img

Prof. Dr. Remzi CAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Türkçe Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
38
Atıf
40
h-index
4
Proje
9
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 2003, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 2003, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 67, Bahar, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
2012-2018, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2021, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Betül Aslantaş, Yüksek Lisans, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Yazma Tutumu Üzerine Etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ali Kıribiş, Yüksek Lisans, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin paragraf yazma becerileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Esra Koçak, Yüksek Lisans, Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlıkları ile eleştirel okuma özyeterlilik algıları arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Abdullah Mutlu, Yüksek Lisans, Türk dünyası hayvan masallarının değerler aktarımı bakımından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ramazan Kutlu, Yüksek Lisans, Yazma alışkanlığı kazanmış lise öğrencilerinin yazma nedenlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Behcet Altuntaş, Yüksek Lisans, Paragraf yazma becerilerini geliştirme üzerine bir uygulama, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Özgür İlanbey, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2017-2018, UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2017-2018, TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
2017-2018, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2017-2018, OKUL DENEYİMİ,, Lisans
2017-2018, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2016-2017, UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, YARATICI YAZMA, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2016-2017, UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2016-2017, TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, ANLATMA TEKNİKLERİ II YAZMA EĞİTİMİ, Lisans
2016-2017, ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2016-2017, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2015-2016, UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2015-2016, SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, YARATICI YAZMA, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2015-2016, UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2015-2016, TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR, Yüksek Lisans
2015-2016, ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ, Lisans
2015-2016, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2015-2016, OKUL DENEYİMİ,, Lisans
2015-2016, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2013-2014, Yaratıcı Yazma, Yüksek Lisans
2013-2014, Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntem Teknik ve Yaklaşımlar, Yüksek Lisans
2013-2014, Anlatma Teknikleri Yazma Eğitimi, Lisans
2013-2014, ÖZel Öğretim Yöntemleri I, Lisans
2012-2013, Türkçenin Çağdaş Sorunları, Lisans
2011-2012, Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri, Lisans
Kayıt Yok
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Bağdaşılık İlişkileri ile ilgili Okuyucu Farkındalığının Okuduğunu Anlamaya Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
Bağdaşıklık İlişkileri İle İlgili Okuyucu Farkındalığı ve Okuduğunu Analama Becerisi Arasındaki İlişki (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2013
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GENÇLİK ROMANLARININ ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Paragraf Düzeyinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2012
Kayıt Yok
Can, R., Güzelküçük, D.M., Altuntaş, B. (2023) "Sesli Kitapları Dinlemenin Anlamaya Etkisi", International Journal of Language Academy, 11 (3) pp. 316-326 Link  
Kıribiş, A., Can, R. (2023) "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen c1 Düzeyi Öğrencilerinin Paragraf Tutarlılık Düzeyleri", RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, 12 (0) pp. 37-52 [TR Dizin] Link   
Güzelküçük, D.M., Can, R. (2023) "Üniversite Öğrencilerinin Sesli Kitap ve Podcast Dinlemeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", International Journal of Languages’ Education and Teaching, 11 (4) pp. 33-48 Link  
Karadeniz, A., Can, R. (2021) "Şiir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Şiire Yönelik Tutum İle Şiir Çözümleme Becerisi Arasındaki İlişki", Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 62-84 Link  
Altuntaş, B., Can, R., Karadeniz, A. (2020) "Öğretmen ve Öğrencilerinin Okuduğu/Tavsiye Ettiği Kitaplar ve BuKitapları Beğenme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma", International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), 8 (4) pp. 101-109 Link DOI  
Can, R., Karadeniz, A. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türk eğitim Bilimleri Dergisi, (9) pp. 372-384 Link  
Can, R. (2017) "Analysis of Written Expression Revision Skills of the Students in Faculty of Education", Educational Research and Reviews, 12 (5) pp. 267-271 Link DOI  
Can, R. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Örtülü Anlamı Bulma Becerileri ile Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları Arasındaki İlişki", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (26) pp. 232-243   
Can, R., Karadeniz, A. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Kırşehir İli Örneği)", the Journal of Academic Social Sciences, 55 (55) pp. 75-91 Link DOI  
Altuntaş, B., Can, R. (2017) "Paragraf Yazma Becerilerini Geliştirme Üzerine BirUygulama", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (12) pp. 281-296 Link  
Can, R., Altuntaş, B. (2016) "Yansıtıcı Günlük Yazma Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri", Ana Dili Eğitimi, 4 (1) pp. 53-63 [TR Dizin]   
Can, R. (2016) "Türk Edebiyatı Dersine Katılıma Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergsi, 29 (2) pp. 325-344 [TR Dizin]   
Can, R. (2016) "The Relationship between Readers Comprehension Skillsand Awareness of Cohesive Relationships", The Anthropologist, 23 (1) pp. 85-92 [SSCI]  
İlanbey, Ö., Can, R. (2016) "Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 8 (2) pp. 241-256  
Can, R. (2015) "The Relationshıp Between Skills Of Reading Comprehension And Establishing Relations Of Coherence And Cohesion In Written Expressions Of Secondary School Students", Turkish Online Journal of Educational Technology, (2) pp. 676-682 Link  
Can, R. (2014) "Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17) pp. 111-127 Link  
Can, R. (2012) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Bağdaşıklık Araçlarını İşlevlerineGöre Yazılı Anlatımlarında Kullanma Becerileri", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1) pp. 204-228 [TR Dizin] Link   
Çetin, İ., Can, R. (2012) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1) pp. 259-277   
Türkyılmaz, M., Can, R., Karadeniz, A. (2010) "Alımlama Estetiği ve Okur Merkezli Yaklaşımın Eski Edebiyat Eğitimine Uygulanması", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29) pp. 153-172 Link  
Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010) "Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3) pp. 1-21 Link   
Türkyılmaz, M., Can, R., Karadeniz, A. (2010) "Öğrenci Görüşleriyle Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 113-123 Link   
Can, R., Türkyılmaz, M., Yıldırım, K., Ateş, S. (2103) "Context and Isolated Word Reading Fluency of Turkish Students and Their Relations with Reading Comprehension", 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , (Ekim 2103
Kıribiş, A., Can, R. (2023) "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyi Öğrencilerinin Paragraf Tuıtarlılık Düzeyleri", V. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu , (pp. 59), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2023
Mutlu, A., Can, R. (2021) "Türk Hayvan Masallarında Deyimler", 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Karadeniz, A., Can, R. (2019) "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Şiir ve Aruz Öğretimi Hakkında Görüşleri", III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 316-321), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Can, R., Armut, M. (2019) "Ana Dili Türkçe Olan Bireylerin ve Yabancı Dili Türkçe Olan Bireylerin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi", 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Can, R., Karadeniz, A. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Nisan 2017
Can, R., Altuntaş, B. (2015) "Students Views Regarding The Applicatıon Of Reflective Journal Writing", International Conference on Social Sciences and Education Research , (Aralık 2015
Karadeniz, A., Can, R. (2015) "A Research on Book Reading Habits and Media Literacy of Students at the Faculty of Education", . International Conference on New Horizons in Education , (Ocak 2015
Türkyılmaz, M., Can, R., Yıldırım, K., Ateş, S. (2014) "Relations among oral reading fluency silent reading fluency retell fluency and reading comprehension", 5th World Conference on Educational Science , (pp. 4030-4034), Roma, İtalya, (Şubat 2014
Ateş, S., Yıldırım, K., Can, R., Türkyılmaz, M. (2014) "Relations among contextual silent reading fluency non contextual silent reading fluency and reading comprehension a path analysis of fifth grade readers", 5th World Conference on Educational Science. , (pp. 4010-4014), Roma, İtalya, (Şubat 2014
Yıldırım, K., Ateş, S., Can, R., Türkyılmaz, M. (2013) "Fluency skills and their relations with reading comprehension", 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership , (Ekim 2013
Beydoğan, H.Ö., Can, R. (2011) "İlköğretim 7 Sınıf Türkçe Dersinin Öğretiminde Ortamdan Kaynaklanan Sorunların Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Fakültesi I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Sempozyumu, , Türkiye, (Ocak 2011
Kayıt Yok
Can, R. (2023) "Soru Sorma Stratejileri ve Türkçe Öğretiminde Kullanımı", Kitap: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- I, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Can, R. (2023) "Yaratıcı Yazma Öğretiminde İdeal Yaklaşım", Kitap: Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Konya/Türkiye : Eğitim  
Can, R. (2022) "Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kitap: Eğitimde Güncel Sorunlar Üzerine, Ankara/Türkiye : Nobel  
Can, R. (2019) "Yazılı Anlatım", Kitap: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Ankara/Türkiye : Nobel  
Can, R. (2015) "Yazılı Anlatım", Kitap: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, : Nobel  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 2017, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 13 4 1 0 20
2
A Research on Book Reading Habits and Media Literacy of Students at the Faculty of Education
0 0 0 2 4 1 0 0 7
3
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bağdaşıklık Araçlarını İşlevlerineGöre Yazılı Anlatımlarında Kullanma Becerileri
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 0 0 0 4
4
Relations among oral reading fluency silent reading fluency retell fluency and reading comprehension
0 0 0 0 4 0 0 0 4
5
Alımlama Estetiği ve Okur Merkezli Yaklaşımın Eski Edebiyat Eğitimine Uygulanması
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
6
Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
7
Relations among contextual silent reading fluency non contextual silent reading fluency and reading comprehension a path analysis of fifth grade readers
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2021 10
Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2103 7
Seyit Ateş
Gazi Üniversitesi
2013 - 2103 4
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013 - 2103 4
Behçet Altuntaş
-
2015 - 2020 4
Ali Kıribiş
-
2023 2
Devrim Murat Güzelküçük
-
2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
İsmet Çetin
Gazi Üniversitesi
2012 1
Abdullah Mutlu
-
2021 1
Behcet Altuntaş
-
2023 1
Özgür İlanbey
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 29
Anahtar Kelimeler Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 60 95 85 0 15 15 20 40 135 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 412 . 407 . 463 . - 527 . 513 . 604 . 576 . 457 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 272 . 254 . 268 . - 316 . 313 . 369 . 329 . 248 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 5 . 4 . 6 . - 11 . 11 . 10 . 9 . 6 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 4 . 3 . 5 . - 10 . 9 . 8 . 7 . 4 . -
Toplam Yayın 3 4 6 0 2 1 2 1 6 0
Toplam Makale 1 4 5 0 0 1 1 0 3 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Toplam Bildiri 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 5 0 0 1 1 0 3 0
Makale (Ulusal) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri