img
Danışan koltuğundan telefon ekranına: Chatbot Terapi Uygulamalarına Yönelik Kullanıcı Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme  
Yazarlar
Arş. Gör. Burak ERKENEKLİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Asude Sena MUĞLU
Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
Kongre Tarihi 12-10-2023 / 13-10-2023
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Eskişehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş