img

Dr. Öğr. Üyesi Durdane ÖZTÜRK

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
50
Atıf
30
h-index
3
Proje
1
Google Scholor
Yayın
32
Atıf
135
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2013, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (İö), 2002, 2006
Araştırma Alanları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2013, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (İö), 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 67, 22 Eylül 2, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2021-, Bologna Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Sibel Albeni, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akıl yürütme stilleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emine Akça, Yüksek Lisans, 5. sınıf sosyal bilgiler dersi çocuk hakları konusunun eğitsel oyunlarla geliştirilmesi: bir eylem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emrah Gün, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik inanç ve motivasyonları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşe Aşkan, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersi öğretim programlarında beceriler, değerler ve kavramlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri, Yüksek Lisans
2022-2023, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2022-2023, İnsan Hakları ve Demokrasi, Lisans
2022-2023, Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Lisans
2022-2023, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Çocuk Oyunları, Lisans
2022-2023, Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2022-2023, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2021-2022, İnsan Hakları ve Demokrasi, Lisans
2021-2022, Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Lisans
2021-2022, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Çocuk Oyunları, Lisans
2021-2022, Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2021-2022, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2021-2022, Okul Deneyimi, Lisans
2021-2022, Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2020-2021, Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Okul Deneyimi, Lisans
2020-2021, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2020-2021, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Lisans
2020-2021, Arkeoloji, Lisans
2020-2021, Ahilik Kültürü ve Medeniyeti, Lisans
2020-2021, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2020-2021, Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Lisans
2020-2021, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Çocuk Oyunları, Lisans
2020-2021, Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans
2020-2021, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2020-2021, İnsan Hakları ve Demokrasi, Lisans
2020-2021, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2019-2020, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri, Lisans
2019-2020, Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Lisans
2019-2020, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Lisans
Kayıt Yok
Çocuk ne zaman haber olur? Ulusal görsel ve yazılı basında bir durum çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Başkonuş, T., Öztürk, D. (2023) "Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimine İlişkin Duygu, Tutum ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 9 (1) pp. 170-184 [TR Dizin] Link DOI    
Öztürk, D., Ergül, S. (2023) "Investigation of Social Studies Teachers’ Attitudes Towards Democracy and Multicultural Education", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), 2023 (20) pp. 96-125 [TR Dizin] Link DOI    
Öztürk, D., Tay, B.A., Ergül, S., Tay, B. (2023) "Sosyal Bilgiler Dersi İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12 (1) pp. 132-145 Link DOI     
Tay, B.A., Öztürk, D., Ergül, S., Tay, B. (2023) "Hayat Bilgisi Dersi İnanç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (57) pp. 1694-1715 [TR Dizin] Link DOI    
Öztürk, D. (2023) "Assessing the Self-Efficacy in Inclusive Education Among Pre-Service Social Studies Teachers", Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF), 24 (3) pp. 1787-1814 Link DOI   
Öztürk, D. (2023) "Student Perceptions of Moral Values in a Digital Environment", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY), 7 (0) pp. 298-319 Link DOI   
Albeni, S., Recepoğlu, S., Öztürk, D. (2023) "Examination of the Relationship Between Reasoning Styles and Critical Thinking Skills of Pre-Service Social Studies Teachers", International Journal of Eurasian Education and Culture, 8 (22) pp. 1706-1724 Link DOI   
Recepoğlu, S., Öztürk, D. (2023) "Investigation of the Relationship Between Secondary School Students' Attitudes to Social Studies Course and Social Skills Levels", International Online Journal of Education and Teaching, 10 (2) pp. 947-958 Link    
Öztürk, D., Recepoğlu, S. (2023) "Çok Kültürlü Eğitim Konusu Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi", International Journal of Eurasia Social Sciences, 14 (51) pp. 168-182 [TR Dizin] Link DOI    
Yıldırım, T., Öztürk, D. (2023) "A Mixed-Method Research on Digital Literacy of Middle School Students", International Journal of Education and Literacy Studies, 11 (2) pp. 70-86 Link DOI    
Öztürk, D., Recepoğlu, S. (2023) "Perspectives of Preservice Social Studies Teachers on Character and Value Education Course", International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 3 (15) pp. 1554-1575 Link  
Aşkan, A., Tay, B., Öztürk, D. (2022) "Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Beceriler ve Değerler", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 4 (1) pp. 44-77 Link  
Öztürk, D. (2022) "Controversial Issues: A Mixed Study With Middle School Students", Participatory Educational Research, 9 (4) pp. 1-18 Link DOI    
Öztürk, D., Akdal, D. (2022) "Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61 (0) pp. 453-484 [TR Dizin] Link DOI  
Öztürk, D., Başkonuş, T. (2022) "Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine Yönelik Metaforik Algıları", International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7 (17) DOI  
Lindberg, E.N., Yıldırım, E., Elvan, Ö., Öztürk, D., Recepoğlu, S. (2019) "Parents’ Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?", Süleyman Demirel University International Journal of Educational Studies, 6 (2) Link    
Öztürk, D., Kuş, Z. (2019) "Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues", Australian Journal of Teacher Education, 44 (8) pp. 15-37 DOI    
Kuş, Z., Karatekin, K., Öztürk, D., Elvan, Ö. (2016) "When The Child Gets in The News? A Case Study on The National Written Media in Turkey", Educational Media International, 53 (2) pp. 118-138 Link DOI    
Karatekin, K., Elvan, Ö., Öztürk, D. (2015) "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkında Düşünceleri", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (18) pp. 81-114 Link    
Kuş, Z., Öztürk, D., Elvan, Ö. (2014) "Citizenship Preferences of Turkish Parents Regarding Their Children", Online Journal of Peace Education and Social Justice, 8 (2) pp. 189-210 Link    
Recepoğlu, S., Öztürk, D. (2023) "Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algıları İle Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2023) , Elazığ, Türkiye, (Ekim 2023
Gün, E., Öztürk, D. (2023) "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İnanç ve Motivasyonları", International Congresses on Education (ERPA 2023) , Balıkesir, Türkiye, (Ekim 2023
Tay, B.A., Çiçek, N., Öztürk, D. (2023) "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum ve İnançları", 11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2023) , Elazığ, Türkiye, (Ekim 2023
Öztürk, D. (2023) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Yeterlilik Düzeyleri", 7. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS) , (pp. 142-143), Muğla, Türkiye, (Mayıs 2023
Öztürk, D., Akça, E. (2023) "Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Oyun ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (IX.TURKCESS) , (pp. 251), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2023
Öztürk, D. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz Yeterliliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022) , (pp. 204-206), Rize, Türkiye, (Haziran 2022 
Öztürk, D., Recepoğlu, S. (2022) "İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022) , (pp. 263-264), Rize, Türkiye, (Haziran 2022 
Aşkan, A., Tay, B., Öztürk, D. (2022) "Cumhuriyet Dönemi Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının 3. Sınıf Kazanımlarında Kavramlar", X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022) , (pp. 269-271), Rize, Türkiye, (Haziran 2022
Başkonuş, T., Öztürk, D. (2022) "Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği", IXth International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , (pp. 1147-1148), İzmir, Türkiye, (Temmuz 2022  
Öztürk, D. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Karakter ve Değer Eğitimi Dersi", ERPA 2022 International Congresses on Education , (pp. 36), Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2022
Öztürk, D., Recepoğlu, S. (2022) "Çok Kültürlü Eğitim Konusu Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi", VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE) , (pp. 115-116), Adana, Türkiye, (Eylül 2022
Recepoğlu, S., Öztürk, D. (2022) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 6. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA) , (pp. 182-183), Antalya, Türkiye, (Ekim 2022
Öztürk, D. (2021) "Tartışmalı Konular:Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri Üzerine Karma Bir Araştırma", VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress (EJER 2021) , (pp. 578-579), Aksaray, Türkiye, (Temmuz 2021
Öztürk, D., Akdal, D. (2021) "Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri", VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress (EJER 2021) , (pp. 926-927), Aksaray, Türkiye, (Temmuz 2021 
Öztürk, D., Ergül, S. (2021) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasi ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", IX. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2021) , (pp. 173), Bolu, Türkiye, (Aralık 2021 
Öztürk, D., Elvan, Ö. (2018) "Toplumsal Hafızanın Oluşturulmasında Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar", VII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2018) , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2018
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Teaching Controversial Issues in TheClassroom: Experiences of Social Studies Teacher", 6th International Humanities and Social Sciences Conference , Barcelona, İspanya, (Şubat 2017
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Tartışmalı Konuların Öğretimi Sosyal Bilgiler Sınıflarından Yansımalar", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2017) , Eskişehir, Türkiye, (Temmuz 2017
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Teaching Controversial Issues in the Classroom: Views of Social Studies Teachers", 6th International Humanities and Social Sciences Conference , Barcelona, İspanya, (Mart 2017
Kuş, Z., Karatekin, K., Öztürk, D., Elvan, Ö. (2015) "Çocuk Ne Zaman Haber Olur? Ulusal Yazılı Basında Bir Durum Çalışması", IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu(USBES 2015) , Bolu, Türkiye, (Haziran 2015
Karatekin, K., Elvan, Ö., Öztürk, D. (2014) "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri ve Z Kitaplarına İlişkin Bektentileri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES 2014) , Ankara, Türkiye, (Haziran 2014
Lindberg, E.N., Yıldırım, E., Recepoğlu, S., Elvan, Ö., Öztürk, D., Ayar, Ş. (2014) "Parents’ Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?", 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) , İzmir, Türkiye, (Ekim 2014
Kuş, Z., Öztürk, D., Elvan, Ö. (2014) "Türkiye'de Ebeveynlerin Öncelikli Olarak Yetiştirmek İstediği Vatandaş Profili", III.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2014) , (pp. 258), Ankara, Türkiye, (Nisan 2014
Öztürk, D. (2013) "Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Merkezli Eğitim Açısından Değerlendirilmesi", IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi. , Nevşehir, Türkiye, (Aralık 2013 
Kayıt Yok
Öztürk, D. (2023) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Çocuk Oyunları", Kitap: Teoriden Pratiğe Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Öztürk, D. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Herringbone Tekniği ve Kullanımı", Kitap: İlkokullarda Uygulama Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Öztürk, D. (2022) "Çocuk Hakları ve Oyunlaştırma", Kitap: Eğitimde Oyunlaştırma, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Öztürk, D., Çelikkaya, T. (2021) "Alternatif Eğitim Modeli ve Yaklaşımlarında Kullanılabilecek Strateji,Yöntem ve Teknikler", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : Nobel  
Öztürk, D. (2016) "Yaptırım (Müeyyide) ve Yaptırım Türleri", Kitap: Vatandaşlık Bilgisi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Öztürk, D. (2016) "Hukukta Çocuk Kavramı", Kitap: Çocuk Hakları, Ankara/Türkiye : Pegem Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, 2013-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues
Australian Journal of Teacher Education
0 0 0 5 1 2 0 0 8
2
Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
3
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkında Düşünceleri
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 1 1 0 0 4
4
Controversial Issues: A Mixed Study With Middle School Students
Participatory Educational Research
0 0 0 2 0 1 0 0 3
5
Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimine İlişkin Duygu, Tutum ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED)
0 0 0 0 1 2 0 0 3
6
Çocuk Hakları
0 0 0 0 0 2 0 0 2
7
Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları
0 0 0 0 0 1 0 0 1
8
Sosyal Bilgiler Dersi İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Investigation of Social Studies Teachers’ Attitudes Towards Democracy and Multicultural Education
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
When The Child Gets in The News? A Case Study on The National Written Media in Turkey
Educational Media International
0 0 0 0 1 0 0 0 1
11
Parents’ Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?
Süleyman Demirel University International Journal of Educational Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2024) "Bilim Teşvik Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Serpil Recepoğlu
Kastamonu Üniversitesi
2014 - 2023 10
Özlem Elvan
-
2014 - 2019 9
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2019 8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 4
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi
2014 - 2016 4
Seda Ergül
-
2021 - 2023 4
Betül Akyürek Tay
-
2023 3
Turan Başkonuş
-
2022 - 2023 3
Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2022 2
Erdal Yıldırım
-
2014 - 2019 2
Emine Nihal Lindberg
-
2014 - 2019 2
Ayşe Aşkan
-
2022 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 1
-
2023 1
Emine Akça
-
2023 1
Emrah Gün
-
2023 1
Nazire Çiçek
-
2023 1
Sibel Albeni
-
2023 1
Şerife Ayar
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Bilgiler Eğitimi 227
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 20 95 15 5 30 0 55 175 230 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 452 . 407 . 533 . 537 . 512 . - 569 . 441 . 362 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 312 . 254 . 336 . 344 . 301 . - 336 . 201 . 165 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 57 . 35 . 57 . 67 . 64 . - 60 . 33 . 21 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 51 . 32 . 50 . 60 . 53 . - 46 . 28 . 18 . -
Toplam Yayın 2 3 3 1 2 0 4 13 17 0
Toplam Makale 1 1 0 0 2 0 0 4 11 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0
Toplam Bildiri 1 0 3 1 0 0 3 7 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 1 0 0 2 7 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 3 1 0 0 3 7 5 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri