img

Doç. Dr. Davut AYDIN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
53
Atıf
199
h-index
4
Proje
7
WoS
Yayın
2
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 1999, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 1995, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1989, 1993
Araştırma Alanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 1999, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 1995, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1989, 1993
Kayıt Yok
Fransızca, KPDS, 64, 1998
İngilizce, KPDS, 53, 1997
Değerlendirme, 25.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Gazi Üniversitesi, 26-04-2024, 27-04-2024
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Sağlık Bilimleri Fak., 06-02-2024, 06-02-2024
Çalışma, Davut AYDIN, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kırşehir Çalışma ve İş, 07-02-2024, 07-02-2024
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük, 17-01-2024, 17-01-2024
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 17-04-2023, 19-06-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 18-01-2023, 18-01-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Pamukkale Üni. Sosyal Bilimler Enst., 21-12-2023, 21-12-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20-06-2023, 20-06-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 03-07-2023, 03-07-2023
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 13-07-2023, 13-07-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enst., 07-08-2023, 07-08-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Mucur MYO., 15-08-2023, 15-08-2023
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 31-08-2023, 31-08-2023
Çalışma, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Sosyal Bilimler Enst., 08-09-2023
Çalışma, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd., 28-08-2023
Çalışma, Davut AYDIN, Afad, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd., 13-02-2023, 06-03-2023
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Sosyal Bilimler Enst., 06-10-2023, 06-10-2023
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak. EBB.RPD Abd., 11-10-2023, 11-10-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üni. Eğitim Bil. Ens., 07-08-2023, 07-08-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Değerlendirme, Davut AYDIN, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-10-2023, 30-10-2023
Değerlendirme, Davut AYDIN, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 25-09-2023, 24-10-2023
Sertifika, Davut AYDIN, https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Egitim/Grup/98, 18-10-2023, 18-10-2023
Kurs, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uyg. ve Araş. Mer. Müd., 29-05-2023, 29-05-2023
Rapor, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 06-11-2023, 20-11-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enst, 24-11-2023, 24-11-2023
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enst., 24-11-2023, 24-11-2023
Kongre Düzenleme, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, 24-11-2022, 26-11-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 18-01-2022, 18-01-2022
Çalıştay, Davut AYDIN, Kırşehir Valiliği, 31-03-2022, 01-04-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30-05-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30-05-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27-05-2022, 27-05-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 06-07-2022, 06-07-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19-12-2022, 19-12-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28-11-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28-11-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28-07-2022, 28-07-2022
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Sağlık Bilimleri Fakültesi", 23-03-2022, 23-03-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 27-02-2022, 27-02-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 18-05-2022, 18-05-2022
Ürün, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 08-01-2022, 08-01-2022
Ürün, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 08-01-2022, 08-01-2022
Ürün, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 08-01-2022, 08-01-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 13-08-2022, 13-08-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş.Mer. Müd. (Vebinar), 03-04-2022, 03-04-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar"ve Kırşehir İl Milli Eğit, 01-01-2022, 01-01-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18-10-2022, 02-11-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 09-05-2022, 10-05-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25-05-2022, 26-07-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Yönetim ve Çalışma Dergisi, 28-05-2022, 14-06-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 02-03-2022, 17-03-2022
Değerlendirme, Davut AYDIN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16-03-2022, 23-03-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 25-05-2022, 25-05-2022
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 27-10-2022, 27-10-2022
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 18-01-2021, 18-01-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 06-10-2021, 06-10-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15-06-2021, 15-06-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 03-03-2021, 03-03-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 11-08-2021, 11-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 16-08-2021, 16-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 06-08-2021, 06-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18-08-2021, 18-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03-08-2021, 03-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10-08-2021, 10-08-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15-07-2021, 15-07-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 23-06-2021, 23-06-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22-06-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 08-09-2021, 13-09-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 07-09-2021, 07-09-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 23-12-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22-06-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 23-12-2021
Rapor, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15-02-2021, 17-02-2021
Seminer, Davut AYDIN, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı Çevrim İçi Eğitim Platformu, 03-09-2021, 17-09-2021
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psik. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. ve Kırşehir İl Mİlli Eğitim Müdür, 04-10-2021, 08-10-2021
Rapor, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 08-11-2021, 08-11-2021
Rapor, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 08-11-2021, 08-11-2021
Değerlendirme, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 01-10-2021, 16-10-2021
Değerlendirme, DavutAYDIN, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30-07-2021, 31-07-2021
Değerlendirme, Davut AYDIN, Sosyal Güvenlik Kurumu Dergisi, 20-04-2021, 26-04-2021
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 29-12-2021, 29-12-2021
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 24-03-2021, 24-03-2021
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 30-11-2021, 30-11-2021
Kongre Düzenleme, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 16-06-2021, 18-06-2021
Konuşmalarım, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Psi. Dan. ve Reh. Uyg. ve Araş. Mer. Müd. "Vebinar", 10-12-2021, 10-12-2021
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 22-01-2020, 22-01-2020
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20-01-2020, 31-01-2020
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25-11-2020, 25-11-2020
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 17-09-2020, 17-09-2020
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25-12-2020, 25-12-2020
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 17-01-2019, 17-01-2019
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-11-2019, 22-11-2019
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 18-11-2019, 22-11-2019
Çalıştay, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 10-01-2019, 11-01-2019
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26-08-2019, 26-08-2019
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12-2019, 10-12-2019
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12-2019, 10-12-2019
Çalıştay, Davut AYDIN, Ufuk Üniversitesi-Ankara, 12-04-2019, 13-04-2019
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21-11-2019, 22-11-2019
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, KırşehirAhi Evran Üni. Eğitim Fak., 17-01-2018, 17-01-2018
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 01-11-2018, 18-11-2018
Sertifika, Davut AYDIN, Paris-Fransa, 18-06-2018, 20-06-2018
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23-11-2018, 24-11-2018
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30-07-2018, 30-08-2018
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 01-11-2018, 18-11-2018
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28-02-2018, 28-02-2018
Değerlendirme, Davut AYDIN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 08-12-2018, 09-12-2018
Değerlendirme, Davut AYDIN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28-01-2018, 08-02-2018
Çalıştay, Davut AYDIN, Paris / FRANSA, 18-06-2018, 20-06-2018
Kongre Düzenleme, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23-11-2018, 24-11-2018
Jüri Üyelikleri, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üni. Eğitim Fak., 19-01-2017, 19-01-2017
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 20-02-2017, 20-04-2017
Değerlendirme, Davut AYDIN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 08-02-2017, 05-04-2017
Değerlendirme, Davut AYDIN, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18-04-2017, 09-06-2017
Değerlendirme, Davut AYDIN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28-03-2017, 03-04-2017
Sertifika, Davut AYDIN, Antalya, 27-10-2016, 30-10-2016
Sertifika, Davut AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 11-05-2016, 14-05-2016
Çalıştay, Davut AYDIN, Antalya/Manavgat, 08-08-2016, 12-08-2016
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi, 16-12-2015, 16-12-2015
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26-01-2015, 07-02-2015
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 26-11-2013, 29-11-2013
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, 01-12-2013, 01-12-2013
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 15-01-2012, 15-01-2012
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, 29-04-2012, 29-04-2012
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir Valiliği, 28-03-2012, 28-03-2012
Sertifika, Davut AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20-03-2012, 20-03-2012
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, 09-12-2011, 09-12-2011
Kurs, Davut AYDIN, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 27-06-2011, 30-06-2011
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü, 08-10-2010, 08-10-2010
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 17-09-2010, 17-09-2010
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir PTT Başmüdürlüğü, 16-05-2010, 16-05-2010
Çalıştay, Davut AYDIN, TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze/İzmit, 13-02-2009, 15-02-2009
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 07-10-2009, 07-10-2009
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir PTT Başmüdürlüğü, 10-10-2009, 10-10-2009
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Müftülüğü, 15-06-2009, 15-06-2009
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 02-10-2009, 02-10-2009
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir Valiliği, 24-09-2008, 24-09-2008
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 28-03-2008, 18-04-2008
Çalıştay, Davut AYDIN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun, 14-03-2008, 15-03-2008
Çalıştay, Davut AYDIN, Kırşehir Valiliği, 15-10-2008, 17-10-2008
Sertifika, Davut AYDIN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 03-03-2007, 03-03-2007
Seminer, Davut AYDIN, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22-03-2007, 22-03-2007
Seminer, Davut AYDIN, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Lisesi, 27-04-2007, 27-04-2007
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 09-03-2007, 28-03-2007
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir PTT Baş Müdürlüğü, 01-12-2007, 01-12-2007
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 13-11-2006, 20-11-2006
Çalıştay, Davut AYDIN, Eğitim BİR-SEN, 04-11-2006, 05-11-2006
Seminer, Davut AYDIN, AB Programları İzleme İstatistik Destek ve Koordinasyon Merkezi İl planlama Müdürlüğü Kırşehir, 15-12-2006, 15-12-2006
Çalıştay, Davut AYDIN, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Komisyon Başkanlığı Kırşehir, 10-06-2006, 10-12-2006
Seminer, Davut AYDIN, Sahra Sıhhiye Okulu-Samsun, 29-08-2005, 29-08-2005
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 09-02-2005, 09-02-2005
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 11-05-2005, 11-05-2005
Seminer, Davut AYDIN, Türk Hava Yolları, 26-07-2004, 26-07-2004
Seminer, Davut AYDIN, Kırşehir, 11-06-2004, 11-06-2004
Seminer, Davut AYDIN, Ankara, 02-10-2004, 02-10-2004
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 13-01-2003, 24-01-2003
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 15-01-2003, 15-01-2003
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 11-01-2003, 03-03-2003
Seminer, Davut AYDIN, Van İl Emniyet Müdürlüğü, 07-10-2003, 14-11-2003
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 02-03-2002, 02-03-2002
Seminer, Davut AYDIN, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, 16-06-2002, 16-06-2002
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 06-04-2002, 06-04-2002
Seminer, Davut AYDIN, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20-12-2001, 20-12-2001
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Alan Eğitimi, Türkiye
2006-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2003-2006, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr., Türkiye
1994-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Kırşehir İl İntihar Önleme Kurul Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Senatör, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2023, Rektör Danışmanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-, Farabi Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-, Bologna Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2010-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2008-, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurul Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2008-, İl Mbdr Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Mbrd, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2012, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Furkan Çakar, Yüksek Lisans, Genç yetişkinlerde problem çözme becerisi ve otomatik düşüncelerin aile iletişim kalıpları üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Buket Nur Seyfeli, Yüksek Lisans, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL ZEKÂ, TÜKENMİŞLİK VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşe Sevim Duman, Yüksek Lisans, Bilinçli farkındalığın kişilerarası iletişim çatışması eğilimi ve stresle başa çıkma ile ilişkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Şeyma Altunok, Yüksek Lisans, Bilişsel esnekliğin iletişim çatışması ve empati ile ilişkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gökçe Nur Yandım, Yüksek Lisans, İLETİŞİM YETKİNLİĞİ, YALNIZLIK VE SOSYAL BEĞENİRLİĞİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aızırek Imandos Kyzy, Yüksek Lisans, Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından karşılaştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nursultan Danııar Uulu, Yüksek Lisans, Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin iletişim becerisi, benlik saygısı ve iyimserlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından karşılaştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şeyma Nur Bal, Yüksek Lisans, Suriyeli kadın sığınmacıların Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve psikolojik iyi oluşlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nazife Şener, Yüksek Lisans, Lise öğrencilerinin Holland kişilik tipleri ile mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fatih Saracoğlu, Yüksek Lisans, İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Ümmügülsüm Taşkın, Yüksek Lisans, İletişim becerisinin çatışma eğilimi ve algılanan ana baba tutumları ile ilişkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2023-2024, Rehberlik ve Özel Eğitim (7 grup birleşik), Lisans
2023-2024, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1, Lisans
2023-2024, Okullarda Rehberlik Uygulamaları 1 (2 grup 12 saat), Lisans
2023-2024, Mesleki Rehberlik (2 grup 4 saat), Lisans
2023-2024, Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri (2 grup 4 saat), Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2023-2024, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2023-2024, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans
2023-2024, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Lisans
2023-2024, Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları (2 grup), Lisans
2023-2024, Mesleki Rehberlik Uygulamaları ( 2 grup), Lisans
2023-2024, Grupla Psikolojik Danışma (2 grup), Lisans
2023-2024, Grupla Psikolojik Danışma( 2grup), Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Semineri, Yüksek Lisans
2023-2024, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları 2 (2 grup 12 saat), Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları 1 (2 grup 12 saat), Lisans
2022-2023, Mesleki Rehberlik Uygulamalar (2 grup 6 saat), Lisans
2022-2023, Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması, Lisans
2022-2023, Kariyer Planlama ve Geliştirme (2 grup 4 saat), Lisans
2022-2023, Rehberlik ve Özel Eğitim (3 grup 9 saat), Lisans
2022-2023, Grupla Psikolojk Danışma, Lisans
2022-2023, Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek LisansTezi, Yüksek Lisans
2022-2023, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Eğitim Psikolojisi ( 3grup 9 saat), Lisans
2022-2023, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması, Yüksek Lisans
2022-2023, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2022-2023, Mesleki Rehberlik, Lisans
2022-2023, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Lisans
2022-2023, Kariyer Danışmanlığı Görüşme Becerileri, Lisans
2021-2022, Rehberlik ve Özel Eğitim, Lisans
2021-2022, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları, Lisans
2021-2022, Okullarda Rehberlik Uygulamaları 2 (2 grup 6 saat), Lisans
2021-2022, Mesleki Rehberlik Uygulamaları, Lisans
2021-2022, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması 2, Lisans
2021-2022, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2021-2022, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması 1, Lisans
2021-2022, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları (2 grup 6 saat), Lisans
2021-2022, Mesleki Rehberlik ve Danışma, Lisans
2021-2022, Mesleki Rehberlik, Lisans
2021-2022, Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri, Lisans
2021-2022, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Lisans
2021-2022, Yüksek LisansTezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Kariyer Görüşme Becerileri, Lisans
2020-2021, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Lisans
2020-2021, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2020-2021, Rehberlik, Lisans
2020-2021, Meslek Rehberliği, Lisans
2020-2021, Fizyolojik Psikoloji, Lisans
2020-2021, Rehberlik, Lisans
2020-2021, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2020-2021, Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması, Lisans
2020-2021, Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2020-2021, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2019-2020, Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması, Lisans
2019-2020, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Lisans
2019-2020, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2019-2020, Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2019-2020, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2019-2020, REHBERLİK, Lisans
2019-2020, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2019-2020, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2019-2020, MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA, Lisans
2019-2020, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2019-2020, Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Alan Uzmanlık Dersi, Yüksek Lisans
2019-2020, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2018-2019, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Rehberlik, Lisans
2018-2019, Fizyolojik Psikoloji, Lisans
2018-2019, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Mesleki Rehberlik ve Danışma, Lisans
2018-2019, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2018-2019, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması, Yüksek Lisans
2018-2019, Eğitimde Halkla İlişkiler ve İletişim, Yüksek Lisans
2017-2018, Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Eğitimde Halkla İlişkiler ve İletişim, Yüksek Lisans
2017-2018, EĞİTİM PSİKOLOSİ, Lisans
2017-2018, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA, Lisans
2017-2018, Fizyolojik Psikoloji, Lisans
2017-2018, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2017-2018, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, Lisans
2017-2018, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2017-2018, Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2016-2017, Meslek Rehberliği ve Danışma Uygulaması, Lisans
2016-2017, Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları, Lisans
2016-2017, MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA, Lisans
2016-2017, Meslek Rehberliği ve Danışma, Lisans
2016-2017, Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2016-2017, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2016-2017, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA, Lisans
2016-2017, EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2016-2017, İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM, Lisans
2016-2017, GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları, Lisans
2015-2016, MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA, Lisans
2015-2016, Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2015-2016, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2015-2016, GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, EĞİTİM PSİKOLOSİ, Lisans
2015-2016, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2014-2015, MESLEK GELİŞİM KURAM VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2014-2015, MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA, Lisans
2014-2015, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2014-2015, EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2014-2015, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2014-2015, EĞİTİM PSİKOLOSİ, Lisans
2014-2015, GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, MESLEK REHBERLİĞİ VE DANIŞMA, Lisans
2013-2014, Mesleki Gelişim Kuram Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2013-2014, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2013-2014, EĞİTİM PSİKOLOSİ, Lisans
2013-2014, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, İnsan ilişkileri ve iletişim, Lisans
2012-2013, MESLEKİ GELİŞİM KURAM VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2012-2013, Meslek Rehberliği Danışma Uygulamaları, Lisans
2012-2013, EĞİTİMDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2012-2013, İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM, Lisans
2012-2013, FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ, Lisans
2012-2013, EĞİTİM PSİKOLOSİ, Lisans
2012-2013, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA, Lisans
2012-2013, GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2012-2013, BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
Kayıt Yok
Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal İlişki (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Öğretmen adaylarının mesleki sonuç beklentilerini etkileyen değişkenler olarak; sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve öz-yeterlilik (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
EGT.A4.18.012: Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal İlişki (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2018
Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlılık ve Kariyer Uyumluluğu İlişkisinin İncelenmesi (Examining the Relationship between Work Engagement and Career Adaptability Among Health Professionals) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlılık ve Kariyer Uyumluluğu İlişkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
İŞE BAĞLILIĞIN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Olcar, H.A., Ozer, A., Mutu, H.B., Yurdakul, G., Kuru, T., AYDIN, D., Korkmaz, M. (2024) "Computational Mechanical Analysis of AO 44A1, 44B1, and 44C1 Fractures with Finite Element Modeling: Evaluation of Screw, Plate, and Kirschner Wire Fixation", JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION, 114 (1) [SCI] DOI   
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E., Szabo, A., Grıffıths, M.D. (2023) "The Turkish Version of the Exercise Addiction Inventory: Validity and Reliability", The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA), 10 (2) pp. 184-193 [TR Dizin] Link DOI    
Aydın, D., Uulu, N.D. (2022) "Examination Of Interpersonal Communication Competence Of Kyrgyz-Turkish Manas University Students In Terms Of Some Variables", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS), 8 (53) pp. 789-795 DOI  
Aydın, D., Kyzy, A.İ. (2022) "Analysis Of Postgraduate Theses On Communication Skills Of University Students In Turkey", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 8 (99) pp. 2027-2032 Link DOI  
Şener, N., Aydın, D. (2022) "The Relationship Between High School Students’ Holland Personality Types and Professional Maturity Level", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 8 (3) pp. 906-925 [TR Dizin] Link DOI  
Çıkrıkçı, N., Aydın, D. (2022) "Examining the Relationships Between Social Support Resources and Attitudes Towards Women’s Career Among Children", Sakarya University Journal of Education, 12 (1) pp. 163-174 Link DOI   
Bal, Ş.N., Aydın, D. (2021) "FOREIGN CHILDREN IN COMPARING CHILDHOOD TRAUMA TO AGE AND GENDER", Ahi Bilge Eğitim Dergisi(ABED), 2 (2) pp. 148-165 Link  
Aydın, D. (2019) "Investigation of High School Students’xx Perceptions of Guidance Service Through Metaphors", (IOJES) International Online Journal of Educational Sciences, 11 (3) pp. 265-278 Link DOI  
Aydın, D., Aytekin, C. (2019) "SUGGESTIONS OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES FOR INTERVENTION TO MATHEMATICS TEACHERS WHO HAVE A SENSE OF BURNOUT", Manas Journal of Social Studies, 8 (4) pp. 3232-3246 [TR Dizin] Link DOI  
Aydın, D., Aytekin, C. (2019) "Controlling Mathematics Anxiety by the Views of Guidance and Psychological Counseling Candidates", European Journal of Educational Research, 8 (2) pp. 421-431 Link DOI  
Aydın, D., Aytekin, C. (2019) "THE ROLE OF THE MATHEMATICAL REASONING IN CONSULTATION PROCESS ACCORDING TO GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES", Acta Didactica Napocensia, 12 (1) pp. 131-139 DOI  
Aydın, D. (2018) "RELATIONSHIP BETWEEN THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AND SELF-REGULATION SKILLS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS", Journal of Education and Training Studies, 6 (12) pp. 227-234 Link DOI  
Aydın, D., Karadeniz, A. (2017) "THE EXAMINATION OF SPIRITUAL INTELLIGENCE FEATURES OF EDUCATION FACULTY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES", ASOS JOURNAL, 5 (57) pp. 100-114 DOI  
Şahin, C., Aydın, D., Balay, R. (2016) "The Investigation of the Students’ Educational Use of Internet and Students’ Internet Addiction in School of Education", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1) pp. 481-497 [TR Dizin] Link  
Aydın, D., Karadeniz, A. (2016) "RUHSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 7 (23) pp. 69-93 [TR Dizin] Link   
Korkmaz, Ö., Yeşil, R., Aydın, D. (2009) "Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları CANDIDATE TEACHERS' PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (27) pp. 221-239  
Aydın, D. (2009) "EFFECTIVENESS OF A GROUP GUIDANCE PROGRAM ON REALISTIC STUDY FIELD CHOICE AMONG FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS", Journal of Theory Practice in Education, 5 (1) pp. 67-84  
Clıpa, O., Aydın, D. (2009) "Students perception upon subjectivity of academical evaluation", Analele Universitatii ”Ştefan cel Mare” Suceava Seria Ştiente ale educatiei, 6 (0) pp. 530-538  
Aydın, D., Baltacı, Ö., Clıpa, O. (2009) "Psychology of education analyzing the level of social anxiety of the teacher candidates according to some variables", Analele Universitatii ”Ştefan cel Mare” Suceava Seria Ştıınte ale educatiei TOMUL VI 2009, 6 (0) pp. 414-425  
Aydın, D., Bayındır, G., Clıpa, O. (2009) "A descriptive study basel on english language teachers sense of self of their profession", Analele Universitatii ”Ştefan cel Mare” Suceava Seria Ştiente ale educatiei, 6 (0) pp. 426-434  
Aydın, D. (2007) "Grup rehberliğinin lise 1 sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8 (1) pp. 137-155 [TR Dizin] Link   
Yeşil, R., Aydın, D. (2007) "Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2) pp. 65-84 [TR Dizin]  
Bozdoğan, A.E., Aydın, D., Yıldırım, K. (2007) "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2) pp. 83-97 [TR Dizin]   
Aydın, D. (2006) "Sosyal Bilişsel Meslek Danışmanlığı SCCT", (GEFAD) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2) pp. 281-296 [TR Dizin]  
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E. (2023) "Yaşam Doyumu ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişkide Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Aracı Rolü", 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2023
Aydın, D., Yandım, G.N. (2023) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL BEĞENİRLİĞİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YORDAYICI GÜCÜ", 2.Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi , (pp. 106-107), Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2023
Aydın, D., Avşaroğlu, S., Baltacı, U.B., Erzen, E. (2023) "THE MEDIATING ROLE OF LIFE SATISFACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER ADAPT ABILITIES AND HOPE", ULUSLARARASI 21. YY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 106), Burdur, Türkiye, (Ağustos 2023
Aydın, D., Altunok, Ş. (2023) "Investigation of GraduateTheses on Cognitive Flexibility in Turkey (2018-2022)", International 21 st Century Educational Research Congress , Burdur, Türkiye, (Haziran 2023
Özkan, A.S., Aydın, D. (2023) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN FARKLI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", CUMHURIYET 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Ankara, Türkiye, (Nisan 2023
Aydın, D., Avşaroğlu, S., Baltacı, U.B. (2023) "Investigation of School Counselors’ Views on Culturally Sensitive Counseling", ULUSLARARASI PSİKO-SOSYAL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Aralık 2023
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E. (2022) "Kadınların ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresleri, Duygusal Şiddete Maruz Kalmaları ve Olumsuz Değerlendirilme Korkuları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2022
Aydın, D., Karaman, Z. (2022) "Irrational Belief of Psychological Counselor Candidates on the Psychological Counseling Process", 3.International Cappadocia Scientific Research Congres , Nevşehir, Türkiye, (Aralık 2022
Şahin, C., Aydın, D. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Ile Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE) , (pp. 1069-1072), Paris, Fransa, (Aralık 2018
Aydın, D., Şahin, C., Morkoyunlu, Z. (2016) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİLERİ TANIMA YETERLİĞİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ", 4. INTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTİON , (Aralık 2016
Aydın, D., Şahin, C., Beydoğan, H.Ö., Bolat, N., Morkoyunlu, Z. (2016) "PROSPECTİVE TEACHERS LEVELS OF COMPETENCE AT COGNİSİNG STUDENTS", 4. İNTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTİON , Antalya, Türkiye, (Ocak 2016
Aydın, D., Saracoğlu, F. (2016) "İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 1349-1355), Muğla, Türkiye, (Aralık 2016
Aydın, D., Saracoğlu, F. (2016) "İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 1337-1348), Muğla, Türkiye, (Aralık 2016
Korkmaz, Ö., Yeşil, R., Aydın, D. (2008) "CANDIDATE TEACHERS’ PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES", 10. International Conference Further Education in the Balkan Countries , Konya, Türkiye, (Aralık 2008
Aydın, D. (2008) "Mesleki Rehberlik ve Ahilik", 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu , (pp. 49-50), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2008
Aydın, D., Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2008) "A DESCRIPTIVE STUDY ON CANDIDATE TEACHERS’ LEVELS OF COMMUNICATION SKILLS", 10. International Conference Further Education in the Balkan Countries , Konya, Türkiye, (Aralık 2008
Aydın, D. (2007) "Meslek Seçiminde Karar Kuramları", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 626-633), Tokat, Türkiye, (Kasım 2007
Aydın, D. (2007) "Grup Rehberliğinin Lise 1 sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Gerçekçi Davranmalarına Etkisi", III Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , (pp. 590-604), Eskişehir, Türkiye, (Kasım 2007
Aydın, D. (2006) "Eğitimde Rehberlik ve Yönlendirme Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Sorun İnsan Mesleğini söyle bana kim olduğunu söyleyim sana", Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları , (pp. 98-101), Ankara, Türkiye, (Kasım 2006
Aydın, D., Erzen, E., Baltacı, U.B., Arı, F.A., Yalçın, R.Ü., Demir, Y., Yelpaze, İ., Kavaklı, M., Genç, H. (2024) "BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE (Bağımlılık Türleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri )", İstanbul/Türkiye : Kronik Kitap  
Aydın, D. (2024) "BAĞIMLILIK VE İLETİŞİM", Kitap: BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE (Bağımlılık Türleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri ), İstanbul/Türkiye : Kronik Kitap  
Aydın, D. (2024) "BAĞIMLILIK NEDİR?", Kitap: BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE (Bağımlılık Türleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri ), İstanbul/Türkiye : Kronik Kitap  
Aydın, D., Erzen, E. (2023) "AİLE İÇİ ŞİDDET", Kitap: Dünde/ Bugünde /Yarında / KADIN, Ankara/Türkiye : NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.  
Aydın, D. (2022) "DUYGUSAL GELİŞİM", Kitap: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Ankara : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK  
Aydın, D. (2021) "KARİYER DANIŞMANLIĞI", Kitap: Kuram Yöntem Uygulama KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aydın, D. (2021) "KARİYER GELİŞİM KURAMLARI", Kitap: Kuram Yöntem Uygulama KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Balay, R., Aydın, D. (2021) "GİRİŞ VE KARİYERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR", Kitap: Kuram Yöntem Uygulama KARİYER PLANLAMA VE PLANLAMA, Ankara/Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Aydın, D. (2012) "BİLİŞSEL SOSYAL GELİŞİM", Kitap: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Ankara/Türkiye : MAYA AKADEMİ  
Aydın, D. (2005) "MESLEKİ REHBERLİK", Kitap: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, İstanbul/Türkiye : LİSANS YAYINCILIK  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üni. Sos. Bilim. Ens. Dergisi (AEÜSBED), 2023, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üni. Sos. Bilim. Ens. Dergisi, 2022, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Ahi Evran Üni. Sos. Bilim. Ens. Dergisi, 2017, Yrd. Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) KEFAD, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) KEFAD, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ANALELE "Ştefan Cel Mare" SUCEAVA, 0
Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği) Turkish Psychological Counseling and Guidance Association, 1995-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 0 0 22 34 32 0 0 90
2
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
2 0 0 37 33 3 0 0 75
3
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
0 0 0 1 0 12 0 0 13
4
Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları CANDIDATE TEACHERS' PERCEIVED MULTIPLE INTELLIGENCES
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 3 0 0 0 5
5
RUHSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES
0 0 0 1 2 1 0 0 4
6
The Investigation of the Students’ Educational Use of Internet and Students’ Internet Addiction in School of Education
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 1 0 0 4
7
Grup rehberliğinin lise 1 sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 0 0 2 0 0 2
8
RELATIONSHIP BETWEEN THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AND SELF-REGULATION SKILLS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 1 1 0 0 0 2
9
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
0 0 0 0 0 2 0 0 2
10
EFFECTIVENESS OF A GROUP GUIDANCE PROGRAM ON REALISTIC STUDY FIELD CHOICE AMONG FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS
Journal of Theory Practice in Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
11
Kuram Yöntem Uygulama KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2024 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2024 6
Cengiz Şahin
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2018 4
Rüştü Yeşil
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2007 - 2009 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 3
Özgen Korkmaz
Amasya Üniversitesi
2008 - 2009 3
Otilia Clıpa
-
2009 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 2
Neslihan Bolat
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2022 2
Selahattin Avşaroğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2023 2
Fatih Saracoğlu
-
2016 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Ahi Evran Üniversitesi
2009 1
Yasin Demir
-
2024 1
Fikriye Alkım Arı
-
2024 1
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2007 1
İsmail Yelpaze
-
2024 1
Mehmet Kavaklı
-
2024 1
Ragıp Ümit Yalçın
-
2024 1
Aykut Emre Bozdoğan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2007 1
Aizirek İmandos Kyzy
-
2022 1
Alaettin Ozer
-
2024 1
Attila Szabo
-
2023 1
Ayşe Sevim Özkan
-
2023 1
Goker Yurdakul
-
2024 1
Gökçe Nur Yandım
-
2023 1
Gürsel Bayındır
-
2009 1
Haci Ali Olcar
-
2024 1
Halil Burak Mutu
-
2024 1
Hulusi Genç
-
2024 1
Mark D. Grıffıths
-
2023 1
Murat Korkmaz
-
2024 1
Nazife Şener
-
2022 1
Nursultan Danııar Uulu
-
2022 1
Şeyma Altunok
-
2023 1
Şeyma Nur Bal
-
2021 1
Tolgahan Kuru
-
2024 1
Zehra Karaman
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
67.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
26.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
6.
729 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 729
Anahtar Kelimeler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Okul Psikolojik Danışmanlığı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 65 15 35 60 0 95 70 80 180
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 437 . 533 . 507 . 482 . - 529 . 546 . 512 . 67 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 284 . 336 . 314 . 273 . - 300 . 300 . 301 . 26 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 86 . 96 . 103 . 86 . - 92 . 117 . 121 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 55 . 58 . 65 . 56 . - 57 . 77 . 84 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 6 1 3 4 0 3 6 7 3
Toplam Makale 0 2 1 1 4 0 1 4 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Toplam Bildiri 0 4 0 2 0 0 0 2 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 4 0 0 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
Bildiri (Uluslararası) 0 4 0 2 0 0 0 2 5 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri