img
Bireylerin Enerji Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değer İnanç Norm Teorisi Kapsamında İncelenmesi
Proje Ekibi
Prof. Dr. Özlem AFACAN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Doç. Dr. Hüseyin ATEŞ
Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No EGT.A4.17.020
Proje Konusu
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 23-06-2017
Bitiş Tarihi 04-07-2018
Anahtar Kelimeler Değer İnanç Norm Teorisi, Enerji Tüketim Davranışları, Düşük Karbon Davranışı
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş