img
1968'den günümüze sosyal bilgiler öğretim programlarında kimlik inşası
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2022
Öğrenci Adı ve Soyadı Büşra Doğu
Tez Danışmanı Zafer KUŞ