img

Öğr. Gör. Faysal ÇEKER

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr.

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler (Yl) (Tezli), 2015, 2020
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2004, 2007
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler (Yl) (Tezli), 2015, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2015, 2018
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2004, 2007
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2020
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 67, 10 Mart 20, 2019
İngilizce, KPDS, 77, 2009-KPDS , 2009
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi Matematik Eğitimi
2022-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Kriz ve Stres Yönetimi, Ön Lisans
2023-2024, Ticari Matematik, Ön Lisans
2023-2024, Temel Matematik, Ön Lisans
2022-2023, Mesleki Yazışmalar, Ön Lisans
2022-2023, Dosyalama ve Arşivleme, Ön Lisans
2022-2023, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Ön Lisans
2022-2023, Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranış Kuralları, Ön Lisans
2022-2023, Büro Yönetimi, Ön Lisans
2022-2023, Kriz ve Stres Yönetimi, Ön Lisans
2022-2023, Örgütsel Davranış, Ön Lisans
2022-2023, Yeni İletişim Teknolojileri, Ön Lisans
2022-2023, Ticari Matematik, Ön Lisans
2022-2023, Temel Matematik, Ön Lisans
2021-2022, Örgütsel Davranış, Ön Lisans
2021-2022, Yeni İletişim Teknolojileri, Ön Lisans
2021-2022, Toplantı Yönetimi, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Çeker, F. (2017) "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözme Stratejilerine İlişkin Görüşleri", ESTÜDAM EĞİTİM DERGİSİ, 2 (1) pp. 44-60 [TR Dizin] Link     
Çeker, F. (2017) "Ahlaki ve Sosyo-Ekonomik Bir Teşkilat Olarak Ahilik", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (12) pp. 84-99 [TR Dizin] Link     
Kayıt Yok
Çeker, F. (2020) "Milli Görüş'ün Siyasal Karakteri", Ankara/Türkiye : MGV Yayınları     
Çeker, F. (2016) "AK Parti Dönemi Ordu - Siyaset İlişkisi", Kitap: Türk Siyasal Hayatında AK Parti Dönemi, Ankara/Türkiye : Ekin Yayınları     
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Siyaset, Enerji, Güç Denkleminde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, 2023, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9115
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 215
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 30 0 0 100 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 461 . 518 . - - 430 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 310 . 322 . - - 239 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 68 . 64 . - - 27 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 55 . 57 . - - 26 . - - - -
Toplam Yayın 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri