img

RAPORLAR

Üniversite Geneli Yıllara Göre Proje Sayısı
Üniversite Geneli Yıllara Göre Proje Sayısı
Üniversite Geneli Yıllara Göre Proje Sayısı
Üniversite Geneli Yıllara Göre Proje Sayısı
Sıra Proje Türü 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam
1 Tübitak 2 0 0 0 0 2
2 BAP 59 102 99 106 0 366
3 Diğer 4 0 1 1 0 6
3 Kayıt 65 102 100 107 0 374