img

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKDAL

  • Eğitim Fakültesi
  • Özel Eğitim
  • Özel Yetenekliler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
40
Atıf
56
h-index
5
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 2002, 2006
Araştırma Alanları
Zihin Engelliler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 61, 10 Mart 20, 2019
Çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel müdürlüğü, Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 14-03-2022, 18-03-2022
Çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü- Unicef, Ankara (İçkale Otel), 15-12-2021, 17-12-2021
Çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel müdürlüğü, Ankara (Green Park Otel), 28-06-2021, 02-07-2021
Kongre Düzenleme, Uluslararası Otizm Kongresi, Online, 02-11-2021, 07-11-2021
Değerlendirme, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, 06-11-2019, 10-11-2019
Çalıştay, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, 06-11-2019, 10-11-2019
Çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel müdürlüğü, Ankara (Kızılcahamam Çam Otel), 19-10-2015, 23-10-2015
[UAK] Eğitim Bilimleri Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye
2019-, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Burcu Vahapoğlu, Yüksek Lisans, Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda eğitsel oyunların denge ve koordinasyona olan etkisinin incelenmesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hacı Bayram Özata, Yüksek Lisans, Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin algı, özyeterlik ve görüşlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Buket Gümüş Gürler, Yüksek Lisans, Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi hakkında öğretmenlere verilen eğitimin etkililiğinin incelenmesi: Karma yöntem araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2021-2022, Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Lisans
2021-2022, Kaynaştırma Eğitimi, Lisans
2021-2022, Özel Eğitim, Lisans
2020-2021, Kaynaştırma Eğitimi, Lisans
2020-2021, Öğrenme Güçlükleri, Lisans
2020-2021, Özel Eğitim, Lisans
2019-2020, Özel Eğitim, Lisans
2018-2019, Özel Eğitim, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
Kayıt Yok
Bir Güçlük Bin Çözüm:Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Strateji Uygulamaları Eğitimi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2022-2022
Otizmli Çocuklarda Egzersiz Temelli Fiziksel Aktivitelerin Motor Becerilere Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Kırşehir Disleksiyi Yeniyor (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2019-2020
Eğitimin Gizli Gözü (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2018-2019
Kayıt Yok
Özata, H.B., Taşdemir, A., Akdal, D. (2024) "Bir Yordayıcı Olarak Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Algının Özyeterlik Üzerine Etkisi: Sınıf Öğretmenlerinden Kanıtlar", Temel Eğitim, 2024 (21) pp. 6-17 Link DOI  
Akdal, D., Bulat, E., Yüzbaşıoğlu, F. (2023) "PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KAYNAŞTIRMA /BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNE YÖNELİK YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", International Journal of Eurasia Social Sciences, (0) pp. 1194-1211 [TR Dizin] Link DOI   
Yazıcıoğlu, T., Akdal, D. (2023) "An analysis of the effects of the Early Mathematics Intervention Program on early mathematics skills of pre-school children at risk", Participatory Educational, 10 (1) pp. 237-250 Link DOI  
Gürler, B.G., Şahin, A., Akdal, D. (2023) "Özel Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Öğretmenlere Verilen Eğitimin Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine Etkisi", Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3) pp. 275-293 Link DOI  
Öztürk, D., Akdal, D. (2022) "Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61 (0) pp. 453-484 [TR Dizin] Link DOI  
Akdal, D. (2021) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sesbilgisel Farkındalık Düzeylerini Belirleme Testi” Geliştirme Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 704-749 Link DOI  
Akdal, D., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "THE EXAMINATION OF THE OPINIONS OF PARENTS WITH CHILDREN WHO HAVE SPECIAL NEEDS REGARDING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS", international online Journal of education and teaching, 8 (3) pp. 1817-1832 Link   
Akdal, D., Başkonuş, T. (2021) "Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sportif Etkinliklerine ve Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11 (1) pp. 1-20 [TR Dizin] Link DOI   
Akdal, D., Yazıcıoğlu, T. (2021) "AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN PRESCHOOL EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS BASED ON THE PARENTAL VIEWS", International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6 (16) pp. 2131-2165 Link DOI  
Yazıcıoğlu, T., Akdal, D. (2020) "The Opinions of the Classroom Teachers about the Enrichment Educational Programs forGifted Students Who Continue to the Inclusive Classes", International Journal of Progressive Education, 16 (6) pp. 202-214 Link DOI  
Akdal, D., Bozdağ, T., Aydın, Y., Aşkan, A. (2020) "Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelikİnançları ile Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimine YönelikTutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 4 (1) pp. 73-91 Link  
Akdal, D. (2020) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalık Kavramına YönelikBilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2) pp. 496-515 [TR Dizin] Link DOI   
Akdal, D., Kargın, T. (2019) "Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (6) pp. 2609-2622 [TR Dizin] Link DOI   
Akdal, D., Şahin, A. (2014) "The Effects of Intertextual Reading Approach on the Development of Creative Writing Skills", Eurasian Journal of Educational Research, (0) [SSCI] Link   
Akdal, D., Çağlayan, A. (2023) "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Toplama İşleminde Gösterdikleri Performans Düzeylerinin İncelenmesi", 33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2023
Akdal, D., Demirtaş, E. (2023) "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Osb Olan Çocuklara Yönelik Taklit Becerilerinin Öğretimine İlişkin Görüşleri", 33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2023
Yılmaz, N., Akdal, D. (2023) "Okul psikolojik danışmanlarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi", INTERNATIONAL 21 st CENTURY EDUCATIONAL RESEARCH ULUSLARARASI 21. YY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ INER CONGRESS , Burdur, Türkiye, (Haziran 2023
Akdal, D., Yılmaz, N. (2023) "Özel Gereksinimli Çocukların Sesbilgisel Farkındalık Becerilerine İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme", 3rd International Congress on scientific Adcances , Türkiye, (Aralık 2023
Akdal, D., Çiriş, V., Başkonuş, T., Soykan, Ö. (2023) "Otizmli Çocuklarda Egzersiz Temelli Fiziksel Aktivitelerin Motor Becerilere Etkisi", ERPA International Congresses on Education 2023 , Balıkesir, Türkiye, (Eylül 2023
Yılmaz, N., Akdal, D. (2023) "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Erken Okuryazarlık ile İlgili Araştırmaların İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2023
Akdal, D., Yazıcıoğlu, T. (2022) "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Eğitiminin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uygulama Becerilerine Etkisine İlişkin Nitel Bir Çalışma", 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM of EDUCATION and VALUES (6. ULUSLARARASI EĞİTİM ve DEĞERLER SEMPOZYUMU) , Antalya, Türkiye, (Ekim 2022
Akdal, D. (2022) "Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programının Otizmli Çocukların Alıcı ve İfade Dil Becerilerine Etkisi", 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2022
Akdal, D. (2022) "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi", 13. International Congress on New Trends İn Education , Türkiye, (Mayıs 2022
Öztürk, D., Akdal, D. (2021) "Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri", VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress (EJER 2021) , (pp. 926-927), Aksaray, Türkiye, (Temmuz 2021
Yazıcıoğlu, T., Akdal, D. (2020) "Bilim Sanat Merkezinde Görev Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Zenginleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Görüşleri", 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi , Türkiye, (Haziran 2020
Akdal, D., Başkonuş, T. (2020) "Sesbirimsel Farkındalık Etkinliklerinin Zayıf Sesbirimsel Farkındalığa Etkisi", VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2020) , (pp. 1150-1151), Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2020
Akdal, D. (2019) "Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik İnanaçları ve Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences , (Kasım 2019
Akdal, D., Kargın, T. (2019) "SESFAR müdahale programının etkililiğinin incelenmesi", 29. Ulusal özel eğitim kongresi , Türkiye, (Kasım 2019
Akdal, D., Yıldız, P., Aksoy, N.C., Güldalı, Ş.U. (2013) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik İle İlgili İnançları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2013
Akdal, D., Akdal, P., Aksoy, N.C., Güldalı, Ş.U. (2012) "Sınıf Öğretmeni Adayların Matematik İle İlgili İnançları", XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Akdal, D., Taşdemir, M. (2011) "Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri", iconte , Antalya, Türkiye, (Nisan 2011
Şahin, A., Akdal, D. (2010) "Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Elazığ, Türkiye, (Mayıs 2010
Akdal, D. (2023) "Bireyselleştirilmiş eğitim Programı Öncesi Değerlendirme ve Hedef Oluşturma", Kitap: Okul Öncesi eğitimden Ortaöğretime Tüm Yönleriyle Örneklerle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Ankara/Türkiye : Vize Akademik  
Küçüközyiğit, M.S., Akdal, D. (2022) "Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Çocuklarda Teknoloji Uygulamaları Ve Araştırmaları", Kitap: Erken Çocukluk Döneminde DİJİTAL TEKNOLOJİ, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Akdal, D. (2022) "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Ekip Çalışması ve İşbirliği", Kitap: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Ankara/Türkiye : Vize Akademi  
Akdal, D. (2021) "Sesbilgisel Farkındalık", Kitap: Değerlendirmeden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Erken Okuryazarlık, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Akdal, D., Başkonuş, T. (2021) "Ölçme Öğrenme Alanı: Özellikler ve Öğretimi", Kitap: Özel Eğitimde Matematik Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Akdal, D. (2020) "Early Literacy", Kitap: New Trends In Special Education, İstanbul/Türkiye : Hiberlink Education Communication Publishing Industry and Trade Limeted Company Neighbourhoof of  
Şahin, A., Akdal, D. (2012) "Metinlerarası Okuma Yaklaşımının Yaratıcı Yazma Becerisine Etkisi", Kitap: Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, Mersin/Türkiye : TUBİTAK Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Effects of Intertextual Reading Approach on the Development of Creative Writing Skills
Eurasian Journal of Educational Research
0 0 0 4 2 6 1 0 13
2
Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 3 3 5 0 0 11
3
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri
0 0 0 3 5 0 0 0 8
4
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalık Kavramına YönelikBilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 4 1 0 0 6
5
Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bütünleştirme Ortamlarında Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
6
Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelikİnançları ile Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimine YönelikTutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
0 0 0 4 1 0 0 0 5
7
Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
0 0 0 1 1 0 0 0 2
8
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
9
THE EXAMINATION OF THE OPINIONS OF PARENTS WITH CHILDREN WHO HAVE SPECIAL NEEDS REGARDING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS
international online Journal of education and teaching
0 0 0 0 1 0 0 0 1
10
Değerlendirmeden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Erken Okuryazarlık
0 0 0 0 0 0 1 0 1
11
AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN PRESCHOOL EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS BASED ON THE PARENTAL VIEWS
International Journal of Education Technology and Scientific Researches
0 0 0 1 0 0 0 0 1
12
An analysis of the effects of the Early Mathematics Intervention Program on early mathematics skills of pre-school children at risk
Participatory Educational
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Tansel Yazıcıoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2020 - 2023 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2023 4
Turan Başkonuş
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2020 - 2023 4
Nurettin Yılmaz
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2022 2
-
2012 - 2013 2
Pınar Yıldız
Erciyes Üniversitesi
2012 - 2013 2
Nuri Can Aksoy
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2012 - 2013 2
Tevhide Kargın
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2019 2
-
2024 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
-
2021 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 1
Mehmet Salih Küçüközyiğit
-
2022 1
Fatih Yüzbaşıoğlu
-
2023 1
Ayşe Aşkan
-
2020 1
Ayşegül Çağlayan
-
2023 1
Buket Gümüş Gürler
-
2023 1
Ece Bulat
-
2023 1
Erdal Demirtaş
-
2023 1
Hacı Bayram Özata
-
2024 1
Ömer Faruk Akbulut
-
2021 1
Öner Soykan
-
2023 1
Türkan Bozdağ
-
2020 1
Yasemin Aydın
-
2020 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
190.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
94.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
9.
187 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Özel Eğitim 187
Anahtar Kelimeler Zihin Engelliler Eğitimi, Otistik Engelliler Eğitimi, Özel Yetenekliler Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 22 92 145 107 166 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 520 . 438 . 479 . 509 . 426 . 190 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 309 . 246 . 253 . 265 . 218 . 94 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 54 . 26 . 26 . 33 . 11 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 41 . 19 . 21 . 27 . 9 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 3 6 7 6 9 1
Toplam Makale 0 0 0 0 1 3 4 1 3 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 2 2 1 3 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri