img

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

  • Ziraat Fakültesi
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Tarımsal Makine Sistemleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
41
Atıf
41
h-index
4
Proje
8
WoS
Yayın
2
Atıf
14
h-index
0
Google Scholor
Yayın
29
Atıf
98
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği (Yl) (Tezsiz) (İö), 2021, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl) (Tezli), 2001, 2006
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 1996, 2001
Araştırma Alanları
Tarim Mühendisliği, Tarımsal Otomasyon, Bitkisel Üretimde Mekanizasyon, Hassas/Akıllı Tarım Teknolojileri, Biyosistem, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri Sistemleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği (Yl) (Tezsiz) (İö), 2021, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl) (Tezli), 2001, 2006
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 1996, 2001
Kayıt Yok
Almanca
Sertifika, İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Türkiye, 25-06-2019
Sertifika, İlk Yardımcı, Ahi Evran Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM), Türkiye, 19-04-2017, 20-04-2017
Kurs, İş Güvenliği Uzmanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, KUZEM, Türkiye, 25-01-2016, 12-02-2016
[WOS] Tarim Mühendisliği
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Tarımsal Otomasyon
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bitkisel Üretimde Mekanizasyon
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hassas/Akıllı Tarım Teknolojileri
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Biyosistem Mühendisliği Biyosistem
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarımsal Mekanizasyon Tarım Makineleri
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarımsal Mekanizasyon Tarım Makineleri Sistemleri
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2010-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2022-, Erasmus Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-, Farabi Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Bologna Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-, Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-, Iaeste Üniversite Temsilcisi, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Duygu Kurt, Yüksek Lisans, ENGELLİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEHLİKE VE RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Bircan Alkan, Yüksek Lisans, Arazi Toplulaştırması ile Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Ölçütleri Üzerindeki Değişiminin Mekansal Olarak Değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mesut Erdoğdu, Yüksek Lisans, Ceviz Yetiştiriciliğinin İş Güvenliği ve Ergonomi Yönünden Değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Çağrı Canöz, Yüksek Lisans, Investigation of Occupational Health and Safety Practices in a Wind Power Plant (WPP) and a Solar Power Plant (SPP): Atakaleres and HayGES SPP Cases, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2023-2024, İş Güvenliği, Yüksek Lisans
2023-2024, Termodinamik ve Isı Transferi, Lisans
2023-2024, Mühendislik Mekaniği, Lisans
2023-2024, Teknik Resim, Lisans
2022-2023, Tarım Makineleri, Lisans
2022-2023, Teknik Resim, Lisans
2021-2022, Hassas Tarım Teknikleri, Lisans
2021-2022, Ergonomi ve Sistem Güvenliği, Yüksek Lisans
2021-2022, Mekanizasyon Seçimi ve Planlama Teknikleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Ürün İşleme Tekniği, Yüksek Lisans
2021-2022, Teknik Resim, Lisans
2021-2022, Hassas Uygulamalı Tarım, Yüksek Lisans
2021-2022, Ergonomi ve İş Güvenliği, Yüksek Lisans
2021-2022, Tarım Makineleri, Lisans
2021-2022, İş Güvenliği, Yüksek Lisans
2020-2021, Tarım Makineleri, Lisans
2020-2021, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans
2020-2021, Hassas Tarım, Lisans
2019-2020, TARIM MAKİNELERİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, Lisans
2018-2019, Tarım Makineleri / Tarım Ekonomisi Bölümü, Lisans
2018-2019, Tarım Makineleri / Tarla Bitkileri Bölümü, Lisans
2018-2019, Tarım Makineleri / Bitki Koruma Bölümü, Lisans
2016-2017, Teknik Resim / Tarla Bitkileri Bölümü, Lisans
2015-2016, Teknik Resim / Tarla Bitkileri Bölümü, Lisans
2015-2016, Tarımsal Mekanizasyon / Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Lisans
Yurtdışı, Amerika Birleşik Devletleri, Texas A&M University, 07-2017, 06-2018
Kırşehir ili seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Tarımsal Üretim Sürecinde Kullanılan Traktör ve Makinalardaki Gürültü ve Titreşim Karakteristiklerinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2023
Kırşehir Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Mekansal Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Çiftçilerin Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İlaç Uygulama Alışkanlıkları İle Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Orta Kizilirmak Havzasinda Su, Enerji ve Gıda Bağlantısının Dinamik Modellemesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
Kırşehir İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
San Antonio Case Studies (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2018
Gediz Havzası Örneğinde Bitkisel Üretim ve Traktör Kullanımına İlişkin Temel Değerler ve İlişkilerin Mekansal Olarak Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2012-2014
Kayıt Yok
Ertuğrul, Ö., Daher, B., Ertuğrul, G.Ö., Mohtar, R. (2024) "From Agricultural Waste to Energy: Assessing the Bioenergy Potential of South-Central Texas", ENERGİES, (0) [SCI Expanded] Link    
Boyacı, S., Ertuğrul, Ö., Ertuğrul, G.Ö., Gökalp, D.D. (2023) "Kırşehir İlinde Seralarda Kullanılan Sulama Sularının Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi", KSU Journal of Agriculture and Nature, 26 (5) pp. 1178-1185 [TR Dizin] DOI     
Babaoğlu, Ü.T., Yalcin, S.O., Çalış, A.G., Ertuğrul, G.Ö., Ertürk, A. (2022) "Effects of different occupational exposure factors on the respiratory system of farmers: the case of Central Anatolia", Journal of Public Health, (0) pp. 1-9 [ESCI] DOI    
Alkan, B., Ertuğrul, G.Ö. (2022) "Tarımsal İnsansız Hava Araçları ile Pestisit Uygulamaları", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), 2 (2) pp. 232-238 Link    
Boyacı, S., Ertuğrul, Ö., Ertuğrul, G.Ö. (2021) "Kırşehir ilinin örtü altı domates yetiştiriciliğinde bitkisel artık kaynaklı enerji potansiyelinin mekânsal olarak değerlendirilmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi tarım bilimleri dergisi (online), 26 (3) pp. 600-609 [TR Dizin] Link DOI     
Ertuğrul, G.Ö., Değirmencioğlu, A. (2021) "A GIS-Based Approach on Annual Tractor Use, Soil Type and Crop Pattern Interactions in Some Provinces of the Aegean Region", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 9 (8) pp. 1384-1389 Link DOI      
Değirmencioğlu, A., Mohtar, R.H., Daher, B., Ertuğrul, G.Ö., Ertuğrul, Ö. (2019) "Assessing the Sustainability of Crop Production in the Gediz Basin. Turkey: A Water, Energy and Food Nexus Approach", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28 (4) pp. 2511-2522 [SCI Expanded] Link     
Ertuğrul, G.Ö., Ertuğrul, Ö., Değirmencioğlu, A. (2019) "Determination of Agricultural Mechanization Level of Kırşehir Province Using Geographical Information Systems (GIS)", COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 72 (8) pp. 1144-1152 [SCI Expanded] Link DOI     
Evcim, H.Ü., Ertuğrul, G.Ö. (2017) "Türkiye Tarımında Traktör Kullanımı (2010)", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 13 (1)    
Öz, E., Ertuğrul, G.Ö. (2016) "İleri Yaşlı Çiftçilerin Tarımsal İş Güvenliğine Yaklaşımı", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12 (4) pp. 221-226 [TR Dizin] Link    
GÜLDEN, Ö.E. (2012) "Advancements and Transitions in Technologies for Sustainable Agricultural Production", Economic and Environmental Studies, 12 (4) pp. 459-466 Link    
Ertuğrul, G.Ö. (2024) "Occupational Accidents Arising From the Use of Tractors and Agricultural Machinery: Safety Solutions and Recommendations", Ahi Evran International Congress on Scientific Research - IV , Kırşehir, Türkiye, (Nisan 2024 
Ertuğrul, Ö., Ertuğrul, G.Ö. (2023) "Revolutionary Farming: Advancements in Seeders over the Past Decade", Ahi Evran 3rd International Congress on Scientific Research , (pp. 353-357), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2023  
Ertuğrul, G.Ö. (2023) "ADVANCING AGRICULTURAL PRODUCTIVITY THROUGH MECHANIZATION- GLOBAL TRENDS AND CHALLENGES", AHI EVRAN III-International Congress on Scientific Research , Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2023  
Canöz, Ç., Ertuğrul, G.Ö. (2021) "GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ", 7. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ , (pp. 223), Türkiye, (Aralık 2021  
Alkan, B., Ertuğrul, G.Ö. (2021) "PESTİSİT UYGULAMALARINDA KULLANILAN TARIM MAKİNALARINDA OLUŞABİLECEK TEHLİKELER VE RİSKLER", 7. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ , (pp. 222), Türkiye, (Aralık 2021  
Kurt, D., Ertuğrul, G.Ö. (2021) "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ENGELLİ ÇALIŞANLAR", 7. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ , (pp. 224), Türkiye, (Aralık 2021  
Ertuğrul, G.Ö., Ertuğrul, Ö., Erden, M. (2019) "Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Varlığının İş Kazası Riski ile İlişkisinin Belirlenmesi", 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi , (pp. 689), Ankara, Türkiye, (Nisan 2019 
Değirmencioğlu, A., Daher, B.T., Mohtar, R.H., Ertuğrul, G.Ö., Ertuğrul, Ö., Öz, E., Öz, H. (2019) "Water, Energy and Food (WEF) Nexus Approach for Sustainable Agriculture”", 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Ekim 2019 , (pp. 833-842), Aydın, Türkiye, (Ekim 2019 
Aygün, M., Aksoy, R., Doğan, A., Ertuğrul, G.Ö. (2019) "Bitki Koruma Makinalarında Yaşanan Kazaların Nedenleri ve Azaltılması Yönündeki Gelişmeler", 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi , (Nisan 2019
Ertuğrul, G.Ö., Değirmencioğlu, A., Mohtar, R.H., Ertuğrul, Ö., Daher, B. (2018) "A Step to Sustainable Agriculture: Challenging Food Security in Central Kızılırmak Basin by Water, Energy and Food (WEF) Nexus Approach", International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS) , (Ekim 2018
Babaoğlu, Ü.T., Cevizci, S., Çalış, A.G., Ertuğrul, G.Ö. (2018) "Effects of pesticide use on respiration system of farmers: The case of Middle Anatolia", 11th European Public Health Conference , (Kasım 2018  
Değirmencioğlu, A., Mohtar, R., Ertuğrul, G.Ö., Öz, H., Ertuğrul, Ö., Öz, E. (2017) "Water, Energy and Food (Wef) Nexus: An Approach to Sustainable Agriculture", II. International Academic Research Congress , Aydın, Türkiye, (Ekim 2017
Ertuğrul, G.Ö., Ertuğrul, Ö., Değirmencioğlu, A. (2017) "Determination of Agricultural Mechanization Level Using Geographic Information System as in the Example of Kırşehir", Inernational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2017 
Babaoğlu, Ü.T., Cevizci, S., Çalış, A.G., Ertuğrul, G.Ö. (2017) "Respiratory Symptoms in Agricultural Workers - Influence ofExposure Duration and Smoking", 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , (Ekim 2017
Değirmencioğlu, A., Mohtar, R., Daher, B., Ertuğrul, G.Ö., Lee, S.H. (2017) "Strategic Planning of Natural Resources: Water, Energy and Food (WEF) Nexus Approach for the Gediz Basin-Turkey", Dresden Nexus Conference , Dresden, Almanya, (Mayıs 2017 
Değirmencioğlu, A., Mohtar, R., Ertuğrul, G.Ö., Daher, B.T. (2017) "Application of Water, Energy and Food (Wef) Nexus Approach to the Gediz Basin", International Advanced Researches Engineering Congress-2017 , Osmaniye, Türkiye, (Aralık 2017
Ertuğrul, G.Ö., Öz, E., Ertuğrul, Ö. (2016) "Determination of the Relationship between Accidents of Agricultural Tractors and Agricultural Mechanization Level as in the Example of Turkey", 8th International Conference on Occupational Safety Health , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2016  
Öz, E., Ertuğrul, G.Ö. (2016) "Analyzing magnitude of tractor accidents on the base of official stattistics and media resources", 8th International Conference on Occupational Safety Health , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2016  
Ertuğrul, G.Ö., Göneci, E., Kurucu, Y., Değirmencioğlu, A. (2013) "Core Values and Key Relatıons On Tractor Use As In The Example Of Gedız Basın Turkey", 24th International Scientific-Expert Conference On Agriculture And Food Industry. , (pp. 532-536), Sarajevo, Bosna Hersek, (Eylül 2013  
Evcim, H.Ü., Değirmencioğlu, A., Ertuğrul, G.Ö., Aygün, İ. (2012) "Advancements and Transitions in Technologies for Sustainable Agricultural Production", 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development , Konya, Türkiye, (Ekim 2012
Tekin, A.B., Demirel, Ç., Ertuğrul, G.Ö. (2011) "Electronic Guidance System in Agriculture", AKADEMİK BİLİŞİM 2011 , Malatya, Türkiye, (Şubat 2011   
Ertuğrul, G.Ö., Çakır, E. (2006) "Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi", 23. Tarımsal mekanizasyon Ulusal Kongresi , (pp. 115-120), Çanakkale, Türkiye, (Eylül 2006 
Kayıt Yok
Canöz, Ç., Erdoğdu, M., Ertuğrul, G.Ö. (2023) "Rüzgâr Enerji Santrallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği", Kitap: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi   
Öz, E., Ertuğrul, G.Ö., Öz, H. (2023) "MEDYADA YAYINLANAN TRAKTÖR KAZA HABER İÇERİKLERİNİN RESMİ İSTATİSTİKLERE UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", Kitap: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi    
Kurt, D., Karataş, Y., Ertuğrul, G.Ö. (2022) "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ENGELLİ ÇALIŞANLAR", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı / Gece Publishing  
Aygün, İ., Urkan, E., Ertuğrul, G.Ö. (2022) "Tarımsal Üretimde Ergonomiye Bir Bakış", Kitap: Biyosistem Mühendisliği III, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi A.Ş.    
Boyacı, S., Ertuğrul, Ö., Ertuğrul, G.Ö. (2022) "Kırşehir İlinin Hayvansal Gübre Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Mekansal Olarak Değerlendirilmesi", Kitap: Biyosistem Mühendisliği III, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi A.Ş.    
Ertuğrul, Ö., Ertuğrul, G.Ö., Değirmencioğlu, A. (2022) "SU, ENERJİ VE GIDA KAYNAKLARININ İLİŞKİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDAKİ YERİ", Kitap: ZIRAAT VE SU ÜRÜNLERINDE KAVRAMSAL VE OLGUSAL YAKLAŞIMLAR, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi A.Ş.    
Alkan, B., Ertuğrul, G.Ö. (2022) "PESTİSİT UYGULAMALARINDA KULLANILAN TARIM MAKİNALARINDA OLUŞABİLECEK TEHLİKELER VE RİSKLER", Kitap: ZIRAAT VE SU ÜRÜNLERINDE KAVRAMSAL VE OLGUSAL YAKLAŞIMLAR, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi A.Ş.  
Ertuğrul, G.Ö., Öz, E., Ertuğrul, Ö. (2022) "Tarım Traktörleri Kazaları ve Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi İlişkisi: Türkiye Örneği", Kitap: Tarımsal Perspektif, Ankara/Türkiye : Iksad Publications    
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Araştırmalar, 2023, Editör
Kayıt Yok
Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım Makinaları Derneği, 2023-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Assessing the Sustainability of Crop Production in the Gediz Basin. Turkey: A Water, Energy and Food Nexus Approach
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
12 0 0 1 0 3 0 0 16
2
Determination of Agricultural Mechanization Level of Kırşehir Province Using Geographical Information Systems (GIS)
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
2 0 0 1 1 1 0 0 5
3
Türkiye Tarımında Traktör Kullanımı (2010)
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
0 0 0 3 1 0 1 0 5
4
Advancements and Transitions in Technologies for Sustainable Agricultural Production
Economic and Environmental Studies
0 0 0 1 1 3 0 0 5
5
Tarımsal İnsansız Hava Araçları ile Pestisit Uygulamaları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD)
0 0 0 0 0 2 0 0 2
6
İleri Yaşlı Çiftçilerin Tarımsal İş Güvenliğine Yaklaşımı
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
7
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II
0 0 0 0 0 2 0 0 2
8
ZIRAAT VE SU ÜRÜNLERINDE KAVRAMSAL VE OLGUSAL YAKLAŞIMLAR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
9
ZIRAAT VE SU ÜRÜNLERINDE KAVRAMSAL VE OLGUSAL YAKLAŞIMLAR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Effects of different occupational exposure factors on the respiratory system of farmers: the case of Central Anatolia
Journal of Public Health
0 0 0 0 0 1 0 0 1
11
Tarımsal Perspektif
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2024 15
Adnan Değirmencioğlu
Ege Üniversitesi
2012 - 2022 12
Erdal Öz
Ege Üniversitesi
2016 - 2023 7
Rabi Mohtar
-
2017 - 2024 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2023 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2022 3
Aliye Gamze Çalış
Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2022 3
Hülya Öz
Ege Üniversitesi
2017 - 2023 3
Bassel Daher
-
2017 - 2019 3
Bircan Alkan
-
2021 - 2022 3
İkbal Aygün
Ege Üniversitesi
2012 - 2022 2
Sibel Cevizci
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2017 - 2018 2
Bassel T Daher
-
2017 - 2019 2
Çağrı Canöz
-
2021 - 2023 2
Duygu Kurt
-
2021 - 2022 2
Hakkı Ünal Evcim
-
2012 - 2017 2
Rabi Hassan Mohtar
-
2018 - 2019 2
-
2023 1
-
2022 1
Çimen Demirel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2011 1
Muammer Erden
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2019 1
Engin Çakır
Ege Üniversitesi
2006 1
Erkan Urkan
Ege Üniversitesi
2022 1
Arif Behiç Tekin
Ege Üniversitesi
2011 1
Arzu Ertürk
-
2022 1
Yusuf Kurucu
Ege Üniversitesi
2013 1
Alperen Doğan
-
2019 1
Basel Daher
-
2024 1
Derya Duran Gökalp
-
2023 1
Ece Göneci
-
2013 1
Merve Aygün
-
2019 1
ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL GÜLDEN
-
2012 1
Rabı H Mohtar
-
2019 1
Ruveyda Aksoy
-
2019 1
Sang Hyun Lee
-
2017 1
Sibel Oymak Yalcin
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
156.
50853 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
48.
5150 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
5.
126 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50853
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5150
YÖKSİS Bilim Alanı Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 126
Anahtar Kelimeler Bitkisel Üretimde Mekanizasyon, Hassas/Akıllı Tarım Teknolojileri, Tarımsal Otomasyon
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 45 10 113 0 50 184 70 55
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 621 . 667 . 662 . 548 . - 622 . 502 . 581 . 156 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 334 . 358 . 365 . 252 . - 307 . 218 . 265 . 48 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 42 . 35 . 56 . 21 . - 33 . 18 . 31 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 29 . 25 . 38 . 16 . - 19 . 12 . 21 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 25 . 24 . 36 . 11 . - 15 . 8 . 20 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 21 . 20 . 29 . 12 . - 17 . 7 . 16 . 3 .
Toplam Yayın 0 3 6 2 5 0 5 6 4 2
Toplam Makale 0 1 1 0 2 0 2 2 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Toplam Bildiri 0 2 5 2 3 0 3 0 2 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 5 2 2 0 3 0 2 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri