img

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KARABAY

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
7
Atıf
1
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1994, 1999
Araştırma Alanları
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1994, 1999
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2018-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2017-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Sedat Çetin, Yüksek Lisans, OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ali Ayık, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeyleri ile siber zorbalığa ilişkin duyarlılıkları arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Suna Dağdelen, Doktora, Kapsayıcı eğitim bağlamında göçmen öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ali Kaygısız, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik becerileri ile örgüt iklimi ve öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ali Kaygısız, Yüksek Lisans, OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK BECERİLERİ İLE ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Metin Dündar, Yüksek Lisans, Geliştirilen genel yetenek testinin psikometrik özelliklerinin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre incelenmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2020-2021, NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİK, Yüksek Lisans
2020-2021, TEMEL İSTATİSTİK, Lisans
2020-2021, EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2020-2021, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Aksoy, N.C., Karabay, E., Durmuş, E.E., Göktaş, M., Konur, F.Ç. (2021) "An Investigation of Doctoral Dissertation Abstracts Written Between 2010-2017 in Turkey", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 14 (2) pp. 246-263 Link DOI  
Aksoy, N.C., Karabay, E., Aksoy, E. (2021) "Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi", Selçuk İletişim Dergisi, 14 (2) pp. 859-894 [TR Dizin] Link   
Torunoğlu, H., Ünal, M., Karabay, E. (2021) "BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ", International Journal of Eurasia Social Sciences, 12 (44) pp. 277-292 [TR Dizin] Link DOI   
Akbaş, U., Karabay, E., Seheryeli, M.Y., Ayaz, A., Demir, Ö.O. (2019) "Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (3) pp. 1095-1123 [TR Dizin] Link DOI   
Akkuş, A., Karabay, E., Aksoy, N.C. (2021) "OPINIONS OF CITIZENS OVER 65 YEARS ABOUT THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS", II. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS , (pp. 135-136), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Kayıt Yok
Aksoy, N.C., Karabay, E. (2021) "TEMEL İSTATİSTİKSEL KAVRAMLAR VE KULLANIMI", Kitap: REKLAM ARAŞTIRMALARI NİTEL VE NİCEL TASARIMLAR, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Karabay, E. (2021) "MATEMATİK EĞİTİMİNDE OYUNLA DEĞERLENDİRME", Kitap: OYUN VE MATEMATİK EĞİTİMİ, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Selçuk İletişim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nuri Can Aksoy
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2021 4
-
2021 1
Özgür Osman Demir
-
2019 1
Ahmet Ayaz
-
2019 1
Ufuk Akbaş
-
2019 1
Mehmet Göktaş
-
2021 1
Esra Eker Durmuş
-
2021 1
Merve Yıldırım Seheryeli
-
2019 1
Fatma Çiloğlan Konur
-
2021 1
Akif Akkuş
-
2021 1
Evrim Aksoy
-
2021 1
Hayriye Torunoğlu
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 15 0 127 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 527 . - 497 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 316 . - 270 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 107 . - 92 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 40 . - 24 . - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri