img

Arş. Gör. Asude Sena MUĞLU

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
5
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Dr), 2023
Lisans, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2019, 2022
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2015, 2019
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2019, 2022
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2015, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Dr), 2023
Lisans, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2020
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 92, 2020 Yükse, 2021
Kurs, BİLİM AKADEMİSİ- SABANCI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YAZ OKULU 2022, SABANCI ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER YAZ OKULU 2022, 29-06-2022, 01-07-2022
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2022-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Güven, M., Muğlu, A.S. (2024) "YAPAY ZEKA TEMELLİ TERAPÖTİK MÜDAHELELER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ", 5. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi “Panel: Dijital Çağda Psikolojik Yardım Hizmetleri” , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2024
Işık, Ş., Muğlu, A.S., Doruk, E.N. (2024) "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Perspektifinden Ailenin Okula Katılımını Anlamak: Bir olgu bilim çalışması", 5. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi “Ruh Sağlığı Alanında Değişen İhtiyaçlar: Psikolojik Danışman Eğitimine Yansımaları” , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2024
Erkenekli, B., Muğlu, A.S. (2023) "Danışan koltuğundan telefon ekranına: Chatbot Terapi Uygulamalarına Yönelik Kullanıcı Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme", 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2023
Muğlu, A.S. (2022) "Tatar Çölü Romanının Gestalt Terapi’nin Temel Kavramları Açısından Değerlendirilmesi", VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi , Hatay, Türkiye, (Temmuz 2022
Kuyumcu, B., Muğlu, A.S. (2022) "The Relation Between Adults’ Remembrances of Parental Rejection in Childhood and Adults’ Current Level of Rejection Sensitivity as Mediated by Adults’ Psychological Maladjustment.", 9th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection ISIPAR Congress , Geneva, New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Haziran 2022
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Current Psychology, 2024
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 1
Şerife Işık
Gazi Üniversitesi
2024 1
Behire Kuyumcu
Gazi Üniversitesi
2022 1
Mehmet Güven
-
2024 1
Esma Nur Doruk
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
193.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
96.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
41.
729 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 729
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - - 606 . 590 . 193 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - 356 . 373 . 96 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - 148 . 161 . 41 .
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri