img

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Programları ve Öğretim

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
4
h-index
1
Google Scholor
Yayın
10
Atıf
37
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programı ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2016, 2017
Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2011, 2015
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programı ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2016, 2017
Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2011, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2019
Dildar ÖZASLAN, Doktora, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Bağlamında Yükseköğretime Yönelik Yeterlik Temelli Program Tasarımı: Özgün Bir Model Önerisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2017-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kula, S.S., Özaslan, D. (2023) "İlkokul İngilizce Ders Kitaplarının Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Değerlendirilmesi", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 9 (0) [TR Dizin] DOI       
Şimşek, H., Ünal, M., Mermer, Ş.E., Özaslan, D. (2022) "Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (0) pp. 387-409 [TR Dizin] Link DOI    
Şimşek, H., Özaslan, D. (2021) "Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Merkezli Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması", Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 54 (2) pp. 599-626 [TR Dizin] DOI     
Berkant, H.G., Özaslan, D. (2019) "Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (0) pp. 923-940 [TR Dizin] Link DOI      
Berkant, H.G., Özaslan, D., Doğan, E. (2019) "Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri", Milli Eğitim, 48 (0) pp. 553-570 [TR Dizin]     
Şimşek, H., Özaslan, D., Özçelik, F.C. (2024) "Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin (BKYS) Kamu Üniversitelerinde İç Kalite Güvencesi Sisteminin Kurumsallaşmasına Olan Katkısının Belirlenmesi", 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı , Ankara, Türkiye, (Nisan 2024
Kula, S.S., Özaslan, D. (2023) "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Yetişkinlerin Hayat Boyu Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi", 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Aydın, Türkiye, (Ekim 2023
Şimşek, H., Özaslan, D. (2023) "Öğrenci Gözüyle Eğitimde Kalite Güvence Sistemini Yeniden Tasarlamak", 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Aydın, Türkiye, (Ekim 2023
Şimşek, H., Özaslan, D. (2022) "Eğitim Sistemlerinde Kalite Arayışı Olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri: Özgün Bir Model Olarak AYDEP", TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Van, Türkiye, (Haziran 2022
Özçelik, F.C., Özaslan, D. (2022) "Lisans Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık ve Dijital Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki", TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Van, Türkiye, (Temmuz 2022
Özaslan, D., Şimşek, H. (2021) "Türkiye ve İngiltere'deki Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Analizi", 3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Türkiye, (Haziran 2021
Berkant, H.G., Özaslan, D. (2019) "Exploring Education Faculty Students’ Perceptions Towards Hidden Curriculum", 7th International Congress on Curriculum and Instruction , (Ekim 2019
Özaslan, D., Baysal, S., Doğruluk, S. (2019) "Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 28th International Conference on Educational Sciences , (Nisan 2019
Berkant, H.G., Özaslan, D., Doğan, E. (2019) "Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına Yönelik İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri", 28th International Conference on Educational Sciences , (Nisan 2019
Berkant, H.G., Özaslan, D. (2018) "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (Ekim 2018
Berkant, H.G., Özaslan, D. (2018) "Eğitim Fakültesi Lisans ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (Ekim 2018
Özaslan, D. (2017) "Öğretmen Adaylarının Eleştirel İnternet Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma", TUDSAK Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi , (Aralık 2017 
Özaslan, D., Sulak, S.A. (2017) "İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", ISCER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu , (Aralık 2017
Özaslan, D., Sulak, S.A. (2017) "Güncellenen İngilizce Öğretim Programında Dinleme ve Konuşma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri", ISCER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu , (Aralık 2017
Özaslan, D., Sulak, S.A. (2017) "Lisansüstü Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", EJER IVth International Eurasian Educational Research Congress , (Haziran 2017
Kayıt Yok
Ünal, M., Özaslan, D. (2023) "CIPP Program Değerlendirme Modeli ile Yapılan Çalışmaların Meta Değerlendirmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Araştırmaları-V, Türkiye : Özgür Yayınları    
Şimşek, H., Özaslan, D. (2023) "Kapsayıcı Eğitim Programları", Kitap: Herkes için Kapsayıcı Eğitim, : Vizetek Yayıncılık   
Özaslan, D. (2017) "Öğretmen Adaylarının Eleştirel İnternet Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma", Kitap: Sosyo-Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, : IJOPEC Publication Limited  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2017, Yrd. Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri
Milli Eğitim
0 0 0 0 2 0 0 0 2
2
Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
3
Herkes için Kapsayıcı Eğitim
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2024 7
Hasan Güner Berkant
Yozgat Bozok Üniversitesi
2018 - 2019 6
Süleyman Alpaslan Sulak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2024 2
-
2022 - 2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 2
Emine Doğan
-
2019 2
Şeyma Erbay Mermer
-
2022 1
Sıddık Doğruluk
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2019 1
Seda Baysal
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 60 10 45 0 17 22 105 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 488 . 532 . 497 . - 607 . 594 . 487 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 292 . 339 . 287 . - 372 . 345 . 277 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 92 . 121 . 94 . - 145 . 148 . 85 . -
Toplam Yayın 0 0 5 2 5 0 2 3 5 0
Toplam Makale 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 4 2 3 0 1 2 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 4 2 3 0 0 1 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri