img

Dr. Öğr. Üyesi Erol ALBAYRAK

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
6
h-index
2
Proje
16
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 1997, 2003
Araştırma Alanları
Malzeme Fiziği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 1997, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 60, Bahar, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Malzeme Fiziği
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2015-2016, Arş Uyg Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, FİZİK II, Lisans
2022-2023, Fizik I, Lisans
2022-2023, GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI, Lisans
2022-2023, Mesleki Etik, Lisans
2022-2023, statik-mukavemet, Lisans
2020-2021, GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI, Lisans
2020-2021, FİZİK II, Lisans
2020-2021, Fizik I, Lisans
2015-2016, Mukavemet, Yüksek Lisans
2014-2015, İleri Mühendislik Mekaniği II, Yüksek Lisans
2014-2015, İleri Malzeme Bilimi, Yüksek Lisans
2014-2015, Genel Fizik I, Lisans
2013-2014, Genel Fizik, Lisans
Kayıt Yok
Kendiliğinden düzenlenen tek tabakalarda dipol-dipol etkileşimleri (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2022
Eriyik Eğirme Yöntemi ile Üretilen Al Si Ti Alaşımlarının Yapısal Mekanik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Mekanik Alaşımlandırma ile Üretilen Co ilaveli Al Si Alaşımlarının Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
helium diffaction study of low caverage phases of mercaptoundecanol (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
Helium Atom diffiraction study of low coverage phases of decanethiol self assembled monolayers prepared by supersonic molecular beam deposition (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
İleri Malzemeler araştırma Laboratuvarı Kurulumu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Düz ve basamaklı Au 111 ve Ag 111 yüzeyler üzerinde perfluoropentacene ince filmlerin araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2022
V vanadyum ve Sc Skandiyum nin yüksek enerjili bilyeli öğütme yöntemi ile üretilmiş Al Si Fe alaşımlarının elektrokimyasal özellikleri üzerine etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014
Düz ve basamaklı Au 111 ve Ag 111 yüzeyler üzerinde perfluoropentacene ince filmlerin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI FTIR ALIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Hızlı katılaştırma yöntemi ile farklı kompozisyonlarda üretilmiş AlxSixFe alaşımların elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Farklı öğütme zamanlı Al 20Si 5Fe Al 25Si 5Fe Al 30Si 5Fe alaşımlarının lityum iyon pillerinin performansının incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Au 111 alttaş yüzeyi üzerinde süpersonik moleküler ışın kaplama demet tekniği ile üretilen pantacene ince filimlerin helyum atomu difraksiyonu tekniği ile incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Au 111 alttaş yüzeyi üzerinde süpersonik moleküler ışın kaplama demet tekniğiyle üretilen pentacene ince filmlerin helyum atomu difraksiyonu tekniği ile incelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Ag 111 ve Au 111 yüzeyler üzerinde süpersonik moleküler demet kaplama tekniğiyle büyütülen pentasen ince filmlerin helyum atomik kırınım ve kuvartz kristal mikrobalans teknikleriyle optimizasyonu ve karakterizasyonu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer
muhtemel kalıp malzemesi olarak kullanılan bazı kendiliğinden düzenlenmiş tek tabaka asimetrik disülfitlerin incelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Kayıt Yok
Albayrak, E. (2023) "Fm-3m Uzay Grubundaki LiMn2Ga Full Heusler Alaşımının Teorik Olarak İncelenmesi", AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, (52) pp. 87-94 [TR Dizin] Link DOI   
Albayrak, E. (2022) "Theoretical investigation of the structural, electronic, elastic and thermodynamic properties of Ti2RuSn reverse-Heusler alloy in XA structure", Journal of the Institute of Science and Technology, (0) [TR Dizin] DOI   
ALBAYRAK, E. (2022) "XA yapıdaki Ti2RuSn ters-Heusler alaşımının yapısal, elektronik, elastik ve termodinamik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (3) pp. 1496-1505 [TR Dizin] DOI  
Albayrak, E., Karabuğa, Ş., Bracco, G., Danışman, M.F. (2016) "Study of the helium cross section of unsymmetric disulfide self assembled monolayers on Au 111", Applied Surface Science, 390 (0) pp. 283-288 [SCI Expanded] Link DOI  
Albayrak, E., Karabuğa, Ş., Bracco, G., Danışman, M.F. (2015) "Investigation of the deposition and thermal behavior of striped phases of unsymmetric disulfide self assembled monolayers on Au 111 The case of 11 hydroxyundecyl decyl disulfide", The Journal of Chemical Physics, 142 (1) p. 14703 [SCI Expanded] Link DOI   
Albayrak, E., Karabuğa, Ş., Danışman, M.F., Bracco, G. (2014) "11-Hydroxyundecyl octadecyl disulfide self-assembled monolayers on Au(1 1 1)", Applied Surface Sciencve, 311 (0) [SCI Expanded] DOI   
Albayrak, E., Danışman, M.F. (2014) "Helium diffraction study of pentacene films on Au 1 1 1", APPLIED SURFACE SCIENCE, 295 (0) pp. 54-58 [SCI Expanded]   
EROL, A., FATİH, D.M. (2013) "Helium Diffraction Study of Low Coverage Phases of Mercaptoundecanol and Octadecanethiol Self Assembled Monolayers on Au 111 Prepared by Supersonic Molecular Beam Deposition", Journal of Physical Chemistry C, (0) [SCI Expanded]   
EROL, A., SITKI, D., GIANANGELO, B., FATİH, D.M. (2012) "Helium atom diffraction study of low coverage phases of decanethiol self assembled monolayers prepared by supersonic molecular beam deposition", APPLIED SURFACE SCIENCE, (268) pp. 98-102 [SCI Expanded] DOI   
ERSEN, M., İLKER, D., EROL, A., GİANANGELO, B., ŞİNASİ, E., FATİH, D.M. (2012) "Influence of Steps on the Tilting and Adsorption Dynamics of Ordered Pentacene Films on Vicinal Ag 111 Surfaces", Journal of Physical Chemistry C, (0) [SCI Expanded]  
Albayrak, E. (2023) "INVESTIGATION OF STRUCTURAL, ELECTRONIC, ELASTIC, THERMODYNAMIC AND ELECTRONIC PROPERTIES OF TiFeBi HEUSLER ALLOYS BY DENSITY FUNCTION THEORY", 4. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 573-574), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2023
Albayrak, E. (2023) "INVESTIGATION OF STRUCTURAL, ELASTIC, THERMODYNAMIC AND ELECTRONIC PROPERTIES OF FeBiNi SEMI-HEUSLER ALLOY BY DENSITY FUNCTION THEORY", 3. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS , Mersin, Türkiye, (Nisan 2023
Albayrak, E. (2023) "GaFeTi YARI HEUSLER ALAŞIMININ YAPISAL, ELASTİK, TERMODİNAMİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ İLE İNCELENMESİ", 9th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 707-713), Gaziantep, Türkiye, (Mart 2023
Yıldız, Ş., Albayrak, E., Uzun, O. (2016) "The Effect on Electrochemical Properties of Co on Al Si Fe Alloys for Anode Material of Lithium Ion Batteries", 2nd International Conference on Innovations in Chemical, Agricultural and Environmental Engineering (ICICAE’xx2016) , (pp. 10-12), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, (Ocak 2016
Gianangelo, B., Albayrak, E., Karabuğa, Ş., Danışman, M.F. (2015) "Thermal behavior of an unsymmetric disulfide self assembled on Au 111 11 hydroxyundecyl decyl disulfide", 14th European Conference on Organized Films , (Haziran 2015
Danışman, M.F., Mete, E., Albayrak, E. (2015) "Pentacene thin films on flat and vicinal Au 111 surfaces", American Physical Society National Meeting , (Mart 2015
EROL, A., FATİH, D.M., GIANANGELO, B. (2012) "Helium Diffraction Study of Low Coverage Phases of Mercaptoundecanol and Octadecanethiol Self Assembled Monolayers on Au 111 Prepared by Supersonic Molecular Beam Deposition", NANOTR8 , (Haziran 2012
EROL, A., SITKI, D., FATİH, D.M. (2012) "Influence of Steps on the Tilting and Adsorption Dynamics of Ordered Pentacene Films on Vicinal Ag 111 Surfaces", ROCAM 2012 , (Ağustos 2012
EROL, A., SITKI, D., FATİH, D.M. (2012) "Helium atom diffraction study of low coverage phases of decanethiol self assembled monolayers prepared by supersonic molecular beam deposition", ROCAM 2012 , (Ağustos 2012
Kayıt Yok
Albayrak, E. (2023) "Li2MnSi FULL HEUSLER ALAŞIMININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ", Kitap: DOĞA BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR |, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Albayrak, E. (2023) "Ru2LiAl FULL HEUSLER ALAŞIMININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ", Kitap: DOĞA BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Albayrak, E., Şeşen, F.E. (2023) "Fe2BeGa FULL HEUSLER ALAŞIMININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ", Kitap: FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Şeşen, F.E., Albayrak, E. (2023) "ELEMENTEL BOR, BOR BİLEŞİKLERİ VE BOR İYONLARININ ALTLIK MALZEMEYE UYGULANMASI", Kitap: FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Study of the helium cross section of unsymmetric disulfide self assembled monolayers on Au 111
Applied Surface Science
2 0 0 0 0 0 0 0 2
2
Theoretical investigation of the structural, electronic, elastic and thermodynamic properties of Ti2RuSn reverse-Heusler alloy in XA structure
Journal of the Institute of Science and Technology
0 0 0 0 0 2 0 0 2
3
Investigation of the deposition and thermal behavior of striped phases of unsymmetric disulfide self assembled monolayers on Au 111 The case of 11 hydroxyundecyl decyl disulfide
The Journal of Chemical Physics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
4
Influence of Steps on the Tilting and Adsorption Dynamics of Ordered Pentacene Films on Vicinal Ag 111 Surfaces
Journal of Physical Chemistry C
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mehmet Fatih Danışman
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2014 - 2016 6
ALBAYRAK EROL
-
2012 - 2013 6
DANIŞMAN MEHMET FATİH
-
2012 - 2013 6
Şemistan Karabuğa
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014 - 2016 4
DUMAN SITKI
-
2012 3
Gianangelo Bracco
-
2014 - 2016 3
Fikri Erdem Şeşen
Kırıkkale Üniversitesi
2023 2
BRACCO GIANANGELO
-
2012 2
BRACCO GİANANGELO
-
2012 - 2015 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Orhan Uzun
Bülent Ecevit Üniversitesi
2016 1
Ersen Mete
Balıkesir Üniversitesi
2015 1
Erol ALBAYRAK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2022 1
DEMİROĞLU İLKER
-
2012 1
ELLİALTIOĞLU ŞİNASİ
-
2012 1
METE ERSEN
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50856
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12883
YÖKSİS Bilim Alanı Fizik 2807
Anahtar Kelimeler Malzeme Fiziği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 60 60 0 0 0 0 0 15 149 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 609 . 602 . - - - - - 671 . 504 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 491 . 475 . - - - - - 461 . 301 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 289 . 270 . - - - - - 209 . 137 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 142 . 135 . - - - - - 108 . 69 . -
Toplam Yayın 3 2 0 0 0 0 0 1 7 0
Toplam Makale 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Toplam Bildiri 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Makale (SCI) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Bildiri (Uluslararası) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri