img

Prof. Dr. Sencer Remzi SAYHAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
13
Atıf
0
h-index
0
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Yl) (Tezli), 1986, 1990
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fiziki Coğrafya (Yl) (Tezli), 1984, 1986
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1980, 1984
Araştırma Alanları
Jeomorfoloji, Biyocoğrafya, Türkiye Fiziki Coğrafyası
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Yl) (Tezli), 1986, 1990
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fiziki Coğrafya (Yl) (Tezli), 1984, 1986
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1980, 1984
Kayıt Yok
İngilizce
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Jeomorfoloji
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Biyocoğrafya
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Türkiye Fiziki Coğrafyası
2007-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
1999-2006, Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Fiziki Coğrafya, Türkiye
1994-1999, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Türkiye
1990-1994, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye
1984-1990, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye
2018-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2009-2013, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2019, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2018, Kalite Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2009, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2011, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
1999-2005, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
1994-2006, Fakülte Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Yasemin Mercimek, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafî haritaların değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Buşra Nur Altunok, Yüksek Lisans, Ortaokul düzeyinde kazandırılması hedeflenen beşeri coğrafya kavramlarının belirlenmesi ve kavramların öğretilme düzeyi: Kırşehir örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Nur Sema Ökdem, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Cumhuriyet kadını kavramına ilişkin görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2018-2019, Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, Danışmanlık, Yüksek Lisans
2018-2019, Gezi, Gözlem ve Tasarım Uygulamaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Seç.MB I: Okul Dışı Öğr.Çevr., Lisans
2018-2019, Seç.A II:Coğr.Mat.Tan. ve Çevre Gezileri, Lisans
2018-2019, Doğal-Beşeri Çevre Uns. Tan., Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Seç.A.I: Coğrafi Bilgi Sisteml., Lisans
2018-2019, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Lisans
2018-2019, Genel Fiziki Coğrafya, Lisans
2018-2019, Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2017-2018, Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, Danışmanlık, Yüksek Lisans
2017-2018, Gezi, Gözlem ve Tasarım Uygulamaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2017-2018, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2017-2018, Doğal-Beşeri Çevre Uns. Tan., Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, Seç.A.I: Coğrafi Bilgi Sisteml., Lisans
2017-2018, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Lisans
2017-2018, Genel Fiziki Coğrafya, Lisans
2013-2014, KLİMATOLOJİ II(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, ASYA COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, BİTKİ COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, ARAZİ ÇALIŞMASI II(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, ARAZİ ÇALIŞMASI I (COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, GENEL BEŞERİ COĞRAFYA(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, TOPRAK COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, KARTOGRAFYA I(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2013-2014, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2013-2014, KLİMATOLOJİ I(COĞRAFYA), Lisans
2013-2014, TURİZM COĞRAFYASI, Lisans
2013-2014, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ, Lisans
2012-2013, KLİMATOLOJİ II(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, ASYA COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, BİTKİ COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, LİSANS TEZİ(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, ARAZİ ÇALIŞMASI II(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, ARAZİ ÇALIŞMASI I (COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(EĞİTİM), Lisans
2012-2013, GENEL BEŞERİ COĞRAFYA(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, TOPRAK COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, KARTOGRAFYA II(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, KARTOGRAFYA I(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, HARİTALAMA TEKNİKLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2012-2013, SOSYAL BİLGİLERDE KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ, Lisans
2012-2013, KITALAR VE ÜLKELER COĞRAFYASI, Lisans
2012-2013, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA, Lisans
2012-2013, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2011-2012, KLİMATOLOJİ II(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, ASYA COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, BİTKİ COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, ARAZİ ÇALIŞMASI II(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, ARAZİ ÇALIŞMASI I (COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(EĞİTİM), Lisans
2011-2012, GENEL BEŞERİ COĞRAFYA(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, TOPRAK COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, KARTOGRAFYA II(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, KARTOGRAFYA I(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, HARİTALAMA TEKNİKLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2011-2012, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2011-2012, KLİMATOLOJİ I(COĞRAFYA), Lisans
2011-2012, TURİZM COĞRAFYASI, Lisans
2010-2011, KLİMATOLOJİ II(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, BİTKİ COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, ARAZİ ÇALIŞMASI II(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, ARAZİ ÇALIŞMASI I (COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(EĞİTİM), Lisans
2010-2011, GENEL BEŞERİ COĞRAFYA(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, TOPRAK COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, KARTOGRAFYA II(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, KARTOGRAFYA I(COĞRAFYA), Lisans
2010-2011, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2010-2011, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2010-2011, KLİMATOLOJİ I(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, KLİMATOLOJİ II(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(EĞİTİM), Lisans
2009-2010, GENEL BEŞERİ COĞRAFYA(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, TOPRAK COĞRAFYASI(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, KARTOGRAFYA II(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, KARTOGRAFYA I(COĞRAFYA), Lisans
2009-2010, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2009-2010, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2009-2010, KLİMATOLOJİ I(COĞRAFYA), Lisans
2008-2009, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2008-2009, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2008-2009, KLİMATOLOJİ, Lisans
2007-2008, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2007-2008, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2006-2007, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2006-2007, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2005-2006, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2005-2006, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2004-2005, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2004-2005, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2003-2004, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2003-2004, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2002-2003, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2002-2003, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2001-2002, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2000-2001, GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
2000-2001, GENEL FİZİKİ COĞRAFYA(EĞİTİM), Lisans
Kayıt Yok
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ KARTOGRAFYA SALONU ALT YAPI DESTEK PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ALT YAPI DESTEK PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ANABİLİM DALI ÇEVRECİ ARI PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen
Kayıt Yok
Sayhan, H., Sayhan, R.S., Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Ecological Footprints of Primary School Students and Recommendations to Diminish Them", American-Eurasian Journal of Agricultural Enviromental Sciences, (0)  
Sayhan, S.R. (2006) "Paleocoğrafik Ortam Koşullarında Kayseri Yöresinde Gelişen Biyoherm ve Stromatolitlerin Oluşum Şartları İle Coğrafi Açıdan Arz Ettikleri Önem", İstanbul Üniv., Ed.Fak., Coğrafya Bölümü Dergisi, (14) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (2003) "Meke Maarı’nda Bulunan Bir Volkan Bombasına İlişkin Görüşler", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (2003) "Bozçal Dağı (Kırşehir) ve Çevresinde Tektonizmaya Bağlı Olarak Gelişen Pediment-Glasi Sistemleri", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (2000) "Kaman (Kırşehir) ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (2000) "Geologic and Geomorphological Characteristics of Kaman and Its Surroundings", Anatolian Archaeological Studies, (9) Link  
Sayhan, S.R. (1999) "Barane Dağı Butoniyeri’nin Morfolojik Etüdü(Kaman-Kırşehir)", Türk Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (1999) "Kızılırmak’ın Hirfanlı Baraj Gölüne Döküldüğü Mevkide Aktüel Sedimantasyon ve Alüvyal Şekillenme Süreci", Türk Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (1999) "Kırşehir Dolini’nin Genetik ve Morfolojik Özellikleri ile Yöre Morfolojisi Açısından Önemi", Türk Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (1992) "Ergani(Diyarbakır) Depresyonunda Bazı Morfolojik Müşahadeler", Türk Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Sayhan, S.R. (1992) "Kurtbağrı(Ligustrum vulgare L.)’nin Türkiye’deki Yeni Bir Yayılış Alanı", Atatürk Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Edebiyat Bilimleri Dergisi, (20) [TR Dizin]  
Kayıt Yok
Sayhan, S.R. (1999) "İç Anadolu’da Aktüel ve Paleocoğrafik Ortam Koşullarında Biyogenetik Kalker Kabuk Oluşumu", Kırşehir/Türkiye : Doğuş Matbaası  
Sayhan, S.R. (1999) "Pasinler Havzasının Üst Pleistosen’deki Paleocoğrafik Koşulları", Kırşehir/Türkiye : Doğuş Matbaası  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, JAPANESE GEOLOGİCAL UNİON, 2011-
Üye, Türk Coğrafya Kurumu, 1990-2012
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri