img

Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Eski Türk Edebiyatı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
49
Atıf
79
h-index
5
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2012, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 66, 2018
İngilizce, KPDS, 61, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Klas, Türkiye
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2011-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Celâl Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Neslihan Haspolat Uçan, Yüksek Lisans, Niyâzi-i Mısrî Divanı'nda Soyut Kavramlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hasan Ali Şahin, Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Nekty10447 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Adile Savcı, Yüksek Lisans, Seyyid Mehmed Lutfi'nin Terceme-i Nasîhatü'l-mülûk'ı (İnceleme-metin), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aslıhan Özen, Yüksek Lisans, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI BEL_ YZ_ K0404 VE BEL_YZ_K0256 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUALARININ METNİ VE MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİ'NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Selma Ataç, Yüksek Lisans, Rıdvân b. Abdülmennân'ın Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî'si (1b-85b, inceleme-metin), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gönül Kurttekin, Yüksek Lisans, Ankara Milli Kütüphane 06 Hk 3882/2 ve 06 Mil Yz A 6095 Numarada Kayıtlı Olan Şiir Mecmualarının Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hava Adır, Yüksek Lisans, Milli kütüphane 06 MİL YZ A 2519 ve 06 MİL YZ A 1998 numaralarda kayıtlı mecmuaların mecmuaların sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2019-2020, Araştırma Projesi II, Lisans
2019-2020, Osmanlı Türkçesi II, Lisans
2019-2020, Eski Türk Edebiyatı II, Lisans
2019-2020, Eski Türk Edebiyatı IV, Lisans
2019-2020, Eski Türk Edebiyatında Hikaye II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri-II, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2019-2020, Eski Yazı ve Kitap Bilgisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı-I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Araştırma Projesi I, Lisans
2019-2020, Eski Türk Edebiyatı III, Lisans
2019-2020, Eski Türk Edebiyatı I, Lisans
2019-2020, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2018-2019, Araştırma Projesi II, Lisans
2018-2019, Araştırma Projesi I, Lisans
2018-2019, Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri-II, Yüksek Lisans
2018-2019, Eski Türk Edebiyatı IV, Lisans
2018-2019, Eski Türk Edebiyatı II, Lisans
2018-2019, Osmanlı Türkçesi II, Lisans
2018-2019, Eski Yazı ve Kitap Bilgisi, Yüksek Lisans
2018-2019, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2018-2019, Eski Türk Edebiyatı III, Lisans
2018-2019, Eski Türk Edebiyatı I, Lisans
2017-2018, Araştırma Projesi I, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyatı IV, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyatı II, Lisans
2017-2018, Osmanlı Türkçesi II, Lisans
2017-2018, Araştırma Projesi II, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyatı Kaynakları, Lisans
2017-2018, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyatı III, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyat I, Lisans
Kayıt Yok
ÇORLULU ZARîFÎ'NİN RÂHATÜ'L-ERVÂH'I (İNCELEME-METİN) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Şeyyad İsa'nın Salsal-namesi (Metninin Çevirisi -İnceleme- Dizin Sözlük) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
Kayıt Yok
Koyuncu, F. (2023) "MUSTAFA RÂGIB IN MEVLİD-İ NEBÎ Sİ", Osmanlı Mirası Arastırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin] DOI   
Ceyhan, A., Koyuncu, F. (2023) "ŞAİR İSMÂİL‘İN MANZUM BİR HİKÂYESİ VE ÖMER SEYFEDDİN’İN ÜÇ NASİHAT‘İ", Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 9 (0) DOI  
Koyuncu, F. (2022) "Hulvî Abdullah Efendi’nin Kaside-i Bürde Tercümesi", JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), (92) pp. 63-86 Link  
Ceyhan, A., Koyuncu, F. (2020) "Kastamonulu Müderris Hâcegîzâde Mustafa Efendi’nin Sad- Kelime-i Hz. Ali Tercümesi", Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, (13) pp. 84-153 Link   
Koyuncu, F. (2020) "Bahrî’nin Hac Menzilnâmesi", Asya Studies Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 4 (12) pp. 21-31  
Koyuncu, F., Ataç, S. (2020) "RIDVAN BİN ABDÜLMENNAN’IN TERCEME-İ AHLÂK-I MUHSİNÎ’Sİ", Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 120-135  
Ceyhan, A., Koyuncu, F. (2020) "Kastamonulu Müderris Hâcegîzâde Mustafa Efendi’nin Sad-Kelime-i Hz. Ali Tercümesi", HİKMET -Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], 6 (13) pp. 84-153  
Koyuncu, F. (2019) "Şairin Dilinden Fetih: Râzî’nin Mora Fetihnâmesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (46) pp. 129-152 [ESCI]   
Ceyhan, A., Koyuncu, F. (2017) "Dört Halifeye Dair Menkıbeler ve Râfizî’ye Nasihatler", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi/Cumhuriyet Faculty of LiteratureJournal of Social Sciences, 41 (1) pp. 1-43  
Koyuncu, F. (2017) "Cûdî’nin Manzum Hac Seyahatnâmesi", Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 3 (1) pp. 177-219  
Koyuncu, F. (2016) "Nevî’nin Siyâsetnâme Türündeki Eseri Fezâilü’l-Vüzerâ ve Hasâilü’l-Ümerâ", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (17) pp. 215-242 [TR Dizin]   
Koyuncu, F. (2015) "Ahlâkî Eğitim Rehberi Olarak Azmî Pir Mehmed’in Enîsü’l-ârifîn’i", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 8 (41) pp. 241-258  
Koyuncu, F. (2015) "Son Dönem Osmanlı Âlim ve Ediplerinden Rusçuklu Mehmed Hayri ve Siyer-i Fârûk İsimli Eseri", Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (16) pp. 897-922 [TR Dizin] DOI   
Koyuncu, F. (2015) "16. Asır Şâirlerinden Nahîfî’nin Manzum Esmâü’l-Hüsnâsı: Şerh-i Şâfî", Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, 6 (11) pp. 121-163  
Erdoğan, K., Koyuncu, F. (2014) "Nâbî’nin Manisa’daki Sanat Çevresi ve Birrî-Nâbî Dostluğu", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (3) pp. 631-646 [TR Dizin]   
Koyuncu, F. (2014) "Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 7 (31) pp. 175-193  
Koyuncu, F. (2012) "Fenâyî Cennet Efendi Dîvânı", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1) pp. 456-458  
Koyuncu, F. (2011) "Alaşehirli Makâlî Mustafa Bey ve Mecmualardaki Bazı Şiirleri", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2) pp. 303-324 Link  
Koyuncu, F. (2020) "Yunus Emre’nin Şiirlerinde Nazar Kavramı", Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu , (pp. 212-222), (Mart 2020
Koyuncu, F. (2019) "Güvâhî’nin Pendnamesi’ndeki Bazı Fütüvvet Değerleri", IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu , (pp. 247-257), (Mayıs 2019
Koyuncu, F. (2016) "Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-ârifîn İsimli Eserinde Gençlik ve Ahlâk Kavramları", Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu , (pp. 346-359), Sinop, Türkiye, (Aralık 2016
Erdoğan, K., Koyuncu, F. (2014) "Birrî-Nâbî Dostluğu", Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu , (pp. 451-469), Türkiye, (Mart 2014
Koyuncu, F. (2012) "Balkanlı Şairlerin Divanlarında Tarih Manzumeleri (16. Asır)", III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu , (pp. 118-129), (Ekim 2012
Doğan, A., Koyuncu, F. (2023) "Müezzin-zâde Devletü'l-Uşşâk", : Paradigma  
Koyuncu, F. (2020) "Çorlulu Zarîfî Râhatü’l-ervâh (İnceleme-Metin)", Ankara/Türkiye : Kurgan Edebiyat Berikan Yayıncılık  
Koyuncu, F. (2019) "Enîsü’l-Ârifîn Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin)", : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı  
Koyuncu, F. (2023) "HAC SEYÂHAT-NÂMESİ (CÛDÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "AHLÂK-I MUHSİNÎ TERCÜMESİ (NEVÂLÎ/NASÛH)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "TERCEME-İ AHLÂK-I MUHSİNÎ (RIDVAN BİN ABDÜLMENNAN)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "ESMÂÜ’L-HÜSNÂ ŞERHİ (SUBHÎ-İ BURÛSEVÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "MECMÛ'A (Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 2519)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "SÜHA DERGİSİ (MEHMED HAYRİ BEY)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "SİYER-İ FÂRUK (MEHMED HAYRİ BEY)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "TÜRKÇE AVÂMİL TUHFESİ (MEHMED HAYRİ BEY)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "FEZÂ'İLÜ'L-VÜZERÂ VE HASÂİLÜ'L-ÜMERÂ (NEV’Î)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "TERCEME-İ AHLÂK-I MUHSİNÎ (FAZLÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "AHLÂK-I MUHSİNÎ TERCÜMESİ (FİRÂKÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "MEV'İZA-İ MANZÛME/PEND-NÂME (AZMÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "ENÎSÜ'L-ÂRİFÎN (AZMÎ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2022) "AHLÂK-I SULTÂN AHMEDÎ/AHLÂK-I MUHSİNÎ TERCÜMESİ (AZÎZ)", Kitap: Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2021) "Bir Latife Kaynağı Olarak Râhatü’l-ervâh", Kitap: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, : DBY  
Koyuncu, F. (2021) "17. Yüzyıl", Kitap: Divan Edebiyatından Gazel Şerhleri, : Kut  
Koyuncu, F. (2019) "Divan Şairlerinin Gözüyle Manisa", Kitap: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Türkiye : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları  
Koyuncu, F. (2013) "ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2013) "ŞÂNÎ, Tarak-zâde Salih Şânî Efendi", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2013) "ŞÂMÎ/DERVİŞ, Taluy-zâde Derviş Şâmî Efendi", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2013) "ŞÛRÎ, Derviş Şûrî Çelebi", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2013) "MAKÂLÎ, Mustafa Bey", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Koyuncu, F. (2013) "MAKÂLÎ, Mehmed Çelebi", Kitap: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkiye : Ahmet Yesevi Üniversitesi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Cihâdî Mürşid-i Kâmil Mesnevisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Yunus Emre Dergisi, 2021, Yrd. Editör
(Ulusal - Kitap) Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2020, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Cûdî’nin Manzum Hac Seyahatnâmesi
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
0 0 0 11 1 1 3 0 16
2
Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
0 0 0 7 0 2 3 0 12
3
Enîsü’l-Ârifîn Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin)
0 0 0 1 3 2 1 0 7
4
Şairin Dilinden Fetih: Râzî’nin Mora Fetihnâmesi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 4 0 1 2 0 7
5
16. Asır Şâirlerinden Nahîfî’nin Manzum Esmâü’l-Hüsnâsı: Şerh-i Şâfî
Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies
0 0 0 2 0 1 2 0 5
6
Nevî’nin Siyâsetnâme Türündeki Eseri Fezâilü’l-Vüzerâ ve Hasâilü’l-Ümerâ
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
0 0 0 3 0 1 1 0 5
7
Alaşehirli Makâlî Mustafa Bey ve Mecmualardaki Bazı Şiirleri
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 4 0 0 1 0 5
8
Dört Halifeye Dair Menkıbeler ve Râfizî’ye Nasihatler
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi/Cumhuriyet Faculty of LiteratureJournal of Social Sciences
0 0 0 2 1 0 0 0 3
9
Nâbî’nin Manisa’daki Sanat Çevresi ve Birrî-Nâbî Dostluğu
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 2 0 1 0 0 3
10
Ahlâkî Eğitim Rehberi Olarak Azmî Pir Mehmed’in Enîsü’l-ârifîn’i
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
0 0 0 1 0 2 0 0 3
11
Bahrî’nin Hac Menzilnâmesi
Asya Studies Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar
0 0 0 1 1 0 0 0 2
12
Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan
0 0 0 1 1 0 0 0 2
13
Hulvî Abdullah Efendi’nin Kaside-i Bürde Tercümesi
JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)
0 0 0 0 2 0 0 0 2
14
RIDVAN BİN ABDÜLMENNAN’IN TERCEME-İ AHLÂK-I MUHSİNÎ’Sİ
Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
Çorlulu Zarîfî Râhatü’l-ervâh (İnceleme-Metin)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
16
Kastamonulu Müderris Hâcegîzâde Mustafa Efendi’nin Sad-Kelime-i Hz. Ali Tercümesi
HİKMET -Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]
0 0 0 1 0 0 0 0 1
17
Son Dönem Osmanlı Âlim ve Ediplerinden Rusçuklu Mehmed Hayri ve Siyer-i Fârûk İsimli Eseri
Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 1 0 0 0 0 1
18
Kastamonulu Müderris Hâcegîzâde Mustafa Efendi’nin Sad- Kelime-i Hz. Ali Tercümesi
Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
19
Yunus Emre’nin Şiirlerinde Nazar Kavramı
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Güvâhî’nin Pendnamesi’ndeki Bazı Fütüvvet Değerleri
0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Adem Ceyhan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2017 - 2023 4
Kenan Erdoğan
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2014 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 1
Selma Ataç
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6036
YÖKSİS Bilim Alanı Klasik Türk Edebiyatı 556
Anahtar Kelimeler Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 60 30 40 20 160 175 80 60 130 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 412 . 471 . 508 . 522 . 382 . 356 . 544 . 560 . 461 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 156 . 177 . 190 . 236 . 130 . 95 . 220 . 224 . 157 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 57 . 70 . 73 . 89 . 42 . 38 . 80 . 99 . 51 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 55 . 69 . 70 . 86 . 39 . 36 . 77 . 95 . 50 . -
Toplam Yayın 3 2 2 2 3 5 2 2 3 0
Toplam Makale 3 1 2 0 1 4 0 1 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0
Toplam Bildiri 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 0 1 0 1 3 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri