img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Türkçe Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
34
Atıf
17
h-index
2
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2017, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2015, 2017
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2017, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2015, 2017
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 2007, 2011
Mustafa ARMUT, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yozgat ili örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 90, 2017
İngilizce, YDS, 85, Bahar, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye
2023-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1, Lisans
2023-2024, KELİME ÖĞRETİMİ, Lisans
2023-2024, İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Lisans
2022-2023, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2, Lisans
2022-2023, TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, Lisans
Kayıt Yok
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Araştırmacı , 2019
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ALGILARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir Kent İmajları Üzerine Bir Alan Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Kayıt Yok
Armut, M., Kara, M. (2023) "How do L2 learners of Turkish read texts with graphics? An eye-tracking study", Education and Information Technologies, (0) [SSCI] Link DOI  
Özer, E., Armut, M. (2023) "Özel Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren Öğrencilerin Öyküleyici Metinlerindeki Söz Varlıklarının İncelenmesi", Turkish Journal of Educational Studies, 10 (3) pp. 369-388 Link DOI  
Armut, M., Özer, E., Kara, M. (2023) "Özel Yetenekli Öğrencilere Okutulan Türkçe Alanı Yardımcı Ders Materyali Kitabındaki Metinlerin Derlem Tabanlı İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (2) pp. 999-1020 [TR Dizin] Link DOI   
Armut, M., Kara, M. (2022) "Yabancı / İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Afiş Okuma Becerilerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi", International Journal of Languages’ Education and Teaching, 10 (1) pp. 198-213 Link DOI  
Armut, M., Başar, T., Özüdoğru, G. (2020) "Technology in foreign language teaching: A needs analysis", Acta Didactica Napocensia, 13 (2) pp. 332-346 DOI  
Kara, M., Armut, M. (2020) "Dil Eğitiminde Göz İzleme Tekniğinin Kullanılması", Turkophone, 7 (1) pp. 1-27 Link  
Kalenderoğlu, İ., Armut, M. (2019) "Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar", Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 1 (2) pp. 55-72 Link  
Armut, M. (2018) "Yozgat’tan Derlenen Türk Mânilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma", Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 43-54 Link DOI  
Armut, M. (2018) "Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye deki Mülteci Öğrenciler", Hacettepe University Journal of Education, (0) pp. 1-22 [ESCI] Link DOI   
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2018) "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (0) pp. 217-236 [TR Dizin] Link DOI   
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2018) "The Middle School Students’ Attitudes towards Turkish Course and Perceptions for Turkish Teachers", European Journal of Educational Research, 7 (4) pp. 913-923 Link DOI  
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2017) "Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3) pp. 348-375 Link   
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2) pp. 103-118 Link  
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi", KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3 (18) pp. 348-375 Link  
Özer, E., Armut, M. (2023) "Özel Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren Öğrencilerin Söz Varlıklarının Karşılaştırılarak İncelenmesi", 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , (pp. 1280-1281), Ankara, Türkiye, (Haziran 2023
Özer, E., Armut, M. (2023) "Özel Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren Öğrencilerin Söz Varlıklarının Karşılaştırılarak İncelenmesi", Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (International Eurasian Educational Research Congress [EJER]) , (Haziran 2023
Armut, M., Özer, E., Kara, M. (2022) "İşitme Engelli Bireylerin Okuma Becerilerine İlişkin Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Gözden Geçirilmesi", VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi , (Temmuz 2022
Armut, M., Özer, E., Kara, M. (2021) "Üstün Yetenekli/Zekâlı Çocukların Okuma Becerilerinin İncelenmesi", 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021) , (Kasım 2021
Armut, M., Daurenbek, S. (2019) "Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Türkçe Konuşmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Kalenderoğlu, İ., Armut, M. (2019) "Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar", 4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi , Kıev, Ukrayna, (Ekim 2019
Can, R., Armut, M. (2019) "Ana Dili Türkçe Olan Bireylerin ve Yabancı Dili Türkçe Olan Bireylerin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi", 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Kara, M., Armut, M. (2018) "Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği", XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , Ankara, Türkiye, (Ekim 2018
Türkyılmaz, M., Demirbaş, Ç.Ö., Armut, M. (2018) "Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir’e İlişkin Niteleme ve Görüşleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Armut, M. (2017) "SORGUN HALK MASALLARININ DEĞERLER VE 2017 TÜRKÇEÖĞRETİMİ PROGRAMI 5-8 DİNLEME/İZLEME KAZANIMLARINAUYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ", 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu , (pp. 423), Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2017
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI", 6. International Current Debates in Social Sciences , (Aralık 2017
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2017) "Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH , (pp. 378), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Armut, M., Türkyılmaz, M. (2017) "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EUCATIONAL RESEARCH , (pp. 378), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENTLERİNİN ŞART YAYINLARININ ATIF ALMA DURUMLARI", I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2017
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2018) "BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Armut, M. (2023) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI", Kitap: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Armut, M. (2023) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Temel Kavramları", Kitap: Türkçe Eğitiminde Temel Kavramlar, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Kara, M., Armut, M. (2022) "Yozgat'tan Günümüzde Derlenen Halk Masallarının Özgün Yönleri Bakımından İncelenmesi", Kitap: Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı, Ankara/Türkiye : Bengü  
Armut, M., Daurenbek, S. (2022) "Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Türkçe Konuşmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Kitap: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Türk Dil Kurumu Yayınları  
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "KIRSEHIR CITY PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS", Kitap: CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIES, London/İngiltere : IJOPEC PUBLICATION  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar
Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi
0 0 0 1 6 0 0 0 7
2
Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
3
Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
4
Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi
KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 2 0 0 0 0 2
5
Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
6
BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
7
Dil Eğitiminde Göz İzleme Tekniğinin Kullanılması
Turkophone
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 11
Mehmet Kara
Gazi Üniversitesi
2018 - 2023 8
Esmehan Özer
Kırıkkale Üniversitesi
2021 - 2023 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 5
İhsan Kalenderoğlu
Gazi Üniversitesi
2019 2
Saule Daurenbek
-
2019 - 2022 2
-
2020 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
-
2020 1
Mustafa Türkyılmaz
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Türkçe Eğitimi 575
Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 105 185 25 30 5 100 167 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 443 . 357 . 517 . 498 . 619 . 516 . 425 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 250 . 176 . 306 . 299 . 383 . 272 . 217 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 54 . 33 . 113 . 94 . 124 . 72 . 49 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 48 . 32 . 109 . 93 . 118 . 67 . 47 . -
Toplam Yayın 0 0 8 9 3 2 1 4 7 0
Toplam Makale 0 0 3 4 1 2 0 1 3 0
Toplam Kitap 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0
Toplam Bildiri 0 0 4 4 2 0 1 1 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 4 4 2 0 1 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri