img
Piperazin Türevleri ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DFT Çalışmaları, Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Proje Ekibi
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Doç. Dr. Tuncay KARAKURT
Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Sinan Mithat MUHAMMET
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No EGT.A4.22.001
Proje Konusu
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 21-04-2022
Bitiş Tarihi 16-10-2023
Anahtar Kelimeler Piperazin , MİK, Disk difüzyon, HOMO, LUMO
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş