img

Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
53
Atıf
0
h-index
0
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1984, 1988
Araştırma Alanları
Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Avrupa Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr., 1984, 1988
Kayıt Yok
Fransızca, ÜDS, 66, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Osmanlı Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Kent Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Avrupa Tarihi
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye
2014-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye
1998-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
1996-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-2010, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Demirsoy, Yüksek Lisans, Kırşehir-Mucurlu bir eğitimci: Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yasemin Aktaş, Yüksek Lisans, 90 numaralı Edirne Şer'iyye Sicilindeki tereke kayıtlarına göre dönem değerlendirmesi (1713-1714), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gülsüm Yücel, Yüksek Lisans, Ahi Teşkilatının kadınlar kolu Bacıyân-ı Rûm, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kadir Yorulmaz, Yüksek Lisans, Popüler Tarihçiliğin Özgün Dergilerinden Resimli Tarih Mecmuası'nın Analizi (1950-1956), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Erman Kılıç, Yüksek Lisans, 2023 numaralı Kayseri Nüfus Defteri (Transkripsiyon ve değerlendirme) H.1260-M.1844, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehmet Tosun, Yüksek Lisans, Kırşehir 21 Numaralı Şer'iyye Sicili transkripsiyonu ve değerlendirmesi (R. 1323-1324 / M. 1908-1909), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Adem Çelebi, Yüksek Lisans, 03533 ve 03534 numaralı Kırşehir Nüfus Defterleri (Mucur-Hacıbektaş) (Transkripsiyon ve değerlendirme) H. 1256 – H. 1260 (M. 1840 – M. 1844), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mustafa Uz, Yüksek Lisans, Elazığ mebusu Hüseyin Gökçelik (1876-1933), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2021-2022, Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı ( 2 Şube), Lisans
2021-2022, Osmanlı Tarihi II, Lisans
2021-2022, Osmanlı Tarihi I, Lisans
2018-2019, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II, Lisans
2018-2019, Orta Çağ Tarihi, Lisans
2018-2019, Türk Kültür Tarihi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Türk Kültür Tarihi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri, Yüksek Lisans
2018-2019, 19. Yüzyıl Dünya Tarihi, Yüksek Lisans
2018-2019, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans
2018-2019, Yeni ve Yakınçağ Tarihi, Lisans
2018-2019, Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi, Lisans
2018-2019, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I, Lisans
2017-2018, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans
2017-2018, Yeni ve Yakınçağ Tarihi, Lisans
2017-2018, Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi, Lisans
2017-2018, Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri, Yüksek Lisans
2017-2018, 19. Yüzyıl Dünya Tarihi, Yüksek Lisans
2017-2018, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II, Lisans
2017-2018, Orta Çağ Tarihi, Lisans
2016-2017, Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri, Yüksek Lisans
2016-2017, 19. Yüzyıl Dünya Tarihi, Yüksek Lisans
2016-2017, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II, Lisans
2016-2017, Orta Çağ Tarihi, Lisans
2016-2017, Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi, Lisans
2016-2017, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans
2016-2017, Yeni ve Yakınçağ Tarihi, Lisans
Kayıt Yok
Öğretmen adaylarının Osmanlı Devleti zamanındaki bilim alanında yaşanan gelişmelere yönelik farkındalıkların incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Öğretmen Adaylarının Karbon Ayak İzi Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi ve Karbon Ayak İzlerinin Hesaplanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Kayıt Yok
Gündüz, A. (2022) "Geygel Aşiretine Ait Nfs.D 1907-1908-1909 Numaralı ve H 1260-1266 (M.1844-1850) Tarihli Nüfus Defterlerinde Tespit Edilen Bilgiler", Demokrasi Platformu Dergisi, 11 (36) pp. 196-259 [TR Dizin] Link  
Gündüz, A. (2019) "KIRŞEHİR’DE YAŞAYAN TÜLEK AŞİRETİ’NİN TARİHİ VE YERLEŞTİKLERİKÖYLER HAKKINDA BİLGİLER", International SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, (5) pp. 6512-6517 [TR Dizin] Link DOI  
Gündüz, A. (2018) "3536 Numaralı ve H.1254 Tarihli Kırşehir Nüfus Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi,", Socıal Scıences Studıes Journal, (Sssjournal), (20) pp. 2791-2808 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2018) "1256 Tarihli ve 2115 Numaralı Kırşehir Nüfus Defterine Göre Haremeyn-i Şerifeyn Aşiretine Tabi Aşiretler- Cemaatler, Yerleştikleri Köylerin İsimleri, Hangi Aşirete –Cemaate Bağlı Oldukları, Hane Sayıları, Kaydedilen Nefer Sayısı ve Toplam Nüfusları Hakkında Bilgiler,", Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal Of History School, (0) pp. 20-38 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2018) "Saltuklular, Mama Hatun ve Mamalı Aşireti", TİDSAD- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 5 (16) pp. 24-40 DOI  
Gündüz, A. (2018) "01237 Numaralı Ve H.1256 (M.1840) Tarihli Nüfus Defterine Göre Balıkesir, Karesi, Biga, Hüdavendigar, Kütahya, Saruhan ve Eskişehir’e Yerleştirilen Kıl Donlu ve Kıl Donlu’ya Tabi Haremeyn Aşireti Adı Altında Geçen Cemaatlerin Yerleştirildikleri Yerlerin İsimleri, Nüfus ve Hane Miktarları Hakkında Bilgiler", Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 5 (18) pp. 61-109  
Gündüz, A. (2017) "H.1246 (M.1831) Tarihli 2802 Numaralı Manisa Nüfus Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi,", Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal Of History School, (0) pp. 101-151 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2017) "1914-1926 Yılları Arasında Bitlis, Siirt ve Siirt’in İlçelerinde Yaşayan Aşiretler", TİDSAD- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, (10) pp. 58-91 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2016) "Kırşehir Mezarlıklarında Mezar Taşlarına Yansıyan Duygular,", TİDSAD- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, (7) pp. 1-25 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2016) "Sömürgecilik Kavramı ve Sömürgeci Devletlerin Uyguladıkları Taktikler “Ortadoğu Örneği”", Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal Of History School, (0) pp. 763-784 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2012) "XIX. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKAN MISIR MESELESİ VE KADIKIRAN OLAYI (1833)", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5 (6) pp. 219-232 DOI  
Gündüz, A. (2012) "Salnamelere Göre Kırşehir Sancağı Hakkında Bilgiler (1873-1910) (Coğrafyası, Tarihi, Nüfusu, Nahiye ve Kazaları)", Turkish Studies, 7 (3) pp. 1373-1393 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2012) "XIX. Yüzyılda Kırşehir’e Yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)", Turkish Studies, 7 (1) pp. 1217-1229 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2012) "Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kayserili Memurların İşledikleri Disiplin Suçları (1879-1909)", History Studies, 4 (1) pp. 251-277 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2011) "Kırşehir’de Dulkadirli Adını Taşıyan Köyler Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları)”", Turkish Studies, 6 (3) pp. 811-833 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2011) "Kırşehir-Aksaray Arasında Bir Bekdik Köyü (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf ve Adetleri", History Studies, 3 (2) pp. 247-259 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2011) "Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kırşehir Doğumlu Memurlar (1879-1909), Books Affairs Sicill-i by Officers Born Kirşehir (1879-1909 )", History Studies, 3 (1) pp. 131-154 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2011) "1914–1918 Yılları Arasında Kırşehir’de Bulunan Sürgün Arap Aileleri,", Turkish Studies, 6 (1) pp. 1239-1257 [TR Dizin] DOI   
Gündüz, A. (2010) "Ankara-Polatlı İlçesi Hakkında Bilgiler", Türk Dünyası Araştırmaları, 94 (187) pp. 81-90 [TR Dizin]   
Gündüz, A. (2010) "Çanakkale Muharebelerinin Osmanlı Devleti ve Dış Dünya Bakımından Sonuçları", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (219) pp. 38-43 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2010) "Nevruz BayramınınTarihi ve Türk Devlet Kültürü İçerisindeki Yeri", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (279) pp. 31-36 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2010) "XIX. Yüzyılda Osmanlı Devlet Hayatında Rol Oynayan Üç Büyük Devlet Adamı: Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar", Türk Dünyası Araştırmaları, 93 (185) pp. 65-93 [TR Dizin]   
Gündüz, A. (2008) "1893 (H.1309) yılında Yozgat’xxta Hınçak Komitesinin Tertip Etmiş Olduğu Kilise Hadisesi", Ermeni Araştırmaları, (31) pp. 31-53 [TR Dizin]   
Gündüz, A. (2008) "XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri", Türk Dünyası Araştırmaları, (175) pp. 109-136 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2008) "XIX. Yüzyılda Çarlık Rusya’sının Çerkesleri Sürgün Etmesi ve Uzun Yaylaya Yerleştirilmeleri (1860-1865)", Turkish Studies, 11 (15) pp. 949-983 [TR Dizin] DOI  
Gündüz, A. (2006) "Rusya’nın Türk İllerine Yayılması ve Osmanlı Devleti’xxne Yapılan Türk Göçleri", Türk Dünyası Araştırmaları, (161) pp. 71-82 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2006) "1789 Fransız İhtilali Fikirleri ve Osmanlı Devleti’nde Yayılması ve Balkanlarda İsyanlar", Türk Dünyası Araştırmaları, (160) pp. 67-83 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2006) "Millî Mücadele Döneminde Kırşehir’xxde Eşkiyalık Olayları (1921)", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 217-233 [TR Dizin]   
Gündüz, A. (2006) "XIX. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik ve Askerî Unsurlar", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 3 (9) pp. 1-16  
Gündüz, A. (2005) "XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmannlı Devleti’nde Ortaya Çıkan Genç (Yeni) Osmanlılar ve Önemli Şahsiyetleri", Türk Dünyası Araştırmaları, (157) pp. 41-65 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2003) "Kırşehir’de Yer Adları Verme Geleneği: Köpekli, Sofular ve Torunan Köylerinin Adları Hakkında", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (198) pp. 20-23 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2002) "Balkanlarda Panslavizm Faaliyetleri ve Osmanlı devleti’xxne Etkileri", Türk Dünyası Araştırmaları, (137) pp. 105-116 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2002) "Osmanlı- Kazak Münasebetleri (1613-1774)", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (190) pp. 24-29 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2001) "( H.1324-Rumi 1326) Miladi 1910 Tarihli Kırşehir Şer’iyye Sicil Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi", Türk Dünyası Araştırmaları, (132) pp. 143-157 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2001) "XIX. Yüzyılın Sonlarında avrupa’xxda ve Osmanlı Devleti’xxnde Türkçülük Hareketleri", Türk Dünyası Araştırmaları, (135) pp. 67-81 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (2000) "Ahiliğin Manası ve Tarihi Gelişimi", Erciyes Aylık, Fikir ve Sanat Dergisi, (268) pp. 15-16  
Gündüz, A. (2000) "Osmanlı Devleti’xxnde Yapılan Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Meselesinin Doğuşu, Gelişmesi", Türk Dünyası Araştırmaları, (128) pp. 111-117 [TR Dizin]  
Gündüz, A. (1997) "Talebeden Hocasına Vefa Borcu ( KİTAP TANITIMI)", Bilge Yayın, Tanıtım, Tahlil, Eleştiri, (0) pp. 29-32  
Yel, S., Gündüz, A. (2021) "03540-03541-02526 Numaralı ve H.1256-1260 (M.18401844) Tarihlerini Kapsayan Nüfus Defterlerine Göre Mucur Yörük Köyleri Ve Nüfusları (Kurugöl, Mikail, Aflak )", Her Yönüyle Mucur Sempozyumu- Every Aspect Of Mucur Symposıum , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2021
Gökbel, A., Gündüz, A. (2021) "Türk Kültür Tarihinde Baba/Ata, Dede Geleneği Ve Mucur/Merkez Şeyh Hamza Köylerinde Aflak Baba, Geyikli Baba Ve Sait Dede Türbeleri", Her Yönüyle Mucur Sempozyumu- Every Aspect Of Mucur Symposıum , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2021
Gündüz, A. (2018) "XIII. Yüzyıl Ortası ve XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Yaşayan Bir Sufi: Yunus Emre ve Halk Eğitimindeki Yeri (1240-1321)", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, USBES , Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Gündüz, A. (2018) "Osmanlı Öncesi Anadolu’da Beylikler- Devletler Döneminde Ahi Unvanı Taşıyan Şahıslar ve Siyasî Faaliyetleri", 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, XIII. ve XVI. Yüzyıllarda Ahilik (1200-1600). , Kırşehir, Türkiye, (Eylül 2018
Gündüz, A. (2018) "Hatırlanması Gereken Bir Değer: Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, (Hayatı, Eserleri ve İslam Tasavvufunun Meseleleri Adlı Eserinin Tanıtımı ve Analizi),", Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol GÜNGÖR Sempozyumu, , (pp. 77-92), Türkiye, (Kasım 2018
Gündüz, A. (2018) "Van-Gevaş Tarihi ve 2795-2798-2799 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Gayrimüslim Reaya Hakkında Bilgiler", AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 212-236), Van, Türkiye, (Ocak 2018
Gündüz, A. (2012) "Kırşehir’xxde Selçuklu Devrinden Kalan Mezar Anıtları ( Kümbetler-Türbeler) ( Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet ( Bildiriler 1)", I. Uluslarası Selçuklu Sempozyumu , (pp. 21-56), Kayseri, Türkiye, (Mart 2012
Gündüz, A. (2012) "Ahilerin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devri Türk Toplumunda Oynadığı Roller,", II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu , (pp. 225-245), Kırşehir, Türkiye, (Ocak 2012
Gündüz, A. (2008) "Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890–1895)", 2.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2nd International Social Studies Symposium (EUSAS-II) , (pp. 97-123), Kayseri, Türkiye, (Ekim 2008
Gündüz, A. (2004) "Beylikler ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahilerin Siyasî ve Askerî Rolü", I. Ahi Evran-ı Veli Ahilik Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 465-491), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2004
Gündüz, A. (2004) "XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Durumu ve Kırşehir’e Yerleştirilen Rişvan, Okçıyan, Köçekli ve Karakeçili Aşiretleri Hakkında Bilgiler", Kırşehir I. Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, , (pp. 237-252), Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2004
Gündüz, A. (2019) "Tarihî Kurum ve Şahıslarıyla Kırşehir", Ankara/Türkiye : Kitap72  
Gündüz, A. (2009) "“Ayan Madd.”, Kayseri Ansiklopedisi, C. I, Kayseri,2009, s.174-176.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 70", Kırşehir/Türkiye : ÜLKE YAYIN HABER TİC.LTD.ŞTİ.  
Gündüz, A. (2009) "Kırşehir’xxde Vakıflar ve Vakfiyeleri, Kırşehir Valiliği, Yayın No:29", Kırşehir/Türkiye : Cihan Ofset Matbaacılık vr Reklamcılık  
Gündüz, A. (2006) "Türkmen Yurdu KIRŞEHİR (Tarihi, Aşiretleri, Cemaatleri, Boyları) Karam Yay. Çorum 2006.", Kırşehir/Türkiye : Karam Araştırma ve Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, C.I-II, 27-28 Eylül 2018, 2018, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Selma Yel
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33161
YÖKSİS Bilim Alanı Yakın Çağ Tarihi 507
Anahtar Kelimeler Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Avrupa Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 30 30 93 115 0 3 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 472 . 518 . 449 . 427 . - 621 . 601 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 384 . 419 . 379 . 367 . - 529 . 527 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 73 . 76 . 53 . 54 . - 96 . 104 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 63 . 68 . 45 . 44 . - 88 . 88 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 45 . 48 . 34 . 31 . - 60 . 70 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 14 . 11 . 11 . 6 . - 19 . 16 . - -
Toplam Yayın 0 2 2 8 2 0 1 1 0 0
Toplam Makale 0 2 2 4 1 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri