çetin, O., Aydemir, H., Can, N., Yalçınkaya, E. (2016) "TEMEL KAVRAMLAR", Kitap: Eğitim Bilimine Giriş, Ankara : Pegem AKADEMİ  
Özkan, R., Sever, M., Avşaroğlu, S., Sözer, M.A., Şimşek, H., Özdemir, Y., Çetin, O., Can, N., Aydemir, H., Yalçınkaya, E. (2016) "EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİ, EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OLUŞMASINAETKİ EDEN FAKTÖRLER VE EĞİTİMİN İŞLEVLERİ", Kitap: Eğitim Bilimine Giriş, Ankar : PEGEM AKADEMİ  
Özkan, R. (2011) "Sözlü ve yazılı kültür ürünlerinde himayeci değerler", Kitap: Prof Dr Yahya AKYÜZ e Armağan Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Türkiye : Pegem Akademi Yayınları  
Özkan, R. (2010) "Sosyalleşme etkeni olarak toplumsal değerler", Kitap: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi 1920 1938, Türkiye : Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) III. Uluslararası Develi - Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi / 1. Cilt “Develi Bildirileri, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) III. Uluslararası Develi - Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi / 2. Cilt “Seyrânî Bildirileri, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) III. Uluslararası Develi - Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi / 3. Cilt “Türk Kültürü Bildirileri”, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) KADIN ÇALIŞMALARI, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 2. Kitap. “ Seyrani Bildirileri”, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 1. Kitap. “Develi Bildirileri”, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 3. Kitap. “Türk Kültürü Bildirileri”, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 2. Kitap. “ Seyrani Bildirileri”, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 3. Kitap. “Türk Kültürü Bildirileri”, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi 1. Kitap. “Develi Bildirileri”, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2018, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2018, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) International journal of field education, 2018,
(Uluslararası - Kitap) Eğitim Bilimine Giriş, 2016, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH STUDIES - EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Researcher: Social Sciences Studies (RSSS), 2017
(Ulusal - Diğer) 25. ulusal eğitim bilimleri kongresi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Diğer) eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisine (KEFAD), 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) 1- E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) 2- The International Journal of Human Sciences, 0
Yönetim Kurulu Üyesi, Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi NÜKAM, 2015-
Üye, Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Uygur-Çin Uygulama ve Araştırmaları Merkezi (KAMUÇAM) Danışma Kurulu, 2013-
Yönetim Kurulu Üyesi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2012-2012
Üye, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu, 2012-2014
Yönetim Kurulu Üyesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-2011
Üye, Nüğde Üniversitesi Döner Semaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu, 2010-
Üye, Niğde ÜniversitesiEğitim Fakültesi Fakülte Kurulu, 2008-2012
Üye, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu, 2008-2011
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler İlköğretim Ders Kitapları Örneği
Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi
1 0 0 5 15 4 2 0 27
2
Birey ve Toplum Gelişiminde Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Önemi
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 8 5 0 1 0 14
3
Toplumsal Yapı Değerler ve Eğitim İlişkisi
Kastamonu: Kastamonu Eğitim Dergisi,
0 0 0 1 5 5 2 0 13
4
Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler Niğde il örneği
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 6 1 0 0 0 7
5
İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi
Journal of History School (JOHS)
0 0 0 2 4 1 0 0 7
6
The Women Figure In Primary School Course Books
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 3 3 0 1 0 7
7
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma Eğitim Fakültesi Örneği
Türklük Birimi Araştırmaları (TÜBAR)
0 0 0 5 0 0 1 0 6
8
İlköğretimde Küresel Değerler 100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 1 1 0 0 6
9
BİREY VE TOPLUM GELİŞİMİNDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ
MİLLİ EĞİTİM
1 0 0 0 3 1 0 0 5
10
İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KADIN FİGÜRÜ̇
International Journal of Social Science
0 0 0 1 4 0 0 0 5
11
Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 2 2 0 0 5
12
İlköğretim sosyal alan ders kitaplarının görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 3 0 0 0 4
13
CAM TAVAN ALGISI ÖLÇEĞİ. GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 4 0 0 4
14
Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Mesaj
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
15
İTAAT KÜLTÜRÜ VE DİN
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
Başarının Sosyo Kültürel Kökenleri Başarılı Olanlarla Yapılan Söyleşiler Üzerinden Bir İnceleme
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
17
Aşık Veysel de somut olmayan kültürel miras
International Journal of Human Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
18
İlköğretim Öğretmenlerinin Himayeci Değerlerle İlgili Görüşleri
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
Öğretmen Adaylarının Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
Cumhuriyet ve Dil Toplumsal Birlik Açısından Dilin Önemi
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
21
RESİM (GÖRSEL SANATLAR), MÜZİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN BİREYSEL GELİŞİM VE SOSYALLEŞME AÇISINDAN ÖNEMİ
NWSA-EDUCATION SCIENCES
0 0 0 0 1 0 0 0 1
22
Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS
0 0 0 0 0 1 0 0 1
23
Eğitim Bilimine Giriş
0 0 0 0 0 1 0 0 1
24
Eğitim Bilimine Giriş
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mehmet Akif Sözer
Gazi Üniversitesi
2013 - 2019 7
Bayram Polat
Niğde Üniversitesi
2012 - 2019 6
Hüseyin Şimşek
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2019 4
Elvan Yalçınkaya
Erciyes Üniversitesi
2016 - 2018 4
Mustafa Sever
Ankara Üniversitesi
2016 3
Niyazi Can
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2016 3
Oğuz Çetin
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2016 3
Yalçın Özdemir
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2016 3
Ayşe Soylu
Niğde Üniversitesi
2012 - 2014 3
Selahattin Avşaroğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 3
Hasan Aydemir
İnönü Üniversitesi
2016 3
ÖZKAN RECEP
-
2010 - 2012 3
Mustafa Talas
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2018 - 2019 2
SOYLU AYŞE
-
2010 - 2011 2
Hayati Beşirli
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2019 1
Gülnur Candan Hamurcu
Erciyes Üniversitesi
2018 1
Hasan Hüseyin Aksu
Giresun Üniversitesi
2018 1
Selcan Kilis
Giresun Üniversitesi
2018 1
Mehmet Fatih Karacabey
Harran Üniversitesi
2019 1
Mustafa Gündüz
Yıldız Teknik Üniversitesi
2008 1
Cengiz Poyraz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2019 1
Ali Gurbetoğlu
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
2019 1
Hülya Yıldızlı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2018 1
Muhittin Çalışkan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2018 1
Yıldız Yıldırım
Boğaziçi Üniversitesi
2018 1
Emrah Akkaya
Giresun Üniversitesi
2018 1
Yalçın Dilekli
Aksaray Üniversitesi
2018 1
Subhan Ekşioğlu
Sakarya Üniversitesi
2018 1
Gülçin Zeybek
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2018 1
Mustafa Güçlü
Erciyes Üniversitesi
2018 1
Yasemin Yavuzer
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2020 1
Savaş Karagözlü
Bartın Üniversitesi
2018 1
Sami Pektaş
Niğde Üniversitesi
2011 1
Fatmanur Özen
Giresun Üniversitesi
2018 1
Bayram Özer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 1
Levent Eraslan
Anadolu Üniversitesi
2018 1
Ali Orhan
-
2021 1
Ayşe Aybike Öztürk
-
2022 1
Burcu Duyar
-
2020 1
Mehmet Akif Taşkın
-
2014 1
Mehmet Fatih Urger
-
2023 1
Mevlüt Pala
-
2013 1
PEKTAŞ SAMİ
-
2012 1
Taşkın Mehmeet Akif
-
2013 1
Tutkun Bulut Saliha
-
2014 1
Ümit Sivrikaya
-
2013 1
Yeter Akbulut Uzun
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Sosyolojisi, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 13 144 75 144 105 95 140 40 60 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 459 . 358 . 473 . 398 . 437 . 435 . 484 . 576 . 532 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 319 . 207 . 277 . 210 . 233 . 243 . 258 . 329 . 320 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 138 . 62 . 85 . 66 . 71 . 74 . 85 . 138 . 114 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 76 . 21 . 41 . 31 . 40 . 44 . 44 . 68 . 58 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 10 . 2 . 4 . 4 . 4 . 5 . 8 . 14 . 8 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 16 . 3 . 10 . 7 . 7 . 11 . 13 . 20 . 17 . -
Toplam Yayın 2 3 7 8 6 5 2 1 3 0
Toplam Makale 0 1 3 1 2 5 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 2 0 3 1 0 2 1 1 0
Toplam Bildiri 2 0 4 4 3 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 2 0 2 5 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 4 4 3 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri