img
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Ortamda Zorbalık Yapma ve Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi    
Yazarlar
Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Kale
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı TÜBAV Bilim Dergisi
Dergi ISSN 1308-4933
Dergi Tarandığı Indeksler ISI WEB of SCIENCE (Zoological Record)
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 07-2019
Cilt No 12
Sayı 2
Sayfalar 30 / 40
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/48218/559269
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 1

Paylaş