img

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

  • Ziraat Fakültesi
  • Bitki Koruma
  • Entomoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
100
Atıf
172
h-index
8
Proje
15
Scopus
Yayın
24
Atıf
155
h-index
7
Google Scholor
Yayın
44
Atıf
243
h-index
9
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), 2004, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
Entomoloji, Hayvan Sistematiği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), 2004, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 71, Güz, 2006
İngilizce, KPDS, 70, Güz, 2006
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Entomoloji
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Hayvan Sistematiği
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Biyoloji, Türkiye
2015-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Türkiye
2010-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye
2004-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye
2024-, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye
2024-, Etik Kurul Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye
2023-, Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye
2021-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2014, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bozok Üniversitesi, Türkiye
2011-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Bozok Üniversitesi, Türkiye
Başak Yapıcı, Yüksek Lisans, Kırşehir ili mısır üretim alanlarında zararlı Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae)'in yumurta parazitoidi Trichogramma türlerinin moleküler tanımlanması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Şerif Yasin Köksal, Yüksek Lisans, Oleanolik asitin model organizma drosophila melanogaster ve kanser hücre hatları üzerinde sitotoksik ve moleküler etkisinin araştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fatma Kübra Ata, Yüksek Lisans, Annona muricata bitki ekstraktının meme kanseri hücre hattında ve Drosophila melanogaster model organizma üzerindeki etkisinin moleküler düzeyde araştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Melih Şentürk, Yüksek Lisans, Lactobacillus plantarum suşunun sekonder metabolitleri ve biyoaktivitelerinin moleküler düzeyde araştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Tuğba Kaya Baran, Yüksek Lisans, Wolbachia (Alpha-proteobacteria, Rickettsiaceae) enfeksiyonunun trichogramma türlerinde bazı biyolojik özellikler üzerine etkisi, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2022-2023, Entomolojide Moleküler Teşhis Yöntemleri, Yüksek Lisans
2022-2023, Bitirme Tezi II, Lisans
2022-2023, Bitirme Tezi I, Lisans
2022-2023, Mesleki Uygulama IV, Lisans
2022-2023, Mesleki Uygulama II, Lisans
2022-2023, Mesleki Uygulama III, Lisans
2022-2023, Mesleki Uygulama I, Lisans
2022-2023, Entomoloji, Lisans
2022-2023, Biyolojik Mücadele, Lisans
2018-2019, Biyomühendislik Temel Konuları, Yüksek Lisans
2018-2019, Taksonomide Kullanılan Moleküler Metodlar, Yüksek Lisans
2018-2019, Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler, Yüksek Lisans
2018-2019, Mezuniyet Çalışması I, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama III, Lisans
2018-2019, Mesleki Uygulama I, Lisans
2018-2019, Pestisitler ve Çevre Kirliliği, Lisans
2018-2019, Entegre Mücadele, Lisans
2018-2019, Entomoloji, Lisans
2015-2016, Moleküler Düzenleme Mekanizmaları, Yüksek Lisans
2015-2016, Biyolojik Mücadele, Yüksek Lisans
2015-2016, Zooloji, Lisans
2013-2014, MOLEKÜLER SİSTEMATİK, Lisans
2013-2014, Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler, Lisans
2013-2014, ZOOLOJİ, Lisans
2013-2014, TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2013-2014, Böcek Moleküler Biyolojisi, Yüksek Lisans
2013-2014, BİYOLOJİK MÜCADELE, Yüksek Lisans
2013-2014, MOLEKÜLER DÜZENLEME MEKANİZMALARI, Yüksek Lisans
2013-2014, BİYOLOJİDE ARA.. VE SUNUM YÖN., Yüksek Lisans
2013-2014, BİTİRME TEZİ-II, Lisans
2013-2014, BİTİRME TEZİ-I, Lisans
2013-2014, HAYVAN EKOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2012-2013, ZOOLOJİ, Lisans
2012-2013, ÖZEL ÇALIŞMA-I, Lisans
2012-2013, BİTİRME TEZİ I, Lisans
2012-2013, OMURGASIZ HAYVANLAR LAB. I, Lisans
2012-2013, OMURGASIZ HAYVANLAR I, Lisans
2011-2012, TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2011-2012, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2011-2012, ÖZEL ÇALIŞMA II, Lisans
2011-2012, BİTİRME TEZİ II, Lisans
2011-2012, OMURGASIZ HAYVANLAR LAB. II, Lisans
2011-2012, OMURGASIZ HAYVANLAR II, Lisans
2011-2012, Zooloji, Lisans
2011-2012, Moleküler Düzenleme Mekanizmaları, Yüksek Lisans
2011-2012, BÖCEK MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2011-2012, MOLEKÜLER SİSTEMATİK, Lisans
2011-2012, BİTİRME TEZİ I, Lisans
2011-2012, ÖZEL ÇALIŞMA-I, Lisans
2011-2012, OMURGASIZ HAYVANLAR LAB., Lisans
2011-2012, OMURGASIZ HAYVANLAR, Lisans
2011-2012, GENEL BİYOLOJİ LAB.-II, Lisans
2011-2012, GENEL BİYOLOJİ-II, Lisans
2010-2011, ENTOMOLOJİ LAB., Lisans
2010-2011, BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, Lisans
2010-2011, BİTİRME TEZİ II, Lisans
2010-2011, HAYVAN EKOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, BİYOLOJİK MÜCADELE, Yüksek Lisans
2010-2011, İLERİ ENTOMOLOJİ, Yüksek Lisans
2010-2011, Hayvan Embriyolojisi, Lisans
2010-2011, ZOOLOJİ, Lisans
2010-2011, ENTOMOLOJİ, Lisans
2010-2011, BİTİRME TEZİ-I, Lisans
2010-2011, OMURGASIZ HAYVANLAR LAB., Lisans
2010-2011, OMURGASIZ HAYVANLAR, Lisans
2010-2011, HAYVAN ANAT. VE MORF. LAB., Lisans
2010-2011, HAYVAN ANAT. VE MORF., Lisans
Kayıt Yok
Sakarya ili mısır üretim alanlarında zararlı, Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae)'in yumurta parazitoidi, Trichogramma türlerinin moleküler tanımlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Ecballium elaterium meyve özsuyunun model böcek Galleria mellonella larvalarının antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonuna etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Muscid Sineklerin (Diptera: Muscidae) Filogenetik Karakterizasyonu; Thelaiza Sp., Zoonotik Microsporidia Türleri ve Coxiella Burnetii'nin Bulaşma Dinamiklerindeki Risk Faktörlerinin Araştırılm (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Oleanolik asitin model organizma Drosophila melanogaster ve MCF-7 kanser hücre hattında öldürücü etkisinin belirlenmesi ve bazı antiapoptotik genler ile moleküler docking çalışmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Hypericum perforatum ekstraktının biyoaktivite özelliklerinin in vivo, in vitro ve in silico araştırmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
Lactobacillus plantarum suşunun sekonder metabolitlerinin Drosophila'nın apoptotik gen ifade düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Ecballium elaterium ekstraktının model organizma Drosophila melanogaster ve çeşitli kanser hücre hatlarında antiapoptotik gen eskpresyon düzeylerine etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
SEQUENCE VARIANTS OF CYP345A1 GENE REGION IN TRIBOLIUM CASTANEUM (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ADULTS TREATED WITH THE NOVEL CHARACTERIZED BOLANTHUS TURCICUS (CARYOPHYLLACEAE) EXTRACT (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Kırşehir İlinden Toplanan Yerel Nohut Popülasyonlarında Moleküler Belirteçler (RAPD ve ISSR) Kullanılarak Genetik Çeşitliliğin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Bolanthus turcicus (Caryophyllaceae) ekstraktına maruz bırakılan Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) erginlerinde Sitokrom P450 kaynaklı detoksifikasyon direnç genlerinin belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Urophora cuspidata ve Urophora macrura Diptera Tephritidae türlerinde koleksiyon materyallerinden DNA izolasyon optimizasyonu ve iki türün ayırımında RAPD PCR yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Wolbachia alpha Proteobacteria Rickettsiae enfeksiyonunun Trichogramma türlerinde bazı biyolojik özellikler üzerine etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2014
Çukurova Bölgesindeki Trichogramma Türlerinin Hymenoptera Trichogrammatidae Teşhisinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2009
Farklı lokasyonlardaki Trichogramma evanescens populasyonlarının esteraz düzeylerinin belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2002-2004
Arpa Güvesi Sitotroga cereallela nın mücadelesinde yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens ın kullanılma potansiyeli (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Ercan, N., Yildirim, A., Duzlu, O., Ercan, F., Yetismis, G., Pekmezci, G.Z., Inci, A. (2024) "Identification and distribution of some medico-veterinary important pathogens in muscid flies in two geographical regions of Türkiye", Medical and Veterinary Entomology, 0 (1) DOI   
(2024) "Effect of Aronia melanocarpa (Michaux) Elliott leaf extract on different life stages of Trichogramma evanescens (Westwood, 1833)(Hymenoptera: Trichogrammatidae)", ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8 (1) pp. 247-254  
Tunçbilek, A.Ş., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2023) "The Determination of Molecular and Toxicological Mechanisms of Cucurbitacine E in Model Organism Drosophila melanogaster and Various Cancer Cell Lines: Molecular modelling, docking and dynamic simulation studies", Bentham Science Publishers Ltd., (0) [SCI Expanded] DOI    
(2023) "Galleria mellanolla'nın enzimatik savunma sistemi elemanları, glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon-S-transferaz (GST) enzimleri üzerine oktadekanoik asit, oleik asit ve n ...", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 190-199  
(2023) "The Determination of Molecular and Toxicological Mechanisms of Cucurbitacin E in Model Organism Drosophila melanogaster and Various Cancer Cell Lines: Molecular Modelling ...", Current Computer-Aided Drug Design, 19 (2) pp. 81-93 [SCI]  
Ercan, F., Baş, H., Azarkan, S.Y. (2022) "In silico detection of Cucurbitacin-E on antioxidant enzymes of model organism Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) and variation of antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in treated larvae", Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 11 (0) [ESCI] DOI    
Can, F., Ercan, F., Ulaşlı, B. (2022) "First discovery of the natural egg parasitoid of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Turkey with molecular methods (Lepidoptera: Crambidae)", SHILAP Revista de lepidopterología, 50 (0) [SCI Expanded] DOI    
Ata, F.K., Ercan, F., Azarkan, S.Y. (2022) "In vivo, in vitro and Molecular Modelling Analysis of Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine, and Arianacin Molecules", Current Computer-Aided Drug Design, 18 (0) pp. 168-184 [SCI Expanded]     
Ercan, F., Ateş, M.A., Öztemiz, S. (2022) "rDNA-ITS2 characterization of Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Turkey", Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32 (0) [SCI Expanded] DOI    
(2022) "Aronia melanocarpa Bitki Özütünün Galleria mellonella ve Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Üzerine Öldürücü ve Engelleyici Etkisi", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1) pp. 24-31
(2022) "Aronia melanocarpa Bitki Özütünün Galleria mellonella ve Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Üzerine Öldürücü ve Engelleyici Etkisi", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1) pp. 24-31  
Azarkan, S.Y., Yalçınkaya, S., Ercan, F. (2021) "Determination of Potential Drug Candidate Molecules of the Hypericum perforatum for COVID-19 Treatment", Current Pharmacology Reports, 7 (0) pp. 4-9 DOI    
Azarkan, S.Y., Yalçınkaya, S., Ercan, F. (2021) "In silico detection of inhibitor potential of Passiflora compounds against SARS-Cov-2(Covid-19) main protease by using molecular docking and dynamic analyses", Journal of Molecular Structure, 1240 (0) pp. 1-17 [SCI] DOI    
(2021) "Hypericum (Hypericaceae) Türlerinin Depolanmış Ürün Zararlısı Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) ve Parazitoit Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae ...", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (1) pp. 1-8  
Tanış, E., Kurt, M., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2020) "Conformational, Structural, Vibrational, Electronic, and MolecularDocking Studies of 3-Formylphenylboronic Acidand 4-Formylphenylboronic Acid: A Comparative Study", Russian Journal of Physical Chemistry A, (0) [SCI Expanded] Link    
Şaş, E.B., Azarkan, S.Y., Ercan, F., Kurt, M. (2020) "A multi-spectroscopic, computational and molecular modeling studieson anti-apoptotic proteins with Boc-D-Lys-OH", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, (0) [SCI Expanded] Link    
Şentürk, M., Ercan, F., Azarkan, S.Y. (2020) "The secondary metabolites produced by Lactobacillus plantarum downregulate BCL-2 and BUFFY genes on breast cancer cell line and model organism Drosophila melanogaster: Molecular docking approach", CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY, (0) [SCI Expanded]     
Ercan, F., Azarkan, S.Y., Ercan, N., Koç, M. (2020) "SEQUENCE VARIANTS OF CYP345A1 AND CYP6A14 GENE REGIONS IN TRIBOLIUM CASTANEUM (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ADULTS TREATED WITH THE NOVEL CHARACTERIZED BOLANTHUS TURCICUS (CARYOPHYLLACEAE) EXTRACT", Molecular Biology Research Communications, 9 (3) pp. 105-110 [ESCI]    
Yilmaz, D.D., Ercan, N., Ercan, F.S. (2020) "Heavy metal-induced oxidative stress and DNA damage as shown by RAPD-PCR in leaves of Elodea canadensis", Applied Chemical Engineering, 3 (1) pp. 14-22 DOI   
Ercan, F., Ercan, N., Yılmaz, D.D. (2019) "Effect of heavy metal stress on antioxidant enzymes and DNA damage in Nasturtium officinale R.Br. (watercress)", Toxin Reviews, (0) [SCI]    
Ata, F.K., Ercan, F. (2019) "Determination of insecticidal activity of Annona muricata plant extract against Ephestia kuehniella(Lep: Pyralidae) and its egg parasitod Trichogramma evanescens (Hym: Trichogrammatidae)", 21. Yüzyılda Fen ve Teknik, (0)  
Azarkan, S.Y., Şaş, E.B., Çankaya, N., Ercan, F., Kurt, M. (2019) "The physical studies and interaction with anti-apoptotic proteins of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule", Condensed Matter Physics, 22 (3) pp. 333011-333018 [SCI Expanded] DOI    
Azarkan, S.Y., Şaş, E.B., Çankaya, N., Ercan, F., Kurt, M. (2019) "The physical studies and interaction with anti-apoptotic proteins of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule", Condensed Matter Physics, (0) [SCI Expanded]  
(2019) "Annona muricata Bitki Ekstraktının Ephestia kuehniella Lep: Pyralidae ve Yumurta Parazitoiti Trichogramma evanescens Hym: Trichogrammatidae'e Karşı Böcek Öldürücü Aktivitesinin ...", 21. Yüzyılda Fen ve Teknik, 1 (11) pp. 1-6  
Ercan, F., Baş, H., Ercan, N., Vural, C., Özcan, S. (2018) "Fumigant toxicitiy of essential oils from Thymus argaeus Boissier Balansa and Thymus sipyleus Boissier (Lamiaceae) againts Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)", International Journal of Scientific and Technological Research, 4 (3) pp. 54-60   
Ercan, N., Karadavut, U., Ercan, F., Sözen, Ö. (2018) "Investigation Of Genetic Diversity By Using Molecular Markers (RAPD and ISSR) in Local Chickpea Populations Collected From Kirsehir Province", The Journal of Global Innovations in Agricultural and Social Sciences, 6 (3) pp. 75-79   
Yılmaz, D.D., Ercan, F., Azarkan, S.Y., Koca, F.D. (2018) "Green Synthesızed Zınc Oxıde Nanopartıcle Usıng European Cranberry Bush For Enhanced Antımıcrobıal And Antıcancer Effect In Breast Cancer", International Journal Of Advances in Science Engineering And Technology, (0)  
Seyyar, O., Ercan, F., Demir, H. (2016) "DETERMINATION OF GENETIC RELATIONSHIPS AMONG THREE GROUND SPIDERS ARANEAE GNAPHOSIDAE BY USING RAPD PCR FROM TURKEY", Munis Entomology & Zoology, 11 (2) pp. 643-649   
Ercan, F., Tugba, K.B. (2015) "The effect of Wolbachia on the longevity parazitization performance and fecundity of Trichogramma embryophagum Hartig Hymenoptera Trichogrammatidae", Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31 (4) pp. 194-200  
Ercan, F. (2015) "USE OF RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA RAPD TO DETECT DNA DAMAGEINDUCED BY PRANGOS FERULACEA UMBELLIFERAE ESSENTIAL OIL AGAINST THEMEDITERRANEAN FLOUR MOTH EPHESTIA KUEHNIELLA ZELLER LEPIDOPTERA PYRALIDAE", Archives of Biological Sciences, 67 (1) pp. 235-239 [SCI Expanded] DOI   
Per, S., Ercan, F., Çağlar, E., Demirhan, G., Kirazcı, S., Karaca, A., Küçükkubaş, N., Özmert, E.N., Karabulut, E., Çelebi, M.M. (2015) "Comparison of Three Methods of DNA Extraction from Parachipteria Willmanni Acari Oribatida Collected in Turkey", Journal of Biotechnology Research, 1 (4) pp. 16-20   
Ercan, F., Munevver, K., Sevcan, O., Paul, R., Richard, S. (2015) "Identifying the Trichogramma Spp Hymenoptera Trichogrammatidae Parasitizing Archips rosana L Lepidoptera Tortricidae an Important Pest of Fruit Trees in Turkey", Journal of Biotechnology Research, 1 (2) pp. 8-11   
(2015) "Use of random amplified polymorphic DNA (RAPD) to detect DNA damage induced by Prangos ferulacea (Umbelliferae) essential oil against the Mediterranean flour moth Ephestia ...", Archives of Biological Sciences, 67 (1) pp. 235-239 [SCI]  
Ercan, F., Baş, H., Koç, M., Pandır, D., Öztemiz, S. (2013) "Insecticidal activity of essential oil of Prangos ferulacea Umbelliferae against Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae and Trichogramma embryophagum Hymenoptera Trichogrammatidae", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37 (1) pp. 719-725 [SCI Expanded]     
Ercan, F.S., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. (2013) "Mitochondrial and ribosomal DNA sequence analysis for discrimination of Trichogramma euproctidis Girault and Trichogramma brassicae Bezdenko Hymenoptera Trichogrammatidae", Turkish Journal of Entomology, 37 (2) pp. 195-201 [SCI Expanded]     
Pandır, D., Ercan, F.S., Baş, H. (2013) "Toxicity effect of carbon dioxide against different developmental stages of Ephestia kuehniella Zeller Lepidoptera Pyralidae and Trichogramma embryophagum Hartig Hymenoptera Trichogrammatidae", Turkish Journal of Entomology, 37 (1) pp. 57-64 [SCI Expanded]   
Pandır, D., Şahingöz, R., Ercan, F.S. (2013) "Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella eggs and larvae exposed to a static magnetic field and preference by Trichogramma embryophagum", Biocontrol Science and Technology, 23 (12) pp. 1402-1411 [SCI Expanded]    
Sevcan, Ö., Fahriye, E.S., Şüzü, T.A. (2013) "Türkiye de Trichogramma Hymenoptera Trichogrammatidae Türleri Konukçuları ve Sistematiğindeki Son Gelişmeler", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29 (0) pp. 1-7   
Dilek, P., Fahriye, E.S., Recep, Ş. (2013) "Assessment of the influence of magnetic field on aspects of biology of adult Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller 1879 Lepidoptera Pyralidae", Turkish Journal of Entomology, 37 (4) pp. 423-431 [SCI Expanded]     
Tunçbilek, A., Ercan, F., Canpolat, Ü. (2012) "Effect of ionizing gamma and non ionizing UV radiation on the development of Trichogramma euproctidis Hymenoptera Trichogrammatidae", Archives of Biological Sciences, 64 (1) pp. 287-295 [SCI Expanded]   
Ercan, F., Öztemiz, S., Özcan, S., Tunçbilek, A. (2012) "Detection of genetic polymorphism by RAPD PCR in two Trichogramma species Hymenoptera Trichogrammatidae in Turkey", Turkish Journal of Entomology, 36 (2) pp. 177-182 [SCI Expanded]     
Öztemzi, S., Ercan, F.S., Lazarevska, S. (2012) "Faunistic records of Trichogrammatidae Hymenoptera species in Turkey", Plant Protection Society of the Republic of Macedonia, 28 (6) pp. 7-13  
Ercan, F., Öztemiz, S., Tunçbilek, A., Stouthamer, R. (2011) "SEQUENCE ANALYSIS OF THE RIBOSOMAL DNA ITS2 REGION IN TWO TRICHOGRAMMA SPECIES HYMENOPTERA TRICHOGRAMMATIDAE", Archieves of Biological Sciences, 63 (4) pp. 949-954 [SCI Expanded] Link   
Suzu, T.A., Ayla, K., Ulku, C., Fahriye, E.S. (2011) "Effect of UV Radiation on Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae and Its Host Larvae Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae", Agricultura Montanologie Cadastru, 41 (2) pp. 270-278   
Ercan, F., Özcan, S., Öztemiz, S., Tunçbilek, A.Ş. (2010) "Esterase variation and some biological characteristics of two Turkish Trichogramma Hymenoptera Trichogrammatidae populations", North Western Journal of Zoology, 6 (1) pp. 47-53 [SCI Expanded] Link  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Ercan, F. (2009) "Suitability of irradiated and cold stored eggs of Ephestia kuehniella Pyralidae Lepidoptera and Sitotroga cerealella Gelechidae Lepidoptera for stockpiling the egg parasitoid Trichogramma evanescens Trichogrammatidae Hymenoptera in diapause", Biocontrol Science and Technology, 19 (1) pp. 127-138 [SCI Expanded] Link  
Ercan, F., Tunçbilek, A., Öztemiz, S., Pintureau, B., Jones, P.R., Stouthamer, R. (2009) "A molecular key to the common species of Trichogramma of the Mediterranean region", Biocontrol, 54 (1) pp. 617-624 [SCI Expanded] Link  
Sümer, F., Özcan, S., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. (2008) "Trichogramma Hymenoptera Trichogrammatidae popülasyonları arasındaki esteraz varyasyonunun elektroforez ile belirlenmesi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 (1) pp. 49-51  
Canpolat, Ü., Sümer, F., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. (2007) "Ephestia kuehniella Zeller Lepidoptera Pyralidae yumurtalarının ışınlanıp depolanmasının yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera Trichogrammatidae in ömür uzunluğuna etkisi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 41-48  
Sümer, F., Canpolat, Ü., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. (2007) "Yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera Trichogrammatidae in farklı biyolojik dönemleri üzerine ultraviyole nin etkisi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 49-56  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F. (2005) "Influence of Cold Storage on the Quality of Trichogramma evanescens Hymenoptera Trichogrammatidae For Managing Ephestia kuehiıella Lepidoptera Pyralidae", Revue de Cytologie et Biologie végétales-Le Botaniste, 28 (0) pp. 413-418  
Yapıcı, B., Torun, E.Ö., Ercan, F., Hızal, E., Acer, S. (2023) "COMPARISON OF THREE METHODS OF DNA ISOLATION FROM XYLOSANDRUS COMPACTUS (EICHHOFF) (INSECTA: COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)", AHI EVRAN 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , Azerbaycan, (Ağustos 2023
Ercan, N., Azarkan, S.Y., Yıldırım, A., Düzlü, Ö., Ercan, F. (2019) "IN SILICO EVALUATION OF ANTIPARASITIC EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC MOLECULES: A PRELIMINARY STUDY", 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC) , (Nisan 2019
Ercan, F., Azarkan, S.Y., Baş, H., Yalçınkaya, S., Ercan, N. (2019) "Hypericum perforatum ESANSİYEL YAĞINA MARUZ KALAN TRİBOLİUM CASTANEUM’xxUN MALONDİALDEHİT, SUPEROKSİT DİSMUTAZ VE KATALAZ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ. , (Eylül 2019
Azarkan, S.Y., Ercan, F., Baş, H., Yalçınkaya, S., Ercan, N. (2019) "Homo Sapiens Ve Tribolium Casteneum PTEN İNDÜKLENMİŞ KİNAZ 1 (PINK1) PROTEİNİ ÜZERİNDE HYPERİCİN, HYPERFORİN HYPEROSİDE METABOLİTLERİNİN MOLEKÜLER KENETLEME ÇALIŞMASI.", 2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (Eylül 2019
Ata, F.K., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2019) "DOCKING STUDIES OF METABOLITES OF ANNONA MURICATA AND ABEMACICLIB ON HUMAN BCL-2, BAD AND AKT1 PROTEINS", 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC) , (Nisan 2019
Azarkan, S.Y., Ercan, F., Baş, H., Yalçınkaya, S., Ercan, N. (2019) "Docking studies of metabolites of Hypericin, Hyperforin Hyperoside on Homo sapiens and Tribolium casteneum PTEN-induced kinase 1 (PINK1) protein / Homo sapiens ve Tribolium casteneum PTEN indüklenmiş kinaz 1 (PINK1) proteini üzerinde hypericin, hyperforin hyperoside metabolitlerinin moleküler kenetleme çalışması", 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (Eylül 2019
Ercan, F., Azarkan, S.Y., Baş, H., Ercan, N. (2019) "Evaluation of malondialdehyde, superoxide dismutase and catalase activity of Tribolium castaneum exposed to essential oil of Hypericum perforatum / Hypericum perforatum esansiyel yağına maruz kalan Tribolium castaneum’xxun malondialdehit, superoksit dismutaz ve katalaz aktivitesinin değerlendirilmesi", 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (Eylül 2019
Şentürk, M., Ercan, F., Azarkan, S.Y., Kıray, E., Kariptaş, E. (2018) "LACTOBACİLLUS PLANTARUM SEKONDER METABOLİTLERİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATTI VE MODEL ORGANİZMA DROSOPHİLA MELANOGASTER ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİSİ", II. International Scientific and Vocational Studies Congress, (BILMES 2018) , (pp. 312-315), Kırıkkale, Türkiye, (Temmuz 2018
Yılmaz, D.D., Koca, F.D., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2018) "GREEN SYNTHESIZED ZINC OXIDE NANOPARTICLE USING EUROPEAN CRANBERRY BUSH FOR ENHANCED ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER EFFECT IN BREAST CANCER", ISER-118th International Conference , Hollanda, (Nisan 2018
Ata, F.K., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2018) "Molecular screening of Anonaine- Glutathione S-Transferase isozyme 6 and 7 complex in Drosophila melanogaster using docking", INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS (WITAM-2018) , (Eylül 2018
Ata, F.K., Azarkan, S.Y., Ercan, F. (2018) "Molecular docking of Anonaine metabolite of Annona muricata Linn on human topoisomerase II alpha", INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS (WITAM-2018). , (Eylül 2018
Şentürk, M., Azarkan, S.Y., Ercan, F., Kıray, E., Kariptaş, E. (2018) "LACTOBACİLLUS PLANTARUM METABOLİTLERİNİN İNSAN APOPTOTİK PROTEİNLERİ ÜZERİNDE MOLEKÜLER MODELLEME ÇALIŞMASI", II. International Scientific and Vocational Studies Congress, (BILMES 2018) , (Temmuz 2018
Ercan, F., Azarkan, S.Y. (2018) "TRİBOLİUM CASTANEUM’xxDA MUTASYONA UĞRAMIŞ VE YABAN TİP CYP345A1 GENİNİN 2D VE 3D PROTEİN YAPISI TAHMİNİ", II. International Scientific and Vocational Studies Congress. (BILMES 2018) , (Temmuz 2018
Şentürk, M., Ercan, F., Azarkan, S.Y., Kıray, E., Kariptaş, E. (2018) "The Cytotoxic Effect Of Secondary Metabolites Of Lactobacillus Plantarum On Breast Cancer Cell Lines And Model Organism Drosophila Melanogaster", II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Mathematics (BILMES SCI 2018) , (pp. 312-315), Ürgüp, Türkiye, (Ekim 2018
Şentürk, M., Kıray, E., Azarkan, S.Y., Ercan, F., Kariptaş, E. (2017) "INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF LACTOBACILLUS PLANTARUM SECONDARY METABOLITES ON HELA CELL LINE", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS 2017) , (pp. 123), Ankara, Türkiye, (Kasım 2017
Yılmaz, D.D., Koca, F.D., Ercan, F., Azarkan, S.Y. (2017) "Cytotoxic effects of bio-synthesized silver nanoparticles from Viburnum opulus L. inbreast cancer (SKBR-3) cells: An in-vitro analysis", International Conference on Materials Sciences and Nanomaterials, ICMSN 2017 , İspanya, (Temmuz 2017
Ercan, F., Azarkan, S.Y., Ercan, N., Koç, M. (2017) "DETERMINATION OF CYTOCHROME P450-MEDIATED DETOXIFICATION RESISTANCE GENE (CYP6a14) IN TRIBOLIUM CASTANEUM (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ADULTS EXPOSED TO BOLANTHUS TURCICUS (CARYOPHYLLACEAE) EXTRACT", INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS , (Temmuz 2017
Ercan, N., Erkaya, İ.A., Özer, T., Ercan, F. (2017) "ASSESSMENT OF DNA EXTRACTION METHODS FOR ALGAE", INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS , (Temmuz 2017
Yılmaz, D.D., Ercan, F., Ercan, N. (2017) "Cd-Induced Oxidative Stress in Leaves of Elodea canadensis", Ecology Symposium 2017 , (Ağustos 2017
Ercan, F., Ercan, N., Yılmaz, D.D. (2017) "Effect of Cadmium Stress on Antioxidant Enzymes in Watercress (Nasturtium officinale R. Br.)", Ecology Symposium 2017 , (Ağustos 2017
Ercan, F., Öztemiz, S., Ercan, N., Tunçbilek, A.Ş. (2017) "Influence of Cold Storage on Adult and Prepupa Stagesof Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , (Ağustos 2017
Ercan, F., Öztemiz, S., Ercan, N., Tunçbilek, A.Ş. (2017) "Influence of Cold Storage on Adult and Prepupa Stages of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae).", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , Nevşehir, Türkiye, (Haziran 2017
Ercan, F., Ercan, N., Koç, M. (2017) "Sequence Varıants Of Cyp345a1 Gene Regıon In Trıbolıum Castaneum (Coleoptera: Tenebrıonıdae)Adults Treated Wıth The Novel Characterızed Bolanthus Turcıcus (Caryophyllaceae) Extract", 2. ULUSALUYGULAMALI BIYOLOJIK BILIMLERKONGRESI , Türkiye, (Eylül 2017
Ercan, N., Per, S., Denli, K., Ercan, F. (2016) "Comparison of DNA extraction methods from two oribatid mites species Acari Oribatida from Turkey", Symposium on Euroasian Biodiversity , (Mayıs 2016
Ercan, F., Öztemiz, S., Ercan, N., Tunçbilek, A.Ş. (2016) "Effect of Non ionizing Radiation UV on prepupal and pupal development stages of egg parasitoid Trichogramma brassicae Bezdenko Hymenoptera Trichogrammatidae", International Conference on Zoology and Zoonoses , (Ekim 2016
Tunçbilek, A.Ş., Bakır, S., Ercan, F., Derin, İ., Bilbil, H. (2016) "Detection and identification of Wolbachia endosymbiont from Sitophilus granarias", International Conference on Zoology and Zoonoses , (Ekim 2016
Baş, H., Ercan, F., Ercan, N. (2016) "The Effects of Oleuropein on Sodium Dichromate Induced Oxidative Stress and DNA Damage in Blood Cells", Second International Congress on the World of Technology and Advanced Materials , (Ekim 2016
Çalışır, Z., Ercan, F., Sevim, E., Ercan, N., Sevim, A., Çıplak, G., Kurt, M. (2016) "Synthesis of two new metal halogen complexes Cd 2A1MB 2 Cl2 and Hg 2A1MB 2 Cl2 Spectroscopic properties and antimicrobial activity", Second International Congress on the World of Technology and Advanced Materials , (Aralık 2016
Ercan, F., Öztemiz, S., Ercan, N., Tunçbilek, A.Ş. (2016) "Trichogramma brassicae Bezdenko Hymenoptera Trichogrammatidae nin Ergin ve Yumurta Evresinin Soğuk Şartlarda Depolanmasının Parazitleme ve Ergin Çıkışı Üzerine Etkisi", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation , (Eylül 2016
Fahriye, E.S., Tuğba, B.K., Sevcan, Ö. (2014) "Wolbachia Enfeksiyonunun Trichogramma Türlerinde Ömür Uzunluğu Parazitleme ve Ergin çıkışı Üzerine Etkisi", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi , Türkiye, (Haziran 2014
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F. () "Studies on Release Foraging and Host Finding of Trichogramma evanescens Control Ephestia kuehniella", Conference of the IOBC WPRS (OILB SROP) Working Group on Integrated Protection of Stored Products  
Seyyar, O., Ercan, F.S. () "Bazı yer örümceklerinde Araneae Gnaphosidae RAPD varyasyonunun araştırılması", I. Ulusal Zooloji Kongresi, Nevşehir, 2013 , Türkiye 
Ercan, F.S., Özcan, S., Tunçbilek, A. () "Trichogramma brassicae Bezdenko ve Trichogramma euproctidis Girault Hymenoptera Trichogrammatidae de genetik çeşitliliğin RAPD PCR yöntemi ile belirlenmesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012 , Türkiye 
Sümer, F., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. () "Trichogramma Türlerinin Hymenoptera Trichogrammatidae Teşhisinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı", III. Bitki Koruma Kongresi, Van, 2009 , Türkiye 
Sümer, F., Özcan, S., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. () "Yumurta Parazitoidi Trichogramma sp Hymenoptera Trichogrammatidae Populasyonları Arasındaki Esteraz Varyasyonunun Elektroforez ile Belirlenmesi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008 , (pp. 49-51), Türkiye 
Canpolat, Ü., Sümer, F., Tunçbilek, A. () "Un Güvesi Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae nın Yumurta Açılmasına UV nin Etkisi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008 , Türkiye 
Canpolat, Ü., Sümer, F., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. () "Işınlanmış ve depolanmış konakçı yumurtasının Trichogramma evanescens in Hym Trichogrammatidae parazitleme kapasitesine etkisi", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 2006 , (pp. 41-48), Türkiye 
Sümer, F., Canpolat, Ü., Öztemiz, S., Tunçbilek, A. () "UV nin yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens Hym Trichogrammatidae in farklı gelişim evreleri üzerine etkisi", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 2006. , (pp. 49-56), Türkiye 
Canpolar, Ü., Sümer, F., Tunçbilek, A. () "Ephestia kuehniella Lep Pyralidae yumurtasının ışınlanıp depolanmasının yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens Hym Trichogrammatidae in ömür uzunluğuna etkisi", IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi İzmir, 2005 , Türkiye 
Tunçbilek, A., Küsmüş, A., Canpolat, Ü., Ercan, F.S. () "Effect of UV Radiation on Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae and Its host larvae Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae", Agricultural Researh XL Annual Meeting  
Tunçbilek, A., Sümer, F., Canpolat, Ü., Kahraman, S., Toprak, G. () "Comparison of antioxidant enzymes of irradiated with non irradiated Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae", XXXIXth ESNA meeting  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F., Küsmüş, A. () "The effect of storage temperature on larval and adult stages of Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae", XXXIXth ESNA meeting  
Stouthamer, R., Jones, P.R., Bromley, R., Sümer, F. () "Molecular diagnostics of Hawaian Trichogrammatidae Hymenoptera using species specific oligonucleotide multiplex PCR", ESA Annual Meeting  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F. () "Effect of ionizing gamma and non ionizing radiation UV on the development of Trichogramma turkestanica", International XXIII. Congresses of Entomology  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F., Eroğlu, B. () "Effect of Gamma Radiation on Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae and Its Host Larva Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae", XXXVIIth ESNA Annual Meeting,  
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F. () "Influence of Cold Storage on the Quality of Trıchogramma evanescens Hymenoptera Trichogrammatidae for Managing Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae", XXXVth ESNA Annual Meeting , (pp. 413-418) 
Tunçbilek, A., Canpolat, Ü., Sümer, F. () "Use of Radiation in Extending the Duration of Host Suitability for Managing Ephestia kuehniella and Sitotroga cerealella by the Egg Parasitoid Trichogramma evanescens", FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Control of Insect Pests  
Kayıt Yok
Ercan, F. (2023) "DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLISI BÖCEKLER ÜZERİNE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ETKİSİ", Kitap: TARIM VE DOĞA BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ, : İKSAD Publications   
Ercan, F. (2022) "BİR BİYOLOJİK MÜCADELE AJANI; TRICHOGRAMMA", Kitap: Tarımsal Perspektif, : İKSAD Publications  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Pest Management, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Pest Management Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Toxin Reviews, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Cumhuriyet Science Journal, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Entomology, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Brazilian Archives of Biology and Technology, 2016
Üye, Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, 2014-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
A molecular key to the common species of Trichogramma of the Mediterranean region
Biocontrol
24 0 0 4 0 1 0 0 29
2
Insecticidal activity of essential oil of Prangos ferulacea Umbelliferae against Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae and Trichogramma embryophagum Hymenoptera Trichogrammatidae
Turkish Journal of Agriculture and Forestry
19 0 0 5 2 1 0 0 27
3
In silico detection of inhibitor potential of Passiflora compounds against SARS-Cov-2(Covid-19) main protease by using molecular docking and dynamic analyses
Journal of Molecular Structure
16 0 0 2 0 0 0 0 18
4
The secondary metabolites produced by Lactobacillus plantarum downregulate BCL-2 and BUFFY genes on breast cancer cell line and model organism Drosophila melanogaster: Molecular docking approach
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY
11 0 0 5 0 0 0 0 16
5
Determination of Potential Drug Candidate Molecules of the Hypericum perforatum for COVID-19 Treatment
Current Pharmacology Reports
9 0 0 0 0 1 0 0 10
6
Effect of ionizing gamma and non ionizing UV radiation on the development of Trichogramma euproctidis Hymenoptera Trichogrammatidae
Archives of Biological Sciences
7 0 0 2 1 0 0 0 10
7
USE OF RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA RAPD TO DETECT DNA DAMAGEINDUCED BY PRANGOS FERULACEA UMBELLIFERAE ESSENTIAL OIL AGAINST THEMEDITERRANEAN FLOUR MOTH EPHESTIA KUEHNIELLA ZELLER LEPIDOPTERA PYRALIDAE
Archives of Biological Sciences
6 0 0 1 0 1 0 0 8
8
Comparison of Three Methods of DNA Extraction from Parachipteria Willmanni Acari Oribatida Collected in Turkey
Journal of Biotechnology Research
4 0 0 4 0 0 0 0 8
9
Suitability of irradiated and cold stored eggs of Ephestia kuehniella Pyralidae Lepidoptera and Sitotroga cerealella Gelechidae Lepidoptera for stockpiling the egg parasitoid Trichogramma evanescens Trichogrammatidae Hymenoptera in diapause
Biocontrol Science and Technology
5 0 0 2 0 0 0 0 7
10
SEQUENCE ANALYSIS OF THE RIBOSOMAL DNA ITS2 REGION IN TWO TRICHOGRAMMA SPECIES HYMENOPTERA TRICHOGRAMMATIDAE
Archieves of Biological Sciences
3 0 0 3 0 0 0 0 6
11
Assessment of the influence of magnetic field on aspects of biology of adult Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller 1879 Lepidoptera Pyralidae
Turkish Journal of Entomology
1 0 0 4 0 0 0 0 5
12
Effect of heavy metal stress on antioxidant enzymes and DNA damage in Nasturtium officinale R.Br. (watercress)
Toxin Reviews
5 0 0 0 0 0 0 0 5
13
Effect of UV Radiation on Bracon hebetor Hymenoptera Braconidae and Its Host Larvae Ephestia kuehniella Lepidoptera Pyralidae
Agricultura Montanologie Cadastru
3 0 0 0 0 0 0 0 3
14
Türkiye de Trichogramma Hymenoptera Trichogrammatidae Türleri Konukçuları ve Sistematiğindeki Son Gelişmeler
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
15
Detection of genetic polymorphism by RAPD PCR in two Trichogramma species Hymenoptera Trichogrammatidae in Turkey
Turkish Journal of Entomology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
16
Investigation Of Genetic Diversity By Using Molecular Markers (RAPD and ISSR) in Local Chickpea Populations Collected From Kirsehir Province
The Journal of Global Innovations in Agricultural and Social Sciences
2 0 0 0 0 0 0 0 2
17
Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella eggs and larvae exposed to a static magnetic field and preference by Trichogramma embryophagum
Biocontrol Science and Technology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
18
Identifying the Trichogramma Spp Hymenoptera Trichogrammatidae Parasitizing Archips rosana L Lepidoptera Tortricidae an Important Pest of Fruit Trees in Turkey
Journal of Biotechnology Research
2 0 0 0 0 0 0 0 2
19
Mitochondrial and ribosomal DNA sequence analysis for discrimination of Trichogramma euproctidis Girault and Trichogramma brassicae Bezdenko Hymenoptera Trichogrammatidae
Turkish Journal of Entomology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
20
rDNA-ITS2 characterization of Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Turkey
Egyptian Journal of Biological Pest Control
1 0 0 0 0 0 0 0 1
21
A multi-spectroscopic, computational and molecular modeling studieson anti-apoptotic proteins with Boc-D-Lys-OH
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
1 0 0 0 0 0 0 0 1
22
Toxicity effect of carbon dioxide against different developmental stages of Ephestia kuehniella Zeller Lepidoptera Pyralidae and Trichogramma embryophagum Hartig Hymenoptera Trichogrammatidae
Turkish Journal of Entomology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
23
In silico detection of Cucurbitacin-E on antioxidant enzymes of model organism Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) and variation of antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in treated larvae
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences
1 0 0 0 0 0 0 0 1
24
First discovery of the natural egg parasitoid of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Turkey with molecular methods (Lepidoptera: Crambidae)
SHILAP Revista de lepidopterología
0 0 0 0 0 1 0 0 1
25
The physical studies and interaction with anti-apoptotic proteins of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule
Condensed Matter Physics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
26
The physical studies and interaction with anti-apoptotic proteins of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule
Condensed Matter Physics
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2007) "En iyi bildiri" EUROPEAN SOCIETY FOR NEW METHODS IN AGRICULTURAL RESEARCH
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2023 28
Aydın Tunçbilek
-
2013 25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 21
Fahriye Sümer
-
2008 18
Ülkü Canpolat
-
2012 16
Sevcan Öztemiz
-
2013 13
Hatice Baş
Yozgat Bozok Üniversitesi
2016 - 2022 7
Aydın Şüzü Tunçbilek
Erciyes Üniversitesi
2010 - 2023 7
Fahriye Sümer Ercan
-
2013 7
Dilek Demirezen Yılmaz
Erciyes Üniversitesi
2017 - 2019 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 5
Sevcan Öztemiz
Düzce Üniversitesi
2016 - 2022 5
Melih Şentürk
-
2017 - 2020 5
Seda Yalçınkaya
-
2019 - 2021 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 4
Ergin Kariptaş
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 4
Fatma Kübra Ata
-
2018 - 2019 4
Servet Özcan
-
2012 4
Fatih Doğan Koca
Erciyes Üniversitesi
2017 - 2018 3
Murat Koç
Bozok Üniversitesi
2017 - 2020 3
Dilek Pandır
-
2013 3
Ercan Sümer Fahriye
-
2013 - 2014 3
Richard Stouthamer
-
2011 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 2
Servet Özcan
Erciyes Üniversitesi
2010 - 2018 2
Sedat Per
Bozok Üniversitesi
2015 - 2016 2
Nevin Çankaya
Uşak Üniversitesi
2019 2
Nuri Ercan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2020 - 2024 2
Ayla Küsmüş
-
2
Hatice Baş
-
2013 2
Öztemiz Sevcan
-
2013 - 2014 2
Paul Rugman Jones
-
2009 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 1
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Hakan Demir
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2016 1
Başak Ulaşlı
-
2022 1
Osman Seyyar
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2016 1
Erdem Hızal
-
2023 1
Ayda Karaca
-
2015 1
Ufuk Karadavut
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Elif Nursel Özmert
-
2015 1
Feza Can
-
2022 1
Nigar Küçükkubaş
-
2015 1
Sevgi Bakır
Erciyes Üniversitesi
2016 1
Sadettin Kirazcı
-
2015 1
Erdem Karabulut
-
2015 1
Emine Çağlar
-
2015 1
Mehmet Mesut Çelebi
-
2015 1
Alparslan Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
2019 1
Önder Düzlü
Erciyes Üniversitesi
2019 1
Cem Vural
Erciyes Üniversitesi
2018 1
Sabiha Acer
-
2023 1
Fatma Kübra Ata
-
2022 1
Ömer Sözen
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Gıyasettin Demirhan
-
2015 1
Abdullah Inci
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Alparslan Yildirim
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Dilek Demirezen Yilmaz
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2020 1
Fahriye Ercan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Fahriye Sumer Ercan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2020 1
Gamze Yetismis
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Gokmen Zafer Pekmezci
Ondokuz Mayis Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Onder Duzlu
Erciyes Üniversitesi (Turkey)
2024 1
Bahri Eroğlu
-
1
Baran Kaya Tuğba
-
2014 1
Başak Yapıcı
-
2023 1
Bernard Pintureau
-
2009 1
Canpolat Ulku
-
2011 1
Elif Özlem Torun
-
2023 1
Emine Babur Şaş
-
2020 1
Ercan Sumer Fahriye
-
2011 1
Gözde Çıplak
-
2016 1
Güler Toprak
-
1
Hüsniye Bilbil
-
2016 1
İlhan Derin
-
2016 1
Kaya Baran Tugba
-
2015 1
Kodan Munevver
-
2015 1
Kusmus Ayla
-
2011 1
Kübra Denli
-
2016 1
Murat Koç
-
2013 1
Osman Seyyar
-
1
Oztemiz Sevcan
-
2015 1
Pandır Dilek
-
2013 1
Recep Şahingöz
-
2013 1
Robin Bromley
-
1
Rugmanjones Paul
-
2015 1
Sevcan Öztemzi
-
2012 1
Sevgi Kahraman
-
1
Stanislava Lazarevska
-
2012 1
Stouthamer Richard
-
2015 1
Şahingöz Recep
-
2013 1
Tuncbilek Aydın Suzu
-
2011 1
Tunçbilek Aydın Şüzü
-
2013 1
Ülkü Canpolar
-
1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12889
YÖKSİS Bilim Alanı Biyoloji 2535
Anahtar Kelimeler Entomoloji, Hayvan Sistematiği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 95 55 42 120 215 170 70 210 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 572 . 607 . 671 . 552 . 446 . 446 . 601 . 474 . 557 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 456 . 480 . 522 . 400 . 294 . 284 . 410 . 295 . 338 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 230 . 270 . 280 . 186 . 110 . 117 . 209 . 112 . 182 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 41 . 55 . 54 . 29 . 11 . 21 . 42 . 17 . 36 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 78 . 104 . 91 . 56 . 21 . 30 . 62 . 28 . 54 . -
Toplam Yayın 4 7 9 10 10 4 2 5 3 0
Toplam Makale 4 1 0 3 4 4 2 4 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Bildiri 0 6 9 7 6 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 3 3 1 3 1 0
Makale (Uluslararası) 2 0 0 3 1 1 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 6 8 7 6 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri