img

Dr. Öğr. Üyesi Merve FIRAT

  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
36
Atıf
11
h-index
2
Proje
1
WoS
Yayın
8
Atıf
10
h-index
2
Google Scholor
Yayın
16
Atıf
24
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Dr), 2018, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2012, 2015
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Dr), 2018, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2012, 2015
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 83, 17 Mart 20, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Türkiye
2023-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye
2018-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye
2017-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Pulmoner Rehabilitasyon, Lisans
Kayıt Yok
Kronik Böbrek Hastalarında Telerehabilitasyon ile Fonksiyonel Solunum Kas Eğitiminin Solunum ve Periferik Kas Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2023
Kayıt Yok
Fırat, M., Mutlu, Ş., Yoleri, B., Güçlü, M.B. (2023) "Comparison of respiratory functions, muscle strength, and physical activity among children with primary ciliary dyskinesia with and without Kartagener’s syndrome and healthy controls", Physiotherapy Theory and Practice, (0) [SCI Expanded] DOI     
Yağlı, N.V., Sağlam, M., Fırat, M., Çakmak, A., İnce, D.İ., Kütükcü, E.Ç., Çöplü, L. (2023) "Gait and functional balance in non-CF bronchiectasis", Physiotherapy Theory and Practice, 39 (8) pp. 1574-1581 [SCI Expanded] DOI      
Fırat, M., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Yıldırım, T., Erdem, Y. (2023) "Quality of life and physical activity level in patients with chronic kidney disease during COVID-19 pandemic", Psychology, Health and Medicine, 28 (3) pp. 640-647 [SCI Expanded] DOI      
Fırat, M., Yağlı, N.V., Çakmak, A., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ., Çöplü, L. (2023) "COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA KİSTİK FİBROZİS DIŞI BRONŞEKTAZİ HASTALARINDA COVID-19 FOBİSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ", Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 34 (1) pp. 125-132 [ESCI] DOI   
Fırat, M., Yağlı, N.V., Yıldırım, T., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ. (2023) "Kronik böbrek hastalarında solunum kas kuvveti, egzersiz kapasitesi ve fizyolojik harcama indeksinin değerlendirilmesi", Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 10 (2) pp. 101-106 [TR Dizin] DOI    
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2023) "Aerobic exercise capacity, cough strength, posture, and depression in primary ciliary dyskinesia", Pediatric Pulmonology, 58 (1) pp. 73-80 [SCI Expanded] DOI     
FIRAT, M., Vardar-Yagli, N., Cakmak, A., Saglam, M., Calik-Kutukcu, E., Inal-Ince, D., Coplu, L. (2023) "COVID-19 PHOBIA AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN PATIENTS WITH NON-CYSTIC FIBROSIS BRONCHIECTASIS DURING COVID-19 PANDEMIC", TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, 34 (1) pp. 125-132 [ESCI] DOI   
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2022) "Respiratory muscle strength, exercise capacity and physical activity in patients with primary ciliary dyskinesia: A cross-sectional study", Respiratory Medicine, 191 (0) p. 106719 [SCI Expanded] DOI      
Kütükcü, E.Ç., Tekerlek, H., Özel, C.B., Karadüz, B.N., Çakmak, A., İnce, D.İ., Sağlam, M., Yağlı, N.V., Ulu, H.S., Fırat, M., Arıkan, H., Kaya, S.B., Karakaya, G. (2021) "Validity and reliability of 6-minute pegboard and ring test in patients with asthma", J Asthma, 31 (0) [SCI Expanded] Link DOI    
Aksel, A.A., Yağlı, N.V., Fırat, M., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., Damadoğlu, E. (2023) "Association of dyspnea and physical activity level in adult patients with CF during COVID-19", ERS International Congress 2023 , (Ekim 2023   
Fırat, M., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ., Yıldırım, T. (2022) "Kronik böbrek hastalarında solunum kas kuvveti ile gövde kas enduransı ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi", 18.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi , Türkiye, (Eylül 2022
Fırat, M., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ., Çöplü, L. (2021) "Obstrüktif Akciğer Hastalarında Statik ve Dinamik İnspiratuar Kas Kuvveti", Türk Toraks Derneği 24.Yıllık Kongresi , (pp. 169), Türkiye, (Aralık 2021 
Fırat, M., Yağlı, N.V., Çakmak, A., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ., Çöplü, L. (2021) "Coronaphobia and physical activity level in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis during COVID-19 pandemic", European Respiratory Society International Congress , İsviçre, (Aralık 2021  
Süygün, E.T., Yağlı, N.V., Fırat, M., Süygün, H. (2021) "Covid-19 pandemisinde kardiyak hastaların anksiyete ve fiziksel aktivite düzeylerinin sağlıklı kişilerle karşılaştırılması", 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , (Mayıs 2021
Karaduz, B.N., Calik-Kutukcu, E., Cakmak, A., Ince, D.I., Vardar-Yagli, N., Saglam, M., Tekerlek, H., Bozdemir-Ozel, C., Sonbahar-Ulu, H., FIRAT, M., Arikan, H., Karakaya, G. (2021) "A comparison of arm exercise capacity and activities of daily living between well-controlled asthma patients with and without severe fatigue during daily life",    
Fırat, M., Yağlı, N.V., Tekerlek, H., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., Çakmak, A., Ulu, H.S., İnce, D.İ., Özışık, L., Tanrıöver, M.D. (2019) "Akut bakım ünitesinde KOAH alevlenmesi olan hastalarda fiziksel performans ve denge arasındaki ilişki", 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , (pp. 71-72), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2019 
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2019) "Work of walking in patients aged 6-12 years with primary ciliary dyskinesia", European Respiratory Congress , (Eylül 2019 
Karadüz, B.N., Kütükcü, E.Ç., Çakmak, A., İnce, D.İ., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Tekerlek, H., Özel, C.B., Ulu, H.S., Fırat, M., Arıkan, H., Karakaya, G. (2019) "Gait Parameters and Functional Balance in Adults with Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis", Physiotherapists , (pp. 3753), (Ekim 2019  
Karadüz, B.N., Kütükcü, E.Ç., Çakmak, A., İnce, D.İ., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Tekerlek, H., Özel, C.B., Ulu, H.S., Fırat, M., Arıkan, H., Karakaya, G. (2019) "A comparison of upper extremity functional exercise capacity and activities of daily living in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease", Physiotherapists , (pp. 2220), (Ekim 2019  
Çakmak, A., Ulu, H.S., Fırat, M., Yağlı, N.V., Sağlam, M., Kütükcü, E.Ç., İnce, D.İ., Şener, F.G., Kansu, E. (2019) "Pulmonary function, respiratory muscle strength and activities of daily life in breast cancer survivors", Physiotherapists , (pp. 3792), (Ekim 2019  
Tekerlek, H., Kütükcü, E.Ç., Çakmak, A., Karadüz, B.N., İnce, D.İ., Sağlam, M., Yağlı, N.V., Özel, C.B., Ulu, H.S., Fırat, M., Arıkan, H., Karakaya, G. (2019) "Bronş astımı olan hastalarda komorbidite düzeyi ve yorgunluk şiddetinin günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkisi", 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , (pp. 42), Ankara, Türkiye, (Eylül 2019
Fırat, M., Bazancir, Z., Akkubak, Y., Şahan, A.K., İnce, D.İ., Düger, T. (2019) "Kardiyopulmoner hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım profilleri: pilot çalışma", 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2019
Akkubak, Y., Bazancir, Z., Şahan, A.K., Taşkın, F., Fırat, M., Düger, T. (2019) "Romatolojik hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım oranlarının ve profillerinin araştırılması: pilot çalışma", 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2019
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2018) "Prenatal Sigara Maruziyeti Olan ve Olmayan Primer Siliyer Diskinezili Çocukların Anaerobik Egzersiz Kapasitesi, Solunum Fonksiyonları, Solunum Kas Kuvveti ve Enduransı ve Periferik Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması", Türk Toraks Derneği’nin 21. Yıllık Kongresi , (Nisan 2018
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2018) "Quality of life and exercise capacity in patients with primary ciliary dyskinesia", ERS International Congress 2018 , (Eylül 2018 
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2017) "Primer Siliyer Diskinezili Hastalarda Solunum Fonksiyonları, Fiziksel Aktivite ve Depresyon Düzeylerinin Sağlıklılarla Karşılaştırılması", 4.Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi , (Ekim 2017 
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2017) "Primer Siliyer Diskinezili Hastalarda Anaerobik Egzersiz Kapasitesinin Pulmoner Fonksiyonlar ve Solunum Kas Kuvveti ile İlişkisi", 4.Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi , (Ekim 2017 
Fırat, M., Güçlü, M.B., Eyüboğlu, T.Ş., Aslan, A.T. (2017) "Primer Siliyer Diskinezili Hastalarda Solunum Fonksiyonları,Anaerobik Egzersiz Kapasitesi, Öksürük Kuvveti ve Postürün Sağlıklılarla Karşılaştırılması", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , (Temmuz 2017 
Kayıt Yok
Fırat, M., Yağlı, N.V. (2023) "Kronik Akciğer Hastalıklarında Yüksek Şiddetli Egzersiz Eğitimi", Kitap: Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Özel Konular - Kronik Akciğer Hastalıklarında Güncel Egzersiz Yaklaşımları, : Türkiye Klinikleri  
Fırat, M. (2023) "Kartagener Sendromunda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon", Kitap: Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar, : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri  
Yağlı, N.V., Fırat, M. (2023) "Akciğer Transplantasyonu", Kitap: Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Kanıta Dayalı Uygulamalar, : Hipokrat Kitabevi  
Fırat, M., Yağlı, N.V. (2023) "Böbrek Nakli", Kitap: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, : Hipokrat Kitabevi  
Yağlı, N.V., Fırat, M. (2021) "Sağlıklı Yaşam İçin Fiziksel Aktivite Önerileri", Kitap: Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları - Özel Konular - Periyodik Sağlık Kontrolü, : Türkiye Klinikleri  
Fırat, M., Yağlı, N.V. (2020) "Kronik Böbrek Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon", Kitap: Fizyoterapi Seminerleri-2, : Vize Yayıncılık  
Fırat, M., Camcıoğlu, B. (2017) "Astımda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon", Kitap: Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Türkiye : Hipokrat Kitabevi  
Fırat, M., Camcıoğlu, B. (2017) "Primer Siliyer Diskinezide Kardiyopulmoner Rehabilitasyon", Kitap: Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Türkiye : Hipokrat Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği, 2021-
Üye, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, 2018-
Üye, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 2018-
Üye, European Respiratory Society, 2016-
Üye, Türk Toraks Derneği, 2015-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Respiratory muscle strength, exercise capacity and physical activity in patients with primary ciliary dyskinesia: A cross-sectional study
Respiratory Medicine
6 0 0 0 0 0 0 0 6
2
Quality of life and physical activity level in patients with chronic kidney disease during COVID-19 pandemic
Psychology, Health and Medicine
2 0 0 0 0 0 0 0 2
3
Aerobic exercise capacity, cough strength, posture, and depression in primary ciliary dyskinesia
Pediatric Pulmonology
2 0 0 0 0 0 0 0 2
4
A comparison of upper extremity functional exercise capacity and activities of daily living in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2017) "En İyi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü" Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Naciye Vardar Yağlı
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2023 20
Melda Sağlam
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2023 14
Ebru Çalık Kütükcü
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2023 13
Deniz İnal İnce
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2023 13
Meral Boşnak Güçlü
Gazi Üniversitesi
2017 - 2023 9
Aslıhan Çakmak
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2023 9
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
Gazi Üniversitesi
2017 - 2023 8
Ayşe Tana Aslan
Gazi Üniversitesi
2017 - 2023 8
Hazal Sonbahar Ulu
Akdeniz Üniversitesi
2019 - 2021 6
Haluk Tekerlek
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2019 - 2021 5
Gül Karakaya
Hacettepe Üniversitesi
2019 - 2021 4
Cemile Bozdemir Özel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2019 - 2021 4
Lütfi Çöplü
Hacettepe Üniversitesi
2021 - 2023 4
Hülya Arıkan
Atılım Üniversitesi
2019 - 2021 4
Tolga Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi
2022 - 2023 3
Burcu Camcıoğlu
Gazi Üniversitesi
2017 2
Tülin Düger
Hacettepe Üniversitesi
2019 2
Zilan Bazancir
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2019 2
Yasemin Akkubak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2019 2
Beyza Nur Karadüz
-
2019 - 2021 2
Ayşe Kübra Şahan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2019 2
Aslihan Cakmak
-
2021 - 2023 2
Beyza Nur Karadüz
-
2019 2
Ebru Calik-Kutukcu
-
2021 - 2023 2
Melda Saglam
-
2021 - 2023 2
Naciye Vardar-Yagli
-
2021 - 2023 2
Ebru Damadoğlu
-
2023 1
Lale Özışık
Hacettepe Üniversitesi
2019 1
Saltuk Buğra Kaya
-
2021 1
Hakan Süygün
-
2021 1
Emine Tunç Süygün
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2021 1
Yunus Erdem
-
2023 1
Betül Yoleri
-
2023 1
Şeyma Mutlu
-
2023 1
Aydan Aslı Aksel
-
2023 1
Mine Durusu Tanrıöver
Hacettepe Üniversitesi
2019 1
Fatma Gül Şener
Hacettepe Üniversitesi
2019 1
Beyza Nur Karaduz
-
2021 1
Cemile Bozdemir-Ozel
-
2021 1
Deniz Inal Ince
-
2021 1
Deniz Inal-Ince
-
2023 1
Emin Kansu
-
2019 1
Fatma Taşkın
-
2019 1
Gul Karakaya
-
2021 1
Haluk Tekerlek
-
2021 1
Hazal Sonbahar-Ulu
-
2021 1
Hulya Arikan
-
2021 1
Lutfi Coplu
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55906
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39410
YÖKSİS Bilim Alanı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1402
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 55 10 28 40 99 52 397 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 887 . 922 . 893 . 880 . 929 . 887 . 443 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 887 . 922 . 893 . 880 . 929 . 887 . 443 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 184 . 236 . 219 . 159 . 187 . 212 . 50 . -
Toplam Yayın 0 0 4 2 8 1 5 2 11 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0
Toplam Bildiri 0 0 3 2 8 0 3 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri