img

Dr. Öğr. Üyesi Ertan KANBUR

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Temel İmmünoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
20
Atıf
29
h-index
0
Proje
2
WoS
Yayın
6
Atıf
29
h-index
0
Google Scholor
Yayın
14
Atıf
39
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2008, 2013
Araştırma Alanları
Moleküler Biyoloji, Genetik, İmmünoloji,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2008, 2013
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 96, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 92, 2021 Yükse, 2021
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Moleküler Biyoloji
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Genetik
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji İmmünoloji
[UAK] Sağlık Bilimleri Temel İmmünoloji
Kayıt Yok
2024-2027, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, T lenfosit aktivasyonu, Lisans
2023-2024, Olgu Temelli Eğitim İmmünoloji, Lisans
2023-2024, İmmün Sisteme Giriş, Lisans
2023-2024, Hümoral İmmünitenin Efektör Mekanizmaları, Lisans
2023-2024, Doğal Bağışıklık, Lisans
2023-2024, CD4+ Efektör T Hücre Farklılaşması ve Fonksiyonu, Lisans
2023-2024, B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi, Lisans
2023-2024, Antikorlar, Antijenler ve Reseptörler, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kanbur, E., Şeker, S., Şener, F.B., Yerlikaya, A. (2023) "The Senescence Program is Reduced in Proteasome Inhibitor Bortezomib-Resistant PC3 Prostate Cancer Cell Line", European Journal of Biology, 82 (0) [TR Dizin] DOI     
Kaymak, G., Gündüz, M.K., Kanbur, E. (2023) "Menengiç (Pistacia terebinthus L) Ekstraktının Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Antioksidatif ve Antikarsinojenik Etkileri", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11 (0) [TR Dizin] DOI      
Gündüz, M.K., Kaymak, G., Kanbur, E., Berikten, D., Şener, H. (2022) "Exenatide increases CTRP3 gene expression in adipose cells by inhibiting adipogenesis and induces apoptosis", Toxicology in Vitro, 85 (0) [SCI Expanded] DOI       
GÜNDÜZ, M.K., BERİKTEN, D., KAYMAK, G., YERLİKAYA, A., ŞENER, H., ŞAHİN, M.C., KANBUR, E. (2022) "Eksenatidin 3D 3T3-L1 Adipositleri Üzerindeki Ekspresyon Profilinin Mikrodizin Analizi ile Belirlenmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (4) [TR Dizin] DOI      
Kanbur, E., Baykal, A.T., Yerlikaya, A. (2021) "Molecular analysis of cell survival and death pathways in the proteasome inhibitor bortezomib-resistant PC3 prostate cancer cell line", Medical Oncology, 38 (0) [SCI Expanded] DOI       
Yerlikaya, A., Kanbur, E. (2020) "The Ubiquitin-Proteasome Pathway and Resistance Mechanisms Developed Against the Proteasomal Inhibitors in Cancer Cells", Current Drug Targets, 21 (0) [SCI Expanded] DOI       
Yerlikaya, A., Kanbur, E., Stanley, B.A., Tümer, E. (2020) "The Ubiquitin-Proteasome Pathway and Epigenetic Modifications in Cancer", Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 21 (0) [SCI Expanded] DOI       
Hiz, P., Kanbur, E., Demir, N., Akalin, H., Cagan, E., Pashazadeh, M., Bal, S.H., Tezcan, G., Oral, H.B., Budak, F. (2020) "Roles of novel IL-1 family (IL-36, IL-37, and IL-38) members in chronic brucellosis", Cytokine, 135 (0) [SCI Expanded] DOI       
Kanbur, E., Memet, B.C., Aydın, Ö. (2023) "Development of melittin-complexed polymeric nanoparticles to target cellular senescence", 12th International Molecular Biology and Biotechnology Congress , (Aralık 2023 
Kanbur, E., Şener, F.B., Yerlikaya, A. (2022) "Investigation of the effect of proteasome inhibitor bortezomib on cellular senescence in the parental and bortezomib resistant pc3 prostate cancer cell line", The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (ISPBS – 6) , Gaziantep, Türkiye, (Haziran 2022
Gündüz, M.K., Kaymak, G., Kanbur, E. (2022) "Investigation of the Mechanism of α-Tocopherol in Reducing Lipid Accumulation in 3T3-L1 Adipocyte via CTRP3 gene Expression", Second International Congress on Biological and Health Sciences , Türkiye, (Mart 2022 
Kanbur, E., Tümer, E., Şener, F.B., Yerlikaya, A. (2022) "26S Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli prostat hücre hattı ve direnç mekanizmaları", Ulusal İmmünoloji Kongresi , Türkiye, (Aralık 2022 
Hız, P., Kanbur, E., Demir, N., Akalın, E.H., Çağan, E., Oral, H.B., Şener, F.B. (2019) "Novel Il-1 family (IL-36, IL-37 and IL-38) members as potential biomarkers for chronic brucellosis", International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV, (MIMIC IV) , Bursa, Türkiye, (Mayıs 2019 
Kanbur, E., Doğan, M., Dorak, M.T. (2017) "A systematic analysis of the gene and variation content of the extended HLA region", 31st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference , Mannheim/Heidelberg, Almanya, (Mayıs 2017   
Singh, S.K., Lupo, P.J., Scheurer, M.E., Saxena, A., Kennedy, A.E., Kanbur, E., Okcu, M.F., Dorak, M.T. (2016) "Making sense of genetic associations with childhood leukemia risk", Childhood Cancer Conference 2016 , Londra, İngiltere, (Ekim 2016 
Kennedy, A.E., Lupo, P.J., Scheurer, M.E., Kanbur, E., Okcu, M.F., Dorak, M.T. (2016) "Progress in interpretation of childhood ALL risk associations identified in candidate gene studies", Childhood Cancer Conference 2016 , Londra, İngiltere, (Ekim 2016 
İpek, A., Kanbur, E., İpek, M. (2016) "Assessment of Genetic Relationship among Onion Cultivars Grown in Turkey using SSR markers", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry , Bursa, Türkiye, (Ekim 2016  
Kayıt Yok
Kanbur, E. (2024) "T Cells and Cytokines in Allergic Diseases", Kitap: Current Approaches to Allergic Diseases, : Nova Science Publishers   
Kanbur, E. (2023) "Yaşlanma ve Beyin Biyokimyası", Kitap: Beyin Biyokimyası, : Nobel Akademik Yayıncılık    
Kanbur, E. (2022) "Hücresel Yaşlanma (Senesens) ve Kanser", Kitap: Kanser Genetiği ve Moleküler Biyolojisi, : Nobel Akademik Yayıncılık   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Ubiquitin-Proteasome Pathway and Epigenetic Modifications in Cancer
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
11 0 0 0 0 0 0 0 11
2
Roles of novel IL-1 family (IL-36, IL-37, and IL-38) members in chronic brucellosis
Cytokine
10 0 0 0 0 0 0 0 10
3
Molecular analysis of cell survival and death pathways in the proteasome inhibitor bortezomib-resistant PC3 prostate cancer cell line
Medical Oncology
4 0 0 0 0 0 0 0 4
4
The Ubiquitin-Proteasome Pathway and Resistance Mechanisms Developed Against the Proteasomal Inhibitors in Cancer Cells
Current Drug Targets
4 0 0 0 0 0 0 0 4
(2022) "En iyi doktora tezi ödülü" BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Azmi Yerlikaya
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2020 - 2023 5
Ferah Budak Şener
Bursa Uludağ Üniversitesi
2019 - 2023 4
Güllü Kaymak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2022 - 2023 3
Meliha Koldemir Gündüz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2022 - 2023 3
Ertan Kanbur
Faculty of Medicine
2020 - 2022 3
Mehmet Tevfik Dorak
-
2016 - 2017 3
Emrah Tümer
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2020 - 2022 2
Azmi YERLİKAYA
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2022 2
Amy E. Kennedy
-
2016 2
Mehmet Fatih Okcu
-
2016 2
Michael E. Scheurer
-
2016 2
Philip J. Lupo
-
2016 2
Meryem İpek
-
2016 1
Ahmet İpek
-
2016 1
Eren Çağan
-
2019 1
Haluk Barbaros Oral
Bursa Uludağ Üniversitesi
2019 1
Nesrin Demir
Antalya Bilim Üniversitesi
2019 1
Ömer Aydın
Erciyes Üniversitesi
2023 1
Harun Şener
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2022 1
Derya Berikten
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2022 1
Mustafa Doğan
-
2017 1
Emin Halis Akalın
Bursa Uludağ Üniversitesi
2019 1
Ahmet Tarık Baykal
Faculty of Medicine (Istanbul)
2021 1
Derya BERİKTEN
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2022 1
Eren Cagan
Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital (Bursa)
2020 1
Ferah Budak
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Gulcin Tezcan
Faculty of Dentistry (Bursa)
2020 1
Güllü KAYMAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2022 1
Halis Akalin
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Haluk Barbaros Oral
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Harun ŞENER
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2022 1
Mehrdat Pashazadeh
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Meliha KOLDEMİR GÜNDÜZ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2022 1
Meryem Cansu ŞAHİN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2022 1
Nesrin Demir
Faculty of Medicine (Çanakkale)
2020 1
Pinar Hiz
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Salih Haldun Bal
Faculty of Medicine (Bursa)
2020 1
Anshul Saxena
-
2016 1
Berrin Chatzi Memet
-
2023 1
Bruce A Stanley
-
2020 1
Pınar Hız
-
2019 1
Sandeep K. Singh
-
2016 1
Semih Şeker
-
2023 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
268.
55606 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
268.
39554 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
8.
77 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55606
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39554
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İmmünoloji 77
Anahtar Kelimeler İmmünoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 15 5 0 5 70 50 122 75 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 894 . 939 . - 916 . 853 . 980 . 814 . 768 . 268 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 894 . 939 . - 916 . 853 . 980 . 814 . 768 . 268 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 38 . 45 . - 43 . 29 . 38 . 32 . 26 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 3 1 0 1 3 1 6 4 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Toplam Bildiri 0 3 1 0 1 0 0 3 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Bildiri (Uluslararası) 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri