img

Arş. Gör. Hilal MERT

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
11
h-index
3
Google Scholor
Yayın
20
Atıf
67
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2017, 2020
Lisans, Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2013, 2017
Araştırma Alanları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2017, 2020
Lisans, Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2013, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2020
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 76, 22 Eylül 2, 2018
Sertifika, Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği (Beş Aşama), Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, 07-05-2018, 26-09-2018
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kuş, Z., Mert, H. (2024) "Digital Competence of Educators in Turkey According to European Digital Competence Framework", Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 9 (1) pp. 101-113 [TR Dizin] Link DOI    
Mert, H., Akhan, N.E. (2023) "Using Memory Places in Social Studies Teaching", Ogretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Ogrenme Dergisi (ITALL), 4 (2) pp. 254-290 DOI   
Kuş, Z., Mert, H. (2023) "Does Science Education Contribute to Citizenship Education in Turkey?", Journal of International and Comparative Education, 12 (2) pp. 69-85 [ESCI] DOI    
Kuş, Z., Mert, H. (2023) "Citizenship education through high school history in Turkey", Citizenship, Social and Economics Education, 22 (2) pp. 85-99 [ESCI] DOI    
Kuş, Z., Bertani, M., Ivan, L., Mert, H. (2023) "Developing a Digital and Traditional Political Participation (DTPP) Scale for Youth: A Validity and Reliability Study", Romanian Journal of Communication and Public Relations, 25 (1) pp. 1-21 [ESCI] DOI    
Mert, H., Kuş, Z. (2023) "Turkish Children's Construction of Identities Through Illustration in Life Sciences Textbooks", Bulletin of Education and Research, 45 (2) pp. 43-66 Link    
Akhan, N.E., Mert, H. (2021) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Alanına Yönelik Görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5 (1) pp. 1-16 Link DOI    
Kuş, Z., Mert, H. (2021) "GEOGRAPHY AND IDENTITY: AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY CURRICULA IN TURKEY", Romanian Review of Geographical Education, 10 (2) pp. 67-87 Link DOI    
Kuş, Z., Mert, H., Boyraz, F. (2021) "COVID‐19 SALGINI SÜRESİNCE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİT(SİZ)LİĞİ: KIRSAL KESİMDEKİ ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (2) pp. 470-493 [TR Dizin] Link DOI     
Akhan, N.E., Mert, H., Acar, H. (2020) "Yaratıcı Drama Yöntemi ile Değerler Eğitimine Bir Örnek: TürkTarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar", Yaratıcı Drama Dergisi, (0) pp. 1-24 [TR Dizin]    
Akhan, N.E., Çiçek, S., Mert, H. (2019) "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2) pp. 9-19 [TR Dizin]     
Mert, H., Teltik, S.Z., Karık, H. (2024) "Unutulmaması Gereken Değerimiz Ahilik: Öğretmen Adayı ve Öğrenci Buluşması", 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Edirne, Türkiye, (Mayıs 2024
Kuş, Z., Mert, H. (2024) "Vatandaşlığı Haritalamak: Türk Vatandaşlığının Şekillenmesinde Coğrafya Öğretiminin Rolü", 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Edirne, Türkiye, (Mayıs 2024
Bertani, M., Ivan, L., Kuş, Z., Mert, H. (2023) "Gençlerin Dijital ve Geleneksel Politik Katılımı: İtalya, Türkiye ve Romanya Arasında Bir Karşılaştırma", 11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Elazığ, Türkiye, (Ekim 2023
(2022) "Eğitimcilerin Dijital Yeterlilik Düzeyleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2022)
Kuş, Z., Mert, H. (2021) "Coğrafya, Kimlik ve Vatandaşlık: Coğrafya Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz", III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Dashboard Bildirilerim , (pp. 62), Kayseri, Türkiye, (Ekim 2021
Şeren, N., Mert, H. (2020) "Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Çevresel Sürdürülebilirlik: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma", VIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2020  
Akhan, N.E., Acar, H., Mert, H. (2019) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemi Hakkındaki Görüşleri", 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ "UYUM" , (pp. 171-183), Adana, Türkiye, (Aralık 2019 
Akhan, N.E., Mert, H., Acar, H. (2019) "YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE BİR ÖRNEK: TÜRK TARİHİNDEN YÜKSELEN EVRENSEL MESAJLAR", 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi , (pp. 105), Adana, Türkiye, (Ekim 2019
Akhan, N.E., Çiçek, S., Mert, H. (2018) "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 , (pp. 651), Afyon, (Mart 2018
Kayıt Yok
Mert, H., Akhan, N.E. (2023) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Hafıza Mekanları", Kitap: Tarih Eğitiminde Bir Ekol: Prof. Dr. Mustafa Safran'a Armağan, Türkiye : Berikan Yayınevi  
Kılıçoğlu, G., Mert, H. (2021) "Tarih Öğretimine Bir Alternatif: Hafıza Mekanları", Kitap: Kuramdan Uygulamaya Ortaokullar İçin Tarih Öğretimi, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
Akhan, N.E., Mert, H. (2020) "FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİ VE ÖĞRETİMİ", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara/Türkiye : Nobel   
Mert, H., Akhan, N.E. (2020) "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Birleştirici Unsurların Gücü:Hafıza Mekânları", Kitap: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Ankara/Türkiye : Nobel   
Yıldırım, T., Mert, H. (2019) "Atatürkçülük Konularının Öğretimi", Kitap: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Türkiye : Pegem Akademi    
Akhan, N.E., Mert, H. (2018) "The Use Of Sites Of Memory In Social Studies Teaching", Kitap: Current Trends in Social Studies Education, : Lambert Academic Publication   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 2 2 0 0 4
2
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Değerler Eğitimine Bir Örnek: TürkTarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar
Yaratıcı Drama Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
3
COVID‐19 SALGINI SÜRESİNCE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİT(SİZ)LİĞİ: KIRSAL KESİMDEKİ ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
0 0 0 1 1 1 0 0 3
4
KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2024) "Eğitim Bilimleri Alanı Genç Bilim İnsanı Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nadire Emel Akhan
Akdeniz Üniversitesi
2018 - 2023 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2024 10
Hüseyin Acar
-
2019 - 2020 3
Loredana Ivan
-
2023 2
Michele Bertani
-
2023 2
Samet Çiçek
-
2018 - 2019 2
-
2019 1
Gökçe Kılıçoğlu
-
2021 1
Nurbanu Şeren
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2020 1
Fatoş Boyraz
-
2021 1
Hilal Karık
-
2024 1
Saniye Zehra Teltik
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
224.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
118.
9214 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
21.
231 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Bilgiler Eğitimi 231
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 45 70 105 95 0 145 19
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 498 . 475 . 425 . 530 . 623 . 451 . 224 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 304 . 266 . 236 . 299 . 367 . 239 . 118 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 54 . 53 . 35 . 47 . 82 . 41 . 21 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 49 . 45 . 27 . 34 . 70 . 36 . 16 .
Toplam Yayın 0 0 0 2 4 4 5 1 7 3
Toplam Makale 0 0 0 0 1 1 3 0 5 1
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 3 0 5 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri