img
Dede Korkut Hikâyelerindeki Kök Değerlerin İncelenmesi    
Yazarlar
Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED)
Dergi ISSN 2757-671X
Dergi Tarandığı Indeksler ASOS İNDEKS, ROAD İNDEKS
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2022
Cilt No 3
Sayı 1
Sayfalar 63 / 82
Makale Linki https://www.ahibilge.com/wp-content/uploads/2022/07/63-82.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş