img

Prof. Dr. Hayriye SAYHAN

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
21
Atıf
0
h-index
0
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Dr), 1987, 1991
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), 1985, 1987
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1981, 1985
Araştırma Alanları
Türkiye Fiziki Coğrafyası, Klimatoloji, Ekoloji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Dr), 1987, 1991
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), 1985, 1987
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1981, 1985
Kayıt Yok
Fransızca, Diğer Belge, 70, Güz, 1995
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Türkiye Fiziki Coğrafyası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Klimatoloji
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fiziki Coğrafya Ekoloji
2007-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
2007-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
2006-2007, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Fiziki Coğrafya, Türkiye
1998-2006, Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Fiziki Coğrafya, Türkiye
1994-1998, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Türkiye
1991-1994, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye
1987-1991, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye
2022-, Akademik Teşvik Başvuru Birim Komisyonu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Akademik Birim Değerlendirme, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2007-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2007-2014, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Murat Adıyaman, Yüksek Lisans, İlkokul ve ortaokulda güncel öğretim programlarının çevre eğitimi açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Onur Yılmaz, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler ve fen bilgisi eğitimi lisans programlarının çevre eğitimi açısından değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Seçil Çalışkan, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki çağdaş bilimsel gelişmelere yönelik bilgi düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2012, (Asıl Danışman)
Çağrı Öztürk, Doktora, Coğrafya öğretiminde 5e modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Çağrı Öztürk, Yüksek Lisans, Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yapma yeterlilikleri (Kırşehir ili örneği), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
2023-2024, Çevre Sorunları ve Etkileri, Yüksek Lisans
2023-2024, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2023-2024, Çevre Eğitimi, Lisans
2023-2024, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2023-2024, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Lisans
2023-2024, Türkiye'nin Beşeri ve ekonomik Coğrafyası, Lisans
2023-2024, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Lisans
2023-2024, Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği, Lisans
2018-2019, Çevre Sorunları ve Etkileri, Yüksek Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Sosyal Proje Geliştirme, Lisans
2018-2019, Siyasi Coğrafya, Lisans
2018-2019, Bilim, Teknoloji, Sosyal Değişme, Lisans
2018-2019, Danışmanlık, Yüksek Lisans
2018-2019, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2018-2019, Günümüz Dünya Sorunları, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, A Seç: Turizm Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Lisans
2017-2018, Sosyal Proje Geliştirme, Lisans
2017-2018, Siyasi Coğrafya, Lisans
2017-2018, Bilim, Teknoloji, Sosyal Değişme, Lisans
2017-2018, Danışmanlık, Yüksek Lisans
2017-2018, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2017-2018, Günümüz Dünya Sorunları, Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, A Seç: Turizm Coğrafyası, Lisans
2017-2018, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Lisans
2017-2018, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Lisans
Kayıt Yok
OKUL DIŞI ETKİNLİKLERLE ÇEVRE EĞİTİMİ: ARIKOVANI PROJESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Kayıt Yok
Sayhan, H., Yılmaz, O. (2019) "Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2 (2)  
Sayhan, H., Sayhan, R.S., Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Ecological footprints of primary scool students and recommendations to diminish them.", American-Eurasian Journal of Agricultural Enviromental Sciences, 13 (4) Link  
Sayhan, H. (2005) "Aktif Fay Hatları Boyunca Gelişen Traverten Konilerine Kırşehir’den Bir Örnek", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 6 (2) [TR Dizin]   
Sayhan, H. (2003) "Seyfe Havzası’nda (Kırşehir) 2002 Yılı Ocak Ayında Düşey Doğrultuda Tespit Edilen Sıcaklık Anomalilerin Yöre İklimi Açısından Önemi", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 4 (1) [TR Dizin]   
Sayhan, H. (2003) "Kırşehir’de Kış Aylarında Görülen İnversiyon Olayının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 4 (1) [TR Dizin]   
Sayhan, H. (2002) "Kırşehir’de 2002 Yılı Ocak Ayında Yükseltiye Bağlı Olarak Tespit Edilen Sıcaklık Değişmeleri ve İnversiyon Olayı", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 3 (1) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (2001) "Seyfe Gölü Eski Seviyelerinin Kuaterner Jeomorfolojisi Açısından Etüdü", G.Ü., Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, (2) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (2000) "Seyfe Havzasının Jeomorfolojisi (KIRŞEHİR),", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1999) "Erciyes’in Doğusunda Aktüel Morfodinamiğe Bağlı Olarak Gelişen Tufurların Genetik ve Morfometrik Analizi", Türk Coğrafya Dergisi, (34) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1999) "Mucur Obruğu (KIRŞEHİR)", Türk Coğrafya Dergisi, (34) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1999) "Yeni Bulgular Işığında, Zerezekkaşı Tepe (KAYSERİ) Diatomitlerinin Yöre Paleoekolojisindeki Yeri", Türk Coğrafya Dergisi, (34) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1997) "Yarıkurak Bölgelerdeki Çamur Akıntısı Olayına Oltu Çayı Havzasından Bir Örnek", Türk Coğrafya Dergisi, (33) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1995) "Bilgisayar Teknolojisi ve Coğrafya Araştırmaları", Türk Coğrafya Dergisi, (30) [TR Dizin]  
Sayhan, H. (1995) "Bilgisayar Teknolojisi ve Coğrafya Eğitimi", Türk Coğrafya Dergisi, (30) pp. 243-253 [TR Dizin]  
Sayhan, H., Sayhan, S.R. (2019) "AKTİF OLUŞUM SÜRECİNDEKİ AVCIKÖY TRAVERTENLERİ’NİN JEOMORFOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ", 1.Uluslararası Coğrafya Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2019
Sayhan, H. (2019) "Bilim, Teknoloji ve Toplum", Kırşehir/Türkiye : Modys Kitabevi  
Sayhan, H. (2018) "Günümüz Dünya Sorunları", Kırşehir/Türkiye : Denizoğlu Kırt.  
Sayhan, H. (2013) "Günümüz Dünya Sorunları", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Sayhan, H. (1998) "Turnagöl Bataklıklarının (Kayseri) Kuaterner Jeomorfolojisi", Ankara/Türkiye : Doğuş Matbaası  
Sayhan, H. (1997) "Zerezekkaşı Tepe (Kayseri) Sedimentlerinin Üst Pleistosen Stratigrafisi Açısından Önemi", Kırşehir/Türkiye : Doğuş Matbaası  
Sayhan, H. (1993) "Zerercinseki Neojen Göl Sedimentlerinde Gerçekleştşrilen Kalitatif ve JKantitatif Analiz Sonuçlarının Yörenin Paleocoğrafyası Açısından Önemi", Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Türk Coğrafya Kurumu, 1986-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2019 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Onur Yılmaz
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33161
YÖKSİS Bilim Alanı Fiziki Coğrafya 236
Anahtar Kelimeler Türkiye Fiziki Coğrafyası, Klimatoloji, Ekoloji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 437 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 377 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 43 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 22 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 16 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - 7 . - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri