img

Öğr. Gör. Fatma Hümeyra YÜCEL

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
7
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1994, 1999
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1994, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 67, 22 Eylül 2, 2018
Kurs, İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, 08-11-2021, 26-11-2021
Kurs, İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, 08-11-2021, 26-11-2021
Kurs, İnsan Hakları Çerçevesinde Etik, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, 08-11-2021, 26-11-2021
Kurs, İnsan Hakları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, 08-11-2021, 26-11-2021
Sertifika, İstatistiksel Veri Analizleri ve Uygulamaları, Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yayıncılık, 22-07-2017, 30-07-2017
Sertifika, Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, 25-10-2013, 27-10-2013
Sertifika, Bigilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 28-03-2012, 28-03-2012
Seminer, Verimlilik Yönetimi, Kırşehir Valiliği, 10-09-2008, 10-09-2008
Seminer, NLP Teknikleri ile Problem Çözme Becerileri, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 11-08-2004, 11-08-2004
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi
2006-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
2004-2006, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye
Kayıt Yok
Jamaluddin Ahmadı, Yüksek Lisans, Afganistan özel ortaöğretim okullarında örgüt kültürünün örgütsel yaratıcılık üzerinde etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
2023-2024, Yüksek Lisans Tez Danışmanı, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Tezi İkinci Tez Danışmanı, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Semineri, Yüksek Lisans
2023-2024, Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans
2023-2024, Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans
2023-2024, Öğretmenlik Uygulamaları, Lisans
2023-2024, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2022-2023, Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans
2022-2023, Sınıf Yönetimi, Lisans
2022-2023, Eğitime Giriş, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2022-2023, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2021-2022, Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans
2021-2022, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2021-2022, Eğitime Giriş, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yücel, F.H., Çalık, T. (2024) "Yükseköğretimde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşmaya Yönelik Durum Analizi", Yükseköğretim Dergisi, 13 (3) pp. 473-490 [ESCI] Link DOI   
Yücel, F.H. (2023) "Ücret Yönetimi Bağlamında Öğretmen Maaşlarının İncelenmesi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13 (1) pp. 358-371 [TR Dizin] Link DOI    
Yücel, F.H. (2023) "Content Analysis of Graduate Theses Prepared for Education and Development (Eğitim ve Kalkınmaya İlişkin Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi)", International Journal of Eurasian Education and Culture, 8 (22) pp. 1226-1250 Link DOI  
Yücel, F.H. (2023) "Yükseköğretimde Kapsayıcılık, Çeşitlilik, Eşitlik, Erişim ve Uluslararasılaşmaya Yönelik Yenilikçi Politikalar ile Uygulamalar", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (36) pp. 343-364 Link DOI  
Yücel, F.H. (2023) "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 194-204 [TR Dizin] Link DOI    
Yücel, F.H. (2023) "A Study on Classroom Management in Distance Education During Earthquake Processes (Deprem Süreçlerinde Uzaktan Eğitimde Sınıf Yönetimi Üzerine Bir Çalışma)", Journal of Advanced Education Studies, 5 (0) pp. 124-145 Link DOI   
Yücel, F.H. (2023) "Yükseköğretimde Kalite Hizmetleri Kapsamında Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyetlerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) pp. 1889-1922 Link  
Yücel, F.H., Kuzu, Y. (2023) "Bibliometric Analysis of Higher Education Restructuring (Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bibliyometrik Analiz)", Journal of Human and Social Sciences, 6 (2) pp. 587-604 Link DOI   
Yücel, F.H., Çalık, T. (2023) "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşmasına Tabi Olan Pilot Üniversitelerin Misyon ile Vizyon İfadelerinin İncelenmesi", Kapadokya Eğitim Dergisi, (0) pp. 119-132 Link  
Yücel, F.H., Çalık, T. (2022) "Öğretmen Adaylarının Eğitim Harcamasına Yönelik Metafor Analizi", Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 3 (1) pp. 34-48 Link  
Yücel, F.H. (2022) "Lise Öğretmenlerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Ahi Evran Akademi, 3 (1) pp. 52-65 Link  
Yücel, F.H., Çalık, T. (2022) "Kalkınma Planlarında Yükseköğretime Yüklenen Roller", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 8 (3) pp. 778-797 [TR Dizin] DOI    
Yücel, F.H. (2023) "Türkiye ile Güney Kore ve Amerika Birleşik Birleşik Devletlerindeki Öğretmen Atama Kriterlerinin Karşılaştırılması", 14th International Congress on New Trends in Education , Aydın, Türkiye, (Eylül 2023
Yücel, F.H. (2023) "Araştırma Üniversitelerinin Performanslarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Sivas, Türkiye, (Eylül 2023
Yücel, F.H. (2023) "EFQM Mükemmellik Modeli Çalışması: Yükseköğretimde Ahilik Sistemi", 12th International Management and Social Sciences Conference , (pp. 93), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2023
Yücel, F.H. (2023) "Ankara Vakıf Üniversiteleri Instagram Kullanımlarının Örgütsel Bağlılığa Yansımaları", 6. International Scientific Researches and Innovation Congress , Ankara, Türkiye, (Eylül 2023
Yücel, F.H. (2022) "Yükseköğretime Devam Eden Öğretmen Adaylarının Harcama Kalemleri ve Tutarları", Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II , Ankara, Türkiye, (Aralık 2022
Karip, E., Yücel, F.H. (2007) "İlköğretim Öğrencilerinin Ailelerinin Yaptığı Eğitim Harcamaları", Hacettepe Üniversitesi 1. Ulusal İlköğretim Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2007
Kayıt Yok
Yücel, F.H. (2023) "Türk Eğitim Sisteminde İnsan Gücü, Fiziki, Teknolojik ve Finansal Kaynaklar", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Yücel, F.H. (2023) "Yükseköğretimdeki Öğretmen Adaylarının Harcama Kalemleri ve Tutarlarının İncelenmesi", Kitap: Eğitimde Güncel Araştırmalar-IV, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Yücel, F.H. (2023) "İdeal Öğretmen Yetiştirme Sistemi", Kitap: Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Yücel, F.H. (2023) "Yükseköğretim ile İlgili Hazırlanan Araştırmalar", Kitap: Eğitim Bilimleri Araştırmaları-II, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları  
Yücel, F.H. (2016) "Okullarla İlgili Kurullar ve Kuruluşlar", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD), 2024-
Üye, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER), 2023-
Üye, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), 2017-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Kalkınma Planlarında Yükseköğretime Yüklenen Roller
Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
2
Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine
0 0 0 0 0 1 0 0 1
3
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
4
Eğitim Bilimleri Araştırmaları-II
0 0 0 0 0 1 0 0 1
5
Ücret Yönetimi Bağlamında Öğretmen Maaşlarının İncelenmesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
6
Content Analysis of Graduate Theses Prepared for Education and Development (Eğitim ve Kalkınmaya İlişkin Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi)
International Journal of Eurasian Education and Culture
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2023) "97.Yıl En Başarılı Doktora Tezi Ödülü (Eğitim Yönetimi Birincilik/Eğitim Bilimleri Üçüncülük)" GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Temel Çalık
Gazi Üniversitesi
2022 - 2024 4
-
2023 1
Emin Karip
-
2007 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
185.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
90.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
28.
291 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Yönetimi 291
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 0 0 0 0 0 50 254 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 462 . - - - - - 566 . 338 . 185 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 309 . - - - - - 319 . 148 . 90 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 83 . - - - - - 91 . 23 . 28 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 68 . - - - - - 73 . 21 . 23 .
Toplam Yayın 0 1 0 0 0 0 0 4 15 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri