img
İlkokul 3. ve 4. Sınıf seviyesindeki hikâye kitaplarının şiddet ve korku unsurları açısından değerlendirilmesi  
Yazarlar
Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Aynur Gönen
Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN ISSN-2651
Dergi Tarandığı Indeksler ASOS
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2023
Cilt No 7
Sayı 2
Sayfalar 77 / 97
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/81857/1400860
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş