img

Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜNGÖR

  • Ziraat Fakültesi
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Arazi ve Su Kaynakları

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
20
Atıf
12
h-index
2
Proje
6
Google Scholor
Yayın
8
Atıf
67
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (Yl) (Tezli), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Sulama Sistemleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (Yl) (Tezli), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Bölümü, 2007, 2011
Kayıt Yok
İngilizce, IELTS, 4, Diğer, 2014
Seminer, 2nd International Unıdokap Black Sea Symposium on Biodiversty, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 28-11-2018, 30-11-2011
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarımsal Yapılar ve Sulama Sulama Sistemleri
2022-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2016-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Türkiye
2015-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Ölçme Bilgisi, Lisans
2022-2023, İklim Bilgisi, Lisans
Kayıt Yok
Farklı Sulama Düzeylerinde Yetiştirilen Pazı Bitkisinde (Beta vulgaris L.) Dışsal Salisilik Asit Uygulamalarının Morfolojik Özellikler, Verim ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Seyfe Ovası Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Farklı Su Kısıtı Koşullarında Salisilik Asit ve Prolin Uygulamalarının Karpuz Bitkisinin Verim, Kalite parametreleri ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2021
Kızılırmak Deltası Kıyı Bölgelerindeki Yeraltı suyu Özelliklerinin İncelenmesi ve Deniz Suyu Girişiminin Su ve Toprak Üzerine Etkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2016-2020
ÇARŞAMBA OVASI YERALTISUYU ÖZELLİKLERİNİN VE KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
ÇARŞAMBA OVASI DRENAJ SULARININ SULAMADA KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2015
Kayıt Yok
Arslan, H., Turan, N.A., Temizel, K.E., Kuleyin, A., Kiremit, M.S., Güngör, A., Özgül, H.Y. (2021) "Evaluation of heavy metal contamination and pollution indices through geostatistical methods in groundwater in Bafra Plain, Turkey", International Journal of Environmental Science and Technology, (0) [SCI Expanded] DOI    
Arslan, H., Kiremit, M.S., Güngör, A. (2018) "Impacts of different water salinity levels on salt tolerance, water use, yield, and growth of chives (Allium schoenoprasumi)", Communications in Soil Science and Plant Analysis, (0) pp. 1-12 [SCI Expanded] Link DOI     
Arslan, H., Turan, N.A., Demir, Y., Güngör, A., Cemek, B. (2017) "assesment of spatial and seasonal change in groundwater nitrate pollution of agricultural lands through ordinary and indicator kriging techniques", Archives of Agronomy and Soil Science, 63 (7) pp. 907-917 [SCI Expanded]    
Güngör, A., Arslan, H. (2016) "ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN DRAINAGE CANALS OF ÇARŞAMBA PLAIN TURKEY THROUGH WATER QUALITY INDEXES AND GRAPHICAL METHODS", Global NEST Journal, (0) [SCI Expanded]    
Güngör, A., Arslan, H. (2016) "Drainage Water Quality Assessment Using the Irrigation Water Quality Index in Çarşamba Plain in Turkey", The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 30 (0) pp. 357-363    
Güngör, A., Taş, Ö., Bilir, G., Arslan, H., Ekinci, D. (2023) "Determination Of Stress Tolerance Of Oat Plant (Avena Satıva L) On Application Seed Of Salıcylıc Acıd", V. Balkan Agricultural Congress , Türkiye, (Aralık 2023
Güngör, A., Olcay, A.C., Arslan, H., Ekinci, D. (2023) "Determination Of Resistance To Membrane Damage By Application Of Salicylic Acid In Chard Plants (Beta Vulgaris L.) Under Drought Condıtıons", V. Balkan Agricultural Congress , Türkiye, (Aralık 2023
Yalçın, M., Güngör, A., Taş, Ö., Bilir, G., Olcay, A.C., Arslan, H., Ekinci, D. (2023) "Effect Of Drought Stress On Glutathione S-Transferase Activity Of Watermelon Juice", II. International Green Biotechnology Congress , Türkiye, (Eylül 2023
Taş, Ö., Olcay, A.C., Bilir, G., Yalçın, M., Güngör, A., Arslan, H., Ekinci, D. (2019) "Effect Of Different Water Deficit Conditions On Glutathione Reductase Enzyme Activity Of Watermelon Juice", II. International Green Biotechnology Congress , Türkiye, (Eylül 2019
Güngör, A., Özer, H., Kiremit, M.S., Arslan, H. (2019) "Determination of some quantitative and efficiency parameters of the hibiscus plant (Malva sylvestris) grown under different water limitation conditions", 1 ST International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference , Türkiye, (Nisan 2019
Güngör, A., Bilir, G., Taş, Ö., Olcay, A.C., Altun, M., Arslan, H. (2018) "Effect of Different Irrigation Water Salinity on the Antioxidant Enzyme Activity of Purple Carrot (Daucus Carota L) Plant", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018 
Güngör, A., Altun, M., Kiremit, M.S., Arslan, H. (2018) "Effect of Different Irrigation Water Salinity and Irrigation Interval on The Change of Total Protein Amount in Purple Carrot (Daucus Carota L) Plant", 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY , Samsun, Türkiye, (Kasım 2018 
Güngör, A., Taş, Ö., Bilir, G., Olcay, A.C., Arslan, H., Ekinci, D. (2018) "Effect of Salinity and Drought Stress Conditions on Enzyme Activities of Plants", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Güngör, A., Arslan, H. (2018) "ÇARŞAMBA OVASI DRENAJ KANALLARININ SU KALİTESİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ , (pp. 851-858), Bursa, Türkiye, (Ağustos 2018
Arslan, H., Cemek, B., Kiremit, M.S., Güngör, A., Şahin, U., Desire, M. (2018) "ÇARŞAMBA OVASI YERALTI SUYUNUN DOYMUŞ OKSİJEN, TOPLAM ORGANİK KARBON VE ORGANİK MADDE MİKTARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ , Bursa, Türkiye, (Ağustos 2018
Arslan, H., Kiremit, M.S., Güngör, A. (2017) "Comparison of Four Spatial Interpolation Methods for Some Soil Properties in CornGrown Areas, Northern Part of Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity , (pp. 277), (Temmuz 2017 
Güngör, A., Arslan, H. (2016) "Drainage Water Quality Assessment Using the Irrigation Water Quality Index in Çarşamba Plain", 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY , Türkiye, (Eylül 2016
Güngör, A., Arslan, H. (2015) "Susurluk Havzasındaki Yüzey Sularının Kalitelerinin Matematiksel Eşitlikler Ve Çok Değişkenli İstatiksel Analizler İle Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi , Türkiye, (Haziran 2015
Güngör, A., Usta, B. (2015) "Doğu Karadeniz Bölgesinin Organik Tarım Metoduyla Bitkisel Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi.", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi , Türkiye, (Ekim 2015
Arslan, H., Turan, N.A., Güngör, A. (2013) "Karadeniz Bölgesindeki Yüzey Sularının Kalitelerinin Sulama Açısından Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Ve Grafiksel Yöntemler İle Değerlendirilmesi", III.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi , Türkiye, (Ekim 2013
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Impacts of different water salinity levels on salt tolerance, water use, yield, and growth of chives (Allium schoenoprasumi)
Communications in Soil Science and Plant Analysis
8 0 0 0 1 0 0 0 9
2
assesment of spatial and seasonal change in groundwater nitrate pollution of agricultural lands through ordinary and indicator kriging techniques
Archives of Agronomy and Soil Science
2 0 0 0 0 0 0 0 2
3
ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN DRAINAGE CANALS OF ÇARŞAMBA PLAIN TURKEY THROUGH WATER QUALITY INDEXES AND GRAPHICAL METHODS
Global NEST Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hakan Arslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2013 - 2023 19
Mehmet Sait Kiremit
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 - 2021 6
Deniz Ekinci
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 - 2023 5
Ahmet Can Olcay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 - 2023 5
Gürkan Bilir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 - 2023 5
Ömer Taş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 - 2023 5
Nazlı Ayyıldız Turan
-
2013 - 2021 3
Bilal Cemek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 - 2018 2
Mutlu Yalçın
-
2019 - 2023 2
Mehmet Altun
-
2018 2
Ayşe Kuleyin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2021 1
Yusuf Demir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 1
Kadir Ersin Temizel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2021 1
Büşra Usta
-
2015 1
Harun Özer
-
2019 1
Hava Yıldız Özgül
-
2021 1
Milostin Desire
-
2018 1
Utku Şahin
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50853
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5150
YÖKSİS Bilim Alanı Tarımsal Yapılar ve Sulama 149
Anahtar Kelimeler Sulama Sistemleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 75 55 85 15 0 50 0 10 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 663 . 586 . 657 . 587 . 646 . - 622 . - 641 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 358 . 299 . 348 . 294 . 339 . - 307 . - 319 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 56 . 35 . 46 . 34 . 48 . - 33 . - 49 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 50 . 31 . 40 . 29 . 42 . - 32 . - 45 . -
Toplam Yayın 2 3 2 6 3 0 1 0 2 0
Toplam Makale 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 1 1 5 3 0 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 5 3 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri