img

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Halk Edebiyatı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
104
Atıf
152
h-index
6
Proje
4
Google Scholor
Yayın
72
Atıf
664
h-index
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

SALAHADDİN BEKKİ: 13 Haziran 1967'de Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1991). "Sivas Türküleri Üzerine Bir İnceleme" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını (1994), "Altay-Türk Destanı Maaday-Kara, İnceleme-Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (2001). 25 Haziran 2002'de Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 17 Mart 2006'da Ahi Evran Üniversitesinin kurulmasıyla kadrosu bu üniversiteye aktarıldı. 6 Ekim 2011'de doçent unvanını aldı. 14 Mart 2017 tarihinde profesörlüğe yükseltilen S. Bekki'nin onbiri telif ikisi editörlük olmak üzere yayımlanan kitapları şunlardır:

 • Baş Yastıkta Göz Yolda / Sivas Türküleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Maaday-Kara Destanı, Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007.
 • 3.Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler / Altay, Tuva, Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik, Öncü Kitap, Ankara, 2009.
 • Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildiriler 2 Cilt, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013.
 • Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme / Türkiye'deki Yayınlar 1916-2013, Berikan Yayınevi, Ankara, 2015.
 • Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar, Manas Yayıncılık, Elazığ, 2016.
 • Son Abdal Neşet Ertaş, Kesit Yayınları, İstanbul, 2017. (Dicle Demirbaş ile).
 • Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü, Pegem Akademi, Ankara, 2018. (Gülistan Kaya Gök ve Şerife Büyükköse ile).
 • Maaday-Kara Altay Kahramanlık Destanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020.
 • Ahilik, Ahi Baba Mustafa Karagüllü ve Kırşehir, Kırşehir Belediyesi Yayınları, Kırşehir, 2020. (Enis Yalçın ile).
 • Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Âşık Veysel, Muhit Kitap, İstanbul, 2021.
 • Prof. Dr. Ensar Aslan'a Armağan, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2022. (Yeliz Saygılı Savaş ile).
 • Âşık Veysel Şatıroğlu, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2023.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2022 ve 2023 Yılları Sosyal Bilimler Alanı Bilim Teşvik Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm başkanı olup İLESAM üyesi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Folklor) (Dr), 1995, 2001
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 1991, 1994
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1987, 1991
Araştırma Alanları
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Folklor) (Dr), 1995, 2001
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 1991, 1994
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1987, 1991
Kayıt Yok
Almanca, ÜDS, 75, Güz, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Türk Halk Bilimi Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
[UAK] Filoloji Türk Halk Bilimi Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları
[UAK] Filoloji Türk Halk Bilimi Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Bilimi, Türkiye
2011-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2002-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
1992-2002, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2018-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2007-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2003-2007, Dekan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Özgenur Altuntaş Gürbüz, Doktora, Kırşehir folklorunda toy, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Nadide Fatma Yiğiter, Yüksek Lisans, Âşık Celal Yenitürk'ün hayatı, sanatı ve yayımlanmamış şiirleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dicle Demirbaş, Doktora, Alamanya ağıtları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kezban Örücü, Yüksek Lisans, Altay, Tuva ve Hakas Destanlarında ölüp dirilme motifi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Esra Köşker, Yüksek Lisans, Hakas destanlarında şekil değiştirme motifi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Havva Yıldız, Yüksek Lisans, Altay, Tuva ve Hakas destanlarında tabiat kültleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yeliz Saygılı Savaş, Doktora, HALK HİKÂYELERİNİN ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDAKİ SERÜVENİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Enis Yalçın, Yüksek Lisans, Kırşehir'de Ahilik çalışmaları ve Ahi Baba Mustafa Karagüllü (1928-2018), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Seçil Çoşan, Doktora, ELLİ YIL SONRA ANKARA VE İLÇELERİNDE ADAK VE ADAK YERLERİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ayşe Ersin, Yüksek Lisans, Ankara türküleri üzerine bir inceleme, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Meltem Yılmaz, Doktora, Kırşehir'den derlenen masalların Kohlberg'in zihinsel ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sahra İpek Edis Aydoğan, Doktora, Halk anlatılarının yeniden yazımı sürecinde Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nurten Lale, Yüksek Lisans, Ordu türküleri üzerine bir inceleme, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Çağla Kablan Kısaoğlu, Yüksek Lisans, Sevdekâr Şah ile Gülenaz Sultan hikâyesi üzerine bir inceleme, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Göksal Metin, Yüksek Lisans, Tuva-Türk destanlarında şekil değiştirmeler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Dicle Demirbaş, Yüksek Lisans, Tuva Destanlarında maddi kültür, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Seçil Çoşan, Yüksek Lisans, Ankara ili Bala ilçesi Afşar yöresi folkloru, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Özgenur Altuntaş, Yüksek Lisans, Bekir İşlek'in Âşık Karayiğit Osman'dan derlediği (Balbörek, Ahmet Bey ve Güheri, Ali Paşa, Âşık Garip, Deli Boran, Gündeşlioğlu) hikâyeler üzerinde bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Yeliz Saygılı, Yüksek Lisans, Bekir İşlek'in Âşık Karayiğit Osman'dan derlediği (Güzel Ahmet, Han Mahmud, Hurşit, Öksüz Ali ve Sarız'dan Bir Aşk Hikâyesi) hikâyeler üzerinde bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gülgün Atasoy, Yüksek Lisans, İbrahim Aslanoğlu hayatı, eserleri ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Lale Tunçbilek, Yüksek Lisans, Şereflikoçhisar masallarının propp metoduna göre incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mehmet Bircan, Yüksek Lisans, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın şahsi kütüphanesinde bulunan 25 numaralı cönk üzerinde bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Şule Çakır, Yüksek Lisans, Burdur türküleri üzerine bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Cavit Güzel, Doktora, Kırşehir'den derlenen efsanelerin retorik analizi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Oğuz Duman, Yüksek Lisans, Çorum türküleri üzerine bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Ahmet Türker Aydın, Yüksek Lisans, Osmaniye Düziçili Aşık Mustafa Çabuk'tan derlenen Köroğlu türkülü hikayeleri (İnceleme-metinler), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Didem Ülgen, Yüksek Lisans, Prof. Dr. Ensar Aslan tarafından 1971 yılında derlenen Sinan Bey ve Mahperi hikâyesi üzerine bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Cansu Ulukoz, Yüksek Lisans, M. Cemil'in Hande adlı letâif kitabının gülme teorilerine göre incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Ali Kaba, Yüksek Lisans, Altay, Tuva, Hakas ve Şor destanlarında at motifi üzerine bir inceleme, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2018-2019, 115812225 Türk Destan Edebiyatı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, 115812221 Türk Halk EdebiyatındaTürler, Yüksek Lisans
2018-2019, TDE 527 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları, Yüksek Lisans
2018-2019, TDE 309 Türk Halk Edebiyatı III, Lisans
2018-2019, TDE 411 Araştırma Projesi I, Lisans
2018-2019, TDE 213 Türk Halk Edebiyatı I, Lisans
2018-2019, 211411107 Türk Halk Edebiyatı I, Lisans
2018-2019, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2015-2016, TDE 412 ARAŞTIRMA PROJESİ II, Lisans
2015-2016, TDE 113 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I, Lisans
2015-2016, TDE 410 TÜRK HALK EDEBİYATI VI, Lisans
2015-2016, TDE 214 TÜRK HALK EDEBİYATI II, Lisans
2015-2016, TDE 411 ARAŞTIRMA PROJESİ I, Lisans
Kayıt Yok
Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2022
Graf Teori Sözlük (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2018
Ortak Miras ”Halk Hekimliği” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Neşet Ertaş Bibliyografyası (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Bekki, S., Savaş, Y.S. (2024) "Radyo’da Bir Hikâye: Yeniden Yazım Penceresinden Kerem İle Aslı’ya Bir Bakış", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12 (38) pp. 342-367 [TR Dizin] Link DOI   
Bekki, S. (2023) "İki Kapılı Handa, Bir Dakka Miktarınca’, Prof. Dr. Salahaddin Bekki ile Vefatının 50. Yılında Âşık Veysel Üzerine", Üç Aylık Gençlik Dergisi Anadolu Mektebi, 4 (16) pp. 8-16 Link   
Bekki, S. (2023) "Bizim ‘Yûnus Emre ve Dîvân’ı’ Üzerine", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (860) pp. 109-112 Link  
Bekki, S., Demirbaş, D. (2023) "NEŞET ERTAŞ BİBLİYOGRAFYASINA EK (EYLÜL 2017-NİSAN 2023)", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi,, 11 (35) pp. 1051-1063 [TR Dizin] Link DOI     
Bekki, S. (2022) "Veysel Olmak / Olabilmek", Çelebi, (8) pp. 91-95   
Bekki, S. (2022) "Herkesin Sevdiği Olabilmek", Türk Edebiyatı Dergisi, (587) pp. 34-37  
Bekki, S. (2022) "Gökten İnen Ses: Türkü ve Âşık Veysel", Muhit Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi, (26) pp. 82-84   
Bekki, S., Yalçın, E. (2020) "Dede Korkut Kitabı’nın Hikâye Formatında İlk Yenidenyazımı: ’Mustafa Rahmi, Korkud Atanın Kitabı:Evvel Zamanda...’", MILLI FOLKLOR, 16 (127) pp. 113-130 [AHCI] Link     
Bekki, S. (2019) "Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Yayımlanmamış Bir Eseri [Türk Folkloruna Giriş] Üzerine", Folklor Edebiyat, 25 (100) pp. 743-751 Link DOI    
Bekki, S. (2019) "Bazı Fütüvvetnameler ve Şecerenameler Işığında Hz. Ali", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî, (90) pp. 25-46 Link DOI     
Bekki, S., Aydoğan, S.İ.E. (2018) "Chedo Mıjatovıch’ın ‘Servıa And The Servıans [Sırbıstan ve Sırplar]’ Adlı Eserindeki Fıkralarda Türk İmgesi", Littera Turca, 4 (2) pp. 368-378 Link DOI    
Bekki, S. (2018) "SEMAHLARIN YAŞATTIĞI VE YANSITTIĞI DEĞERLER", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 25 (85) pp. 63-70 Link     
Bekki, S. (2018) "NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, (7) pp. 1047-1054 [TR Dizin] Link     
Bekki, S. (2017) "Dedem Korkut Kitabı Dresden Nüshasındaki "Karayıb" İbaresi ve Yüz Yıl Sonra Kilisli'yi Okumak", İlesam İlim ve Edebiyat Dergisi, 2 (6) pp. 4-7   
Bekki, S. (2016) "1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler", Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2 (1) pp. 51-66 Link DOI     
Bekki, S. (2016) "Prof Dr Ensar Aslan Hayatı ve Eserleri", Milli Folklor, 14 (109) pp. 4-11 [AHCI] Link       
Bekki, S. (2015) "Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’xxın Evlenme Yolculuğu", Journal of Turkish Studies, 10 (0) pp. 623-632 Link DOI      
Bekki, S. (2015) "Dedem Korkut Kitabı nın Mukaddimesi İle Boylar Arasındaki Organik Bağ", Milli Folklor, 14 (107) pp. 5-13 [AHCI]     
Bekki, S. (2014) "Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası Adlı Kitaba Dair", Türklük Bilimi Araştırmaları, (35) pp. 283-291 [TR Dizin]    
Bekki, S. (2012) "Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş", Ahi Evran Aktüel, (3) pp. 10-13   
Bekki, S. (2012) "Türkiye de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu nun Bir Şiirinin Tahlili", Millî Folklor, 0 (95) pp. 202-214 [AHCI] Link      
Bekki, S. (2011) "Bazı Halk Anlatıları ve Dini Metinlere Göre Kahramanın Mucizevî Babasız Doğumu", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 0 (58) pp. 111-130 [AHCI]    
Bekki, S. (2010) "Saraybosna ve Anadolu daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine", Türklük Bilimi Araştırmaları, 0 (28) pp. 79-116 [TR Dizin]      
Bekki, S. (2008) "Pir i Davut Türbesi Örneğinde Alevilerde Su Ateş Kurban ve Ağaç Kültü", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 15 (45) pp. 93-101      
Bekki, S. (2008) "Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye Tespitler ve Öneriler", Milli Folklor, 10 (78) pp. 55-67 [AHCI]       
Bekki, S. (2008) "Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair Haydar Kaim ve Şiirleri", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, 15 (46) pp. 97-130       
Bekki, S. (2008) "Âşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960 1980", Folkor / EDebiyat, 14 (55) pp. 267-286    
Bekki, S. (2008) "Çorum Dodurga da Bir İnanç Merkezi Mehmetdedetekke Köyü ve At Kurbanı", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 15 (47) pp. 93-110       
Bekki, S. (2007) "Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0 (41) pp. 249-254     
Bekki, S. (2004) "Nevruz Kurban İlişkisi ve Kurbana Bağlı Olarak Yapılan Ritler-Pratikler", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (29) pp. 11-18     
Bekki, S. (2003) "Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi", millî Folkor, (62) pp. 53-66 [AHCI]      
Bekki, S. (2003) "Merkez Simgeciliği ve At Çakı", Folklor / Edebiyat, 9 (33) pp. 181-184    
Bekki, S. (2002) "A. N. Samoyloviç (1880-1938) ve ‘Altay Türklerinde Kadınlara Özgü Kelimeler’ Adlı Makalesi", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (13) pp. 155-166   
Bekki, S. (2001) "Doktor Cevad Hey et 75 Yaşında", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (16) pp. 287-293   
Bekki, S. (2000) "Galsan Çinag ve Eserleri Hakkında", Bilge, (23) pp. 40-42   
Bekki, S. (1997) "Nasreddin Hoca ve Orta Öğretimdeki Durumu", Türk Yurdu, 17 (114) pp. 38-39   
Bekki, S. (1997) "Cengiz Aytmatov'un Ağ (Beyaz) Gemi Romanındaki Şifahi Halk Edebiyatı Unsurları", Varlıq, 4 (103) pp. 52-62  
Bekki, S. (1996) "Türk Mitolojisinde Kurban", Akademik Araştırmalar, 1 (3) pp. 16-28    
Bekki, S. (1996) "Ercişli Emrah ın Hece Mezar Taşı Üzerine", Erciyes, (224) pp. 21-22   
Bekki, S. (1996) "Beyaz Gemi Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Bilge, (13) pp. 74-84    
Bekki, S. (1996) "Altay Kayçıları ve Topşuur", Türk Kültürü, 34 (398) pp. 56-60  
(1996) ""Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri" Üstüne", Yedi İklim, 0 (0)  
Bekki, S. (2023) "Dedem Korkut’un Yad Kızları", Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Anısına Türk Dünyasının Ortak Mirası II. Uluslararası Türkiyat Kongresi , (pp. 719-726), Çankırı, Türkiye, (Aralık 2023 
Bekki, S. (2023) "Bişkek'ten Van'a Uzanan Halk Bilimi Köprüsü: Prof. Dr. Suleyman Turduyeviç Kayipov", ESSA III. International Symposium on Figures Contributing to the Turkic World , (pp. 6), Bişkek, Kırgızistan, (Aralık 2023
Bekki, S. (2022) "Türk Dünyası Destanları Projesi ve Bir Düzyazılaştırma Örneği Olarak Maaday-Kara Destanı", Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu , (pp. 93-99), Ankara, Türkiye, (Aralık 2022
Bekki, S. (2022) "Kaşgarlı Mahmud’dan Günümüze Manzum Sözlü Ürünlerin Yazıya Aktarılmasında Nazım Birimi ve Nazım Şeklinin Önemi", Çankırı Karatekin Üniversitesi I. Uluslararası Türkiyat Kongresi , (pp. 961-989), Çankırı, Türkiye, (Kasım 2022
Bekki, S. (2022) "Küçük Abdaldan Yaşayan İnsan Hazineliğine Davulun Ustası Adem Göçer", Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Sempozyumu , (pp. 55-66), Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2022
Bekki, S. (2021) "Meddah Behçet Mahir'in Anlattığı Köroğlu Kollarında Dede Korkut Tesiri", ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASINDA DESTAN ve KÖROĞLU SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI , (pp. 181-186), Erzurum, Türkiye, (Haziran 2021 
Bekki, S. (2021) "Camide Buluşan İki Şair: Yunus Emre ve Süleyman Çelebi’nin Din Diline Katkıları", Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Sempozyumu Tam Metin [Bildiriler] , (pp. 36-45), Kilis, Türkiye, (Aralık 2021 
Bekki, S. (2020) "Kırşehir'de Ticaret Hayatına Yön Veren Meslek Kuruluşları (KESOB, KESKK) ve Onların Yarım Asırlık Başkanı Ahi Baba Mustafa Karagüllü (1928-2018)", VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu , (pp. 469-484), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2020 
Bekki, S. (2019) "Dedem Korkut Kitabı’nda Ayıp", Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu , Bayburt, Türkiye, (Kasım 2019 
Bekki, S. (2018) "HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİ VE ANIT MEZARLAR ETRAFINDA OLUŞAN YENİ HALK İNANIŞLARI", IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU , (pp. 191-200), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018 
Bekki, S., Bircan, M. (2018) "ÖMER, OSMAN VE MUAVİYE İSİMLERİNDE ÖRTMECE: PROF DR. MEHMET FATİH KÖKSAL’xxIN KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 25 NUMARALI CÖNK ÖRNEĞİ", Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 48-56), Çanakkale, Türkiye, (Aralık 2018  
Bekki, S. (2018) "KAFKAS KÖKENLİ ÂŞIKLARIN KARIŞIK DİLLİ ŞİİRLERİ / MÜLEMMALAR", 1. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi , (pp. 258-262), Kars, Türkiye, (Eylül 2018 
Bekki, S. (2018) "KÖL TİGİN ANITINA BİR DESTAN METNİ OLARAK YAKLAŞMAK", Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu , (pp. 417-433), Ulanbator, Moğolistan, (Mayıs 2018 
Bekki, S. (2017) "Epik Destan Araştırmalarına Bir Bakış", Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı Bildirileri-2011 , (pp. 606-627), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017 
Bekki, S. (2017) "’Tenkidin Sefaleti’ Yahut Yüksek Lisans Öğrencilerine Yazdırılan Kitap Tanıtma Yazıları", Uluslararası Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Sempozyumu , (pp. 217-222), Ankara, Türkiye, (Aralık 2017 
Bekki, S. (2017) "Türk Destanlarının ‘Altın’ Lakaplı Kadın Kahramanları", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu , (pp. 231-242), Amasya, Türkiye, (Aralık 2017 
Bekki, S. (2016) "Bekir İşlek in Düziçili Âşıklardan Derlediği Köroğlu Kolları", VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu [Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları] , Bolu, Türkiye, (Ekim 2016
Bekki, S. (2016) "Dedem Korkut Kitabı İle Altay Destanı Maaday Kara Arasındaki Tarihî Genetik Bağ", III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi [Dede Korkut ve Türk Dünyası] , (pp. 274-285), İzmir, Türkiye, (Aralık 2016  
Bekki, S. (2016) "Kadın Yaratıcılığının Ürünü Olarak Anonim Halk Edebiyatı Türleri", IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu , Ankara/Kazan, Türkiye, (Aralık 2016 
Bekki, S. (2016) "Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve 100 Temel Eser Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme", Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu (Bayburt, 21-22 Mayıs 2015) , (pp. 179-198), Türkiye, (Şubat 2016  
(2016) "Neşet Ertaş Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme", 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Antalya, 1-4 Aralık 2016 ) , (pp. 904-911), Ankara, Türkiye, (Ocak 2016) 
Bekki, S. (2014) "Arkaik Kahramanlık Destanları ile Saltukname nin Benzerlikleri Üzerine", Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (Köstence-Romanya, 06-10 Kasım 2013) , (pp. 313-324), Edirne, Türkiye, (Şubat 2014  
Bekki, S. (2013) "Neşet Ertaş Türkülerinin Kaynakları Üzerine", Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu , (pp. 145-163), Kırşehir, Türkiye, (Mayıs 2013 
(2013) "Makedonya ve Anadolu'da Söylenen Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine", Kültürümüzde Türkü Sempozyumu , (pp. 257-284), Sivas, Türkiye, (Ocak 2013)  
Bekki, S. (2012) "Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma", I. Uluslararası Âşık Sümmâni ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu (Erzurum, 31 Mayıs – 2 Haziran 2012) , (pp. 485-500), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2012  
Bekki, S. (2011) "Walter Ruben 1899 1982 ve Kırşehir İç Anadolu da Eski Bir Şehir Adlı Eseri", 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Kırşehir, 15-17 Ekim 2008) , (pp. 1353-1359), Kırşehir, Türkiye, (Ocak 2011 
Bekki, S. (2005) "Ahiliğe Giriş Törenlerinin Bilmecelerle İlişkisi", I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 163-176), Türkiye, (Ocak 2005  
(2003) "Sivas Türkülerinin Yayılma Sahaları ve Şekil Açısından Gösterdiği Özellikler", Halk Kültürümüzde Sivas'ın Yeri: Ankara , Ankara, Türkiye, (Eylül 2003) 
Bekki, S. (2023) "Âşık Veysel Şatıroğlu", Ankara/Türkiye : Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları   
Bekki, S. (2021) "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Âşık Veysel", İstanbul/Türkiye : Muhit Kitap    
Bekki, S. (2020) "Maaday-Kara Altay Kahramanlık Destanı,", İstanbul/Türkiye : Ötüken Neşriyat    
Bekki, S., Yalçın, E. (2020) "Ahilik, Ahi Baba Mustafa Karagüllü ve Kırşehir,", Kırşehir/Türkiye : Kırşehir Belediyesi Kültür Tarihi Yayınları   
Gök, G.K., Büyükköse, Ş., Bekki, S. (2018) "Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi    
Bekki, S., Demirbaş, D. (2017) "Son Abdal Neşet Ertaş Hayatı, Eserleri ve Hakkında Yapılan Çalışmalar", İstanbul/Türkiye : Kesit    
Bekki, S. (2016) "Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar", Elazığ : Manas Yayıncılık   
Bekki, S. (2015) "Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme Türkiye deki Yayınlar 1916 2013", Ankara/Türkiye : Berikan Yayınevi   
Bakırcı, N., Aslan, E., Yılar, Ö., Avşar, M., Arvas, A., Deniz, S., Bahadır, Ş.D. (2013) "Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Kırşehir, 13-14 Mayıs 2013) Bildiriler.", Kırşehir/Türkiye : Ahi Evran Üniversitesi Yayınları   
Bekki, S. (2009) "Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler Altay Tuva Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik", Ankara : Öncü Kitap     
Bekki, S. (2007) "Maaday Kara Destanı", Elazığ/Türkiye : Manas Yayıncılık   
Bekki, S. (2004) "Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri", İstanbul/Türkiye : Kitabevi Yayınları   
Bekki, S. (2023) "Kendini Gerçekleştirme Bağlamında Âşık Veysel’in Büyük Ankara Yürüyüşü", Kitap: Türk Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel, Sivas/Türkiye : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
Bekki, S. (2022) "Kendini Yazdıran Sanatkâr: Âşık Veysel", Kitap: Âşık Veysel, İstanbul/Türkiye : İBB Yayınları   
Yalçın, E., Bekki, S. (2022) "Kırşehir Merkezli Ahilik Çalışmaları ve Ahiliğin Bugüne Gelmesinde Kırşehir’in Rolü", Kitap: Geçmişten Geleceğe Köprü Ahilik ve Ahi Evran Kitabı, Eskişehir/Türkiye : Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Yayını   
Yiğiter, M.E., Bekki, S. (2022) "Prof. Dr. Ensar Aslan’ın Derlediği Âşık Murat Çobanoğlu İle Âşık Yaşar Reyhani Atışmasındaki Şiirlerin Şekil ve Müzik Bilimi Açısından Tahlili", Kitap: Prof. Dr. Ensar Aslan’a Armağan, Erzurum/Türkiye : Fenomen Yayınları     
Yıldız, H., Bekki, S. (2022) "Hakas Kadın Kahramanlık Destanlarında Kişi Kültü", Kitap: Prof. Dr. Ensar Aslan'a Armağan, Erzurum/Türkiye : Fenomen Yayınları  
Bekki, S., Yiğiter, M.E. (2021) "Âşık Murat Çobanoğlu’nun İcra Ettiği Âşık Makamları Üzerine Bir İnceleme", Kitap: Dr. Yılmaz Önay Armağanı Kitabı, İstanbul/Türkiye : Kitabevi    
Bekki, S. (2021) "Hegemonik Erkeklik Etkisinde Varyantlaşan Bir Türkü: "Güzeller Bezenip Toya Giderler"", Kitap: Doğan Kaya Armağanı 70. Yaş Hatırası, Kırşehir/Türkiye : Vilayet Kitabevi   
Bekki, S. (2021) "Âşık Veysel'in Esma Hanım'la Evliliği ve Yaygın Bir Fakelore Örneği Olarak Ayakkabı Öyküsü", Kitap: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, İstanbul/Türkiye : Dün Bugün Yarın Yayınları    
Bekki, S. (2021) "DÜNDEN BUGÜNE HALK HEKİMLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER", Kitap: HALK KÜLTÜRÜNDE SAĞLIK, İstanbul/Türkiye : Motif Vakfı Yayınları    
Bekki, S., Yalçın, E. (2021) "Ahi Evran ve Ahilik", Kitap: Anadolu'nun Üç Ulu Ereni: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran, Çanakkale/Türkiye : Paradigma Akademi   
Bekki, S. (2021) "Neşet Ertaş Özelinde Kırşehir’in Unesco Müzik Şehri Olma Yolculuğu", Kitap: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı (Kırşehir, 7-8 Temmuz 2021) Raporu, Kırşehir/Türkiye : Kırşehir Belediye Yayınları   
Bekki, S. (2020) "Türkülerde Konu Zenginliği ve ‘Baş Yastığı Kendisine Eş’ Olmayanların Türküleri", Kitap: Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Konya/Türkiye : Kömen Yayınları   
Bekki, S. (2019) "Muharrem Ertaş (1913-1984)", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II /Yirminci Yüzyıldan Günümüze 1860-1985, : Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları   
Bekki, S. (2019) "Macaronic Turkic poetry (mulammaʿ)", Kitap: Encyclopaedia of Islam, Leiden- Boston/Hollanda : BRILL   
Bekki, S. (2017) "Halk Hekimliği", Kitap: Ortak Miras Ansiklopedisi, Ankara/Türkiye : Kültür Bakanlığı    
Bekki, S. (2017) "Geleneksel Mevlid İcraları ve Yunus Emre İlahileri (Değişim ve Dönüşüm: Kırşehir İli Örneği)", Kitap: Yûnus Emre Kitabı, Ankara/Türkiye : Aksaray Valiliği   
Bekki, S. (2014) "Pîr Sultan Abdal", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Ahmet Yesevi Üniversitesi     
Bekki, S. (2013) "Bilmeceler, Tabu ve Gizli Diller Üzerine", Kitap: Muzaffer Akkuş Armağanı, Konya/Türkiye : Kömen Yayınları    
Bekki, S. (2002) "Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı", Kitap: Türkler Ansiklopedisi, Ankara/Türkiye : Yeni Türkiye Yayınları   
Bekki, S. (1996) "Nasreddin Hoca Bibliyografyalarına Ek (1985-1995)", Kitap: Nasreddin Hoca ya Armağan, İstanbul/Türkiye : Oğlak Yayınevi   
Bekki, S. (1993) "Van'da Yer Adları", Kitap: Van Kütüğü, Van/Türkiye : Yüzüncü Yıl Ü. Yayınları  
Bekki, S. (1990) "Atatürk, Gençlik ve Eğitim", Kitap: Atatürk Haftası Armağanı, Ankara/Türkiye : Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Ortaoyunu Belleğinde Kent, Meslek ve Oyun, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kırşehir'den Derlenen Masalların Kohlberg'in Kuramı Işığında İncelenmesi, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Türk Halk İnançlarında ve Hekimliğinde Üzerlik, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Kitap) Prof. Dr. Ensar Aslan'a Armağan, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Deli Dumrul, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Littera Turca JOURNAL OFTURKISH LANGUAGE AND LITERATURE, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Millî Eğitim (Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Milli Folklor, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türklük Bilimi Araştırmaları, 0
Üye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2021-
Danışman, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017-
Yönetim Kurulu Üyesi, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2010-2011
Üye, İLESAM, 1998-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri
0 0 0 4 2 3 5 0 14
2
Maaday Kara Destanı
0 0 0 4 1 8 0 0 13
3
Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler Altay Tuva Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik
0 0 0 2 1 8 1 0 12
4
Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi
millî Folkor
0 0 0 6 1 4 0 0 11
5
Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar
0 0 0 3 0 1 4 0 8
6
Bazı Halk Anlatıları ve Dini Metinlere Göre Kahramanın Mucizevî Babasız Doğumu
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
0 0 0 3 1 2 0 0 6
7
Âşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960 1980
Folkor / EDebiyat
0 0 0 2 0 3 0 0 5
8
Türkiye de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu nun Bir Şiirinin Tahlili
Millî Folklor
0 0 0 2 0 3 0 0 5
9
Son Abdal Neşet Ertaş Hayatı, Eserleri ve Hakkında Yapılan Çalışmalar
0 0 0 1 0 3 1 0 5
10
Prof Dr Ensar Aslan Hayatı ve Eserleri
Milli Folklor
0 0 0 0 0 4 0 0 4
11
Muzaffer Akkuş Armağanı
0 0 0 2 1 0 1 0 4
12
Merkez Simgeciliği ve At Çakı
Folklor / Edebiyat
0 0 0 3 0 0 1 0 4
13
Nevruz Kurban İlişkisi ve Kurbana Bağlı Olarak Yapılan Ritler-Pratikler
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
0 0 0 3 0 0 1 0 4
14
Ahiliğe Giriş Törenlerinin Bilmecelerle İlişkisi
0 0 0 2 0 2 0 0 4
15
Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş
Ahi Evran Aktüel
0 0 0 3 0 1 0 0 4
16
Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Âşık Veysel
0 0 0 2 0 1 0 0 3
17
Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye Tespitler ve Öneriler
Milli Folklor
0 0 0 0 1 2 0 0 3
18
Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve 100 Temel Eser Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme
0 0 0 2 0 1 0 0 3
19
1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
0 0 0 2 0 0 0 0 2
20
HALK KÜLTÜRÜNDE SAĞLIK
1 0 0 1 0 0 0 0 2
21
Yûnus Emre Kitabı
0 0 0 0 1 0 1 0 2
22
Türkler Ansiklopedisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
23
Doğan Kaya Armağanı 70. Yaş Hatırası
0 0 0 0 0 2 0 0 2
24
Kadın Yaratıcılığının Ürünü Olarak Anonim Halk Edebiyatı Türleri
0 0 0 1 0 1 0 0 2
25
NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
26
Çorum Dodurga da Bir İnanç Merkezi Mehmetdedetekke Köyü ve At Kurbanı
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
0 0 0 0 0 0 2 0 2
27
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma
0 0 0 0 1 1 0 0 2
28
Nasreddin Hoca ya Armağan
0 0 0 1 0 0 1 0 2
29
Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’xxın Evlenme Yolculuğu
Journal of Turkish Studies
0 0 0 1 0 1 0 0 2
30
Dedem Korkut Kitabı nın Mukaddimesi İle Boylar Arasındaki Organik Bağ
Milli Folklor
0 0 0 2 0 0 0 0 2
31
Saraybosna ve Anadolu daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine
Türklük Bilimi Araştırmaları
0 0 0 1 0 0 1 0 2
32
Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan
0 0 0 0 0 1 0 0 1
33
Âşık Veysel
0 0 0 0 0 1 0 0 1
34
Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme Türkiye deki Yayınlar 1916 2013
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
Epik Destan Araştırmalarına Bir Bakış
0 0 0 0 0 1 0 0 1
36
Dedem Korkut Kitabı İle Altay Destanı Maaday Kara Arasındaki Tarihî Genetik Bağ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
SEMAHLARIN YAŞATTIĞI VE YANSITTIĞI DEĞERLER
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
38
Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
39
Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
Pir i Davut Türbesi Örneğinde Alevilerde Su Ateş Kurban ve Ağaç Kültü
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
41
Doktor Cevad Hey et 75 Yaşında
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
42
Türk Destanlarının ‘Altın’ Lakaplı Kadın Kahramanları
0 0 0 1 0 0 0 0 1
43
A. N. Samoyloviç (1880-1938) ve ‘Altay Türklerinde Kadınlara Özgü Kelimeler’ Adlı Makalesi
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
44
Neşet Ertaş Türkülerinin Kaynakları Üzerine
0 0 0 0 0 1 0 0 1
45
Nasreddin Hoca ve Orta Öğretimdeki Durumu
Türk Yurdu
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2022) "2022 Yılı Sosyal Bilimler Alanı Bilim Teşvik Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2016) "Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
(2012) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2011) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2008) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (4 adet)." TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Enis Yalçın
-
2020 - 2022 4
Mehmet Erhan Yiğiter
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2022 2
Dicle Demirbaş
-
2017 - 2023 2
-
2013 1
Şerife Büyükköse
Gazi Üniversitesi
2018 1
Gülistan Kaya Gök
Hakkari Üniversitesi
2018 1
Muhammed Avşar
-
2013 1
Abdulselam Arvas
-
2013 1
Ensar Aslan
-
2013 1
Nedim Bakırcı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2013 1
Yeliz Saygılı Savaş
-
2024 1
Ömer Yılar
Atatürk Üniversitesi
2013 1
Havva Yıldız
-
2022 1
Mehmet Bircan
-
2018 1
Sabahat Deniz
-
2013 1
Sahra İpek Edis Aydoğan
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
190.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
66.
6033 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
22.
423 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6033
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Halk Bilimi 423
Anahtar Kelimeler Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 183 185 220 190 130 300 353 235 174 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 289 . 317 . 329 . 352 . 412 . 238 . 276 . 381 . 418 . 190 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 73 . 70 . 78 . 105 . 151 . 48 . 58 . 104 . 125 . 66 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 19 . 24 . 22 . 24 . 48 . 6 . 10 . 24 . 42 . 22 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 16 . 20 . 20 . 22 . 47 . 5 . 10 . 23 . 41 . 20 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 8 . 9 . 9 . 9 . 18 . 2 . 2 . 8 . 15 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 16 . 17 . 17 . 17 . 37 . 4 . 8 . 19 . 30 . 12 .
Toplam Yayın 6 8 7 7 5 5 9 10 6 1
Toplam Makale 2 2 1 3 2 1 0 3 2 1
Toplam Kitap 1 1 3 1 2 3 7 4 2 0
Toplam Bildiri 3 5 3 3 1 1 2 3 2 0
Makale (SCI) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 0 3 2 0 0 0 1 1
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Kitap Yazarlığı 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 0 2 1 6 4 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 3 3 1 1 1 3 2 0
Bildiri (Ulusal) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri