img

Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYA

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2003, 2007
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 1992, 1997
Araştırma Alanları
Geometri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2003, 2007
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 1992, 1997
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 66, 2012
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Geometri
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2012-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2012-2012, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Betül Korkmaz, Yüksek Lisans, 3- boyutlu Öklid uzayında şekil eğriliği, şekil torsiyonu ve uygulamaları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Betül Çelik, Yüksek Lisans, 4-boyutlu Öklid uzayında Pisagor-Hodograf eğrileri ve uygulamaları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Cahit Aytekin, Yüksek Lisans, Rektifiyan slant helislerin karakterizasyonları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2020-2021, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2020-2021, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2020-2021, MATEMATİĞİN TEMELLERİ-II, Lisans
2020-2021, ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA, Lisans
2020-2021, ANALİTİK GEOMETRİ-II, Lisans
2020-2021, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2020-2021, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2020-2021, ANALİTİK GEOMETRİ, Lisans
2020-2021, ANALİTİK GEOMETRİ-I, Lisans
2019-2020, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2019-2020, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2019-2020, ANALİTİK GEOMETRİ-II, Lisans
2019-2020, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2019-2020, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, ANALİTİK GEOMETRİ, Lisans
2019-2020, MATEMATİĞİN TEMELLERİ-I, Lisans
2019-2020, ANALİTİK GEOMETRİ-I, Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2018-2019, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2018-2019, ANALİTİK GEOMETRİ-II, Lisans
2018-2019, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2018-2019, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2018-2019, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II, Yüksek Lisans
2018-2019, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2018-2019, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2018-2019, ANALİTİK GEOMETRİ I, Lisans
2018-2019, MATEMATİĞİN TEMELLERİ I, Lisans
2017-2018, SEMİNER, Yüksek Lisans
2017-2018, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I, Yüksek Lisans
2017-2018, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2017-2018, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2017-2018, ANALİTİK GEOMETRİ II, Lisans
2017-2018, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2017-2018, ANALİTİK GEOMETRİ I, Lisans
2017-2018, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2017-2018, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2016-2017, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2016-2017, SEMİNER, Yüksek Lisans
2016-2017, GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2016-2017, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2016-2017, ANALİTİK GEOMETRİ II, Lisans
2016-2017, HAREKET GEOMETRİSİ I, Yüksek Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2016-2017, ANALİTİK GEOMETRİ-I, Lisans
2016-2017, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2015-2016, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2015-2016, SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2015-2016, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II, Yüksek Lisans
2015-2016, ANALİTİK GEOMETRİ-II, Lisans
2015-2016, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I, Yüksek Lisans
2015-2016, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ AL II: BİLG. CEB. SİST. İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2015-2016, ANALİTİK GEOMETRİ I, Lisans
2015-2016, GENEL MATEMATİK, Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2014-2015, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2014-2015, SEMİNER, Yüksek Lisans
2014-2015, HAREKET GEOMETRİSİ-II, Yüksek Lisans
2014-2015, HAREKET GEOMETRİSİ-I, Yüksek Lisans
2014-2015, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2014-2015, ANALİTİK GEOMETRİ-II, Lisans
2014-2015, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2014-2015, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2014-2015, ANALİTİK GEOMETRİ-I, Lisans
2014-2015, ANALİZ III, Lisans
2014-2015, ANALİZ I, Lisans
2013-2014, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2013-2014, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2013-2014, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2013-2014, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II, Yüksek Lisans
2013-2014, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I, Yüksek Lisans
2013-2014, SEÇMELİ AL II: BİLG. CEB. SİST. İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Lisans
2013-2014, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2013-2014, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2013-2014, ANALİZ II, Lisans
2013-2014, ANALİZ I, Lisans
2013-2014, LİNEER CEBİR II, Lisans
2013-2014, LİNEER CEBİR I, Lisans
2013-2014, GEOMETRİ, Lisans
2013-2014, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2013-2014, SEMİNER, Yüksek Lisans
2013-2014, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2012-2013, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2012-2013, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2012-2013, MATEMATİK FELSEFESİ, Lisans
2012-2013, MATEMATİK I, Lisans
2012-2013, GENEL MATEMATİK I, Lisans
2012-2013, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2012-2013, GEOMETRİ, Lisans
2012-2013, İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-II, Yüksek Lisans
2012-2013, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
Kayıt Yok
n-boyutlu Öklid uzayında dönüşümleri kullanarak helis oluşturma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
RASYONEL UZAY EĞRİLERİNİN SPLİT KUATERNİYON ÇARPIMINDAN ÜRETİLEN YÜZEYLER (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2020
8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
On intersection curve of two surfaces (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Noktasal 1-Tip Gauss Dönüşümüne Sahip Bazı Özel Dönel Yüzeyler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Rektifiyan helislerin karakterizasyonları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Ortaokul öğrencilerinin bazı olasılık problemlerine yaptıkları açıklamalrın incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
GEOGEBRA TEMELLİ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER ALT ÖĞRENME ALANINDAKİ BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Kayıt Yok
Altınbaş, H., Mak, M., Altunkaya, B., Kula, L. (2022) "Mappings That Transform Helices From Euclidean Space To Minkowski Space", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 51 (5) pp. 1333-1347 [SCI Expanded] DOI        
Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2021) "Hyperspherical And Hypercylindrical Generalized Helices in The Sense Of Hayden in $\Mathbb{E}^{2n+1}$", Facta Universitatis Series Mathematics and Informatics, 36 (4) pp. 809-821 Link DOI      
Altunkaya, B., Kula, L. (2021) "Helix preserving mappings", Mathematical Methods in the Applied Sciences, 44 (9) [SCI Expanded] DOI       
Altunkaya, B. (2020) "Mappings that preserve Helices in the n-dimensional Minkowski spaces", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 17 (10) p. 2050107 [SCI Expanded] Link DOI       
Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2020) "Polynomial helices in the n-dimensional semi-Euclidean space with index two", Filomat, 34 (14) [SCI Expanded] Link DOI       
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K. (2019) "Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space", Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics, 68 (1) pp. 451-456 [ESCI] Link DOI       
Altunkaya, B. (2019) "Slant helices that constructed from hyperspherical curves in the n-dimensional Euclidean space", International Electronic Journal of Geometry, 12 (2) pp. 229-240 [ESCI]        
Altunkaya, B. (2019) "Helices in the n-dimensional Minkowski spacetime", Results in Physics, 14 (0) pp. 1-10 [SCI Expanded] Link DOI       
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "Characterizations of slant and spherical helices due to pseudo-sabban frame", Fundamental Journal of Mathematics and Applications, 1 (1) pp. 49-56 Link    
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "General helices that lie on the sphere S2n in Euclidean space E2n1", Universal Journal of Mathematics and Applications, 1 (3) pp. 31-35 Link DOI    
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "On timelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space", International Electronic Journal of Geometry, 11 (1) pp. 17-25 [ESCI] Link    
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "On polynomial general helices in n-dimensional Euclidean space Rn", Advances in Applied Clifford Algebras, 28 (4) pp. 1-12 [SCI Expanded] Link DOI       
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "On spacelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space", Turkish Journal of Mathematics, 42 (3) pp. 1098-1110 [SCI Expanded] Link DOI        
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K. (2017) "Curves of constant breadth according to Darboux frame", Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics, 66 (2) pp. 44-52 [ESCI] Link DOI      
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K., Kula, L., Aytekin, C. (2016) "On rectifying slant helices in Euclidean 3-space", Konuralp Journal of Mathematics, 4 (2) pp. 17-24 Link    
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeğinin Geliştirilmesi MEVBÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3) pp. 396-411 [TR Dizin] Link     
Altunkaya, B., Kula, L. (2015) "Some Characterizations of Slant and Spherical Helices Due to Sabban Frame", Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 3 (2) pp. 64-73 [TR Dizin] Link  
Özçakır, B., Aytekin, C., Altunkaya, B., Doruk, B.K. (2015) "Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Grade Students’ Achievement Levels and Estimation Performances in Triangles", Participatory Educational Research, 2 (3) pp. 43-54 Link DOI    
Altunkaya, B., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H., Arslan, F. (2014) "One-Parameter Equations of Spherical Conics and Its Applications", Journal of Mathematics Research, 6 (4) pp. 77-84 Link DOI    
Altunkaya, B., Aytekin, C., Doruk, B.K., Özçakır, B. (2014) "The Analysis of the Relation between Eight-Grade Students’ Estimation Performance in Triangles with Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation", Participatory Educational Research, 1 (1) pp. 44-64 Link DOI    
Altunkaya, B. (2012) "Matematik insana bence ile başlayan cümleler kurmayı öğretir", Ahi Evran Aktüel, (3) pp. 40-42  
Altunkaya, B., Yaylı, Y., Hilmi, H., Arslan, F. (2011) "Equations of the Spherical Conics", Electronic Journal of Mathematics and Technology, 5 (3) pp. 330-341 Link    
Altınbaş, H., Mak, M., Altunkaya, B., Kula, L. (2022) "On Some Mappings that Transform Helices from E^n to Minkowski Space E^n_1 or E^{n+1}_1", 19. International Geometry Symposium , Edirne, Türkiye, (Haziran 2022
Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2021) "Spacelike and timelike polynomial helices in the semi-Euclidean space E{^n_2}", 18. International Geometry Symposium , Malatya, Türkiye, (Temmuz 2021 
Altunkaya, B., Altınbaş, H., Kula, L. (2021) "On generalized helices in the sense of Hayden in (2n+1)-dimensional Euclidean space", 10. International Eurasian Conferance on Mathematical Sciences and Applications , Sakarya, Türkiye, (Ağustos 2021
Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2020) "V_3 helices in the 5-dimensional Euclidean space", 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics , Van, Türkiye, (Eylül 2020 
Altunkaya, B. (2019) "New Methods to construct slant helices from hyperspherical curves", 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019) , (Eylül 2019 
Altunkaya, B., Kula, L. (2019) "Helix Preserving Mappings", 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019) , (Eylül 2019
Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2019) "Some Characterizations of Vi Helices in 4-Dimensional SemiEuclidean Space with Index 2", 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019) , (Eylül 2019 
Karakaş, V.K., Altınbaş, H., Altunkaya, B., Kula, L. (2019) "On Lorentzian Ruled Surfaces in 4-Dimensional Semi EuclideanSpace with Index 2", 8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2019) , (Eylül 2019 
Karakaş, V.K., Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "On regle surfaces which generated from split quaternion product of two space curves", 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2018
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "Helices that lie on S2n", 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2018
Altunkaya, B., Kula, L. (2018) "Mappings for generating rational helices", 16th International Geometry Symposium , (Temmuz 2018
Altınok, M., Kula, L., Altunkaya, B. (2017) "On the Characterizations of Spacelike Curves which Spherical Indicatrices are Conics in Minkowski 3-space", 15th International Geometry Symposium , (Temmuz 2017
Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Yıldız, A., Kıymaz, Y. (2017) "Investigation of Parents Expectations of Middle School Students from Mathematics Education", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , (Ağustos 2017
Altunkaya, B., Kula, K.Ş., Aytekin, C. (2017) "Investigation of the Test Anxieties of 8th Grade Students", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Altunkaya, B., Kula, L. (2017) "Polynomial helices in En", 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2017
Aytekin, C., Altunkaya, B. (2016) "Pre Service Middle School Mathematics Teachers Opinions About Problems of Turkish Education System", 14th International Teacher Education for Sustainable Devolopment, Cultere and Education , (Mayıs 2016
Akıncı, B., Altınok, M., Altunkaya, B., Kula, L. (2016) "On Intersection Curve of Two Surfaces", 14th International Geometry Symposium , (Mayıs 2016
Altunkaya, B. (2016) "Some Characterizations of Slant Helices as Rectifying Curves", 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) , (Ağustos 2016
Aytekin, C., Altunkaya, B., Baltacı, S., Kıymaz, Y., Yıldız, A. (2016) "A Scale to Determine Parents Expectation from Mathematics Education PEME Development Reliability and Validity", 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) , (Ağustos 2016 
Aytekin, C., Altunkaya, B. (2015) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eşitlik ve Denklemler Konusunu Öğretme Süreçlerinin İncelenmesi", 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2015
Doruk, B.K., Altunkaya, B., Baltacı, S., Yıldız, A. (2015) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinliği Tasarlama Deneyimlerine İlişkin Görüşleri", 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2015
Altunkaya, B., Kula, L. (2014) "Helix Characterizations Due to Sabban Frame", XII. Geometri Sempozyumu , Türkiye, (Ağustos 2014
Özçakır, B., Aytekin, C., Altunkaya, B., Doruk, B.K. (2014) "Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Graders Achievement Levels and Estimation Performance in Triangles", 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) , (Ağustos 2014
Altunkaya, B., Aytekin, C., Doruk, B.K., Özçakır, B. (2014) "The Analysis of the Relation Between Eight Grade Students Estimation Skills Usage in Triangles and Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation", 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) , (Ağustos 2014
Altunkaya, B., Aytekin, C. (2014) "Middle School Students Explanations on Some Probabilty Problems", 3th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) , (Ağustos 2014
Altunkaya, B., Yaylı, Y., Hacısalihoğlu, H.H. (2013) "A New Approach to Spherical Conic Equations", 2th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013) , (Ağustos 2013
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) International Electronic Journal of Geometry (IEJG), 2024, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Advances in Applied Clifford Algebras, 2015
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
On polynomial general helices in n-dimensional Euclidean space Rn
Advances in Applied Clifford Algebras
7 1 0 0 0 0 0 0 8
2
Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeğinin Geliştirilmesi MEVBÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 3 1 3 0 0 7
3
On rectifying slant helices in Euclidean 3-space
Konuralp Journal of Mathematics
2 0 0 3 0 0 0 0 5
4
Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Grade Students’ Achievement Levels and Estimation Performances in Triangles
Participatory Educational Research
0 0 0 2 2 1 0 0 5
5
Helix preserving mappings
Mathematical Methods in the Applied Sciences
2 0 0 0 0 1 0 0 3
6
Helices in the n-dimensional Minkowski spacetime
Results in Physics
2 1 0 0 0 0 0 0 3
7
Curves of constant breadth according to Darboux frame
Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics
0 1 0 1 0 0 0 0 2
8
Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space
Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics
2 0 0 0 0 0 0 0 2
9
Some Characterizations of Slant and Spherical Helices Due to Sabban Frame
Mathematical Sciences and Applications E-Notes
0 0 0 2 0 0 0 0 2
10
On spacelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space
Turkish Journal of Mathematics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
11
Equations of the Spherical Conics
Electronic Journal of Mathematics and Technology
0 0 0 1 0 0 0 0 1
12
One-Parameter Equations of Spherical Conics and Its Applications
Journal of Mathematics Research
0 0 0 1 0 0 0 0 1
13
Mappings That Transform Helices From Euclidean Space To Minkowski Space
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
14
Mappings that preserve Helices in the n-dimensional Minkowski spaces
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS
1 0 0 0 0 0 0 0 1
15
On timelike rectifying slant helices in Minkowski 3-space
International Electronic Journal of Geometry
0 1 0 0 0 0 0 0 1
16
Slant helices that constructed from hyperspherical curves in the n-dimensional Euclidean space
International Electronic Journal of Geometry
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2022 25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2017 12
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2022 9
Bekir Kürşat Doruk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2014 - 2015 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2017 4
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 - 2017 4
Bilal Özçakır
Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2015 4
Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2019 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 3
Yusuf Yaylı
Ankara Üniversitesi
2011 - 2014 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 2
Fahrettin Arslan
-
2011 - 2014 2
Mesut Altınok
-
2016 - 2017 2
V Kıvanç Karakaş
-
2018 - 2019 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Benen Akıncı
-
2016 1
H Hilmi Hacısalihoğlu
-
2013 1
Hacısalihoğlu Hilmi
-
2011 1
Hasan Hilmi Hacısalihoğlu
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50856
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12883
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2816
Anahtar Kelimeler Geometri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 34 50 40 165 105 105 80 55 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 635 . 612 . 673 . 509 . 555 . 508 . 592 . 631 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 517 . 485 . 524 . 360 . 392 . 334 . 401 . 425 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 186 . 154 . 158 . 100 . 129 . 107 . 147 . 158 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 83 . 54 . 61 . 32 . 51 . 32 . 51 . 59 . - -
Toplam Yayın 4 6 5 8 7 3 4 2 0 0
Toplam Makale 2 2 1 5 3 2 2 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 4 4 3 4 1 2 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 4 3 4 1 2 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri