img

Dr. Öğr. Üyesi Havvaana KARADENİZ

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Türkçe Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
17
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2011, 2014
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998, 2003
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2011, 2014
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998, 2003
Havvaana KARADENİZ, Doktora, Türk romanında kasaba (1860-1960), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020
Havvaana KARADENİZ, Yüksek Lisans, Orhan Pamuk'un romanlarında üstkurmaca, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2014
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Yeni Türk Edebiyatı
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2023, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili, Türk Dili, Türkiye
2017-2020, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Türk Dili-II, Lisans
2022-2023, Türk Dili-I, Ön Lisans
2021-2022, Türk Dili-II, Lisans
2021-2022, Türk Dili-II, Ön Lisans
2021-2022, Türk Dili-I, Lisans
2021-2022, Türk Dili-I, Ön Lisans
2020-2021, Türk Dili-II, Lisans
2020-2021, Türk Dili-II, Ön Lisans
2020-2021, Türk Dili-I, Lisans
2020-2021, Türk Dili-I, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Karadeniz, H. (2022) "Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat Romanında Yapı ve İzlek", GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 21 (4) pp. 2567-2587 [TR Dizin] Link  
Karadeniz, H. (2022) "Bir Kasaba Romanı: Nâbi’nin Park Kahvesi", GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 13 (3) pp. 977-1000 [TR Dizin] Link   
Karadeniz, H. (2021) "MELİH CEVDET ANDAY’IN “GÜNEŞ SAATI” ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESİ", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (67) pp. 166-184 [TR Dizin] Link  
Karadeniz, H. (2019) "Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Hatice Bilen Buğranın Mal Sahibi Adlı Hikâyesinin İncelenmesi", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 5 (2) pp. 284-298 [TR Dizin] DOI   
Karadeniz, H. (2018) "İSLÂM ESTETİĞİ", TYB AKADEMİ, 8 (23) pp. 143-145 [TR Dizin]  
Karadeniz, H. (2016) "ADİL ERDEM BAYAZIT’IN POETİKASI", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (36) pp. 107-129 [TR Dizin] Link   
Karadeniz, H. (2015) "HASAN ÖZTÜRK VE ELEŞTİRİSİ: KURMACA VE GERÇEKLİK", DERGÂH, 26 (301) pp. 19-21  
Karadeniz, H. (2015) "DOKUMACI KIZ VE ÇOBAN ADLI MİT PARÇASI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2) pp. 25-39 [TR Dizin] Link  
Karadeniz, H. (2015) "PEYAMİ SAFA’NIN FATİH-HARBİYE ROMANINDA YAPI VE İZLEK", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22) pp. 55-75 [TR Dizin] Link   
Karadeniz, H. (2019) "REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN KAVAK YELLERİ ROMANINDA KAÇIŞ İZLEĞİ", INTERNATİONAL CONGRESS OF SCİENCE CULTURE AND EDUCATİON (INCES) , (pp. 93), Antalya, Türkiye, (Aralık 2019
Karadeniz, H. (2019) "BİR ÇATIŞMANIN ROMANI: YEŞİL GECE", INTERNATİONAL CONGRESS OF SCİENCE CULTURE AND EDUCATİON (INCES) , (pp. 92), Antalya, (Aralık 2019
Karadeniz, H. (2019) "Acımak Romanında Mekân Ekseninde Kendini Gerçekleştirme", V. International Human and Civilization Congress From Past to Future , (pp. 172-176), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Karadeniz, H. (2019) "Acımak Romanında Kaçış İzleği", V. International Human and Civilization Congress From Past to Future , (pp. 177-181), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Karadeniz, A., Karadeniz, H. (2019) "Şiir Çözümleme Becerisi Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", V. International Human and Civilization Congress From Past to Future , (pp. 745-752), Antalya, Türkiye, (Eylül 2019
Karadeniz, H. (2018) "ŞEMSETTİN SAMİ’NİN “TAAŞŞUK-I TALÂT VE FİTNAT” ROMANINDA YAPI VE İZLEK", 4. İNES İNTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS 2018 , (pp. 176), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018 
Karadeniz, H. (2018) "FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HATİCE BİLEN BUĞRA’NIN “MAL SAHİBİ” HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ", 4. İNES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2018 , (pp. 175), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Çelik, F., Boyacı, S., Karadeniz, H., Çelik, N.G. (2017) "DÜNYANIN İLK KADIN MESLEK ÖRGÜTLENMESİ:BACYAN-I RUM", KADINLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KADIN İSTİHDAMI SEMPOZYUMU. YÖK , (pp. 24), Ankara, Türkiye, (Aralık 2017
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Fatma Çelik
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Nihal Gürlek Çelik
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6033
YÖKSİS Bilim Alanı Yeni Türk Edebiyatı 760
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 34 15 2 14 55 0 15 30 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 438 . 487 . 546 . 528 . 487 . - 609 . 586 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 180 . 190 . 224 . 241 . 210 . - 279 . 253 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 84 . 104 . 118 . 122 . 96 . - 148 . 127 . - -
Toplam Yayın 3 1 1 3 6 0 1 2 0 0
Toplam Makale 3 1 0 1 1 0 1 2 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Makale (Ulusal) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri