img

Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
15
Atıf
3
h-index
0
Google Scholor
Yayın
10
Atıf
3
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli), 2016, 2019
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2012, 2016
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011, 2015
Araştırma Alanları
İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli), 2016, 2019
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2012, 2016
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2020
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 92, 2020
Sertifika, Erken Okuryazarlık Gelişimini Belirleme Aracı Uygulayıcı Eğitimi, Uzaktan Eğitim, 02-10-2021, 03-10-2021
Seminer, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Grand Ankara Otel, 17-11-2017, 18-11-2017
Seminer, PAEDEIA (Pedogogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches), Gazi Üniversitesi, 21-10-2015, 23-10-2015
[UAK] Eğitim Bilimleri Temel Eğitim İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2023-, Birim Efqm Hazırlık Komisyonu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-2023, Çalıştay Düzenleme Kurulu/ Sekretarya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-, Sınıf Öğretmenliği Akreditasyon Koordinasyon Birimi Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-, Efqm Mükemmellik Komisyonu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Kurumsal Akreditasyon Komisyon Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-2021, Iıı. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi/Sekratarya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Kalite Komisyon Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Eğitim Fakültesi Program-Ders ve Sınav Koordinatörlüğü Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aüsbed)/ Sekretarya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2023) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâları ile Empati ve Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3) pp. 772-802 [TR Dizin] Link DOI       
Şahin, A., Gönen, A., Özçelik, F.C. (2023) "İlkokul 3. ve 4. Sınıf seviyesindeki hikâye kitaplarının şiddet ve korku unsurları açısından değerlendirilmesi", Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 77-97 Link  
Özçelik, F.C. (2022) "Dede Korkut Hikâyelerindeki Kök Değerlerin İncelenmesi", Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 3 (1) pp. 63-82 Link    
Özçelik, F.C., Kale, M. (2019) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Ortamda Zorbalık Yapma ve Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi", TÜBAV Bilim Dergisi, 12 (2) pp. 30-40 [SCI] Link    
Şahin, A., Gönen, A., Özçelik, F.C. (2023) "İlkokul 3. ve 4. Sınıf Seviyesindeki Hikaye Kitaplarının Şiddet ve Korku Unsurları Açısından Değerlendirilmesi", 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023) / 21th International Primary Teacher Education Symposium(IPTES 2023) , Antalya, Türkiye, (Kasım 2023  
Akyol, H., Özçelik, F.C. (2023) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Becerileri ile -Web 2.0 İçerik Geliştirme Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023) / 21th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES 2023) , Antalya, Türkiye, (Kasım 2023
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2023) "Tekrarlı ve Eşli Okuma Tekniklerinin Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerine Etkisi", INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS , (pp. 1482-1483), Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Şahin, A., Özçelik, F.C., Arslan, M.M., Aydemir, E.Ş. (2022) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâları ile Merhamet ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022) / 20th International Primary Teacher Education Symposium(IPTES 2022) , (pp. 355-356), Antalya, Türkiye, (Aralık 2022
Özçelik, F.C., Özaslan, D. (2022) "Lisans Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık ve Dijital Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki", TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Van, Türkiye, (Temmuz 2022
Özçelik, F.C., Kale, M. (2018) "Öğretmen adaylarının istenmeyen öğretmen davranışları ve sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi.", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 1185-1186), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2018 
Kale, M., Özçelik, F.C. (2018) "İstenmeyen öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi.", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 1183-1184), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2018 
Kayıt Yok
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2022) "Hayat Bilgisi Dersi: Tanımı, Amacı, Kapsamı, Tarihçesi", Kitap: Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap   
Özçelik, F.C. (2022) "Kanada-Ontario'da Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi", Kitap: Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: İlkokul Düzeyinde Ulusal ve Uluslararası Sınav Örnekleri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık    
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2022) "Hayat Bilgisi Dersi: Tanımı, Amacı, Kapsamı, Tarihçesi", Kitap: Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları, Ankara/Türkiye : EĞİTEN KİTAP   
Şahin, A., Özçelik, F.C. (2021) "Çocuk Edebiyatının Gelişimi", Kitap: Çocuk Edebiyatı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık     
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Ortamda Zorbalık Yapma ve Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi
TÜBAV Bilim Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Görsel Kültürün Gücü-Kültürlerarası İletişim: ”Evrensel ve Tarihi Oyun: Mangala”, 21-10-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2023 8
Mustafa Kale
Gazi Üniversitesi
2018 - 2019 3
Aynur Gönen
-
2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 1
Hayati Akyol
-
2023 1
Ebrar Şilan Aydemir
-
2022 1
Muhammed Mustafa Arslan
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Temel Eğitim 604
Anahtar Kelimeler İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 10 20 0 40 105 45 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 532 . 522 . - 584 . 511 . 547 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 339 . 311 . - 349 . 267 . 335 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 100 . 86 . - 97 . 52 . 80 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 31 . 29 . - 28 . 14 . 24 . -
Toplam Yayın 0 0 0 2 1 0 1 5 5 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri