img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÖL

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
24
Atıf
50
h-index
3
Google Scholor
Yayın
10
Atıf
199
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2013, 2019
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 2007, 2012
Araştırma Alanları
Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2013, 2019
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 2007, 2012
Lisans, Türkiye, Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2019
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 65, Güz, 2014
Sertifika, Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Farklı Yaklaşımlar, 3. Uluslararası Katılımlı Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, Ankara, 29-09-2022, 29-09-2022
Sertifika, Tanısı Olmayan Danışanda Bilişsel Davranışçı Terapi, Çevrim İçi (Zoom), 10-04-2021, 11-04-2021
Sertifika, Metakognitif Terapi Temel İlkeleri, Çevrim İçi (Zoom), 06-03-2021, 07-03-2021
Sertifika, Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Metakognitif Terapi, Çevrim İçi (Zoom), 20-03-2021, 21-03-2021
Sertifika, BDT Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Değerlendirme Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği / Janus Psikoloji, Türkiye, 11-01-2020, 12-01-2020
Sertifika, Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği / Janus Psikoloji, Türkiye, 07-07-2019, 12-07-2019
Sertifika, Bilişsel Davranışçı Terapi Terapi ve Beceri Eğitimi Maraton Programı, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği / POEM, Türkiye, 24-10-2019, 27-10-2019
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Psikolojisi
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2024-, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, Türkiye
2019-2021, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Davranış Bozuklukları 1, Lisans
2023-2024, Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Lisans
2023-2024, Kültürel Antropoloji, Lisans
2023-2024, Temel İstatistik, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
SARİKAYA, İ., ÖZTÜRK, M., ÖZGÖL, M. (2023) "Development of self-regulation scale for middle school students: Validity and reliability study", International Journal of Assessment Tools in Education, 10 (4) pp. 723-740 [TR Dizin] DOI   
KOÇAK, L., ÖZGÖL, M., DEMİR, M. (2023) "Siber Stalklama Ölçeği'nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Manas Journal of Social Studies, 12 (0) pp. 256-263 [TR Dizin] DOI   
Özgöl, M., Şahin, M., Sarikaya, İ. (2022) "Mediating Role of Cognitive Distortions in Negative Future Expectations That Are Affecting Occupational Anxiety", Journal of Educational Leadership and Policy Studies, 6 (2) pp. 1-13 Link   
Kobul, F.A., Kuzur, Ö.Ö., Özgöl, M., Eyüboğlu, S., Özaydın, B.B., Çoğalan, Y. (2022) "What is the Role of Egocentrism and Emotional Intelligence in Explaining the Intolerance of Uncertainty?", e-Kafkas Egitim Arastirmalari Dergisi, 9 (0) pp. 699-711 DOI   
Kobul, F.A., Özaydın, B.B., Özgöl, M., Kuzur, Ö.Ö., Eyüboğlu, S., Çoğalan, Y. (2022) "ERGENLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ: CİNSİYET, SOSYAL SORUN ÇÖZME VE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ", Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 22 (1) pp. 44-61 DOI    
Öztürk, M., Özgöl, M., Akkan, Y. (2018) "Ortaokul Öğrencilerine Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğretimine Yönelik Karşılaştırmalı Durum Çalışması: Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri ve Tasarladığı Etkinlikler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 48 (48) pp. 54-84 [TR Dizin] Link DOI    
Öztürk, M., Özgöl, M., Akkan, Y. (2018) "Ortaokul Öğrencilerine Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğretimine Yönelik Karşilaştirmali Durum Çalişmasi: Matematik Öğretmeni Adaylarinin Görüşleri Ve Tasarladiği Etkinlikler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48) pp. 54-84 [TR Dizin]  
Sarikaya, İ., Özgöl, M., Yılar, R. (2017) "Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İlköğretim Online (elektronik), 16 (3) pp. 992-1006 Link DOI    
Özgöl, M., Sarikaya, İ., Öztürk, M. (2017) "Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (2) pp. 294-304 Link DOI     
Sarikaya, İ., Özgöl, M., Kurt, M. (2015) "Üstün Yetenekli Lise Öğrencilerine Yönelik Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği", Journal of Gifted Education and Creativity, 2 (2) pp. 45-57 Link DOI   
Yetişensoy, O., Özgöl, M., Öztürk, M. (2018) "Ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıkları: Gelişimsel bir araştırma", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 83), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Altun, Z.D., Özgöl, M., Baş, N., Kuzur, Ö.Ö., Sayın, Y. (2018) "Öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşlerinin incelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 158-159), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Özgöl, M., Kobul, F.A., Yazıcı, H. (2018) "Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile yaşlı bakım programı öğrencilerinin özgecilik düzeyleri arasında bir karşılaştırma", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 159), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Özgöl, M., Altun, F. (2018) "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencilerinin YaşlılaraYönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 460-470), Samsun, Türkiye, (Kasım 2018
Özgöl, M., Öztürk, M., Akkan, Y. (2017) "Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 191), Ordu, Türkiye, (Nisan 2017
Sarikaya, İ., Özgöl, M., Öztürk, M. (2017) "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi", IX. International Congress of Educational Research , (pp. 532), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Öztürk, M., Özgöl, M., Akkan, Y., Sarikaya, İ. (2017) "Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Tasarladığı Etkinliklerin İncelenmesi", IX. International Congress of Educational Research , (pp. 548), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Özgöl, M., Öztürk, M., Sarikaya, İ. (2017) "Öğretmen Adayların Üst-Bilişsel Dinleme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", IX. International Congress of Educational Research , (pp. 133), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Öztürk, M., Özgöl, M., Akkan, Y., Sarikaya, İ. (2017) "Matematik öğretmen adaylarının üst bilişsel öz-düzenleme öğrenimine yönelik tasarladığı etkinliklerin incelenmesi", IX. International Congress of Educational Research , (pp. 223-224), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Özgöl, M., Öztürk, M., Sarikaya, İ., Akkan, Y. (2016) "Opinions on using computer of the students with mild intellectual disabilities", ICITS 2016 Annual Symposium , (pp. 110), Rize, Türkiye, (Mayıs 2016
Sarikaya, İ., Özgöl, M., Yılar, Ö., Yılar, R. (2016) "Hayat bilgisi öğretimi tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 303), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2016
Özgöl, M., Büyüksevindik, B. (2016) "Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelinin hastalara yönelik manevi destek algılarının belirlenmesi: Bayburt ili örneği", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 334), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2016
Özgöl, M., Sarikaya, İ., Öztürk, M. (2016) "Örgün eğitim içindeki uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 393), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2016
Kayıt Yok
Öztürk, M., Sarikaya, İ., Özgöl, M. (2022) "Matematik Kaygısının Psikofizyolojik İlişkileri", Kitap: Matematik Kaygısı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yönetim Kurulu Üyesi, Türk PDR Derneği Bayburt İl Temsilciliği, 2021-
Üye, Türk PDR Derneği, 2019-
Üye, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2019-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
0 0 0 33 3 2 0 0 38
2
Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İlköğretim Online (elektronik)
0 0 0 2 2 0 0 0 4
3
Ortaokul Öğrencilerine Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğretimine Yönelik Karşılaştırmalı Durum Çalışması: Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri ve Tasarladığı Etkinlikler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
0 0 0 2 0 1 0 0 3
4
Ortaokul Öğrencilerine Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğretimine Yönelik Karşilaştirmali Durum Çalişmasi: Matematik Öğretmeni Adaylarinin Görüşleri Ve Tasarladiği Etkinlikler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
5
Üstün Yetenekli Lise Öğrencilerine Yönelik Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği
Journal of Gifted Education and Creativity
0 0 0 1 0 1 0 0 2
6
Mediating Role of Cognitive Distortions in Negative Future Expectations That Are Affecting Occupational Anxiety
Journal of Educational Leadership and Policy Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mesut Öztürk
Bayburt Üniversitesi
2016 - 2022 12
İsmail Sarikaya
Bayburt Üniversitesi
2015 - 2022 12
Yaşar Akkan
Gümüşhane Üniversitesi
2016 - 2018 6
Fatma Altun
Trabzon Üniversitesi
2018 - 2022 4
Öykü Özyazıcı Kuzur
-
2018 - 2022 3
Rabia Yılar
Atatürk Üniversitesi
2016 - 2017 2
Mustafa ÖZGÖL
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2023 2
Betül Banu Özaydın
-
2022 2
Sibel Eyüboğlu
-
2022 2
Yılmaz Çoğalan
-
2022 2
Mustafa Şahin
-
2022 1
Hikmet Yazıcı
-
2018 1
Zühal Dinç Altun
-
2018 1
Baki Büyüksevindik
-
2016 1
Merve Kurt
-
2015 1
Okan Yetişensoy
-
2018 1
Ömer Yılar
-
2016 1
İsmail SARİKAYA
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2023 1
Lokman KOÇAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2023 1
Mesut ÖZTÜRK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2023 1
Mustafa DEMİR
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2023 1
Nurgül Baş
-
2018 1
Yağmur Sayın
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler Eğitim Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 20 60 55 0 0 0 95 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 457 . 482 . 488 . 487 . - - - 521 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 317 . 329 . 292 . 294 . - - - 277 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 136 . 138 . 92 . 98 . - - - 105 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 22 . 19 . 22 . 15 . - - - 18 . - -
Toplam Yayın 1 4 6 6 0 0 0 4 0 0
Toplam Makale 1 0 2 2 0 0 0 3 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri