img
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OYUNLA COĞRAFYA KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ (EYLEM ARAŞTIRMASI)
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Yunus Koçak
Tez Danışmanı Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ